Cập nhật:  GMT+7
5d61x6bb3xeeb8xcf0fxde5cxb162x8c86x11ef0x88d4xX7xa97fxdad8x9a84x11ba4xf803xf4c0xX5x9edaxXaxe10fxc9b3xab37xXdxX3x1110fx1290exX6x1324bxX1xX3xX1axX1x130c5xX1axX3xXexeb08x12185xX3xX4xfc73xX4xX3xXex11404xX1axX1xX3x116f5xX1fxX1axfc1fxX3xX1x10bf8xea03xX1axX32xX3xXexX35xe3cbxX1axX32xX3xX1axXdxa961x761bxX3xX4xX27xX4xX3xb2baxde62xX6xX3xX13xaf01xX1axX32xX0x11d88xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX2fxXaxX12xe5ccxX32x6fadx1164exX3xc077xX52xd068xd44axX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1xX1fxX1axX3xXexX23xX24xX3xX4xX27xX4xX3xXexX2bxX1axX1x121ebxX3x10aeaxX1x9834xX3xXcxX1xe1f9xX6fxX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX13x10e10xX6xX6fxX3x8a21xX4ax12f7fxX1axX32xX3xX67xXdxX1axX1xX6fxX3xX49xbacdxX1axX1xX3xX8exX1xX90xX4xX6fxX3x9494xf209xX4xX3xX67xXdxX1axX1xX3x9a0exc41exX3xXex792exX3xX4xX1xb2daxX4xX3xX2fxX1fxX1axX32xX3xX1xX35xX36xX1axX32xX3xXexX35xX3cxX1axX32xX3xX1axXdxX42xX43xX3xX4xX27xX4xX3xX49xX4axX6xX3xX13xX4exX1axX32xX3xXex99c8xXdxX3xf47axX1xX4axX3xX17xXdxX3xXexaa89xX4xX1xX3xX5xd7dcxX4xX1xX3xX7x9fbexX3xd7c5xd336xX1axX3xX13xX4exX1axX32xebd3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf4a9xX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX12xX0xXdxX43xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX120xX10xX1axXexX10xX23xXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXax10bbbxXdxX2fxXexX1xX8cxX3xX2xb514xX14dxX14dxXbxca10x73e7xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX8cxX3xfbe3xX6cxX6exXbxX151xX152xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX52xX52xX4xX110x10f59xX6xX18xXbxX1xX4axXexX1xX18xX110x6adexX1axX52xX2fxX10xX7x10237xXexX18xXbxX52xX1axX10xX145xX7xX52x7ab2xX6exX14dxdafbxX52xX2xX2xX2xX2fxX15cxX2xX6exX187x1180axX187xX18axXex70aaxX187xX194xX187xX5xX198xfc31xX2xX2xX110x101efxXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1xX1fxX1axX3xXexX23xX24xX3xX4xX27xX4xX3xXexX2bxX1axX1xX3xX2fxX1fxX1axX32xX3xX1xX35xX36xX1axX32xX3xXexX35xX3cxX1axX32xX3xX1axXdxX42xX43xX3xX4xX27xX4xX3xX49xX4axX6xX3xX13xX4exX1axX32xXaxX3xX145xXdxX2fxXexX1xX9xXaxX2xX14dxX14dxX14dxXaxX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX9xXaxX15cxX6cxX6exXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX12xX108xX18xX69xX1axX3xXc2xXf1xXdxX3xX16dxXdxcd67xX4axX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1xX1fxX1axX3xXexX23xX24xX3xX4xX27xX4xX3xXexX2bxX1axX1