Cập nhật:  GMT+7
ff3xb5edx457exb327x45aex4036x6c85xa734x3760xX7x5c19x8082x2e93x3b83x1b9ax5f1fxX5x2234xXax6899x8ae6xX1xab15xX3x985cxXdx9ed0xX1x7840xX3x18c1x2c52xX19x54e3xX3xX1x4a84x3fdfxX19xX20xX3xXexX23xaeafxX19xX20xX3xX19xXdx73fcx177bxX3xX4xa4a9xX4xX3x20b1x74efxX6xX3x5869xX15xX19xX20xX0x6397xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx96e5x5316x7455x88ddxXaxX12xX0xXdxX31xX20xX3xX7x3587xX4xX9xXaxX40xX40xX4x6b7ex2bdfxX6xX50xXbxX1xX38xXexX1xX50xX62xa8eaxX19xX40xX51xX10xX7x9976xXexX50xXbxX40xX19xX10xa81dxX7xX40x73fax383fxX2xX7dxX40x5983x890fxX51x3f69xX2xX82xX7dx4d13xX85x5e11xXexX2xX8bxX83xX83xX7dxX83xX5xX2xX62x7aecxXbxX20xXaxX3xX40xX12xX0xXbxX12xX13xXcxbcd5xXcxX3x1b73xX3x64baxX34xX19xX20xX3xX7dxX89xX40xX85xX3x7ac1xXex23d1xX4xX3xX31xX15xX19xX20xX3xX7dxX3xXexX1xX34xX19xX20xX3xX85xX3xX19x7673xX31xX3x7e81xX6xX19xX1xX3xXcx9498x5544x45ddxX3xXex3f7exXdxX3xXa2xXdxX30xX19xX3x15d8xa44fxX19xX1xX3xXcxX1xXdx5ad3xX19xX3xXexX5bxXe4xX19xX3x70d0x6e9bxX19xX1xX3xX19x72c8xXdxX3xX17xX20xX1xa281xX6xX3x9efcxXf8xX19xX1xX3xXexX1xX38x6f52xX4xX3xXdcxX1xX38xX3xX51xXdxX3xXexXddxX4xX1xX3xX5x6a6bxX4xX1xX3xX7x9176xX3xXa2x257bxX19xX3xX3bxX15xX19xX20xXd1xX3xX3bxX38xX52xX30xX19xX3x9503xX52xX3xXa5xX3xX3bxXa2xX17xX1dxX3xXa5xX3x9ceexX4fxX17xX1dxX3xXa5xX3x8d18xX52xX3xX63xX6xX19xX3xac3exXcxXcx156dxX3xX1xX38xX52xX30xX19xX3xX13xX1xX15xX3xX17xXdxX19xX1xX3xXecx8dddxX3xXex988axX3xX4xX1xXb3xX4xX3xX5x4c4fxX3xX51xX1exX19xX20xX3xX1xX23xX24xX19xX20xX3xXexX23xX2axX19xX20xX3xX19xXdxX30xX31xX3xX4xX34xX4xX3xX37xX38xX6xX3xX3bxX15xX19xX20xX62xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX50xX51xX52xXaxX12xXcxX5bxX50xX19xX20xX3xX73xX1xa74fxX19xX20xX3xX73xX1xXddxX3xXexX5bxX6xX19xX20xX3xX19xX20xX1xXdxXe4xX31xXd1xX3xXexX1x491exX19xX1xX3xX73xXddxX19xX1xXd1xX3xX4xX34xX4xX3xXecx4511xX19xX20xX3xX4xX1xXddxX3xX5xX159xX19xX1xX3xXecxXd4xX50xX3xX1xX38xX52xX30xX19xX3xX13xX1xX15xX3xX17xXdxX19xX1xX3xXecxX159xX3xXexX1xX1bexX19xX1xX3xX73xXddxX19xX1xX3xX51xX1exX19xX20xX3xX1xX23xX24xX19xX20xX3xX1xX50xX6xXd1xX3xX5xX164xX3xX6dx9e17xXexXd1xX3xXexX1xadd1xXbxX3xX1xX23xX24xX19xX20xX3xXexX23xX2axX19xX20xX3xX19xXdxX30xX31xX3xX4xX34xX4xX3xX37xX38xX6xX3xX3bxX15xX19xX20xXd1xX3xX4x4844xX38xX3xX4xX1xX50xX3x6cfcxX159xX3xXexX215xX4xX3xXexX1xX113xX19xX1xX3xX6dxX23xa63bxX19xX20xXd1xX3x1a41xX38x8307xX4xX3xXexX1xX34xXdxX3xX51xX1exX19xX3xX6xX19xXd1xX3xX63xX34xX4xX1xX3xX20xXdxX6xX3xXexX5bxXc6xX31xX3xX1x7cdbxX3xX6dxXd4xX19xX3xXecxXd4xXdxX3xXexX5bxX23x2d63xX19xX20xX3xXexX1cdxX19xXd1xX3xX19xX20xX38xX52xX30xX19xX3xXbxX1x968cxX19xX3xXecxX293xX38xX3xX1xb05dxXexX3xX31xb1b8xX19xX1xX3xX6dxX29fxX3xX7x6946xX3xX19xX20xX1xXdxX30xXbxX3xX51xX2a7xX19xX20xX3xX19xX23x1183xX4xX3xX6dxX1bexX3xX20xXdx4910xX3xX19xX23xX2b7xX4xX3xX4xX12axX6xX3xX1a6xX19xX20xX3xX4xX1xX6xX62xX3xXa2xX1cdxX19xX20xX3xXexX1xX281xXdxX3xX73xXddxX19xX1xX3xX4xX34xX50xX3xXexX5bxX23xX2b7xX4xX3xX6xX19xX1xX3xX5xXdxX19xX1xX3xX4xX34xX4xX3xX37xX38xX6xX3xX3bxX15xX19xX20xX3xX6dxX1bexX3xXexX15cxX3xXexXdxXe4xX19xX3xX19xX1xX2bfxX19xX20xX3xXexX1xX1bexX19xX1xX3xXexX2a7xX38xX3xXexX5bxXe4xX19xX3xX5xXf8xX19xX1xX3xX6dxX2a7xX4xX3xXbxX1xX34xXexX3xXexX5bxXdx82faxX19xX3xX73xXdxX19xX1xX3xXexX29bxX3xXa5xX3xX23fxX159xX3xX1xX103xXdxX3xX31xX1bexX3xX1xX38xX52xX30xX19xX3xXecxXd4xXexX3xXecxX23xX24exX4xX3xXexX5bxX50xX19xX20xX3xX19xX1xX2bfxX19xX20xX3xX19xXc6xX31xX3xX253xX38xX6xX62xX3xX17xXc6xX31xX3xX7dxX7exX2xX83xXd1xX3xX1xX238xX38xX3xX1xX29bxXexX3xX4xX34xX4xX3xX4xX1xXedxX3xXexXdxXe4xX38xX3xXbxX1xX34xXexX3xXexX5bxXdxX333xX19xX3xX73xXdxX19xX1xX3xXexX29bxX3xX23fxX159xX3xX1xX103xXdxX3xX4xX12axX6xX3xX1xX38xX52xX30xX19xX3xXecxX11bxX38xX3xXecxXd4xXexX3xX6dxX1bexX3xX6dxX23xX24exXexX3xX73xX29bxX3xX1xX50xXd4xX4xX1xX3xX20xXdxX6xX50xXd1xX3xXexX5bxX50xX19xX20xX3xXecx5a90xX3xX4xX3d7xX3xX19xX1xXdxX11bxX38xX3xX4xX1xXedxX3xXexXdxXe4xX38xX3xXecxXd4xXexX3xX4xX6xX50xX3xX1xX24xX19xX3xX7xX50xX3xX6dxX2b7xXdxX3xX31xa523xX4xX3xXexXdxXe4xX38xX3xX17xX20xX1xX113xX3xX253xX38xX52xX29bxXexX3xXa2xXd4xXdxX3xX1xX103xX3xXa2xba8exX19xX20xX3xX63xX103xX3xX1xX38xX52xX30xX19xX3xXecxX159xX3xXecxX11bxX3xX5bxX6xX62xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX50xX51xX52xXaxX12xX0xXdxX31xX20xX3xX7xX5bxX4xX9xXaxX40xX40xX4xX62xX63xX6xX50xXbxX1xX38xXexX1xX50xX62xX6dxX19xX40xX51xX10xX7xX73xXexX50xXbxX40xX19xX10xX7axX7xX40xX7dxX7exX2xX7dxX40xX82xX83xX51xX85xX2xX82xX7dxX89xX85xX8bxXexX2xX8bxX83xX83xX7dxX83xX5xX7dxX62xX96xXbxX20xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX50xX51xX52xXaxX12xXdcxX1xX215xX4xX3xX20xX1xXdxX3xX5xX281xXdxX3xX51xXd4xX52xX3xX4xX12axX6xX3xX4fxX34xX4xX3xX3bxX1cdxX3xa1c4xXc9xX34xX4xX3xX37xX38xX6xX3xX3bxX15xX19xX20xX3xXecxX159xX3xX4xX3d7xX3xX4xX1a6xX19xX20xX3xX51xX2a7xX19xX20xX3xX19xX23xX2b7xX4xXd1xX3xX4fxX34xX4xX3xX4xX1xX34xX38xX3xXexX6xX3xXbxX1xX41axXdxX3xX4xX15xX19xX20xX3xX19xX1xX6xX38xX3xX20xXdxX2bfxX3xX5xX293xX52xX3xX19xX23xX2b7xX4x4d2exXd1xX3xX4xX34xX19xX3xX63xX103xXd1xX3xXecxX41axX19xX20xX3xX6dxXdxXe4xX19xX3xX6dxX1bexX3xX19xX1xX1exX19xX3xX51xX1exX19xX3xX1xX38xX52xX30xX19xX3xX13xX1xX15xX3xX17xXdxX19xX1xX3xX19xX20xX38xX52xX30xX19xX3xXecxX50xX1bexX19xX3xX73xX29bxXexXd1xX3xXexXdxX29bxXbxX3xXexX3ffxX4xX3xXecxX3d7xX19xX20xX3xX20xX3d7xXbxX3xX4xX1a6xX19xX20xX3xX7xXb3xX4xXd1xX3xXexX5bxXddxX3xXexX38xX30xX3xXbxX1xX34xXexX3xXexX5bxXdxX333xX19xX3xX1xX38xX52xX30xX19xX3xXbxX1xX15xX3xX17xXdxX19xX1xX3xX20xXdxX1bexX38xX3xXecx2adbxXbx385bxX3xX4xX1xXedxX3xXecxXd4xX50xX3xX6dxX1bexX3xXexX15cxX3xX4xX1xXb3xX4xX3xXexX1xX1bexX19xX1xX3xX4xX1a6xX19xX20xX3xXecxXd4xXdxX3xX1xX103xXdxX3xX4xX34xX4xX3xXc9xX1xXdxXd1xX3xXa2xX41axX19xX20xX3xX63xX103xX3xX4xX24xX3xX7xX2axX3xX6dxX1bexX3xXa2xXd4xXdxX3xX1xX103xXdxX3xXa2xX41axX19xX20xX3xX63xX103xX3xX1xX38xX52xX30xX19xX3xX13xX1xX15xX3xX17xXdxX19xX1xX3xX5xX238xX19xX3xXexX1xXb3xX3x3a70xX5f9x4421xX5f9xXd1xX3xX19xX1xXdxX30xX31xX3xX73x1f11xX3xX7dxX7exX7dxX7exXa5xX7dxX7exX7dxX89xX62xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX50xX51xX52xXaxX12xX0xXdxX31xX20xX3xX7xX5bxX4xX9xXaxX40xX40xX4xX62xX63xX6xX50xXbxX1xX38xXexX1xX50xX62xX6dxX19xX40xX51xX10xX7xX73xXexX50xXbxX40xX19xX10xX7axX7xX40xX7dxX7exX2xX7dxX40xX82xX83xX51xX85xX2xX82xX7dxX89xX85xX8bxXexX2xX8bxX83xX83xX7dxX83xX5xX85xX62xX96xXbxX20xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX50xX51xX52xXaxX12xXa7xX6xX38xX3xX19xX20xX1xXdxX3xX5xX164xX3xXexXd4xXdxX3xXa2xX11bxX19xX3xXcxX1xX23xX24exX19xX20xXd1xX3xX4xX34xX4xX3xXecxXd4xXdxX3xX63xXdxX333xX38xX3xXecxX159xX3xX51xX1exX19xX20xX3xX1xX23xX24xX19xX20xXd1xX3xX1xX50xX6xX3xXexX5bxX23xX2b7xX4xX3xXfbxXc6xX19xX20xX3xX31xX103xX3xXcxX15cxX590xX3xX51xX1exX19xX20xX3xX1xX50xX6xX3xXexXd4xXdxX3xX63xXb3xX4xX3xXbxX1xX15xX3xXecxXdxXe4xX38xX3xX4fxX34xX4xX3xX3bxX1cdxX3xX19xX3d7xXdxX3xX4xX1xX38xX52xX30xX19xX3xX6dxX2b7xXdxX3xXa2xXd4xXdxX3xXecxX50xX1bexX19xX3xX253xX38xX1exX19xX3xXexXdxXe4xX19xX3xXbxX1xX50xX19xX20xX62xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4f3cxX38xXexX1xX50xX5bxXaxX12xX13xX1xXf2xX3xXc9xX23xX281xX19xX20xX3xXa5xX3xXa2xX1bexXdxX3xXcxXcxX3xX13xX1xX15xX3xX17xXdxX19xX1xX0xX40xXbxX12

