Cập nhật:  GMT+7
dce6x15de3x1264dx10c2ax14381x14523x10bbdx122f0x126c7xX7x14af0xe7ffx160d7xe71ex11246x109e6xX5xdfdaxXax12860x15ed3xf4c3xXdxX3x11c04x1450fxX3x160b0x11880x14846xX4xX3xf375xXdxX18xX1xX3x14bf2xX6xX18xX1xX3xXexee48xfc66xX18xefa0xX3xXexX2bxXbxX3xX2x1049dxX3xXexX1x11df0xX18xX1xX3xXbxX1xe24cxX3xXex127d0xe4eex1096cxXexX3xX18xX1xe4a9xXexX3xX4xX1x11663xX41xX3x1094exX0xe522xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx158ecxX2bxX24xX42xXaxX12xX0xXdx118eexX2dxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX52xX52xX4x14466x133d9xX6xX2bxXbxX1xX41xXexX1xX2bxX74xX1fxX18xX52xX24xX10xX7x10e78xXexX2bxXbxX52xX18xX10xe7a5xX7xX52xe7e7xX2xefe1x16331xX52xX2xX8fxX8fxX24xX91xf264xX92x15f14x14977xX99xX99xXexX2xX9cx103f4xf41exX92xX8fxX5xX2xX74x13cf2xXbxX2dxXaxX3xX52xX12x12331xX14xXexX3xX2dx14272xX4xX3xXexX2axX41xX18xX2dxX3xXexX4dxX69xX3xXbxX1xX3exX3xX4x1319cxX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX74xX3x166c2x13e5fxX18xX1x11309xX3x151b6xXcx15028xX52xXd9xXdxX10xXexX18xX6xX69x13e16xf511xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX2bxX24xX42xXaxX12xXcxX2axX6xX18xX2dxX3xXcxX2axX6xX1fxX10xX5xXe2x156a3xX10xXdxX7xX41xX2axX10xX3xX1fx14d86xX6xX3xX4x13698xX18xX2dxX3xX75xX3exX3xX75x14958xX18xX1xX3xX4xX1xdeffxX18xX3xXcxX1xX10xX3x14f2axX2bxX2axX5xX24xXaxX7xX3xX61xX10xX7xXexX3xX17xX8cxX6xX2axX24xX7xX3xX8fxX99xX8fxX2xX3xX24xX38xX18xX1xX3xX4xX1xX2bxX3xX4x161b2xX4xX3xX1axXdx10c2cxX69xX3xX1ax134eexX18xX3xX1fxX38xX3xX24x15403xX4xX1xX3xX1fx12264xX3xX24xX41xX3xX5xX15bxX4xX1xX3xX1xX38xX18xX2dxX3xX1ax11a11xX41xX3xXexX1xX154xX3xX2dxXdxee29xXdxdd12xX3xXexX2axX2bxX18xX2dxX3xX1axXb5xX3xXexX1xX38xX18xX1xX3xXbxX1xX3exX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX3xX4x128c4xX6xX3xXd9xXdxX43xXexX3x16351xX6xX69xX3xX1axf13dxX3xX5xX121xXexX3xX1fxX38xX2bxX3xXexX2bxXbxX3xX2xX34xX3xXexX1xX38xX18xX1xX3xXbxX1xX3exX3xXexX41xX42xX43xXexX3xX1fx16432xXdxX3xX18xX1xX48xXexX3xX4xX1xX4dxX41xX3xX50xX3xXd1xXcxX1xX10xX3xXcxX2bxXbxX3xX2xX34xX3xX4xXdxXexXdxX10xX7xX3xXdxX18xX3xX17xX7xXdxX6xXe3xX74xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX2bxX24xX42xXaxX12xXcxX1xX10xX2bxX3xX85xX154xXexX3x12c72xX41x165bdxX3xX4xX113xX18xX2dxX3xX75xX3exX17bxX3xXexX1xX38xX18xX1xX3xXbxX1xX3exX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX17bxX3xXex11ce7xX18xX1xX3xf502xX41xX212xX18xX2dxX3xX1a0xX6xX69xX17bxX3xX1ax13aa0xX18xX2dxX3x140fbxX3xX1fxX15bxX3xXexX2ax10f80xX3xX2xX91xX3xXexX2axX2bxX18xX2dxX3xX24xX6xX18xX1xX3xX7xX14bxX4xX1xX3xX1fxX179xXdxX3xX92xXa3xX17bxXa2xX92xX3xX1axXdxX150xX69xX74xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX2bxX24xX42xXaxX12xX1a0x14b91xX69xX3xX75x12040xX18xX3xX75xX1c7xX3xX75xXdxX150xX18xX3xX69xXdx121b1xX18xX3xXcxX2axX41xX18xX2dxX17bxX3xXbxX1xX3exX3xX4xXc7xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX3xX5xX38xX3xXexX1xXdxX289xX18xX3xX1axX1bxX1c7xX18xX2dxX3xX4xX1xX2bxX3xX24xX41xX3xX85xX1xX14bxX4xX1xX3xX1fxX38xX3xX18xX1xf4a2xX18xX2dxX3xX18xX2dxX1bxX1c7xXdxX3xX42xX289xX41xX3xXexX1xX24bxX4xX1xX3xX18xX1xXdxX154xXbxX3xX212xX18xX1xX17bxX3xe92axX69xX3xXexX1xe743xX4xX74xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX2bxX24xX42xXaxX12xX1a0x13558xX69xX3xX2xXa2xXa2xXa2xX17bxX3xX1axX113xX3xXexX1xX15bxX3xX4xXc7xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX3xX1axX1a5xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xXcxXc7xX3xX4xX1xX240xX4xX3xXd9xX30cxX18xX3xX1xXb5xX6xX17bxX3xX85xX1xX2bxX6xX3xX1xX121xX4xX3xX1fxX38xX3xX2dxXdxX14bxX2bxX3xX24xX160xX4xX3xX106xXdxX289xX18xX3xX1xX1cxXbxX3xX210xX41xX3exX4xX3xXd1x151b9xX1a0x159edx15141xXd7x149a6xXe3xX3xX4xX113xX18xX2dxX3xX18xX1x10a20xX18xX3xX5xX38xX3x1507axXdxX3xX7xX212xX18xX3xXd9xX30cxX18xX3xX1xXb5xX6xX3xXexX1xX154xX3xX2dxXdxX179xXdxX74xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX2bxX24xX42xXaxX12xXcxX1xX38xX18xX1xX3xXbxX1xX3exX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX3xX4x13f3fxX18xX2dxX3xXexX10fxX18xX2dxX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xXcxX2axX6xX1fxX10xX5xXe2xX106xX10xXdxX7xX41xX2axX10xX3xX18xX1xXdxX296xX41xX3xX5xX170xX18xX3xX1fxXdxX18xX1xX3xX24xX6xX18xX1xX17bxX3xX18xX1xX1bxX3xXexX1xX38xX18xX1xX3xXbxX1xX3exX3xXexX41xX42xX43xXexX3xX1fxX1c7xXdxX3xX18xX1xX48xXexX3xXexX1xX154xX3xX2dxXdxX179xXdxX3xX18xX30cxX69xX3xX8fxX99xX2xXa2xX17bxX3xXexX3exXbxX3xX2xX99xX3xXexX1xX38xX18xX1xX3xXbxX1xX3exX3xX4xX1xX4dxX41xX3xX50xX3xX18xX30cxX69xX3xX8fxX99xX2xX92xX17bxX3xX69xX14xXexX3xXexX2axX2bxX18xX2dxX3xX34xX99xX3xX1axX15bxX6xX3xX1axXdxX150xX69xX3xXexX41xX42xX43xXexX3xX18xX1xX48xXexX3xX1axX150xX3xX1axXdxX3xX24xX41xX3xX5xX15bxX4