Cập nhật:  GMT+7
w73Dk+G6osOA4buE4buU4bqk4buu4buu4bulw4Hhu6rDssOSVuG7lEjDgeG7s8Oh4buAP8OAxqDDk+G6pMagw5PDgFbDksSoxqDDgEdUw4BPw5LhuqrDksOAxqBP4bq6xqDDgCVSxqDDgEfDilfDgFbhu7bDgOG7hFHGoE/DvS/Dk+G6ouG7s8O94buqw4Dhu4Thu5ThuqThu67hu67hu6XDgeG7qjjhu5pGP8OB4buzw73DkuG7lk/DgOG7ruG7rOG7hOG7pcOBLy/hu4R24buC4bqk4bua4buqw5NXVsOT4buadiXGoC9GSOG7ruG7mFbhu5rhu6ovxqBIKuG7ri/Dg+G6osSC4bq2L+G6ouG6ouG6okbEguG6ouG6sMOD4bqu4bqg4bqgVuG6ouG6ssOCxILhurThuq7hu5ThuqJ24buS4buqT8OBw4Av4buzw7LDk8OSw4Dhu4RRxqBPw4BH4bu24bumxqBPw4DhuqfDsuG6vcOyw4BW4bus4buIxqDDgEfDleG6pMOA4buC4bqsxqDDgMOTVz9LxqDDgMOyw5PhuqTGoMOTw4A44bqkw70v4buq4buzw73hu6rDgOG7hOG7lOG6pOG7ruG7ruG7pcOB4buq4bqtSOG6pEbDgeG7s8Oy4buMxqDDk8OAR8SoxqDDgMOTxKhWw4BWw5PhuqbGoE/DgOG6suG7r8OAT8OS4bqmw4BW4busw5XDgE/DkuG6qsOSw4DGoE/hurrGoMOAJVLGoMOAR8OKV8OAVuG7tsOA4buEUcagT8OAVuG7rOG7iMagw4BHw5XhuqTDgOG7guG6rMagw4BWw5TGoMOTw4Dhu5bhu6TDksOAR+G6qFbDgFbhu6zhu4jGoMOA4bqiduG6ouG6ruG6osOAVsOUw4BHU8agT+G7r8OA4buCxJDGoE/DgOG6ruG6ruG7r+G6sOG6tsWpw4Dhu5jEqMOAw5Phu5rhuqjhu4TDk8OAJVLGoMOAR+G7tsWo4buEw4BPw5LhuqThu5rhu6/DgFbDk+G6vOG7qsOAw5PDmcagw4Dhu67hu5rDgCXhu6TDksOA4buEWcagT8OA4buYO8OAxqBD4buWw4BW4bus4bu24buk4buEw4B44buEWcagT8OA4buYO8OAw4PhuqDDg+G6oMOAR+G6qFbDgOG6sOG6oMWpw4Dhu5jEqMOAw5Phu5rhuqjhu4TDk3l2w4DDsuG7rOG7msagT8OAR+G7nOG7r8OA4buWVFbDgOG7rlLDgMagT1dTxqDDgCVSxqDDgOG7hOG7nMOAVi7DgOG7lEvDgE/DkuG6qsOSw4DGoE/hurrGoMOA4bus4bq8VsOAVsOT4bq84buqw4DGoMOT4bu2w4DGoE9XU8agw4Dhu4JVw4Dhu65XxqBPw4Dhur1P4bq6xqDDgOG7ruG6puG7hMOTw4DDsuG7rFfGoE/DgOG7tsOZxqBPw4B44bqi4bqu4buvw4LFqXnhu6/DgMagT1dTxqDDgCVSxqDDgMag4bu24buk4buEw4DGoE/hu5rhuqzDksOAeMOD4bqg4buvxILFqXl2w70v4buq4buzw73hu6rDgOG7hOG7lOG6pOG7ruG7ruG7pcOB4buqOOG7mkY/w4Hhu7Phu6Hhuqbhu4TDgEfDlcagw5PDgCXDkkvhu4TDgE/DkuG6qsOSw4DGoE/hurrGoMOAJVLGoMOAR8OKV8OAVuG7tsOA4buEUcagT8OA4buU4bqsw4Dhu5ZUVsOAVuG7rOG7msagT8OAxqDDkyTGoE/DgE/DkuG6qsOSw4Dhu6rDk+G6puG7qsOA4buwV+G6pMagw4BW4bus4buexqBPw4BHTMOAVsOTWOG7hMOAR+G7gD/DgFZDxqBPw4BW4bus4bu2xq/GoE/DgOG7mMOSxqDDk8OAVsSow4BW4bus4buaxqBPw4Dhu4Thuqbhu4TDgFbDk+G6psagT8OA4buEV1LDksOAxqBD4buW4buvw4Dhu4044bq9YcOAVsOUxqDDk8OAP+G7iFfDgOG7hMOKV8OA4buE4bqm4buEw4Dhu4TDmcOA4buwV+G6pMag4buvw4BHw5nGoMOAJcOV4buvw4BHw5XhuqTDgOG7qsOT4bu2w5nGoE/DgFbDksSo4buqw4BWw53hu4TDgOG7hOG7msOSw4BW4bus4buexqBPw4Dhu4RRxqBPw4BW4bqm4buEw4BPw5LhuqrDksOAxqBP4bq6xqDhu6/DgMag4bq6xqBPw4Dhu4ThuqThu5rDgMOTw5JLV8OA4buUI+G7hOG7r8OAw5PDkktXw4Dhu7BX4bqqw4Dhu7BX4bqqxqDDgOG7lDrhu6/DgEfDkkpXw4DDk+G6rMagw5N2w4DDsuG7rOG7iMagw4Dhu4TDmcOA4buuxq/DgOG7mMSow4DDk+G7muG6qOG7hMOTw4Dhu4TDk8OSw4BWw5LEqFbDgFbDksSoxqDDgEdUw4BWw5Mj4buEw4DDk8OSS8agw4Al4bqsw4Dhu4ThuqThu5bDgOG7mMSoVsOAVsOSxKjGoMOAR1TDgE/DkuG6qsOSw4DGoE/hurrGoMOA4buE4buy4bqkw4BWQMagT8OARiPDgOG6psagw4BHQsOAR+G7tsWo4buEw4Am4bq6P8OARiPGoE/hu6/DgOG7hOG6puG7hMOA4buC4bqkxqDhu6/DgOG7rsav4buvw4DGoE/huqzGoMOT4buvw4Dhu4044bq9YcOA4buE4bqm4buEw4DDk1c/S8ag4buvw4BWw5PhuqzGoMOT4buvw4BWw5PDleG7r8OA4buEw5Phu7LDgEfDilfDgFbhu7bDgOG7hMOT4buyw4BHVMagT8OAVuG7jOG7hMOTw4Dhu4Qj4buEw4BWw5Phuqbhu5rDgE/hu6jDgOG7mMOT4bucw4Dhu5jDk0PGoOG7r8OAJeG7tuG7pMagT8OA4buWROG7hMOAVsOTSOG7msOAVsOT4buA4buWw4Dhu7BXP0rGoMOAR0zDgEfhu4A/w4DGoMOT4bqkxqDDk8OAVsOSxKjGoMOAR1TDgFbDkyPhu4TDgMOTw5JLxqDhu6/DgE/DkuG6qsOSw4DGoE/hurrGoMOAVsOT4bqkxqDDk8OAVuG7muG6psagw4AlUsag4buvw4Dhu4TDk+G7ssOAR1TGoE/DgOG7mMOV4buqw4BWw5Phu6bDksOA4buC4bqm4buaw4Dhu4Thuqbhu5rDgOG7hOG6puG7hMOA4buEw5nDgOG7sFfhuqTGoOG7r8OA4buE4bq84buqw4Dhu4Thu5zDgFbDk+G7gOG7lsOA4buwVz9KxqDDgCZI4buWw4AmSVbDgFbDk1fDgMOTU8OS4buvw4BHw5JKV8OA4buEw5NXP0zGoMOAJVLGoMOAR1LDksOAJeG7pMOSw4Dhu4Thuqbhu4TDgEYjw4DhuqbGoOG7r8OA4buEUcagT8OAVuG7rOG7jsagw5PDgOG7hMOT4bq+4buWw4BWw5Mj4buEw4DDk8OSS8agw4BWw5NI4buaw4Dhu7BXP8OAR8OVxqDDk+G7r8OA4buqw5PhurzGoMOAR+G6vFfDgE/DkuG6qsOSw4DGoE/hurrGoMOAw5PEqFbDgOG6ouG6oOG6oMWpw4AlUsagw4BHw4pXw4BW4bu2w4Dhu4RRxqBPw4BW4bus4buIxqDDgEfDleG6pMOA4buC4bqsxqB2w70v4buq4buzw73hu6rDgOG7hOG7lOG6pOG7ruG7ruG7pcOB4buqKFdWw5Phu5rhu6zDgeG7s8Ohw5LGoMOTw4Dhu6Phu7TDvS/hu6rhu7M=

Đinh Vũ

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hướng đi bền vững cho nghề nuôi cá lồng

Hướng đi bền vững cho nghề nuôi cá lồng
2024-05-30 07:50:00

baophutho.vn Với nhiều điều kiện thuận lợi từ tự nhiên, những năm gần đây, người dân trên địa bàn tỉnh đã phát triển nuôi cá lồng trên các sông, ngòi, hồ,...

Khai thác hiệu quả nguồn vốn FDI

Khai thác hiệu quả nguồn vốn FDI
2021-09-05 14:22:00

baophutho.vn Những năm qua, Phú Thọ đã chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư, đổi mới tư duy, khai thác hiệu quả lợi thế cạnh tranh, tăng...

Nâng tầm vị thế đô thị Việt Trì

Nâng tầm vị thế đô thị Việt Trì
2021-09-03 16:36:00

baophutho.vn Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh, thành phố Việt Trì có 22 đơn vị hành chính, gồm 13 phường và 9 xã. Trải qua nhiều...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long