Phú Cường - Đài TT Phù Ninh

Các tin đã đưa

Để Đền Hùng mãi xanh

Để Đền Hùng mãi xanh
2020-03-23 08:02:59

PTĐT - Khu Di tích lịch sử Đền Hùng có quần thể kiến trúc lịch sử văn hóa lâu đời, cùng một hệ sinh thái rừng nhiệt đới đa dạng, đã tạo nên một thắng cảnh thiên nhiên linh...

Những người “kể sử” ở Đền Hùng

Những người “kể sử” ở Đền Hùng
2020-03-17 16:21:04

PTĐT - Những hướng dẫn viên du lịch tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng được coi là những “đại sứ văn hoá”, những người gắn kết các giá trị văn hoá, lịch sử từ quá khứ tới hiện...

Chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19
2020-03-16 17:07:30

PTĐT - Dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, khó lường, nên lượng du khách về Khu di tích lịch sử Đền Hùng giảm đáng kể so với những năm trước. Thời điểm này, các bãi...

Tích cổ tại Đền Hùng

Tích cổ tại Đền Hùng
2020-03-08 07:45:15

PTĐT - Khu di tích lịch sử đền Hùng được biết đến với đền Hạ, đền Trung, đền Thượng, đền Giếng...nhưng không nhiều người biết, nơi cội nguồn này còn có nhiều tích cổ gắn với...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long