Cập nhật:  GMT+7
dbfex105b9xf196xfe73xe0e0x10213x1210ax1296ax12aaexX7x123c0x15ebfx118b0x127ffx10829x12121xX5xe723xXax10ba6x111e6xX1xX6xXdxX3x11cadx11207xX4xX3xXexfc44xX19xXdxX3xX7x157aex154a1x15a5exX3xXexX22xX4xX3x13e98x11e5exX3xXexX1x11c72x15b1dxXex154daxX3x12177xX1xXdxe706xXbxX3x1411dxX23xX1xX0x10707xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11cb2xX10xX6x16597xXaxX12xX34xX24xdf22xee5cxX3xX2x11496xX3exX59xX32xX3xX4dx153f0xXdxX3x14398xXdxf539xX23xX3x1152exXdx123f3xXbxX3x14f5bx15d90xX23xX3xX1xded5xX4xX3xX34xX24xX1xX69xX3xXexX1xX2fxX30xXexX3xXex145faxX23xX1xX3xXexf479xX3xX4xX1x11d02xX4xX3xe676xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xXexX1dxX19xXdxX3xX7xX22xX23xX24xX3xXexX22xX4xX3xX2axX2bxX3xXexX1xX2fxX30xXexX32xX3xX34xX1xXdxX37xXbxX3xX3axX23xX1xX3xX23xX6dxX18xX3x1560dxeaa6xXbbxe050xe17cxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14741x150ccxX50xX56xXaxX12xX0xXdxX18xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxe29bxX10xX23xXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexX56xX5xX10xX9xXax11390xXdxX50xXexX1x116faxX3xX2xXbcxXbcxXbcxXbx13b18x12e7fxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexXf6xX3x10905xX59xX108xXbxXfdxXfexXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX3exX3exX4xXbfx104eexX6xXd0xXbxX1xX2fxXexX1xXd0xXbfxX67xX23xX3exX50xX10xX7xX8cxXexXd0xXbxX3exX23xX10xXf1xX7xX3exXbbxXbexX2xX2xX3exX2xX2xX2xX50xX59xX2xX108xX59xfbfdxX2xX2xXex158aaxX108xX2xX59xX5xX2x135d6xX2xXbexXbexX50xX59xX2xXbbxX108xX108xXbcxX140xXex15f17xX2xX59xXbbxX5xX59xX14ax1332dxXbfx124a5xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xXexX1dxX19xXdxX3xX7xX22xX23xX24xX3xXexX22xX4xX3xX2axX2bxX3xXexX1xX2fxX30xXexX32xX3xX34xX1xXdxX37xXbxX3xX3axX23xX1xXaxX3xXf1xXdxX50xXexX1xX9xXaxX2xXbcxXbcxXbcxXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX108xX59xX108xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX6xXbxXexXdxXd0xX23xXaxX12xXe2xX22xX4xX3xX1xX5fxXdxX3xX67xXdxX64xX23xX3xXe2xX1xXdxX3xX1xX5fxXdxX3xX2axX2bxX3xXexX1xX2fxX30xXexX32xX3xX34xX1xXdxX37xXbxX3xX3axX23xX1xX3xX50xfd9exX3xX8cxX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xXexX1dxX19xXdxX3xX7xX22xX23xX24xX3xXexX22xX4xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxXd0xX50xX56xXaxX12xXcxX1dxX19xXdxX3xX7xX22xX23xX24xX3xXexX22xX4xX3xX5xX55xX3xX1xXd0xX19xXexX3x13be9xX5fxX23xX24xX3xX237x107afxe561xX4xX3xXexX85xX3xX4xX1xX89xX4xX3xXexX1xX23dx139f2xX23xX24xX3xX23xXdxX64xX23xX32xX3xXexX19xXd0xX3xX237xXdx10f5cxX2fxX3xX8cxXdxX69xX23xX3xX4xX1xXd0xX3xX4xX22xX4xX3xX1xX71xX6xX3xX7xX2bxX32xX3xX23xX1xXdxX37xXbxX3xX3axX23xX1xX3xX24xXdxX6xX3xXexX1xe4f2xX3xX1xXdxX69xX23xX3xX23xXdxX25cxX18xX3xX237xX6xX18xX3xX18xX64xX3xX7xX22xX23xX24xX3xXexX19xXd0xX3xX23xX24xX1xX69xX3xXexX1xX2fxX30xXexX32xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xebe6xX3xX8cxXdxX23xX1xX3xX23xX24xX1xXdxX69xX18xX3xX7xX22xX23xX24xX3xXexX22xX4xX32xX3xXfdx14131xX3xX5x167a4xX3xX1xX