Cập nhật:  GMT+7
8580xa365xcd42xde42xfe77xc53ex10b1ex113dexf4b3xX7xa97fx136f1xfcc6xd27ex12ddaxe3ddxX5x10fd0xXax10330xed76xb0d4xXdxX3x10045xc8b5xX1x9ca7xX3xXexb954xXdxd4e2xX17xX3x12683xX1xX6xXdxX3xX4xf187xX17xX18xX3xXexaf27xX4xX3xXbxX1x9fdaxXdxX3xX1x9b1bxXbxX3xXexX1dx8624xX17xX18xX3xfb31x9813xX3bxX3xXexffa3xX3bxc9b1xX3xba91xb54dxXdxX3x9b25xe490xa5f8xX17xX18xX46xX3xXexa532x9f23xX1fxX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX17xc7ebxaa40xX3x9ab3x10328xX62xX62xX0xe70bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb78bxX3bxX4cxX55xXaxX12xX0xXdxX60xX18xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX67xX67xX4xd7d2xX48xX6xX3bxXbxX1xX54xXexX1xX3bxX89x13763xX17xX67xX4cxX10xX7xX22xXexX3bxXbxX67xX17xX10xb8baxX7xX67xX62xX62xX63xX62xX67xX2xX2xX2xX4cxX63xX2x989exX62xc049xX63xX63xXexX2xXafxX62xX62x11da2xXb9xX5xX2xX89xf4c7xXbxX18xXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX3bxX4cxX55xXaxX12xda59xX2dxX4xX3xX3fxX44xXdxX3xX48xXdxX1fxX54xX3xXexX1xX6xX60xX3xX18xXdxX6xX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX4cxXaxX12x12a73xX48xX6xX3bxXbxX1xXexX54xX1xX3bxX89xX94xX17x8a40xX3x12932xX3x111b1xX18xX40xX55xX3xX2xb306xX67xX2xX46xX3xXcxX1dxX4dxf5e4xX17xX18xX3xcef4xX44xXdxX3xX1xa7d5xX4xX3xX13xae07xX17xX18xX3xb4c5xX4dx10304xX17xX18xX3xX3fxf4a0xX3xXexc9bdxX3xX4xX1xd169xX4xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xXcxX147xX17xX18xX3xX22xe510xXexX3xX4xX28xX17xX18xX3xXexX2dxX4xX3xXexX54xX55xX1fxX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX17xX5fxX60xX3xX62xX63xX62xX2xX3xX94xX40xX3xXexX1dxXdxX1fxX17xX3xX22xX1xX6xXdxX3xX4xX28xX17xX18xX3xXexX2dxX4xX3xXbxX1xX32xXdxX3xX1xX36xXbxX3xX3fxX40xX3bxX3xXexX44xX3bxX46xX3xX48xX49xXdxX3xX4cxX4dxX4exX17xX18xX46xX3xXexX54xX55xX1fxX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX17xX5fxX60xX3xX62xX63xX62xX62xX3xX94xae8dxXdxX3xX4xX2dxX4xX3xXexX1dxX4dxX12cxX17xX18xX3xXbxX1xX147xX3xXexX1xX28xX17xX18xX3xXexX1dx1158bxX17xX3xX3fxX1axX6xX3xX48xX40xX17xX3xXex99f4xX17xX1xX89xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX3bxX4cxX55xXaxX12xX11exX5fxX60xX3xX62xX63xX62xX2xX46xX3xX4xX28xX17xX18xX3xXexX2dxX4xX3xXexX54xX55xX1fxX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX4xX2dxX4xX3xX1x12639xX3xX3fxX40xX