Cập nhật:  GMT+7
c493xf827x122eex1305fx14689xd4edxfb90xd5a6x123fdxX7x144a8x1024fx137a3x14beex117a2x12023xX5x113c6xXaxe053xe1d2xf7dbxeaf7xfb63xX3x14f53x1211exX3x12c9cxX1x1150exXdxX3x127dbx13edfxX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdx15535xXbxX3xXex11734xX15xX1xX3xXex15412xX3xX4xX1xc8abxX4xX3xX1xX19xXdxX3xXexX1xX6xX21xX0x10544xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc9f2xX10xX6xe91fxXaxX12xXcxed3dxX21xX15xX16xX3xX1xX6xXdxX3xX15xX16x1555ax1263dxX3x1264bx11bd0x15127xX43xee53x128dbxX3xXex12e14xXdxX3x122d5xX1xX64xX3xX5xdbb0xX65xX2axX15xX3xXexd1caxXbxX3xdfcaxX64xX3xXexX1xXdxX3x141f6x135afxX77xX3xXexX1xcbb0xX3xXexX1xX6xX21xX3xXexX2exX15xX1xX6cxX3xX13xX14xX15xX16xX3xd891xX65xX3xf9a3xX1xX1dxXdxX3xX20xX21xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX2axXbxX3xXexX2exX15xX1xX3xXbxX1xX1dxXdxX3xX1x1298cxXbxX3xX80xec89xXdxX3x14c23xde28xX3x153c5x1303axX15xX3xX1x1028bxX6xX6cxX3xXcxX1xX8dxX3xXexX1xX6xX21xX3xX80xX64xX3xX20xX77xX3xX5x14ad2xX4xX1xX3xXexX33xX3xX4xX1xX37xX4xX3xX1xX19xXdxX3xXexX1xX6xX21xX3xX4xX1xX64xX21xX3x125dbx14b51xX15xX16xX3xXa2xc7ccxX3xX15xXdxX2axXfcxX3xX2xcb1dxX3xX15xXcaxXfcxX3xXexX1xX64xX15xX1xX3xX5xX7dxXbxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXa2xX1xX1dxXdxX3xX20xX21xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX2axXbxX3xXexX2exX15xX1xX3xf0baxX2xX43xX2xX2xX43xff4exf318xX140xX69xX3xX68xX2xX43xX2xX2xX43xX13fxX140xX13fxX13fxe7cdxX3xX80xX64xX3xX2xX6bxX3xX15xXcaxXfcxX3xX15xX16xX64xX65xX3xX20xX21xX6xX15xX1xX3xX15xX1x100f9xX15xX3xXc9xXdxX2axXexX3xX72xX6xXfcxX3xX139xX2xffb7xX43xX2xX140xX43xX13fxX140xX140x12c90xX68xX2xX175xX43xX2xX140xX43xX13fxX140xX13fxX13fxX14ex12104xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13d76xX6xXbxXexXdxX21xX15xXaxX12xX0xXdxXfcxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX19axX10xX15xXexX10xX59xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXax10036xXdxX55xXexX1x12deexX3xX69xX10axX140xXbx112ddxf592xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1c4xX3xX10axX2xX67xXbxX1caxX1cbxXaxX3xX7xX59xX4xX9xXaxX43xX43xX4xX18axX18xX6xX21xXbxX1xX77xXexX1xX21xX18axX80xX15xX43xX55xX10xX7xXa2xXexX21xXbxX43xX15xX10xX1bfxX7xX43xX13fxX13fxX175xX2xX43xX2xX2xX2xX55xX67xX2xX67xX10axX17dxX140xX69xXexX10axX67xX140xX6bxX5xX69xX68xXdxXfcxX16xX68xX13fxX10axX13fxX175xX18ax13043xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxXdxX3xX20xX21xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX2axXbxX3xXexX2exX15xX1xX3xXexX33xX3xX4xX1xX37xX4xX3xX1xX19xXdxX3xXexX1xX6xX21xXaxX3xX1bfxXdxX55xXexX1xX9xXaxX69