30xX2fxX3xX8cx1135axX32xX3xX5xX1f4xX6xX3xX4xX1xX71xX23xX3xXexX22xX4xX3xXbxX1xe390xX18xX3xX4xX1x11f72xXexX3xX5xX23dxX23exX23xX24xX3xXexX1xX6xX18xX3xX24xXdxX6xX3xX4xX22xX4xX3xX4xX2fxX5fxX4xX3xXexX1xXdxX32xX3xX5xXdxX64xX23xX3xX1xXd0xX6xX23xX32xX3xXexX1dxXdxX284xX23xX3xX5x154bbxX18xX3xX23xX1x14799xX18xX3xXexX1x105d1xX4xX3xX237xX2e7xX56xX3xX4xX22xX4xX3xX1xXd0xX19xXexX3xX237xX5fxX23xX24xX3xX67xX6dxX23xX3xX1xX71xX4xX3xX23xX24xX1xX69xX3xXexX1xX2fxX30xXexX3xX4x10046xX6xX3xXexX80xX23xX1xXbfxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxXd0xX50xX56xXaxX12xXcxX1dxX19xXdxX3xX7xX22xX23xX24xX3xXexX22xX4xX3xX5xX55xX3xX50x12dbcxXbxX3xX237xX284xX3xX4xX22xX4xX3xX1xX5fxXdxX3xX67xXdxX64xX23xX3xXe2xX1xXdxX3xX1xX5fxXdxX3xX2axX2bxX3xXexX1xX2fxX30xXexX3xX67xX55xX3xX34xX1xXdxX37xXbxX3xX3axX23xX1xX3xX7xX22xX23xX24xX3xXexX22xX4xX3xX23xX1xXdxX25cxX2fxX3xXexX22xX4xX3xXbxX1xX2e7xX18xX3xX4xfaaexX3xX4xX1xX2ecxXexX3xX5xX23dxX23exX23xX24xX3xXexX1xX6xX18xX3xX24xXdxX6xX3xXcxX1dxXdxX284xX23xX3xX5xX31exX18xX3xX2axX2bxX3xXexX1xX2fxX30xXexX3xX8cxX1xX2fxX3xX67xX1f4xX4xX3xfcc2xX3fbxX3fbxX3xXcx12867xX56xX3xXcfx153d8xX4xX3xX14axX3xX6cxXdxX69xXexX3xXcfxX404xX4xX3xX5xe731xX23xX3xXexX1xX89xX3xXbbxf102xX3xXexX85xX3xX4xX1xX89xX4xX3xXexX19xXdxX3x13a19x15302xX23xX3xX62xX6xX3xXexX1xX22xX23xX24xX3xX140xX3exXbbxXbcxXbbxXbexX3xX67xX55xX3xX62xXdxX64xX23xX3xX1xXd0xX6xX23xX3xX3axX23xX1xX3xX34xX24xX1xX69xX3xXexX1xX2fxX30xXexX3xX8cxX1xX2fxX3xX67xX1f4xX4xX3xX4xX22xX4xX3xXexX80xX23xX1xX3xX18xXdxX25cxX23xX3xX23xX328xXdxX3xXbxX1x127d3xX6xX3xXcfxX404xX4xX3xX5xX413xX23xX3xXexX1xX89xX3xXbbxX59xX3xXexX85xX3xX4xX1xX89xX4xX3xXexX19xXdxX3xf4fcxXdxX69xX23xX3xXcfxXdxX64xX23xX3xXexX1xX22xX23xX24xX3xXbexX3exXbbxXbcxXbbxXbexX3xX67x1425cxXdxX3xX4xX1xX351xX3xX237xX25cxX3x16828xX6cxX2b2xX3xX237xf640xXbxX3xX237xX2ecxXexX3xX23xX23dxX4abxX4xX32xX3xX4xXd0xX23xX3xX23xX24xX23dxX24cxXdxX3xX18xXdxX25cxX23xX3xX23xX328xXdxX3xXbxX1xX475xX6xX3xXcfxX404xX4xe58fxX3xX67xX55xX3xXexX1xX6xX18xX3xX24xXdxX6xX3xX18xX5fxXexX3xX7xf8cfxX3xX4xX2fxX5fxX4xX3xXexX1xXdxX32xX3xXexX1dxXdxX284xX23xX3xX5xX31exX18xX3xX2axX2bxX3xXexX1xX2fxX30xXexX32xX3xX34xX1xXdxX37xXbxX3xX3axX23xX1xX3xXexX1dxXd0xX23xX24xX3xX8cxX1xX2fxX3xX67xX1f4xX4xX3xX67xX55xX3xXexXd0xX55xX23xX3x1028bxX2fxX4f5xX4xXbfxX3xXe2xX22xX4xX3xX1xX5fxXdxX3xX67xXdxX64xX23xX3xXe2xX1xXdxX3xX1xX5fxXdxX3xX34xX1xXdxX37xXbxX3xX3axX23xX1xX3xX23xX5fxXbxX3xXexX22xX4xX3xXbxX1xX2e7xX18xX3xXexX19xXdxX3xX67xX6dxX23xX3xXbxX1xe14axX23xX24xX3xX4dxX5fxXdxX3xXexX1dxX23dxX4abxX4xX3xX23xX24xX55xX56xX3xXbbxXbcxX3exXbexXfexX3xX1xX5fxXdxX3xX67xXdxX64xX23xX3xXe2xX1xXdxX3xX1xX5fxXdxX3xX2axX2bxX3xXexX1xX2fxX30xXexX3xX23xX5fxXbxX3xXexX22xX4xX3xXbxX1xX2e7xX18xX3xXexX1dxX23dxX4abxX4xX3xX23xX24xX55xX56xX3xX59xXbcxX3exX157xX3exXbbxXbcxXbbxXbexXbfxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx129ebxX2fxXexX1xXd0xX1dxXaxX12x100edxX1xX23dxX42axX23xX24xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX0xX3exXbxX12

