Cập nhật:  GMT+7
559dx6851xebb6xbb0exaf3ex85b0xdd78x62e8x6254xX7xc675xbc72x8e37x6869x7035xac84xX5x812cxXaxed6axc938xaac4xXbxX3x76a2xX14xXexX3xX4xX1xX6xX3xX17xcd9bxX3xX1xa930xX4xX3xX7xXdxde8fxX1xX3x87ebxcaacxX3xX1xX23xX4xX3xX7xXdxX28xX1xX3xc325xX1xb25exXdxX3xX2xd7bfxX0xa83cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc983xX10xX6x950axXaxX12xb806xab79xX2cx70bexX3x81abxX3dxX3fx828axa5bexX3xXcx79c6x7d77x6148xX28xX55xX3xXcxX4exe2bbxXcxX3x698dxX1x81fexX57x8fdbxX28xX3xX4excd3axX28xX55xX3xd9f0xX61x5a43xX28xX55xX3xXexdac3xX3xX4xX1x6d4cxX4xX3xX55xX14xXbxX3xX17xX14xXexX3xX4xX1xX6xX3xX17xX20xX3xX1xX23xX4xX3xX7xXdxX28xX1xX3xX2bxX2cxX3xX1xX23xX4xX3xX7xXdxX28xX1xX3xX37xX1xX39xXdxX3xX2xX3dxX3xX28xb521xX17xX3xX1xX23xX4xX3x9a90xX3dxXb9xX59xa5bfxXb9xX3dxXb9xb523x9b40xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX6xXbxXexXdx8b3axX28xXaxX12xX0xXdxX17xX55xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6bxX10xX28xXexX10xX60xXaxX3xX7xXexX57xX5xX10xX9xXax928axXdxX51xXexX1x6348xX3xX2xX3dxX3dxX3dxXbxa3fex6637xX3xX1xX10xXdxX55xX1xXexXfcxX3xbf92xdddexX59xXbxX103xX104xXaxX3xX7xX60xX4xX9xXaxX3fxX3fxX4xXc2xd24exX6xXd7xXbxX1xX6dxXexX1xXd7xXc2xX2bxX28xX3fxX51xX10xX7xX37xXexXd7xXbxX3fxX28xX10xXf7xX7xX3fxXb9xX59xX59xX2xX3fxX2xX2xX2xX51xX2xX3dxX10ex5cebxXc1xXc1xX10exXexX10ex6b2exX2xX3dxX5xX5cxXbdxX5cxX3dxd624xX3dxX10xX4xX51xX145xX10xX14bxX2xX4xX59xX6xXc1xXb9xX10exX59xX3dxX51xXc2xd6ccxXbxX55xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX17xX14xXexX3xX4xX1xX6xX3xX17xX20xX3xX1xX23xX4xX3xX7xXdxX28xX1xX3xX2bxX2cxX3xX1xX23xX4xX3xX7xXdxX28xX1xX3xX37xX1xX39xXdxX3xX2xX3dxXaxX3xXf7xXdxX51xXexX1xX9xXaxX2xX3dxX3dxX3dxXaxX3xX1xX10xXdxX55xX1xXexX9xXaxX10exX10fxX59xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX6xXbxXexXdxXd7xX28xXaxX12xXcxX60xX61xX62xX28xX55xX3xXcxX4exX68xXcxX3xX6bxX1xX6dxX57xX6fxX28xX3xX4exX73xX28xX55xX3xX77xX61xX79xX28xX55xX3xX4x57e0xX3xX4xX79xX3xX7xd1b8xX3xX2bx86a5xXexX3xX4xX1xd159xXexX3xX1xXdxa2c6xX28xX3x8171xdaf1xXdxXc2xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbca1xXd7xX51xX57xXaxX12xX54xXb2xX17xX3xX1xX23xX4xX3xX206x79edxX6dxX3xXexXdxX6fxX28xX3xXexX207xXdxX3xX4xX79xX3xX7xX1f6xX3xX17x6cc2xXdxX5dxX3xXcxX60xX61xX62xX28xX55xX3xXcxX4exX68xXcxX3xX6bxX1xX6dxX57xX6fxX28xX3xX4exX73xX28xX55xX3xX77xX61xX79xX28xX55xX3xX206xa922xX3xX5xXdxX6fxX28xX3xXexXdxdfb4xXbxX3xX206xX207xXexX3xX206xX61xe357xX4xX3xX28xX1x86ccxX28xX55xX3xXexX1xX2cxX28xX1xX3xXex6943xX4xX1xX3xX17xX23bxXdxXc2xX3xX54xX1xX2cxX3xXexX60