xX10axX140xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX10axX2xX67xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX6xXbxXexXdxX21xX15xXaxX12xX13x14b0dxX15xX16xX3xX4xX1x12652xX3xX72xX16xX77xX65x13b1axX15xX3xXcxX1xXe2xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX52xX77xX65x150f5xX15xX68xX3x11391xX102xX3xX80xXdxe6c0xX15xX3xd298xXcxXc9xX3xXcxX2exX15xX1xX3xX9fxX65xX6cxX3xXcxX59x10b3cxXc7xX15xX16xX3xX2b8xX6xX15xX3xX20xX167xX15xX3xX80xX7dxX15xX3xXcxX2exX15xX1xX3xX9fxX65xX3xX4xc6c8xX15xX16xX3xX4x1009exX4xX3xX87xX6fxXdxX3xX18xXdxX8dxX77xX3xXexdaa7xX15xX16xX3xX4x10fecxX3xX5xX2c7xX77xX3xX15xXdxX2axXfcxX3xX4xX1xX21xX3xX4xX2e6xX4xX3xX87xX21xX64xX15xX3xXc9xX13xXc9xX18axX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b8xX21xX55xX65xXaxX12xX20x133a1xX3xX5xX29cxX3xXa2xX1xX6xXdxX3xXfcxX6fxX4xX3xX4xXcexX3xX87xX290xX15xX16xX3xX4xX1xX296xX3xX72xX16xX77xX65xX29cxX15xX3xXcxX1xXe2xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX52xX77xX65xX2acxX15xX68xX3xe4d7xX65xX3xX80xXdxX2b5xX15xX3xX2b8xX6xX15xX3xXcxX1xX2c7xX2f8xX15xX16xX3xX80x10280xX3xXcxX2exX15xX1xX3xX9fxX65xX6cxX3xXcxX59xX2c7xXc7xX15xX16xX3xX2b8xX6xX15xX3xX20xX167xX15xX3xX80xX7dxX15xX3xXcxX2exX15xX1xX3xX9fxX65xX1cbxX3xX5x142d8xX15xX1xX3xX87xX6fxX21xX3xXc9xXcaxX15xX3xXbxX1x15354xX15xX16xX3xXcxX2exX15xX1xX3xX9fxX65xX1cbxX3xX5xX398xX15xX1xX3xX87xX6fxX21xX3xXfcxX19xXexX3xX7xX1dxX3xXc6xXc7xX6cxX3xX15xX16xX64xX15xX1xX3xX80xX64xX3xX55xX21xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX2axXbxX3xXexX59xX2b5xX15xX3xX87xXe2xX6xX3xX18xX64xX15xX3xXexX2exX15xX1xX18axX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b8xX21xX55xX65xXaxX12xX52xX19xXdxX3xXexX1xX6xX21xX3xX4xXcexX3xX175xX10axX3xX87xX21xX64xX15xX3xX87x1118cxX15xX3xXexXfdxX3xX4xX2e6xX4xX3xX4x14862xX3x132f8xX77xX6xX15xX6cxX3xX87xX424xX15xX3xX80xXe2xX6cxX3xX55xX21xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX2axXbxX3xXexX59xX21xX15xX16xX3xX1bxX1xX1dxXdxX3xX80xXc3xXdxX3xXexX33xX15xX16xX3xX7xX1dxX3xX16xe539xX15xX3xX10axX140xX140xX3xX80xX7dxX15xX3xX87xX19xX15xX16xX3xX80xXdxX2b5xX15xX3xXexX1xX6xXfcxX3xX55xX32axX3xX4xX2e6xX4xX3xXfcx1358dxX15xX3xXexX1xXdxX3xX87xX88xX77xX1c4xX3xX2b8xXcexX15xX16xX3xX18xX64xX15xX1cbxX3xX4xX459xX77xX3xX5xX47bxX15xX16xX1cbxX3xX18xXcexX15xX16xX3xX4xX1xX77xX65xX2acxX15xX3xX1xX424xXdxX1cbxX3xXa2xf9ddxX21xX3xX4xX21xX18axX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX6xXbxXexXdxX21xX15xXaxX12xX0xXdxXfcxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX19axX10xX15xXexX10xX59xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX1bfxXdxX55xXexX1xX1c4xX3xX69xX10axX140xXbxX1caxX1cbxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1c4xX3xX17dxX69xX175xXbxX1caxX1cbxXaxX3xX7xX59xX4xX9xXaxX43xX43xX4xX18axX18xX6xX21xXbxX1xX77xXexX1xX21xX18axX80xX15xX43xX55xX10xX7xXa2xXexX21xXbxX43xX15xX10xX1bfxX7xX43xX13fxX13fxX175xX2xX43xX2xX2xX2xX55xX67xX2xX67xX10axX17dxX13fxX2xXexX17dxX6bxX10axX67xX5xX2xX140xX68xXdxXfcxX16xX68xX13fxX10axX175xX2xX18axX221xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxXdxX3xX20xX21xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX2axXbxX3xXexX2exX15xX1xX3xXexX33xX3xX4xX1xX37xX4xX3xX1xX19xXdxX3xXexX1xX6xX21xXaxX3xX1bfxXdxX55xXexX1xX9xXaxX69xX10axX140xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX17dxX69xX175xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX6xXbxXexXdxX21xX15xXaxX12xXcxX59xX7dxX15xX3xXexX1xXdxX3xX87xX88xX77xX3xX18xXcexX15xX16xX3xX4xX1xX77xX65xX2acxX15xX3xX1xX424xXdxX3xX16xXdx137b0xX6xX3xX19axX47bxX15xX16xX3xXexX65xX3xX19axX33xX3xXbxX1xX459xX15xX3xX2b8xXdxX6xX3xX59xX2c7xXbfxX77xX6cxX3xX15xX2c7xXc3xX4xX3xX16xXdxX14xXdxX3xXa2xX1xX2e6xXexX3xXc9xXdxX16xX10xX59xX3xX80xX64xX3xX19axX47bxX15xX16xX3xXexX65xX3xXcxX72xX52xX52xX3xXc6xX10xX7xX1xXdxX15xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b8xX21xX55xX65xXaxX12xX52xX19xXdxX3xXexX1xX6xX21xX3xX5xX64xX3xX55xXe2xXbxX3xX87xX8dxX3xX4xX2e6xX15xX3xX18xX19xX6cxX3xX87xX14xX15xX16xX3xX80xXdxX2b5xX15xX6cxX3xX15xX16xX2c7xX2f8xXdxX3xX5xX6xX21xX3xX87xX19xX15xX16xX3xXexX59xX21xX15xX16xX3xX1bxX1xX1dxXdxX3xX16xXdxX6xX21xX3xX5xX2c7xX77xX3xXexX59xX6xX21xX3xX87xX33xXdxX3xXa2xXdxX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX2axXfcxX6cxX3xXexXcaxX15xX16xX3xX4xX2c7xX2f8xX15xX16xX3xX7xX32axX3xX16x102f3xX15xX3xX18xXcexX3xX87xX21xX64xX15xX3xXa2xX419xXexX3xX16xXdxX5d7xX6xX3xX4xX2e6xX4xX3xX80xX7dxX15xX3xX87xX19xX15xX16xX3xX80xXdxX2b5xX15xX3xX80xX64xX3xX4xX2e6xX4xX3xX87xX424xX15xX3xX80xXe2xX6cxX3xX55xX21xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX2axXbxX3xXexX1xX10xX21xX3xXbxX1xX2c7xX424xX15xX16xX3xX4xX1xX167xXfcxX3x144f4xXcxX59xX6xX21xX3xX87xX33xXdxX3xXa2xXdxX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX2axXfcxX6cxX3xX16xXdxX6xX21xX3xX5xX2c7xX77xX3xX1x15008xX4xX3xX1xdde7xXdxX6cxX3xX59x103f7xX15xX3xX5xX77xX65xX2axX15xX3xX7xX37xX4xX3xXa2xX1xX71axX10x15272xX18axX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX6xXbxXexXdxX21xX15xXaxX12xX0xXdxXfcxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX19axX10xX15xXexX10xX59xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX1bfxXdxX55xXexX1xX1c4xX3xX69xX10axX140xXbxX1caxX1cbxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1c4xX3xX10axX2xX6bxXbxX1caxX1cbxXaxX3xX7xX59xX4xX9xXaxX43xX43xX4xX18axX18xX6xX21xXbxX1xX77xXexX1xX21xX18axX80xX15xX43xX55xX10xX7xXa2xXexX21xXbxX43xX15xX10xX1bfxX7xX43xX13fxX13fxX175xX2xX43xX2xX2xX2xX55xX140xX13fxX140xX10axX175xX140xX2xXexX2xX17dxX10ax11bf0xX5xX7bbxX68xXdxXfcxX16xX68xX13fxX10axX7bbxX6bxX18axX221xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxXdxX3xX20xX21xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX2axXbxX3xXexX2exX15xX1xX3xXexX33xX3xX4xX1xX37xX4xX3xX1xX19xXdxX3xXexX1xX6xX21xXaxX3xX1bfxXdxX55xXexX1xX9xXaxX69xX10axX140xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX10axX2xX6bxXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX6xXbxXexXdxX21xX15xXaxX12xXcxX59xX2c7xXc7xX15xX16xX3xX2b8xX6xX15xX3xX20xX167xX15xX3xX80xX7dxX15xX3xXcxX2exX15xX1xX3xX9fxX65xX3xX72xX16xX77xX65xX29cxX15xX3xXcxX1xXe2xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX52xX77xX65xX2acxX15xX3xX80xX64xX3xX4xX2e6xX4xX3xXexX1xX64xX15xX1xX3xX80xXdxX2b5xX15xX3xX2b8xX6xX15xX3xXcxX33xX3xX4xX1xX37xX4xX3xXexX59xX6xX21xX3xX16xXdxX14xXdxX3xXfcxX47bxX15xX3xX18xXcexX15xX16xX3xX4xX1xX77xX65xX2acxX15xX3xX1xX424xXdxX3xX15xX5d7xX3xX4xX1xX21xX3xX4xX2e6xX4xX3xX87xX19xXdxX3xX87xX6fxXexX3xX16xXdxX14xXdxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b8xX21xX55xX65xXaxX12xXc6xX6xX77xX3xX13fxX3xX15xX16xX64xX65xX3xXexX59xX6xX15xX1xX3xXexX64xXdxX3xX7xX47bxXdxX3xX15xX33xXdxX3xX80xXc3xXdxX3xXbxX1xX2c7xX424xX15xX16xX3xX4xX1xX167xXfcxX3xX6f5xXcxX59xX6xX21xX3xX87xX33xXdxX3xXa2xXdxX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX2axXfcxX6cxX3xX16xXdxX6xX21xX3xX5xX2c7xX77xX3xX1xX716xX4xX3xX1xX71axXdxX6cxX3xX59xX71fxX15xX3xX5xX77xX65xX2axX15xX3xX7xX37xX4xX3xXa2xX1xX71axX10xX730xX6cxX3xXa2xX419xXexX3xXexX1x11207xX4xX3xX1xX19xXdxX3xXexX1xX6xX21xX6cxX3xX2b8xX6xX15xX3xXcxX33xX3xX4xX1xX37xX4xX3xX87xX398xX3xXexX59xX6xX21xX3xX2xX13fxX3xX16xXdxX14xXdxX3xX72xX1xX88xXexX6cxX3xX2xX13fxX3xX16xXdxX14xXdxX3xX72xX1xde5fxX3xX80xX64xX3xX2xX10axX3xX16xXdxX14xXdxX3xX2b8xX6xX3xX4xX1xX21xX3xX4xX2e6xX4xX3xX87xX19xXdxX3xX80xX64xX3xX4xX2e6xX4xX3xX80xX7dxX15xX3xX87xX19xX15xX16xX3xX80xXdxX2b5xX15xX3xX87xX6fxXexX3xXexX1xX64xX15xX1xX3xXexX296xX4xX1xX3xX1caxX77xX88xXexX3xX7xX6a2xX4xX3xXc7xX3xX4xX2e6xX4xX3xXfcxX47bxX15xX3xXexX1xXdxX3xX87xX88xX77xX18axX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfddfxX77xXexX1xX21xX59xXaxX12x10ebdxX77xX167xX15xX3xfa37xX167xXfcxX0xX43xXbxX12

Quân Lâm

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long