xX3xX2fxX1fxX1axX32xX3xX1xX35xX36xX1axX32xX3xXexX35xX3cxX1axX32xX3xX1axXdxX42xX43xX3xX4xX27xX4xX3xX49xX4axX6xX3xX13xX4exX1axX32xX3xXexXf1xXdxX3xXf4xX1xX4axX3xX17xXdxX3xXexXfcxX4xX1xX3xX5xX101xX4xX1xX3xX7xX106xX3xX108xX109xX1axX3xX13xX4exX1axX32xX110xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX12xX0xXdxX43xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX120xX10xX1axXexX10xX23xXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxX145xXdxX2fxXexX1xX8cxX3xX2xX14dxX14dxX14dxXbxX151xX152xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX8cxX3xX15cxX194x6ca8xXbxX151xX152xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX52xX52xX4xX110xX16dxX6xX18xXbxX1xX4axXexX1xX18xX110xX177xX1axX52xX2fxX10xX7xX17dxXexX18xXbxX52xX1axX10xX145xX7xX52xX187xX6exX14dxX18axX52xX2xX2xX2xX2fxX15cxX2xX6exX187xX194xX6cxX2xXexX187xX194xX2xX15cxX5xX187xX19exX2xX110xX1a2xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1xX1fxX1axX3xXexX23xX24xX3xX4xX27xX4xX3xXexX2bxX1axX1xX3xX2fxX1fxX1axX32xX3xX1xX35xX36xX1axX32xX3xXexX35xX3cxX1axX32xX3xX1axXdxX42xX43xX3xX4xX27xX4xX3xX49xX4axX6xX3xX13xX4exX1axX32xXaxX3xX145xXdxX2fxXexX1xX9xXaxX2xX14dxX14dxX14dxXaxX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX9xXaxX15cxX194xX2dbxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX12xX108xX18xX69xX1axX3xXc2xXf1xXdxX3xX16dxXdxX22bxX4axX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1xX1fxX1axX3xXexX23xX24xX3xX4xX27xX4xX3xXexX2bxX1axX1xX3xX16dxX27xX18xX3xX4xa23cxX1axX32xX3xX1axX1x95aaxX1axX32xX3xXexX1xX69xX1axX1xX3xXexXfcxX4xX1xX3xXc2xXc3xX3xXc2xXf1xXexX3xXc2xX35x10ed4xX4xX3xXexX23xX18xX1axX32xX3xX1axd6c2xX43xX3x9bbbxX4axX6xX110xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX18xX2fxX6axXaxX12xXcxXf1xXdxX3xX108xXdxX42xX1axX3xXf4xXfcxX1axX1xX3xXcxX1xXdx100faxX1axX3xXexX23xX420xX1axX3xXc2xX2bxX1axX1xX3xX1axX90xXdxX3xX67xX32xX1xXafxX6xX3x1280dxXafxX1axX1xX6fxX3xX4xX27xX4xX3xXc2xXf1xXdxX3xX16dxXdxX22bxX4axX3xX177xX69xX3xX1xX14xXdxX3xX177xXdxX420xX1axX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1xX1fxX1axX3xXexX23xX24xX3xX4xX27xX4xX3xXexX2bxX1axX1xX3xXc2xXc3xX3xXexX1xX69xX1axX1xX3xX17dxXfcxX1axX1xX3xX2fxX1fxX1axX32xX3xX1xX35xX36xX1axX32xX6fxX3xX1xX18xX6xX6fxX3xX5x10cc6xX3xX177x765cxXexX3xXexX35xX3cxX1axX32xX3xX1axXdxX42xX43xX3xX6xX1axX1xX3xX5xXdxX1axX1xX3xX4xX27xX4xX3xX49xX4axX6xX3xX13xX4exX1axX32xX110xX3xX108xb9b2xX1axX32xX3xXexX1x6ee1xXdxX6fxX3xX16dxX27xX18xX3xX4xX3cbxX1axX32xX3xX177xX109xX3xX1axX1xX3d1xX1axX32xX3xXexX1xX69xX1axX1xX3xXexXfcxX4xX1xX3xX4xfd94xX6xX3xX4xX27xX4xX3xX1xX14xXdxX3xXc2xXc3xX3xXc2xXf1xXexX3xXc2xX35xX3e9xX4xX3xXexX23xX18xX1axX32xX3xX1axX3f3xX43xX3xX3f6xX4axX6xX110xX3xXcxX23xX35xa4b7xX4xX3xX6xX1axX1xX3xX5xXdxX1axX1xX3xX4xX27xX4xX3xX49xX4axX6xX3xX13xX4exX1axX32xX6fxX3xX108xX18xX69xX1axX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1xX1fxX1axX3xXexX23xX24xX3xX4xX27xX4xX3xXexX2bxX1axX1xX3xX1axX32xX4axX6axX42xX1axX3xXc2xX18xX69xX1axX3xX17dxb232xXexX3xX43xX14xXexX3xX5x101b4xX1axX32xX6fxX3xXexXfcxX4xX1xX3xX4x1054dxX4xX3xX5xX6xX18xX3xXc2xX14xX1axX32xX6fxX3xX7xXa4xX1axX3xX151xX4axa745xXexX6fxX3xX1x95bbxX3xXexX23xX3e9xX6fxX3xX32xXdxX90xXbxX3xXc2x5e49xX3xX1axX1xX6xX4axX3xX4xX4exX1axX32xX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX23xXdxX22bxX1axX6fxX3xX4xX1xX4axX1axX32xX3xXexX6xX6axX3xX151xX1fxX6axX3xX2fxX567xX1axX32xX3xX3f6xX4axX420xX3xX1xX35xX36xX1axX32xX6fxX3xXc2xX57axXexX3xX1axX35xX50cxX4xX3xX1axX32xX69xX6axX3xX4xX69xX1axX32xX3xX32xXdxX69xX4axX3xXc2x6837xXbxX110xX3xX120x733exX4axX3xX43xX18xX1axX32xX3xX4xX27xX4xX3xX49xX4axX6xX3xX13xX4exX1axX32xX3xX6xX1axX1xX3xX5xXdxX1axX1xX3xXbxX1xX4exX3xX1xX14xX3xX4xX1xX18xX3xX151xXc3xX3xXexXbaxX4xX3xXexX1xX101xX1axX1xX3xX177xX35xX3e9xX1axX32xX6fxX3xX3f6xX4axdcecxX4xX3xXexX1xX27xXdxX3xX2fxX1fxX1axX3xX6xX1axX6fxX3xX16dxX27xX4xX1xX3xX32xXdxX6xX3xXexX23xX3f3xX43xX3xX1xX94xX3xX177xXf1xX1axX3xXc2xXf1xXdxX3xXexX23xX35xX4c1xX1axX32xX3xXexX4bbxX1axX6fxX3xXc2xX57axXexX3xX1axX35xX50cxX4xX3xX1xX55cxX6xX3xX16dx7923xX1axX1xX6fxX3xX1axX1xX1fxX1axX3xX2fxX1fxX1axX3xX57axX43xX3xX1axX18xX6fxX3xX1xXf1xX1axX1xX3xXbxX1xX90xX4xX6fxX3xX4xX1xX18xX3xX4xX27xX4xX3xX2fxX18xX6xX1axX1xX3xX1axX32xX1xXdxX42xXbxX6fxX3xX2fxX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1xX1fxX1axX3xXexX23xX18xX1axX32xX3xX1xX14xXdxX3xX1axX32xX69xX6axX3xX4xX69xX1axX32xX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX23xXdxX22bxX1axX110xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX12xX0xXdxX43xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX120xX10xX1axXexX10xX23xXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxX145xXdxX2fxXexX1xX8cxX3xX2xX14dxX14dxX14dxXbxX151xX152xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX8cxX3xX15cxX15cxX194xXbxX151xX152xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX52xX52xX4xX110xX16