Phương Thanh

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phía sau những tấm mành rối nước

Phía sau những tấm mành rối nước
2024-04-18 08:04:00

baophutho.vn Đến hẹn lại lên, vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng, dưới mái thủy đình cong cong tại hồ Khuôn Muồi, Khu di tích lịch sử Đền Hùng,...

Nhớ rét

Nhớ rét
2024-03-11 23:23:00

Đang mắt nhắm mắt mở, chợt nghe loáng thoáng trên bản tin thời tiết báo “sáng nay Bắc Bộ trời trở rét” trong lòng anh cuộn lên bao tha thiết, bần thần. Chỉ tiếc nơi anh đang...

Tiếng hót của họa mi

Tiếng hót của họa mi
2024-03-11 09:32:00

Một con chào mào sà xuống sân tranh những hạt cám với đám gà nhà. Tôi rón rén đến gần bắt nó. Lạ thay, nó chẳng những không bay đi, mà còn như cố tình để tôi tóm được. Tôi sung...

Hến làng thuở ấy

Hến làng thuở ấy
2024-03-11 09:30:00

Trước năm 8 tuổi, khi còn ở phố, tôi chỉ biết có loài hến. Mẹ đi chợ về, đổ hến ra cái thau, hến nằm ngổn ngang màu vàng vàng đen đen, tròn tròn, to bằng ngón tay cái. Ngâm một...

Kỉ niệm về ông ngoại

Kỉ niệm về ông ngoại
2024-03-06 16:30:00

Nhà ông ngoại có một cái sân rộng. Trước sân, ông trồng hai cây bưởi, tán lá bưởi xanh che kín mặt sân. Chúng tôi, những đứa trẻ nương tuổi thơ mình bên tán bưởi già như mái...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long