Cập nhật:  GMT+7
6facx105b0x1008cx86c6x9c89x10fa9xda6ex7581x1125axX7x7f86x86acxca98x10687x103e1xb26exX5xa72bxXax111ebxX2xd7a1xb919x113a8x7f80xX3xX1x10724xX4xX3xX7xXdxcb1bxX1xX3xae67xXdx9fe3xXdxX3xX4x876exXbxX3xXex859exX1fxX1xX3xX5x110d8xXbxX3xX2xX15xX3xX1fxe296x98e6xX3xX1xX1axX4xX3xX15xb61exX15xX15xaa2bxX15xX40xX15x9c79xX0x928bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd565xX10xX6xedc5xXaxX12x7119xb313xX3x9ae8x95bdx947dxd4bbxXcxX3xe99ax7c80xX6xX3xX4xc018xX1fxX22xX3xd0c2x8053xX3x85e9xada9xXexX3x10d2cxd9fax8c67xX3x73cbx76cfxX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX1axX1fxX3xX1xX1axX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX22xXdxX24xXdxX3xX4xX28xXbxX3xXexX2cxX1fxX1xX3xX5xX31xXbxX3xX2xX15xX3xX1fxX38xX39xX3xX1xX1axX4xX3xX15xX40xX15xX15xX43xX15xX40xX15xX47xX14xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9584xX6xXbxXexXdxeaacxX1fxXaxX12xX0xXdxX39xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc6xX10xX1fxXexX10x7e32xXaxX3xX7xXexa36cxX5xX10xX9xXax74a4xXdxX5bxXexX1xed41xX3xX2xX40xX40xX40xXbx831cxed34xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexXf0xX3xX16xX16xX47xXbxXf7xXf8xXaxX3xX7xXe1xX4xX9xXaxX49xX49xX4xX14xX70xX6xXcbxXbxX1xX78xXexX1xXcbxX14xX67xX1fxX49xX5bxX10xX7xX73xXexXcbxXbxX49xX1fxX10xXebxX7xX49xX15xX47xX40xX47xX49xX2xX2xX2xX5bxX47xX15xX2xX2xX40xb693x86d0xXexX13bxX2xf9a1xX13cxX5xX47xX43xX70xX13cxX2xX15xX13cxX16xX13bx10cd1xX17xX13cxX16xX6xX6xX5bxX40xX13bxa1dcxX13bxX13bxX70xX14xec61xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX22xXdxX24xXdxX3xX4xX28xXbxX3xXexX2cxX1fxX1xX3xX5xX31xXbxX3xX2xX15xX3xX1fxX38xX39xX3xX1xX1axX4xX3xX15xX40xX15xX15xX43xX15xX40xX15xX47xXaxX3xXebxXdxX5bxXexX1xX9xXaxX2xX40xX40xX40xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX16xX16xX47xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX6xXbxXexXdxXcbxX1fxXaxX12xXc6xX6cxX3xX67x847cxX3xXexXe1x9afbxX3xXcxXe1xcf7bxfa2dxX1fxX22xX3xXcxX58x10d34xXcxX3xae25x9388xX1fxX3xfb29x10ce3xXbxX3xXexX1xXdxX3xf5c7xX78xX6xX3xX5bxfd35xXe6xX3xXexX71xXexe817xX3xX1xX1axX4xX3xXexX71xXexX1fcxX3xX5bxX78xXe6xX3xXexXe1x78edxX3xXf7xX74xXbxX3xXexX1x7aacxX3xX1fxX1xX28xXexX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx105b1xXcbxX5bxXe6xXaxX12xX7bxX7cxX3xXexX1xXdxX3xX4x997axX3xX15xX14xX40xX17xX15xX3xX1xX1axX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX5xX31xXbxX3xX2xX15xX3xX4xe5a9xX6xX3xX13bxX13cxX3xXexXe1xX1dbxX1dcxX1fxX22xX3xXcxX58xX1e2xXcxX3xX67xX1d3xX3xX1xX6xXdxX3xXcxXe1xX78xX1fxX22xX3xXex9b1exX39xX3xX61xX62xXcxbaf8xX3xXexXe1xXcbxX1fxX22xX3xXexXcbxX1d3xX1fxX3xXexX2cxX1fxX1xX3xXexX1xX6xX39xX3xX22xXdxX6xX3xX5bxa2dexX3xXexX1xXdxX3xX67xX31xXdxX3xX2xX2xX3xX39xX6cxX1fxX3xXexX1xXdxX3xX22xdca7xX39xXf0xX3xXcxXcbx10b7axX1fxX1fcxX3xa5a8xX1eaxXexX3xX5xbfc1xX1fcxX3xX58xX238xX6xX3xX1xX1axX4xX1fcxX