Công điện Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai

Công điện Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai

baophutho.vn Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có Công điện số 04/CĐ-QG ngày 11/6 về phòng chống thiên tai.

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
2022-06-08 14:28:00

baophutho.vn Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, tính đến tháng 5/2022, tổng số thẻ giao dịch ngân hàng đã phát hành lũy kế ước đạt trên...

220 doanh nghiệp thành lập mới

220 doanh nghiệp thành lập mới
2022-04-22 19:13:00

baophutho.vn Trong Quý I- năm 2022, toàn tỉnh có 220 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký đạt 2.891,4 tỷ đồng, tăng 20,9% về số doanh...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long