Cập nhật:  GMT+7
7a3fx82afxe945xb600x117a9xc377xb041xeb68x8c34xX7xcc3fx8ecdxf236xed03x8aa2xaf92xX5x7eeexXaxea51x10c37xXdxX6x1297dxX3xX5x98b5xadcbxX3xe215xXdx10c92xX16xX3xf9fax11747xX4xX3xb436xb364xX3xf2ffxc490xX28xX1cxX3xXexX1xX6xd3afxX3xX1cxXdxX6xX3xX1cxXdxX6xX16xX3xXexX1x9ebfxX28xX1cxX3xX6xX28xX3xXexX16xe4c9xX28xX3xX4x11489xXbxX3xXexXdxe26dxX1axX3xX1xb25dxX4xX0x124d4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdfb4xX10xX6xX21xXaxX12xab67xX1cxX46xa01axX3xf0f1xX56xab95x9cd6xX3x11c51xa9b0xX3xX13xXdxX1exX16xX3xX21xX22xX4xX3x976cxX46xX3xbcc0xX46xX16xX3xXex10807xX16xX73xX3xb110xX6exX3x943exX6xX28xX3x1244cxX28xX3xXexX16xX46xX28xX3xX1cxXdxX6xX16xX3xXexX1xX3dxX28xX1cxX3x10810xX1axec10xX4xX3xX1cxXdxX6xX3xXbxX1xXa9xXdxX3xX1xc1cexXbxX3xX81xde04xXdxX3xd9a4xX3dxX28xX1cxX3xXexX6exX3xX3dxX3xXexX3dxX3xXcxX16xX6exX16xXexX6xX3xdb5cxXdxc253xXexX3xX6bxX6xX30xX3xXex7d89xX3xX4xX1x95dfxX4xX3xX1xX76xXdxX3xXexX1xcfd8xX16xX3xX81xX46xX3xX1cxXdxX6xX16xX3xX5xX19xX1axX3xX1cxXdxX1exX16xX3xX21xX22xX4xX3xX25xd77cxX3xX28xX29xX28xX1cxX3xXexX1xX6xX30xX3xX1cxXdxX6xX3xX1cxXdxX6xX16xX3xXexX1xX3dxX28xX1cxX3xX6xX28xX3xXexX16xX46xX28xX3xX4xX4axXbxX3xXexXdxX4fxX1axX3xX1xX53xX4x99e6xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX16xX28xXaxX12xX0xXdxX30xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbdxX10xX28xXexX10xb58axXaxX3xX7xXexX6exX5xX10xX9xXaxc883xXdxX21xXexX1xdcbdxX3xX2xddb6xX16dxX16dxXbx1093fxb120xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX16axX3xd616xX72xX16dxXbxX171xX172xXaxX3xX7xX15bxX4xX9xXaxX56xX56xX4xX130xX90xX6xX16xXbxX1xX1axXexX1xX16xX130xX81xX28xX56xX21xX10xX7xX25xXexX16xXbxX56xX28xX10xX165xX7xX56x122caxX72xX16dxa191xX56xX2xX2xX2xX21x83b9xX2x10706xX2xX16dxX17cxX17cxXexX72xX1b0xX16dxX16dxX5xcfebx7b34xXdxX30xX1cxX1bexX1b0xX17cxX16dxX72xX130xdc21xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX6xX16xX3xX5xX19xX1axX3xX1cxXdxX1exX16xX3xX21xX22xX4xX3xX25xX26xX3xX28xX29xX28xX1cxX3xXexX1xX6xX30xX3xX1cxXdxX6xX3xX1cxXdxX6xX16xX3xXexX1xX3dxX28xX1cxX3xX6xX28xX3xXexX16xX46xX28xX3xX4xX4axXbxX3xXexXdxX4fxX1axX3xX1xX53xX4xXaxX3xX165xXdxX21xXexX1xX9xXaxX2xX16dxX16dxX16dxXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX17cxX72xX16dxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX16xX28xXaxX12xX75xX6xX28xX3xXexXdbxX3xX4xX1xXdfxX4xX3xXexX15bxX6xX16xX3xXexfd28xX28xX1cxX3x10b05xX3dxX3xX1xd1d0xX28xX1xX3xX1cxXdxX1exX16xX3xX21xX22xX4xX3xX6xX28xX3xXexX16xX46xX28xX3xX1cxXdxX6xX16xX3xXexX1xX3dxX28xX1cxX3xX4xX1xX16xX3xX90xX6xX3x127adxX76xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4x8927xX3xXexX1xX46xX28xX1xX3xXexf968xX4xX1xX3xX171xX1axX4axXexX3xX7xa01cxX4xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX16xX21xX6exXaxX12xX84x10610xX6exX3xX5xX46xX3xX1xX16xX89xXexX3xX28bxX76xX28xX1cxX3xXexX1xXdx12849xXexX3xXexX1xcfcfxX4xX3xX28xX1xce48xX30xX3xX28bx12229xX6exX3xX30xX89xX28xX1xX3xXexX1axX6ex10941xX28xX3xXexX15bxX1axX6ex96dbxX28xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX1ax8d58xXexX3xX81xX2f2xX3xX94xXcxX13xXcxX73xX3xX28xX2bfxX28xX1cxX3xX4xX6xX16xX3xX28xX1xX2fcxX28xX3xXexX1xXdfxX4xX3xX6xX28xX3xXexX16xX46xX28xX3xX1cxXdxX6xX16xX3xXexX1xX3dxX28xX1cxX3xX4xX1xX16xX3xX30xX53xXdxX3xX28xX1cxX19x85ddxXdxX73xX3xX28xX1xX4axXexX3xX5xX46xX3xX4xX1exX4xX3xX10xX30xX3xX1xX53xX4xX3xX7xXdxX28xX1xX3xX4xX4axXbxX3xXexXdxX4fxX1axX3xX1xX53xX4xX73xX3xX28bx7d57xX28xX1cxX3xXexX1xX339xXdxX3xX28xX2bfxX28xX1cxX3xX4xX6xX16xX3xacfcxX3xXexX1xXdfxX4xX3xX4xX1xX4axXbxX3xX1xX46xX28xX1xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5xX1axX2fcxXexX3xX81xX2f2xX3xX94xXcxX13xXcxX73xX3xX1cxXdxX1exX16xX3xX21xX22xX4xX3xX81xX46xX3xX81xX2fcxX28xX3xX28bxX76xX28xX1cxX3xXexX1xX6xX28xX1xX3xXexX1xXdxX2d2xX1axX3xX28xXdxX2ebxX28xX3xXexX1xX6xX30xX3xX1cxXdxX6xX3xX1cxXdxX6xX16xX3xXexX1xX3dxX28xX1cxX3xX6xX28xX3xXexX16xX46xX28xX130xX3xXbdxX1xX19xf440xX28xX1cxX3xXexX15bxX264xX28xX1xX3xX4xfe37xX28xX3xXexX89xX16xX3xX7xX2bfxX28xX3xX4xX1xX3e0xXdxX3xX5xX46xX28xX1xX3xX30xX89xX28xX1xX73xX3xX90xXdbxX3xX29dxX4xX1xX3xX4xX1xX16xX3xX1cxXdxX1exX16xX3xX81xXdxX2ebxX28xX73xX3xX1xX53xX4xX3xX7xXdxX28xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x9ba1xX3xX25xXdxX28xX1xX3xX28xX1cxX1xXdxXd3xX30xX73xX3xXbxX1xX19xX3e0xX28xX1cxX3xXbxX1xX1exXbxX73xX3xX1xX264xX28xX1xX3xXexX1xXdfxX4xX3xXexXdbxX3xX4xX1xXdfxX4xX3xX4xX1exX4xX3xX1xX16xX89xXexX3xX28bxX76xX28xX1cxX3xX1cxXdxX1exX16xX3xX21xX22xX4xX3xX25xX101xX3xX28xX29xX28xX1cxX3xXexX1xX6xX30xX3xX1cxXdxX6xX16xX3xX1cxXdxX6xX16xX3xXexX1xX3dxX28xX1cxX3xX6xX28xX3xXexX16xX46xX28xX130xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX16xX28xXaxX12xX0xXdxX30xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbdxX10xX28xXexX10xX15bxXaxX3xX7xXexX6exX5xX10xX9xXaxX165xXdxX21xXexX1xX16axX3xX2xX16dxX16dxX16dxXbxX171xX172xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX16axX3xX17cxX1aaxX70xXbxX171xX172xXaxX3xX7xX15bxX4xX9xXaxX56xX56xX4xX130xX90xX6xX16xXbxX1xX1axXexX1xX16xX130xX81xX28xX56xX21xX10xX7xX25xXexX16xXbxX56xX28xX10xX165xX7xX56xX1a7xX72xX16dxX1aaxX56xX2xX2xX2xX21xX1b0xX2xX1b2xX2xX2xX16dxX70xXexX1b0xX1aaxX2xX16dxX5xX1aaxX1bexXdxX30xX1cxX1bexX1b0xX70xX1aaxX1b0xX130xX1c8xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX6xX16xX3xX5xX19xX1axX3xX1cxXdxX1exX16xX3xX21xX22xX4xX3xX25xX26xX3xX28xX29xX28xX1cxX3xXexX1xX6xX30xX3xX1cxXdxX6xX3xX1cxXdxX6xX16xX3xXexX1xX3dxX28xX1cxX3xX6xX28xX3xXexX16xX46xX28xX3xX4xX4axXbxX3xXexXdxX4fxX1axX3xX1xX53xX4xXaxX3xX165xXdxX21xXexX1xX9xXaxX2xX16dxX16dxX16dxXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX17cxX1aaxX70xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX16xX28xXaxX12xX75xX6xX28xX3xXexXdbxX3xX4xX1xXdfxX4xX3xXexX15bxX6xX16xX3xXbdxX1xXdfxX28xX1cxX3xX28xX1xX2fcxX28xX3xX81xX46xX3x12182xX1axX46xX3xX4xX1xX16xX3xX4xX1exX4xX3xX28bxX76xXdxX3xXexX1xX6xX30xX3xX1cxXdxX6xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX16xX21xX6exXaxX12xXcxX1xX6xX30xX3xX1cxXdxX6xX3xX1cxXdxX6xX16xX3xX5xX19xX1axX3xX4xX294xX3xX7xX1exX1axX3xX28bxX76xXdxX3xXexX1xXdxX3xX28bxX2d2xX28xX3xXexe87axX3xffd9x1097cxX3xX13x7f67x11748xX84xXcxX3xX4xX1exX4xX3xXexaa8fxX28xX1xX16axX3xa466xX1xc2ccxX3xXcxX1xX53xX73xX3x1292cxX2ebxX28xX3xX75xX1exXdxX73xX3xX65xX3ebxX6xX3xX75xX264xX28xX1xX73xX3xX65xX46xX3xX6bxX6xX30xX73xX3xX6bxXdxX28xX1xX3xX75xX264xX28xX1xX73xX3xXa7xX1axXe8xX28xX1cxX3xXcxX15bxfe88xX130xX3xXbdxX1exX4xX3xX28bxX76xXdxX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX6xX30xX3xX1cxXdxX6xX3xXexX264xX30xX3xX1xXdxX4fxX1axX3xX4xX1exX4xX3xX28xX76xXdxX3xX21xX1axX28xX1cxX3xX28xX1xX19xX16axX3xXcxX15bxX264xX28xX1xX3xX21xXdx118f9xX28xX3xX28xX29xX28xX1cxX3xX25xX1xXdxX2d2xX1axX3xb034xXexXdxX4fxX1axX3xXbxX1xX2e0xX30x9c7exX172xX3xXbxX1x9117xX28xX3xXexX1xXdxX3x11afbxX4xX1xX89xX6exX3xXexXdxX2d2xXbxX3xX7xXdfxX4xe6c8xX172xX3xXexX15bxX264xX28xX1xX3xX21xXdxX6a7xX28xX3xX81x7d9cxX3xXexX15bxX6xX28xX1xX3xX81xX46xX3xXexX1xX1axX6exX2d2xXexX3xXexX15bxX264xX28xX1xX3xXexX1xX10xX16xX3xX1cxXdxX6xXdxX3xX28bxXdxXd3xX1axX3xX90xX46xXdxX3xX1xX1exXexX3xX81xX2f2xX3xX4xX1xf62bxX3xX28bxX2f2xX3xX6xX28xX3xXexX16xX46xX28xX3xX1cxXdxX6xX16xX3xXexX1xX3dxX28xX1cxX130xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX16xX28xXaxX12xX0xXdxX30xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbdxX10xX28xXexX10xX15bxXaxX3xX7xXexX6exX5xX10xX9xXaxX165xXdxX21xXexX1xX16axX3xX2xX16dxX16dxX16dxXbxX171xX172xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX16axX3xX70xX17cxX1b2xXbxX171xX172xXaxX3xX7xX15bxX4xX9xXaxX56xX56xX4xX130xX90xX6xX16xXbxX1xX1axXexX1xX16xX130xX81xX28xX56xX21xX10xX7xX25xXexX16xXbxX56xX28xX10xX165xX7xX56xX1a7xX72xX16dxX1aaxX56xX2xX2xX2xX21xX1b0xX2xX1b2xX2xX2xX2xX72xXexX1bdxX1bdxX72xX1b0xX5xX72xX1bexXdxX30xX1cxX1bexX1b0xX70xX72xX1b2xX130xX1c8xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX6xX16xX3xX5xX19xX1axX3xX1cxXdxX1exX16xX3xX21xX22xX4xX3xX25xX26xX3xX28xX29xX28xX1cxX3xXexX1xX6xX30xX3xX1cxXdxX6xX3xX1cxXdxX6xX16xX3xXexX1xX3dxX28xX1cxX3xX6xX28xX3xXexX16xX46xX28xX3xX4xX4axXbxX3xXexXdxX4fxX1axX3xX1xX53xX4xXaxX3xX165xXdxX21xXexX1xX9xXaxX2xX16dxX16dxX16dxXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX70xX17cxX1b2xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX16xX28xXaxX12xX65xX1exXexX3xcff8xX16xX6xX28xX3xX28bxX19xXb6xX4xX3xX28bxX19xX6xX3xX81xX46xX16xX3xXbxX1xX6c4xX28xX3xXexX1xXdxX3xXexX15bxX264xX28xX1xX3xX21xXdxX6a7xX28xX3xX28xX29xX28xX1cxX3xX25xX1xXdxX2d2xX1axX3xX4xX71cxX6xX3xX28bxX76xXdxX3xX4xX1xX71cxX3xX28xX1xX46xX3xX635xX1xX637xX3xXcxX1xX53xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX16xX21xX6exXaxX12x97c4xX2d2xXexX3xXexX1xX637xX4xX3xX90xX1axXdbxXdxX3xX1cxXdxX6xX16xX3xX5xX19xX1axX73xX3xX75xX6xX28xX3xXexXdbxX3xX4xX1xXdfxX4xX3xX28bx114f3xX3xXexX15bxX6xX16xX3xXbdxX1xXdfxX28xX1cxX3xX28xX1xX2fcxX28xX3xX4xX1xX16xX3xX28bxX89xXdxX3xX21xXdxXd3xX28xX3xX7xX1exX1axX3xXexX630xX28xX1xX172xX3xXexX15bxX6xX16xX3xXexX25cxX28xX1cxX3xX30xX3dxX3xX1xX264xX28xX1xX3xX1cxXdxX1exX16xX3xX21xX22xX4xX3xX94xXcxX13xXcxX3xX4xX1xX16xX3xX90xX6xX3xXexX630xX28xX1xX3xX4xX294xX3xXexX1xX46xX28xX1xX3xXexX29dxX4xX1xX3xX171xX1axX4axXexX3xX7xX2a7xX4xX3xX28xX1xX4axXexX3xX1cxX364xX30xX16axX3xX635xX1xX637xX3xXcxX1xX53xX172xX3xX6bxXdxX28xX1xX3xX75xX264xX28xX1xX3xX81xX46xX3xXa7xX1axXe8xX28xX1cxX3xXcxX15bxX66cxX130xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX16xX21xX6exXaxX12xXcxX15bxX19xXbaxX4xX3xX28bxX294xX73xX3xX1cxXdxX1exX16xX3xX81xXdxX2ebxX28xX3xX81xX46xX3xX4xX1exX28xX3xX90xX76xX3xX5cdxX1axXe8xX28xX3xX5xX376xX3xX4xX1exX4xX3xX28bxX16xX46xX28xX3xX28bxX8d3xX3xXexX1xX6xX30xX3xX1cxXdxX6xX3xX1xX76xXdxX3xXexX1xXe8xX16xX3xX81xX46xX3xXexX15bxX6xX16xX3xX28bxXdbxXdxX3xX25xXdxX28xX1xX3xX28xX1cxX1xXdxXd3xX30xX3xX81xX2f2xX3xX28bxXdbxXdxX3xX30xXbaxXdxX3xXbxX1xX19xX3e0xX28xX1cxX3xXbxX1xX1exXbxX3xX1cxXdxX1exX16xX3xX21xX22xX4xX3xX94xXcxX13xXcxX3xX623xX3xX90xX2fcxX4xX3xXexXdxX4fxX1axX3xX1xX53xX4xX130xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX1axXexX1xX16xX15bxXaxX12xa80bxX2ebxX3xX65xX16xX46xX28xX1cxX3xX1bexX3xX65xX89xX28xX1xX3xXcxX1xX637xX6exX0xX56xXbxX12

Lê Hoàng - Hạnh Thúy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đảm bảo chất lượng bữa ăn cho trẻ mầm non

Đảm bảo chất lượng bữa ăn cho trẻ mầm non
2023-09-23 06:26:00

baophutho.vn Thực hiện yêu cầu của Bộ GD-ĐT, không thực hiện hợp đồng dịch vụ cung cấp suất ăn cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non, để đảm bảo bữa ăn...

Khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn

Khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn
2023-03-01 08:08:00

baophutho.vn Bám sát nhiệm vụ năm học, đề ra nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, những năm qua, chất lượng giáo dục của thị xã Phú Thọ không ngừng được...

Thầy cô “khơi nguồn” sáng tạo

Thầy cô “khơi nguồn” sáng tạo
2023-02-27 10:33:00

baophutho.vn Với mong muốn để học trò chủ động tiếp cận tri thức, rèn luyện kĩ năng hiệu quả, Trường Tiểu học Yên Tập- huyện Cẩm Khê đã khuyến khích giáo...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long