3bxX3xXexX44xX3bxX46xX3xX48xX49xXdxX3xX4cxX4dxX4exX17xX18xX3xX4xd9eaxX6xX3xXcxX1dxX4dxX12cxX17xX18xX3xX130xX44xXdxX3xX1xX135xX4xX3xX13xX139xX17xX18xX3xX13dxX4dxX13fxX17xX18xX3xX3fxe45exX54xX3xX3fxX44xXexX46xX3xX94xX4dxX36xXexX3xX4xX1xX1ecxX3xXexXdxX1e0xX54xX3xX3fxX25cxX3xX1dxX6xX3xX94xX1c6xXdxX3x9e32xX54xX55xX3xX60xX28xX3xX18x95abxX17xX3xX2xXafxX3xX17xX18xX1x1227bxX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX94xXdxX1e0xX17xX46xX3xX1xX135xX4xX3xX94xXdxX1e0xX17xX3xXexX1dx1308bxX17xX18xX3xXexX54xX55xX1fxX17xX3xX17xX1xa61exXbxX3xX1xX135xX4xX89xX3xXcxX1dxX3bxX17xX18xX3xX3fx9b29xX46xX3xX4xX2dxX4xX3xX1xX228xX3xX3fxX40xX3bxX3xXexX44xX3bxX46xX3xX48xX49xXdxX3xX4cxX4dxX4exX17xX18xX46xX3xX48xX6xX3bxX3xX18xX49xX60xf12dxX3xXcxX1xX44xX4xX3xX7x12009xX2e6xX3xX62xfce9xX62xX67xX62xe388xXb1xX3xX4xX1xX1ecxX3xXexXdxX1e0xX54xX46xX3xX3fxX44xXexX3xXb9xX2f6xX89x8ba1xea34xc2dexX3xX130xX44xXdxX3xX1xX135xX4xX3xX4xX1xd950xX17xX1xX3xX27cxX54xX55xX2e6xX3xX2xX63xX124xX2f6xX67xXb9xX2f6xXb9xX3xX4xX1xX1ecxX3xXexXdxX1e0xX54xX46xX3xX3fxX44xXexX3xX2xX2xX62xX30bxX30cxX3xX130xX44xXdxX3xX1xX135xX4xX3xX5xXdxX1e0xX17xX3xXexX1xX28xX17xX18xX3xX13dx12e16xX13dxX13xX2e6xX3xX2xX89xX62xX62xXb9xX67xX2xX89xX62xXafxX63xX3xX4xX1xX1ecxX3xXexXdxX1e0xX54xX46xX3xX3fxX44xXexX3xXb9xX124xX30bxX30cxX3xX76xX49xXdxX3xX4cxX4dxX4exX17xX18xX3xX18xXdxX2dxX3bxX3xX94xXdxX1e0xX17xX3xX94xX40xX3xXdaxX76x132eexX352xX3xX18xXdxX2dxX3bxX3xX4cx9a51xX4xX2e6xX3xXb1xX89xX30axX30axX124xX3xX67xX2xX89xX2f6xX124xX63xX3xX4xX1xX1ecxX3xXexXdxX1e0xX54xX46xX3xX3fxX44xXexX3xX2f2xXb9xX124xX30bxX30cxX3xX130xX40xX3bxX3xXexX44xX3bxX3xXcxXdxX15dxX17xX18xX3xX13dxXdxX228xXexX3xX4xX1xX3bxX3xX352xX13x102c7xX3xX352xX40xX3bxX3xX3fxX4dxX36xX4xX3xX62xX2xX3xX1xX135xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX67xX2f6xX63xX3xX4xX1xX1ecxX3xXexXdxX1e0xX54xX46xX3xX3fxX44xXexX3xXb1xX62xX89xXb1xX30bxX30cxX3xX130xX40xX3bxX3xXexX44xX3bxX3xX48xX49xXdxX3xX4cxX4dxX4exX17xX18xX3xX4x86e0xXbxX3xX4xX1xX14bxX17xX18xX3xX4xX1xX1ecxX3xX38fxX54xX32xX4xX3xXbxX1x129adxX17xX18xX3xX11cxX3xe654xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX3xX5xX40xX3xX30axX89xX62xX63xX63xX67xX2f6xX89xXb1xX63xX63xX3xX4xX1xX1ecxX3xXexXdxX1e0xX54xX46xX3xX3fxX44xXexX3xX2xX124xX63xX30bxX30cxX3xX130xX40