Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027

baophutho.vn Ngày 23/9, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long