xX61xX62xX28xX55xX3xX4xX1f0xX3xXb9xXc1xXc1xX3xX1xX23xX4xX3xX7xXdxX28xX1xX3xX55xXdx8811xXdxX3xX4xX1fexXbxX3xXexe9a6xX28xX1xX104xX3x61f1x761exX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX23xX28xX3xX1xX23xX4xX3xX7xXdxX28xX1xX3xX55xXdxX2a6xXdxX3x8672xX6dxX39xX4xX3xX55xXdxX6xX3xXcxX4exX68xXcxX3xX28xXb2xX17xX3xX1xX23xX4xX3xXb9xX3dxXb9xXb9xXbdxXb9xX3dxXb9xX59xX5dxX3xX28xX1xX2cxX3xXexX60xX61xX62xX28xX55xX3xX4xX1f0xX3xX145xX10exX3xX1xX23xX4xX3xX7xXdxX28xX1xX3xX206xX207xXexX3xX55xXdx94aaxXdxX5dxX3xXexX60xXd7xX28xX55xX3xX206xX1f0xX3xX4xX1f0xX3xX11fxX6xX3xX55xXdxX30exXdxX3xX54xX1xX1fexXexX5dxX3xX2xX10exX3xX55xXdxX30exXdxX3xX54xX1x6595xX5dxX3xX2xX14bxX3xX55xXdxX30exXdxX3xX219xX6xX5dxX3xX2xX10fxX3xX55xXdxX30exXdxX3xX2b3xX1xX6dxX57xX267xX28xX3xX37xX1xX280xX4xX1xX104xX3xX17x7501xXexX3xX1xX23xX4xX3xX7xXdxX28xX1xX3xX206xX207xXexX3xX4exX6dxX57xX3xX4xX1xX61xX79xX28xX55xX3xX219xX207xX4xX3xe1fbxX5xX57xX17xXbxXdxX4xX3xX4xX1x67b1xX6dxX3xc303xX6dxX3xX17x8cabxX28xX3xX77xX1f9xXexX3xX5xdffcxX3xX2bxX2cxX3xX17xX35cxXexX3xX1xX23xX4xX3xX7xXdxX28xX1xX3xX206xX207xXexX3xX4exX6dxX57xX3xX4xX1xX61xX79xX28xX55xX3xX219xX207xX4xX3xX37bxX5xX57xX17xXbxXdxX4xX3xXcxXdxX28xX3xX1xX23xX4xX3xX4xX1xX385xX6dxX3xa2fbxX3xXcxX1xe27fxXdxX3xX219xX336xX28xX1xX3xc709xX61xX79xX28xX55xXc2xX3xX54xX1xX2cxX3xXexX60xX61xX62xX28xX55xX3xX4xX1f0xX3xXb9xX3dxX3dxX3xX1xX23xX4xX3xX7xXdxX28xX1xX3xX206xX61xX270xX4xX3xX4xX1xX82xX28xX55xX3xX4xX1xX2aexX3xa225x598cxf302xXcx8848xXc2xX3xXb9xX14bxX3xX55xXdxX30exXdxX3xX37bxX5xX57xX17xXbxXdxX4xX3xX37xX1xXd7xX6xX3xX1xX23xX4xX3xXex82d7xX3xX28xX1xXdxX6fxX28xXc2xX3xXb9xX3dxX3xX55xXdxX30exXdxX3xX2bxX38cxX3xX206x8563xX4xX1xX3xXcxXdxX28xX3xX1xX23xX4xX3xX2bxXb2xX28xX3xXbxX1xea1fxX28xX55xX3xXexX1xX267xX3xX55xXdxX23bxXdxX3xX2bxX453xX28xX55xX3xX4xX1xX6dxX28xX55xX3xX37xX267xXexX3xaf38xX6dxX39xX4xX3xX55xXdxX6xXc2xXc2xXc2xX3xX2b3xX267xXexX3xX46fxX6dxX30exX3xXexX1xXdxX3xXexX39xXexX3xX28xX55xX1xXdxX203xXbxX3xXcxX4exX68xXcxX3xX28xXb2xX17xX3xXb9xX3dxXb9xX59xX5dxX3xX28xX1xX2cxX3xXexX60xX61xX62xX28xX55xX3xX4xX1f0xX3xXc1xX59xX3xX1xX23xX4xX3xX7xXdxX28xX1xX3xX206xX207xXexX3xXexX7exX28xX55xX3xX206xXdx6b8cxX17xX3xX11fxX6xX3xX17xX38cxX28xX3xX103xde43xXexX3xXexX6dxX57xX4c6xX28xX3x8139xX207xXdxX3xX1xX23xX4xX3xXexde4bxX3xXb9xX5cxX3xX206xXdxX4c6xX17xX3xXexX60xX1f6xX3xX5xX6fxX28xX5dxX3xXexX60xXd7xX28xX55xX3xX206xX1f0xX3xX4xX1f0xX3xX5cxX3xX1xX23xX4xX3xX7xXdxX28xX1xX3xX206xX207xXexX3xXexX60xX6fxX28xX3xXb9xX10fxX3xX206xXdxX4c6xX17xX5dxX3xXb9xX59xX3xX206xXdxX4c