3xX5exXdxX1fxX1xX3xX1xX1axX4xX1fcxX3xXcxXdxX1fxX3xX1xX1axX4xX1fcxX3xc4a7xX22x116bdxX3xX67xX38xX1fxX1fcxX3xX1e9x6fb2xX4xX1xX3xX7x102ebxX1fcxX3xX64xX2e1xX6xX3xX5xX2b8xX1fcxX3xXcxXdxX74xX1fxX22xX3xc194xX1fxX1xX1fcxX3xX61xXdxX2afxXcbxX3xX5bx1094bxX4xX3xX4xX6cxX1fxX22xX3xX5bxX271xX1fxX3xX67xX1d3xX3xXcxXdxX74xX1fxX22xX3xX1e2xX1xX2afxXbxX14xX3xX7bxX74xXexX3xX77xX78xX79xX1fcxX3xX4xX238xX3xX2xX14xX15xX16xX17xX3xX10xX39xX3xX1f1xX1f6xXexX3xX5bxX6xX1fxX1xX3xX1xXdx7becxX78xX3xX1xX1axX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX22xXdxX24xXdxX3xX4xX28xXbxX3xXexX2cxX1fxX1xX3xX5xX31xXbxX3xX2xX15xX3xXcxX58xX1e2xXcxX3xX1fxX38xX39xX3xX1xX1axX4xX3xX15xX40xX15xX15xX43xX15xX40xX15xX47xX14xX3xXcxXe1xXcbxX1fxX22xX3xX1f1xX238xX1fcxX3xX4xX238xX3xX17xX15xX3xX22xXdxX79xXdxX3xX2d7xX1xX28xXexX1fcxX3xX47xX40xX16xX3xX22xXdxX79xXdxX3xX2d7xX1xX20dxX1fcxX3xX13bxX40xX17xX3xX22xXdxX79xXdxX3xX22axX6xX3xX67xX1d3xX3xX13bxX17xX47xX3xX22xXdxX79xXdxX3xX7bxX1xX78xXe6xX74xX1fxX3xX73xX1xX2b8xX4xX1xX14xX3xXcxXe1xX1dbxX1dcxX1fxX22xX3xXcxX58xX1e2xXcxX3xX1e5xX1e6xX1fxX3xX1e9xX1eaxXbxX3xX5bxX78xXe6xX3xXexXe1xX20dxX3xXf7xX74xXbxX3xXexX1xX215xX3xX1fxX1xX28xXexX3xX67xX31xXdxX3xX16xX16xX49xX16xX14cxX3xX1xX1axX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX1f1xX1f6xXexX3xX22xXdxX79xXdxX1fcxX3xXexXe1xXcbxX1fxX22xX3xX1f1xX238xX3xX4xX238xX3xX2xX2xX3xX22xXdxX79xXdxX3xX2d7xX1xX28xXexX1fcxX3xX2xX16xX3xX22xXdxX79xXdxX3xX2d7xX1xX20dxX1fcxX3xX2xX16xX3xX22xXdxX79xXdxX3xX22axX6xX1fcxX3xX2xX13bxX3xX22xXdxX79xXdxX3xX7bxX1xX78xXe6xX74xX1fxX3xX73xX1xX2b8xX4xX1xX14xX3xXcxXe1xX1dbxX1dcxX1fxX22xX3xXcxX58xX1e2xXcxX3xXcxXe1xX78xX1fxX22xX3xX2d7xX22xX1xac37xX6xX3xXf7xX74xXbxX3xXexX1xX215xX3xX1fxX1xX20dxX3xX67xX31xXdxX3xX47xX14cxX49xX13bxX13bxX3xX1xX1axX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX1f1xX1f6xXexX3xX22xXdxX79xXdxX1fcxX3xX4xX238xX3xX16xX3xX22xXdxX79xXdxX3xX2d7xX1xX28xXexX1fcxX3xX2xX2xX3xX22xXdxX79xXdxX3xX2d7xX1xX20dxX1fcxX3xX2xX15xX3xX22xXdxX79xXdxX3xX22axX6xX3xX67xX1d3xX3xX2xX40xX3xX22xXdxX79xXdxX3xX7bxX1xX78xXe6xX74xX1fxX3xX73xX1xX2b8xX4xX1xX14xX3xXcxXe1xX1dbxX1dcxX1fxX22xX3xXcxX58xX1e2xXcxX3xX2b3xX469xX1fxX1xX3xXc6xX1xX271xX1fxX3xX67xd1a4xX1fxX3xX5bxX78xXe6xX3xXexXe1xX20dxX3xXf7xX74xXbxX3xXexX1xX215xX3xX70xX6xX1fcxX3xX47xX13cxX49xX13bxX13bxX3xX1xX1axX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX1f1xX1f6xXexX3xX22xXdxX79xXdxX1fcxX3xX4xX238xX3xX13bxX3xX22xXdxX79xXdxX3xX2d7xX1xX28xXexX1fcxX3xX2xX15xX3xX22xXdxX79xXdxX3xX2d7xX1xX20dxX1fcxX3xX2xX47xX3xX22xXdxX79xXdxX3xX22axX6xX3xX67xX1d3xX3xX17xX3xX22xXdxX79xXdxX3xX7bxX1xX78xXe6xX74xX1fxX3xX73xX1xX2b8xX4xX1xa3a8xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f7xX78xXexX1xXcbxXe1xXaxX12xX58xXdxac38xX1fxX3xca59xX6xXdxX0xX49xXbxX12

Hiền Mai

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long