xX3bxX3xXexX44xX3bxX3xX48xX49xXdxX3xX4cxX4dxX4exX17xX18xX46xX3xX4xX418xXbxX3xX4xX1xX14bxX17xX18xX3xX17xX1xX2b2xX17xX3xX11exX18xX3bxX44xXdxX3xX17xX18x11b68xX46xX3xX4xX1xX14bxX17xX18xX3xX4xX1xX1ecxX3xXcxXdxX17xX3xX1xX135xX4xX3xX5xX40xX3xX2xX124xX63xX124xX67xX2xX2f2xXb1xX63xX3xX4xX1xX1ecxX3xXexXdxX1e0xX54xX46xX3xX3fxX44xXexX3xX2xX2xXb9xX30bxX3xX22xX15dxX3xX1xX3bxX44xX4xX1xX3xX3fxX25cxX3xX1dxX6xX89xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX3bxX4cxX55xXaxX12xX0xXdxX60xX18xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX67xX67xX4xX89xX48xX6xX3bxXbxX1xX54xXexX1xX3bxX89xX94xX17xX67xX4cxX10xX7xX22xXexX3bxXbxX67xX17xX10xXa1xX7xX67xX62xX62xX63xX62xX67xX2xX2xX2xX4cxX63xX2xXafxX62xXb1xX63xX63xXexX2xXafxX62xX62xXb9xXb9xX5xX62xX89xXbexXbxX18xXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX3bxX4cxX55xXaxX12xXdaxX2dxX4xX3xX3fxX44xXdxX3xX48xXdxX1fxX54xX3xXexX1xX6xX60xX3xX27cxX54xX6xX17xX3xXbxX1xX42cxX17xX18xX3xXexX1xa191xX4xX3xX1xX40xX17xX1xX3xX4xX1xX3bxX3xX7xXdxX17xX1xX3xX94xXdxX1e0xX17xX3xX17xX18xX40xX17xX1xX3xX17xX18xX28xX17xX3xX17xX18xX487xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX3bxX4cxX55xXaxX12xXcxX1dxX1e0xX17xX3xX4xX13fxX3xX7xa21bxX3xX17xX1xX487xX17xX18xX3xX22xX15dxXexX3xX27cxX54xb068xX3xX3fxX44xXexX3xX3fxX4dxX36xX4xX46xX3xX17xX5fxX60xX3xX62xX63xX62xX62xX46xX3xXcxX1dxX4dxX12cxX17xX18xX3xX130xX44xXdxX3xX1xX135xX4xX3xX13xX139xX17xX18xX3xX13dxX4dxX13fxX17xX18xX3xX4cxX55dxX3xX22xXdxX15dxX17xX3xXexX54xX55xX1fxX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX2xXb1xX89xX124xX2f2xXb1xX3xX4xX1xX1ecxX3xXexXdxX1e0xX54xX3xX59fxX3xXexX418xXexX3xX4xX5adxX3xX4xX2dxX4xX3xX1xX228xX3xX3fxX40xX3bxX3xXexX44xX3bxX46xX3xX48xX49xXdxX3xX4cxX4dxX4exX17xX18xX3xX94xX1c6xXdxX3xX17xX1xXdxX25cxX54xX3xX3fxX36xXexX3xXexX1dxX3bxX17xX18xX3xX17xX5fxX60xX89xX3xb213xXdxX1e0xX17xX18xX3xX1xX228xX3xX130xX44xXdxX3xX1xX135xX4xX3xX4xX1xX318xX17xX1xX3xX27cxX54xX55xX46xX3xX11exX1xX40xX3xXexX1dxX4dxX12cxX17xX18xX3xX4cxX55dxX3xX22xXdxX15dxX17xX3xXexX54xX55xX1fxX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX2xX89xX2f2xX2f2xXb1xX3xX4xX1xX1ecxX3xXexXdxX1e0xX54xX3xX59fxX3xX62xXb9xX3xX17xX18xX40xX17xX1xX3xX3fxX40xX3bxX3xXexX44xX3bxX3xX94xX1c6xXdxX3xX4xX2dxX4xX3xXbxX1xX4dxX13fxX17xX18xX3