6xX17xX3xX2xX3dxXc2xXc2xXc2xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX219xXd7xX51xX57xXaxX12xXcxX207xXdxX3xX11fxX6dxX7exXdxX3xX55xX14xXbxX3xX17xX14xXexX5dxX3xX4xX1xX6xX3xX17xX20xX3xX1xX23xX4xX3xX7xXdxX28xX1xX3xX2bxX2cxX3xX1xX23xX4xX3xX7xXdxX28xX1xX3xX37xX1xX39xXdxX3xX2xX3dxX3xX4xX453xX28xX3xX206xX61xX270xX4xX3xX55xXdxX23bxXdxX3xXexX1xXdxX203xX6dxX3xX2bx95e4xX3xX4xX1xX61xX79xX28xX55xX3xXexX60xX336xX28xX1xX3xX55xXdxX3d2xXd7xX3xX51x848bxX4xX3xXbxX1xX7exX3xXexX1xX38cxX28xX55xX3xd3c4xX13xX3daxX68xXcxb6e1xX3xXb9xX3dxX2xX10fxX3xX2bxX2cxX3xX206xXb2xX28xX55xX3xX37xX394xX3xXexX7exX3xX1xX270xXbxX3xX17xX38cxX28xX3xX1xX23xX4xX5dxX3xX4xX5a1xX17xX3xX4xX1xX6dxX57xX6fxX28xX3xX206xX58cxX3xX1xX23xX4xX3xXexX1f9xXbxXc2xX3xX6bxX1xX61xX79xX28xX55xX3xXexX60xX336xX28xX1xX3xX13xX3daxX68xXcxX3xXb9xX3dxX2xX10fxX3xX28xX1xb0d1xX17xX3xXbxX1xX3d2xXexX3xXexX60xXdxX4c6xX28xX3xXbxX1xb6c6xX17xX3xX4xX1xX1fexXexX3xX2bxX2cxX3xX28xXb2xX28xX55xX3xX5xX42cxX4xX5dxX3xXexX1xX10xXd7xX3xXbxX1xX61xX79xX28xX55xX3xXexX1xX82xX4xX3xX51xX207xX57xX3xX28xX1xX275xX28xX55xX3xX37xXdxX267xX28xX3x8dcbxX64axXexX1xX82xX4xX3xX4xX79xX3xX11fxX30exX28xX5dxX3xXexX1xXdxX267xXexX3xXexX1xX42cxX4xX5dxX3xX1xXdxX203xX28xX3xX206xX207xXdxX5dxX3xX37xX267xXexX3xX1xX270xXbxX3xX1xX2cxXdxX3xX1xX453xX6xX3xX55xXdxX275xX6xX3xX206xX82xX4xX5dxX3xXexX60xX280xX5dxX3xXexX1xX4c6xX5dxX3xX17xb9afxX3xX2bxX2cxX3xX4xX1xa89exX3xXexX60xX23xX28xX55xX3xXexX1xX42cxX4xX3xX1xX2cxX28xX1xX5dxX3xX206xX4c6xX3xX1xX23xX4xX3xX7xXdxX28xX1xX3xX11fxXdxX267xXexX3xX2bxX1f9xX28xX3xX51xX5a1xX28xX55xX3xX28xX1xX275xX28xX55xX3xX206xXdxX58cxX6dxX3xX206xX25exX3xX1xX23xX4xX3xX2bxX2cxXd7xX3xXexX1xX42cxX4xX3xXexX267xXc2xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX219xXd7xX51xX57xXaxX12xX2cdxX6dxX6xX3xX206xX1f0xX5dxX3xX55xXdxX69bxXbxX3xX4xX1xX6xX3xX17xX20xX3xX1xX23xX4xX3xX7xXdxX28xX1xX3xX2bxX2cxX3xX1xX23xX4xX3xX7xXdxX28xX1xX3xX37xX1xX39xXdxX3xX2xX3dxX3xX28xXb2xX17xX3xX1xX23xX4xX3xXb9xX3dxXb9xX59xX3xXbdxX3xXb9xX3dxXb9xXc1xX3xX28xb940xX17xX3xX11fxX741xXexX3xXexX1xX38cxX28xX55xX3xXexXdxX28xX3xX2bxX58cxX3xX37xX267xX3xX1xXd7xX207xX4xX1xX3xX55xXdxX3d2xXd7xX3xX51xX5a1xX4xX3xX4xd3cfxX6xX3xXcxX60xX61xX62xX28xX55xX3xXcxX4exX68xXcxX3xX6bxX1xX6dxX57xX6fxX28xX3xX4exX73xX28xX55xX3xX77xX61xX79xX28xX55xX104xX3xX4xX1xX61xX79xX28xX55xX3xXexX60xX336xX28xX1xX3xX13xX3daxX68xXcxX3xXb9xX3dxX2xX10fxXc2xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf2e0xX6dxXexX1xXd7xX60xXaxX12xX4exXdxX58cxX28xX3x9e62xX6xXdxX0xX3fxXbxX12