xX1xX3xX18xX30cxX69xX3xX8fxX99xX2xXa2xe6dfxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX2bxX24xX42xXaxX12x11b52xX240xX18xX2dxX3xX1axX170xX41xX3xX24xX6xX18xX1xX3xX7xX14bxX4xX1xX3xX18xX38xX42xX3xX18xX30cxX69xX3xX18xX6xX42xX3xX5xX38xX3xXexX1xX38xX18xX1xX3xXbxX1xX3exX3xX363xX24xX6xXdxXbxX41xX2axX3xXd1x14870xX18xX3xX488xX14xXe3xX3xX1fxX179xXdxX3xXa2xX2xX17bxXa3xX91xX3xX1axXdxX150xX69xX74xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX2bxX24xX42xXaxX12xXcxX2axX6xX18xX2dxX3xXcxX2axX6xX1fxX10xX5xXe2xX106xX10xXdxX7xX41xX2axX10xX3xX4xX1xX2bxX3xX2axX285xX18xX2dxX3xXexX1xX38xX18xX1xX3xXbxX1xX3exX3xX18xX38xX42xX3xX5xX38xX3xX1axXdxX150xX69xX3xX1axX154xX18xX3xX24xX41xX3xX85xX1xX14bxX4xX1xX3xXexX1xX154xX3xX2dxXdxX179xXdxX3xXbxX1xX212xXdxX3xX2dxX1xfdd1xX3xXexX1xX30cxX69xX3xX1fxX179xXdxX3xX18xX1xXdxX296xX41xX3xX1x14f96xX3xX5xX179xX18xX3xX1fxX38xX3xX85xX289xX18xX1xX3xX2ax11901xX4xX1xX74xX3xX363xX24xX6xXdxXbxX41xX2axX3xX4xeb06xX18xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX1fxX24bxX3xX5xX38xX3xXaxXd9xX10xX18xXdxX4xX10xXaxX3xX4xX198xX6xX3xX4bdxX18xX3xX488xX14xX74xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX2bxX24xX42xXaxX12xX1a0xX2dxX2bxX38xXdxX3xX2axX6xX17bxX3xX4bdxX18xX3xX488xX14xX3xX4xX568xX18xX3xX4xXb5xX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX38xX18xX1xX3xXbxX1xX3exX3xX85xX1xX14bxX4xX3xX5xX121xXexX3xX1fxX38xX2bxX3xXexX3exXbxX3xX2xX34xX3xX18xX38xX42xX3xX2dxX54bxX69xX3xee82xX6xXdxXbxX41xX2axX3xXd1xX1fxX15bxX3xXexX2axX24bxX3xXexX1xX240xX3xX92xXe3xX3xX1fxX38xX3xXb0xX41xX69xX75xX6xXdxX3xXd1xX1fxX15bxX3xXexX2axX24bxX3xXexX1xX240xX3xX2xX34xXe3xX74xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX2bxX24xX42xXaxX12xXcxX1bx1455axX18xX2dxX3xXexX2f3xX17bxX3xX1a0xX1xX372xXexX3xX61xX212xX18xX3xX4xXb5xX3xX91xX3xXexX1xX38xX18xX1xX3xXbxX1xX3exX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX1fxXdxX18xX1xX3xX24xX6xX18xX1xX3xXexX2axX2bxX18xX2dxX3xX75xX212xX18xX2dxX3x11b79xX154xXbxX3xX1xX55axX18xX2dxX3xX2dxX54bxX69xX3x1057exX42xX2bxXexX2bxX17bxX3xXcxX2bxX85xX42xX2bxX3xX1fxX38xX3xX368xX7xX6xX85xX6xX74xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX2bxX24xX42xXaxX12xXcxX1xX14bxXdxX3xX106xX6xX18xX3xX4xX3b7xX18xX2dxX3xX4xXb5xX3xX1xX6xXdxX3xX1axX55axXdxX3xX24xXdxX43xX18xX3xX5xX38xX3xXd7xX1xXdxX6xX18xX2dxX3xXb0xX6xXdxX3xXd1xX660xX154xXbxX3xXexX1xX240xX3xX9bxXe3xX3xX1fxX38xX3xX61xX6xX18xX2dxX85xX2bxX85xX3xXd1xX660xX154xXbxX3xXexX1xX240xX3xX34xXe3xX74xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX2bxX24xX42xXaxX12xf0b8xXdxX212xXdxX3xXexX1xX1bxX244xX18xX2dxX3xXcxX1xX10xX3xX128xX2bxX2axX5xX24xXaxX7xX3xX61xX10xX7xXexX3xX17xX8cxX6xX2axX24xX7xX3xX8fxX99xX8fxX2xX17bxX3xX24xX38xX18xX1xX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX14bxX4xX3xX1axXdxX150xX69xX3xX1axX154xX18xX3xX1fxX38xX3xX24xX15bxX4xX1xX3xX1fxX160xX3xX24xX41xX3xX5xX15bxX4xX1xX3xX1xX38xX18xX2dxX3xX1axX170xX41xX3xXexX1xX154xX3xX2dxXdxX179xXdxX17bxX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX75xX11bxX18xX1xX3xX4xX1xX121xX18xX3xXexX10fxX3xXexX1xX14bxX18xX2dxX3xX2xX3xX1axX154xX18xX3xXexX1xX14bxX18xX2dxX3xX34xX52xX8fxX99xX8fxX2xX3xXexX2axX2bxX18xX2dxX3xX75xX3exXdxX3xX4xX212xX18xX1xX3xX18xX1xXdxX296xX41xX3xX1axXdxX150xX69xX3xX1axX154xX18xX3xX1axX6xX18xX2dxX3xX24xX170xX18xX3xX2dx140d9xX3xX75x12e1axX3xX4xX14bxX4xX3xX1xX55axX18xX3xX4xX1xX154xX3xXbxX1xX568xX18xX2dxX3xX24xX15bxX4xX1xX3xXd7xX368xXd9x1579dxX378xfd6dxX2xXa2xX74xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX2bxX24xX42xXaxX12xX488xX150xX3xX4xX1xX121xX18xX3xX2axX6xX3xXexX3exXbxX3xX2xX34xX3xXexX1xX38xX18xX1xX3xXbxX1xX3exX3xX24xX41xX3xX5xX15bxX4xX1xX3xX1xX38xX18xX2dxX3xX1axX170xX41xX3xX4xX1xX4dxX41xX3xX50xX17bxX3xX4xX1xX41xX42xX289xX18xX3xXexX2axX6xX18xX2dxX3xX24xX41xX3xX5xX15bxX4xX1xX3xXcxX2axX6xX1fxX10xX5xXe2xX106xX10xXdxX7xX41xX2axX10xX3xX1axX1a5xX3xX24xX2f3xX6xX3xX1fxX38xX2bxX3xX1axX14bxX18xX1xX3xX2dxXdxX14bxX3xX4xX198xX6xX3xX1axX14xX4xX3xX2dxXdxX212xX3xX1fxX296xX3xX4xX14bxX4xX3xXexX1xX38xX18xX1xX3xXbxX1xX3exX3xX660xX539xXexX3xXexX1xX10xX2bxX3xX4xX14bxX4xX3xXexXdxX289xX41xX3xX4xX1xX24bxX3xX18xX1xX1bxX3xX1axX15bxX6xX3xX1axXdxX150xX69xX3xXexX1xX6xX69xX3xX210xX41xX6xX18xX17bxX3xX1fxX30cxX18xX3xX1xXb5xX6xX17bxX3xX2eexX69xX3xXexX1xX2f3xX4xX17bxX3xX7xX2f3xX3xX1xXdxX154xX41xX3xX85xX1xX14bxX4xX1xX17bxX3xX69xX41xX6xX3xX7x11ab1xX69xX74xX74xX74xX74xX52xX74xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX366xX2bxX41xX2axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2bxX3xXcxXcx142b8xXd9xX1a0xX0xX52xXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long