dxX6xX18xXbxX1xX4axXexX1xX18xX110xX177xX1axX52xX2fxX10xX7xX17dxXexX18xXbxX52xX1axX10xX145xX7xX52xX187xX6exX14dxX18axX52xX2xX2xX2xX2fxX15cxX2xX6exX187xX194xX6cxX18axXexX2dbxX194xX2dbxX14dxX5xX15cxX19exX6exX110xX1a2xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1xX1fxX1axX3xXexX23xX24xX3xX4xX27xX4xX3xXexX2bxX1axX1xX3xX2fxX1fxX1axX32xX3xX1xX35xX36xX1axX32xX3xXexX35xX3cxX1axX32xX3xX1axXdxX42xX43xX3xX4xX27xX4xX3xX49xX4axX6xX3xX13xX4exX1axX32xXaxX3xX145xXdxX2fxXexX1xX9xXaxX2xX14dxX14dxX14dxXaxX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX9xXaxX15cxX15cxX194xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX12xX108xX18xX69xX1axX3xXc2xXf1xXdxX3xX16dxXdxX22bxX4axX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1xX1fxX1axX3xXexX23xX24xX3xX4xX27xX4xX3xXexX2bxX1axX1xX3xX2fxX1fxX1axX32xX3xX1xX35xX36xX1axX32xX6fxX3xX1xX18xX6xX6fxX3xX5xX492xX3xX177xX495xXexX3xXexX23xXdxX3xX1fxX1axX3xX4xX3cbxX1axX32xX3xXc2xXcaxX4xX3xX108xXcaxX4xX3xXa2xX4axX61fxX4xX3xXcxXc6xX3xX437xXf1xX4xX3xX437xX18xX1axX32xX3xXa2xX4axX1fxX1axX3xXexXf1xXdxX3xX108xX109xX1axX3xXexX1xX4c1xX3xX108xXcaxX4xX3xXa2xX4axX61fxX4xX3xXcxXc6xX3xX437xXf1xX4xX3xX437xX18xX1axX32xX3xXa2xX4axX1fxX1axX110xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX18xX2fxX6axXaxX12xXcxXdxX554xXbxX3xXc2xX9exX6fxX3xXc2xX18xX69xX1axX3xXc2xXc3xX3xXc2xX554xX1axX3xX2fxX1fxX1axX32xX3xX1xX35xX36xX1axX32xX6fxX3xX1xX18xX6xX6fxX3xX5xX492xX3xX177xX495xXexX6fxX3xXexX1xXbaxXbxX3xX1xX35xX36xX1axX32xX3xXexX23xXdxX3xX1fxX1axX3xX4xX3cbxX1axX32xX3xXc2xXcaxX4xX3xX108xXcaxX4xX3xXa2xX4axX61fxX4xX3xXcxXc6xX3xX437xXf1xX4xX3xX437xX18xX1axX32xX3xXa2xX4axX1fxX1axX3xXexXf1xXdxX3xX108xX109xX1axX3xXexX1xX4c1xX3xX108xXcaxX4xX3xXa2xX4axX61fxX4xX3xXcxXc6xX3xX437xXf1xX4xX3xX437xX18xX1axX32xX3xXa2xX4axX1fxX1axX6fxX3xXf4xX1xX4axX3xX17xXdxX3xXexXfcxX4xX1xX3xX5xX101xX4xX1xX3xX7xX106xX3xX108xX109xX1axX3xX13xX4exX1axX32xX110xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf1dcxX4axXexX1xX18xX23xXaxX12xX49xXafxX1axX1xX3xX13xX69xX0xX52xXbxX12

Vĩnh Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Xứng tầm Khu du lịch Quốc gia Đền Hùng

Xứng tầm Khu du lịch Quốc gia Đền Hùng
2023-02-13 08:12:00

baophutho.vn Từ lâu nay, trong tâm thức của mỗi người dân đất Việt, Đền Hùng vẫn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa mang đậm dấu ấn từ thời Hùng Vương...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long