Hiền Mai

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đảm bảo chất lượng bữa ăn cho trẻ mầm non

Đảm bảo chất lượng bữa ăn cho trẻ mầm non
2023-09-23 06:26:00

baophutho.vn Thực hiện yêu cầu của Bộ GD-ĐT, không thực hiện hợp đồng dịch vụ cung cấp suất ăn cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non, để đảm bảo bữa ăn...

Tỷ lệ thí sinh ảo có đáng lo?

Tỷ lệ thí sinh ảo có đáng lo?
2023-07-27 07:26:00

Việc các cơ sở giáo dục đại học áp dụng nhiều phương thức xét tuyển sớm khiến không ít người lo ngại tỷ lệ thí sinh ảo.

Trẻ nói ngọng, bố mẹ không nên thờ ơ

Trẻ nói ngọng, bố mẹ không nên thờ ơ
2023-07-19 14:08:00

baophutho.vn Trẻ nói ngọng, phát âm không rõ ràng khiến người khác không hiểu hết điều trẻ muốn nói, đặc biệt là khi trẻ gặp người lạ. Trẻ có thể có cảm...

Tự học đạt điểm 10 môn Tiếng Trung

Tự học đạt điểm 10 môn Tiếng Trung
2023-07-18 16:21:00

baophutho.vn Tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, trong tổng số 8 thí sinh toàn tỉnh đạt điểm 10 môn Ngoại ngữ, em Nguyễn Thị Minh Hằng - học sinh lớp 12A8,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long