Doanh thu bán lẻ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo

Doanh thu bán lẻ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo

baophutho.vn Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8/2022 ước đạt 3.721 tỉ đồng, tăng 26,8% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ ước đạt 3.080 tỉ đồng, chiếm 82,8% tổng mức, tăng 16,5%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 340,9 tỉ đồng, chiếm 9,2% tổng mức, gấp hơn bốn lần tháng cùng kỳ; doanh thu dịch vụ và du lịch ước đạt 299,7 tỉ đồng, chiếm 8,1% tổng mức, tăng 44,6% so với cùng kỳ.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long