Cập nhật:  GMT+7
f6e2x13a37x14a38x16bfcxf852x12d8dx13143x147c3x1053fxX7x14868x15a6bx1601dx10662x18f95x1301dxX5x166daxXax127a8x10f28x132f0xX3xX1x15bc4xX4xX3xX7xXdx17f01xX1xX3x180acx12c7fx14e0exXexX3x11585xXdx172edxXdxX3xX4x167acx122a3xX4xX3xXexX1xXdxX3xXcxX1x11133xX4xX1xX3xXexX1x11c94xX4xX3xXexfb06xXdxX3xX1cx121a6xX1cxX24xX3xXcxX20xX34xX1cxX3xX1xX17xX4xX3x13c91xXdx140bfxXexX3x14b48xX6xfa3bxX0x12397xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14d1cxX10xX6x1807dxXaxX12xXcxX21xXdxX3xX4xX2axX2bxX4xX3xXexX1xXdxX3xXcxX1xX34xX4xX1xX3xXexX1xX3axX4xX3xXexX3exXdxX3xX1cxX42xX1cxX24xX3xXcxX20xX34xX1cxX3xX1xX17xX4xX3xX4fxXdxX51xXexX3xX54xX6xX56xX3xX1cxX42xX56xX3x116bex17b7dxXa4xX13x11dcdxX3xX13xX14xX3xXexX1x10f7axX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX4x11a6axX6xX3xXcxff05x11751x13eb8xX1cxX24xX3xXcxX67x147d0x13d55xX3xX4fxX42xX1cxX3x12fb9xX6xX1cxX24xXa8xX3xXexX1xX3exX1cxX1xX3xXbxX1x11d3dxX3xX4fxXdxX51xXexX3xXcxXbbx1949exX3xX1fx1205exX3x1621cxX2ax14b0exXexX3xX7x18bf9xX4xX3xX1fxX20xX21xXexX3xX24xXdxX26xXdx1424axX3xXcxXbbxX20xX1cxX24xX3xX1fx153cfxXa8xX3xX4xX101xX3xXa4xX3xX67xX2ax1936axX3xX4xX1xXbcx14df4xX1cxX24xX3xX4fxX3exX1cxX24xXa8xX3xXa4xX3xX67xX2axX10bxX3xX4xX1xXbcxX110xX1cxX24xX3x13b48xX21xX4xXa8xX3xX2x17226xX3xX67xX2axX10bxX3xX4xX1xXbcxX110xX1cxX24xX3xX1fx116dexX1cxX24xXa8xX3xX2xX14xX3xX24xXdxX26xXdxX3x17b8cxX1xX2axX10bx15a3cxX1cxX3x12912xX1xXafxX4xX1xXf8xX3xXcxXdx10152xX2axX3x130d0xXdx18e38xX2axX3xX5xX3exX3xX1xX6xXdxX3xX10xX56x14c42xX3xX54xX24xX2axX10bx17db9xX1cxX3xX127xX34xX3x10259xX21xXexX3x134baxX3exX3xX54xX24x149f6xX3xX4fxXdxX51xXexX3xXc3xXbcxXbdxX1cxX24xXa8xX3xX1xX17xX4xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX5xfe5exXbxX3xX12dx1889bxX3x12f1dxX3xX1fxX20xX21xXexX3xX67xX2axX10bxX3xX4xX1xXbcxX110xX1cxX24xX3xX179xX3exX1cxX24xXf8xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX6xXbxXexXdxX20xX1cxXaxX12xX0xXdxX56xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc3xX10xX1cxXexX10xXbbxXaxX3xX7xXexX10bxX5xX10xX9xXax10eb8xXdxX6axXexX1xX169xX3xX2xXa5xXa5xXa5xXbxXe6x16e83xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX169xX3xX14x192ccxX2xXbxXe6xX1f4xXaxX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX58xX58xX4xXf8xX15bxX6xX20xXbxX1xX2axXexX1xX20xXf8xX179xX1cxX58xX6axX10xX7xX14fxXexX20xXbxX58xX1cxX10xX1e7xX7xX58xXa4xX13xX2xXa4xX58xX2xX2xX2xX6axX14xX2x10183xX13xX13xX2x134f5xXexX14x11e0axXa4xX12dxX5xX238xX19cxX2xX2xXf8xfe15xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xX4xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX1fxX20xX21xXexX3xX24xXdxX26xXdxX3xX4xX2axX2bxX4xX3xXexX1xXdxX3xXcxX1xX34xX4xX1xX3xXexX1xX3axX4xX3xXexX3exXdxX3xX1cxX42xX1cxX24xX3xXcxX20xX34xX1cxX3xX1xX17xX4xX3xX4fxXdxX51xXexX3xX54xX6xX56xXaxX3xX1e7xXdxX6axXexX1xX9xXaxX2xXa5xXa5xXa5xXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX14xX1ffxX2xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX6xXbxXexXdxX20xX1cxXaxX12xX67xX17xX4xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX1fxX20xX21xXexX3xX24xXdxX26xXdxX3xX4xX2axX2bxX4xX3xXexX1xXdxX3xXcxX1xX34xX4xX1xX3xXexX1xX3axX4xX3xXexX3exXdxX3xX1cxX42xX1cxX24xX3xXcxX20xX34xX1cxX3xX1xX17xX4xX3xX4fxXdxX51xXexX3xX54xX6xX56xX3xX1fxXbcx190f9xX4xX3xX14fxX1xX10xX1cxX3xXexX1xXbcx16846xX1cxX24xXf8xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX20xX6axX10bxXaxX12xXc3xX2axX2bxX4xX3xXexX1xXdxX3xXcxX1xX34xX4xX1xX3xXexX1xX3axX4xX3xXexX3exXdxX3xX1cxX42xX1cxX24xX3xXcxX20xX34xX1cxX3xX1xX17xX4xX3xX4fxXdxX51xXexX3xX54xX6xX56xX3xX6axX20xX3xX67xX2bxXdxX3xXcxX20xX34xX1cxX3xX1xX17xX4xX3xX4fxXdxX51xXexX3xX54xX6xX56xX3xXex140b0xX3xX4xX1xX3axX4xXf8xX3xXc3xX2axX2bxX4xX3xXexX1xXdxX3xX6axX3exX1cxX1xX3xX4xX1xX20xX3xX4xX34xX4xX3xX10xX56xX3xX1xX17xX4xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xXex16a22xX3xX5xX196xXbxX3xX13xX3xXexX196xXdxX3xX5xX196xXbxX3xX1ffxX3xX4xX34xX4xX3xXexXbbxXbcxXbdxX1cxX24xX3xXbxX1xX379xX3xXexX1xX17exX1cxX24xX3xXexXbbxX158xX1cxX3xXbxX1xX21xX56xX3xX179xXdxX3xX4xX26xX3xX1cxXbcxX196xX4xXf8xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX6xXbxXexXdxX20xX1cxXaxX12xX0xXdxX56xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc3xX10xX1cxXexX10xXbbxXaxX3xX7xXexX10bxX5xX10xX9xXaxX1e7xXdxX6axXexX1xX169xX3xX2xXa5xXa5xXa5xXbxXe6xX1f4xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX169xX3xX238xX13xX23bxXbxXe6xX1f4xXaxX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX58xX58xX4xXf8xX15bxX6xX20xXbxX1xX2axXexX1xX20xXf8xX179xX1cxX58xX6axX10xX7xX14fxXexX20xXbxX58xX1cxX10xX1e7xX7xX58xXa4xX13xX2xXa4xX58xX2xX2xX2xX6axX14xX2xX234xX13xX13xXa4xX234xXexX14xX12dxX2xX5xX2xX19cxX2xXa4xX19cxX2xXf8xX244xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xX4xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX1fxX20xX21xXexX3xX24xXdxX26xXdxX3xX4xX2axX2bxX4xX3xXexX1xXdxX3xXcxX1xX34xX4xX1xX3xXexX1xX3axX4xX3xXexX3exXdxX3xX1cxX42xX1cxX24xX3xXcxX20xX34xX1cxX3xX1xX17xX4xX3xX4fxXdxX51xXexX3xX54xX6xX56xXaxX3xX1e7xXdxX6axXexX1xX9xXaxX2xXa5xXa5xXa5xXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX238xX13xX23bxXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX6xXbxXexXdxX20xX1cxXaxX12xXcaxXe4xX1cxX1xX3xX1fxX21xX20xX3xXcxXbbxXbcxXbdxX1cxX24xX3xXcxX67xXc3xXc4xX3xX4fxX42xX1cxX3xXcaxX6xX1cxX24xX3xX14fxX1xX10xX1cxX3xXexX1xXbcxX317xX1cxX24xX3xX1xX17xX4xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX1fxX20xX21xXexX3xX24xXdxX26xXdxX3xX4xX2axX2bxX4xX3xXexX1xXdxX3xXcxX1xX34xX4xX1xX3xXexX1xX3axX4xX3xXexX3exXdxX3xX1cxX42xX1cxX24xX3xXcxX20xX34xX1cxX3xX1xX17xX4xX3xX4fxXdxX51xXexX3xX54xX6xX56xXf8xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX20xX6axX10bxXaxX12xX54xX1x12b5dxX1cxX24xX3xXexX1xX3exX1cxX1xX3xXexXafxX4xX1xX3xX56xX3exX3xX4xX34xX4xX3xX10xX56xX3xX1xX17xX4xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xXcxXbbxXbcxXbdxX1cxX24xX3xXcxX67xXc3xXc4xX3xX4fxX42xX1cxX3xXcaxX6xX1cxX24xX3xX1fxX21xXexX3xX1fxXbcxX30cxX4xX3xX5xX3exX3xX14fxX14cxXexX3x115f8xX2axX26xX3xX4xX1xX20xX3xX7x1363exX3xX4xXd8xX3xX24xXecxX1cxX24xXa8xX3xX1cx156c1xX3xX5xX5c9xX4xX3xX14fxX1xX17exX1cxX24xX3xX1cxX24xX3a4xX1cxX24xX3xX4xXb7xX6xX3xX4xX34xX4xX3xX10xX56xXa8xX3xX7xX5c9xX3xX6axX21xX10bxX3xX15bxX26xX20xX3xX4xX1xX2axX3xX1fxX34xX20xX3xXex12dafxX1cxX3xXexXe1xX1cxX1xX3xX4xXb7xX6xX3xX4xX34xX4xX3xXexX1x101a5xX10bxX3xX4xX17exXa8xX3xX1fx10381xX4xX3xX15bxXdxX51xXexX3xX5xX3exX3xX4xX34xX4xX3xXexX1xX619xX10bxX3xX4xX17exX3xX1fxX6xX1cxX24xX3xX24xXdxX26xX1cxX24xX3xX6axX21xX10bxX3xX15bxX2bxX3xX56xX17exX1cxX3xXcxX20xX34xX1cxX3xX4xXb7xX6xX3xX1cxX1xX3exX3xXexXbbxXbcxXbdxX1cxX24xXf8xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX2axXexX1xX20xXbbxXaxX12xX67xXdx14bc4xX1cxX3x106c8xX6xXdxX0xX58xXbxX12

Hiền Mai

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đảm bảo chất lượng bữa ăn cho trẻ mầm non

Đảm bảo chất lượng bữa ăn cho trẻ mầm non
2023-09-23 06:26:00

baophutho.vn Thực hiện yêu cầu của Bộ GD-ĐT, không thực hiện hợp đồng dịch vụ cung cấp suất ăn cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non, để đảm bảo bữa ăn...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long