Cập nhật:  GMT+7
c20axd05cx15361x133b8x14305x1160bxf12fx18399xed7dxX7x10e28x13f81xff2dx1804dx15cacx15969xX5x10383xXax145b8xc8c8xXdx1611cxX3xX4x19428xX3xdac4x10fe0xXexX3xX7x14195xX3xX1ax10924xXexX3xX1xd456x196f4x160c8xX3xXexXdx165a3x1430bxX3x17b9ex113aaxX27xX28xX3xX27xX28xX26x17af7xX3xX2xdf5bx18231xX2xX0xX3bxX1xX2xX12xX0xXexX6x17402xX5xX10xX3xX45x18db7x14fb1xX2fxX10xX4bxX9xXaxX2xXaxX3x17064xXdxX2fxXexX1xX9xXax1608cx13511x13fa4xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX27xX28xX9xXax119bdxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX2fxX2fxXdxX27xX28xX9xXaxX6dxXaxX12xX0xXexX45xX4axX2fxX37xX12xX0xXexX4bxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf93dxX4axX2fxX37xXaxX12x17d91xXcxXcxX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX4axX2fxX37xXaxX12x12e5cxX26xX27xX28xX3xX1x172b9xX6xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX4axX2fxX37xXaxX12xX13xXdxX15xX3xX45xX15xX27xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xX3bxXexX4bxX12xX0xXexX4bxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX4axX2fxX37xXaxX12xX2xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX4axX2fxX37xXaxX12xX9axX15xX27xX1xX3xX4xX1x170a1xX27xX28xX3xXc1xX30xX27xX28xX3x18cb6x106e5xX3x106b4x12520xX6dxX6dxX3xX28xX4bxX6xX1ax11a36xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX4axX2fxX37xXaxX12xX148xX6dx1507cxX6dxX6dxX6dxX3xfeb7x11e5bxX27xX28xX3bxX4xX15xXdxX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xX3bxXexX4bxX12xX0xXexX4bxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX4axX2fxX37xXaxX12xX3axX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX4axX2fxX37xXaxX12x13275xXdx116dbxX27xX3xX2fxX4axX27xX28xX3xX9ax156b2xX4xX3x15923xfe71xX27xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX4axX2fxX37xXaxX12xX2xX3axX6dxX171xX6dxX6dxX6dxX3xX176xX177xX27xX28xX3bx166e0xX28xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xX3bxXexX4bxX12xX0xXexX4bxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX4axX2fxX37xXaxX12xX5cxX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX4axX2fxX37xXaxX12xX1c4x11783xXexX3xXcxX1c6xXexX3xXc1xfa53xX2dxX3x14a75xX28xX1x13c85xX3xX3axX6dxX6dxX3xX28xX4bxX6xX1axX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX4axX2fxX37xXaxX12xd553xX5dxX171xX6dxX6dxX6dxX3xX176xX177xX27xX28xX3bxX28xXc7xXdxX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xX3bxXexX4bxX12xX0xXexX4bxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX4axX2fxX37xXaxX12xX148xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX4axX2fxX37xXaxX12xXc1xX1bxXbxX3xX45xX15xX27xX1xX3x10b96xX4bxX10xX4axX3xXcxX1c6xXexX3xX5cxX5cxX6dxX3xX28xX4bxX6xX1axX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX4axX2fxX37xXaxX12xX2xX3axX6dxX171xX6dxX6dxX6dxX3xX176xX177xX27xX28xX3bxX1xX1bxXbxX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xX3bxXexX4bxX12xX0xXexX4bxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX4axX2fxX37xXaxX12xX27fxX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX4axX2fxX37xXaxX12xXcxX4bxX249xX27xX28xX3xX28xX26xX3xXexX6xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX4axX2fxX37xXaxX12xX148xX27fxX171xX6dxX6dxX6dxX3xX176xX177xX27xX28xX3bxX2xX6dxX3x10064xX2dxX18xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xX3bxXexX4bxX12xX0xXexX4bxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX4axX2fxX37xXaxX12xX5bxX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX4axX2fxX37xXaxX12xXcxX1xX257xXexX3xXexX1x13b6bxX27xX3xX45x1665dxX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX4axX2fxX37xXaxX12xX3ax17cb3xX6dxX171xX6dxX6dxX6dxX3xX176xX177xX27xX28xX3bxX200xX28xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xX3bxXexX4bxX12xX0xXexX4bxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX4axX2fxX37xXaxX12xX40exX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX4axX2fxX37xXaxX12xX13xX1d3xX4axX3xXex1862exX3xXexX1xX13bxd38axX27xX28xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX4axX2fxX37xXaxX12xX2xX148xX171xX6dxX6dxX6dxX3xX176xX177xX27xX28xX3bxX200xX28xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xX3bxXexX4bxX12xX0xXexX4bxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX4axX2fxX37xXaxX12xd151xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX4axX2fxX37xXaxX12xX13xX1d3xX4axX3xX27xX1c6xXbxX3xX1xX4axX6xX3xcf87xX26xX27xX28xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX4axX2fxX37xXaxX12xX148xX6dxX171xX6dxX6dxX6dxX3bxX200xX28xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xX3bxXexX4bxX12xX0xXexX4bxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX4axX2fxX37xXaxX12xX5dxX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX4axX2fxX37xXaxX12xX1d2xX1xX4axX6xXdxX3xX7x146a2xX3xXex10f32xX1axX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX4axX2fxX37xXaxX12xX5bxX27fxX171xX6dxX6dxX6dxX3xX176xX177xX27xX28xX3bxX200xX28xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xX3bxXexX4bxX12xX0xXexX4bxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX4axX2fxX37xXaxX12xX2xX2xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX4axX2fxX37xXaxX12xXcxX145xX1axX3xX5xX4axX1d3xXdxX3xXexX4axX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX4axX2fxX37xXaxX12xX3axX40exX6dxX171xX6dxX6dxX6dxX3xX176xX177xX27xX28xX3bxX200xX28xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xX3bxXexX4bxX12xX0xXexX4bxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX4axX2fxX37xXaxX12xX2xX3axX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX4axX2fxX37xXaxX12x15952xX15xX3xX4xX1x1923exXbxX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX4axX2fxX37xXaxX12xX148xX27fxX171xX6dxX6dxX6dxX3xX176xX177xX27xX28xX3bxX200xX28xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xX3bxXexX4bxX12xX0xXexX4bxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX4axX2fxX37xXaxX12xX2xX5cxX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX4axX2fxX37xXaxX12xX9axX15xX27xX1xX3xX28xX1d3xX4axX3xX2ddxX27xX10xX3xX2ddxX27xX10xX3xX2xX2xX4c2xX28xX4bxX6xX1axX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX4axX2fxX37xXaxX12xX3axX5bxX171xX6dxX6dxX6dxX3xX176xX177xX27xX28xX3bxX28xXc7xXdxX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xX3bxXexX4bxX12xX0xXexX4bxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX4axX2fxX37xXaxX12xX2xX40exX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX4axX2fxX37xXaxX12xXcxX1xX257xXexX3xX4xX1xX2dxX6xX3xXcxX4bxX13bxX46cxX27xX28xX3x11d28xX4axX4axX2fxX7xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX4axX2fxX37xXaxX12xX27fxX6dxX171xX6dxX6dxX6dxX3xX176xX177xX27xX28xX3bxX1xX1bxXbxX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xX3bxXexX4bxX12xX0xXexX4bxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX4axX2fxX37xXaxX12xX2xX4c2xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX4axX2fxX37xXaxX12xX1c4xddccxX3xX28xX1d3xX4axX3xXc1xX30xX27xX28xX3xX144xX145xX3xX27fxX6dxX6dxX28xX4bxX6xX1axX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX4axX2fxX37xXaxX12xX2xX5dxX171xX27fxX6dxX6dxX3xX176xX177xX27xX28xX3bxX28xXc7xXdxX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xX3bxXexX4bxX12xX0xXexX4bxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX4axX2fxX37xXaxX12xX2xX5dxX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX4axX2fxX37xXaxX12xX9axX13bx14874xXdxX3x13c6exX4axX6xX27xX3xXc1xX30xX27xX28xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX4axX2fxX37xXaxX12xX5cxX6dxX171xX6dxX6dxX6dxX3xX176xX177xX27xX28xX3bxX39axX2dxX18xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xX3bxXexX4bxX12xX0xXexX4bxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX4axX2fxX37xXaxX12xX3axX6dxX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX4axX2fxX37xXaxX12xX254xX13bx10960xX4xX3x12eb9xX18xX3xX65cxX4axX1ax11648xX4axX4bxX3xX176xdb05xX1axX3xX176xX22xX4xX3xX5cx138f3xX4c2xX5xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX4axX2fxX37xXaxX12xX3axX2xX27fxX171xX6dxX6dxX6dxX3xX176xX177xX27xX28xX3bxXexfcddxXdxX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xX3bxXexX4bxX12xX0xXexX4bxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX4axX2fxX37xXaxX12xX3axX2xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX4axX2fxX37xXaxX12xX254xX177xXdxX3xX1xd7e7xX1axX3xXdxX27xX4axX8fdxX3xXc1xXcxX3xX65cxX4axX4axX200xX3xX3axX4c2xX4xX1axX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX4axX2fxX37xXaxX12xX3axX4c2xX27fxX171xX6dxX6dxX6dxX3xX176xX177xX27xX28xX3bxX4xX1xXdxX1c6xX4xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX2fxX12xX0xX3bxXexX4bxX12xX0xX3bxXexX45xX4axX2fxX37xX12xX0xX3bxXexX6xX45xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15685xX2dxXexX1xX4axX4bxXaxX12xX1d2xX1c6xXexX3xX87bxX4axX26xX27xX0xX3bxXbxX12

Kết Đoàn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long