xXexX1xX14bxX4xX2e6xX3xX3d6xa5d9xX3xX4cxX398xX17xX18xX3xX22xX15dxXexX3xX27cxX54xX5adxX3xX22x9dccxX3xXexX1xXdxX3xXcxX32xXexX3xX17xX18xX1xXdxX228xXbxX3xXcxX13xd0f6xXcxX3xX17xX5fxX60xX3xX62xX63xX62xX62xX30cxX3xe984x918dxXexX3xXexX54xX55xX1fxX17xX3xX4cxX55dxX6xX3xX94xX40xX3bxX3xX22xX15dxXexX3xX27cxX54xX5adxX3xX1xX135xX4xX3xXexX2b2xXbxX3xX5xX1c6xXbxX3xX2xX62xX3xX48xX2b2xX4xX3xXcxX13xX6d1xXcxX30cxX3xX6dexX6dfxXexX3xXexX54xX55xX1fxX17xX3xX4cxX55dxX6xX3xX94xX40xX3bxX3xX22xX15dxXexX3xX27cxX54xX5adxX3xX1xX135xX4xX3xXexX2b2xXbxX3xX5xX1c6xXbxX3xX2xX2xX3xX94xX40xX3xX1xX135xX4xX3xX22xX6bexX3xX2xX3xX5xX1c6xXbxX3xX2xX62xX30cxX3xX6dexX6dfxXexX3xXexX54xX55xX1fxX17xX3xX7xX6aexX3xX4cxX398xX17xX18xX3xX22xX15dxXexX3xX27cxX54xX5adxX3xX48xX40xXdxX3xXexX1xXdxX3xX17xX5fxX17xX18xX3xX5xX55dxX4xX3xX4xX23exX6xX3xX130xX44xXdxX3xX1xX135xX4xX3xX38fxX54xX32xX4xX3xX18xXdxX6xX3xX13xX40xX3xX11exX14xXdxX30cxX3xX6dexX6dfxXexX3xXexX54xX55xX1fxX17xX3xXexX1xc7fcxX17xX18xX89xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX3bxX4cxX55xXaxX12xXcxX44xXdxX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xX4xX2dxX4xX3xX3fxX44xXdxX3xX48xXdxX1fxX54xX3xX3fxX144xX3xXexX1xX5adxX3bxX3xX5xX54xX2b2xX17xX46xX3xXexX1dxX6xX3bxX3xX3fxX147xXdxX3xX4xX2dxX4xX3xX17xX14xXdxX3xX4cxX54xX17xX18xX3xX94xX25cxX3xX22xX15dxX3xX1xX3bxX44xX4xX1xX3xXexX1dxXdxX1fxX17xX3xX22xX1xX6xXdxX3xX4xX28xX17xX18xX3xXexX2dxX4xX3xXbxX1xX32xXdxX3xX1xX36xXbxX3xX3fxX40xX3bxX3xXexX44xX3bxX46xX3xX48xX49xXdxX3xX4cxX4dxX4exX17xX18xX3xX94xX40xX3xXexX54xX55xX1fxX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX17xX5fxX60xX3xX62xX63xX62xX62xX46xX3xX22xX15dxX3xX1xX3bxX44xX4xX1xX3xXexX1xX55dxX4xX3xX1xXdxX228xX17xX3xX4xX2dxX4xX3xX17xX14xXdxX3xX4cxX54xX17xX18xX3xX1xX36xXbxX3xXexX2dxX4xX3xXexX1dxX3bxX17xX18xX3xX18xXdxX6xXdxX3xX3fxX3bxX44xX17xX3xXexXdxX15dxXbxX3xXexX1xX10xX3bxX89xX3x12116xX398xX4xX3xXexXdxX1e0xX54xX3xX5xX40xX3xX6dex12852xX55xX3xX4cxX55dxX17xX18xX3xXcxX1dxX4dxX12cxX17xX18xX3xX130xX44xXdxX3xX1xX135xX4xX3xX13xX139xX17xX18xX3xX13dxX4dxX13fxX17xX18xX3xXexX1dxX59fxX3xXexX1xX40xX17xX1xX3xXexX1dxX4dxX12cxX17xX18xX3xX3fxX44xXdxX3xX1xX135xX4xX3xXexX1xX28xX17xX18xX3xX60xXdxX17xX1xX3xXexX1xX54xX14xX4xX3xXexX32xXbxX3xX3fxX284xX54xX3xX4xX5adxX3xX17xX4dxX1c6xX4xX3xX94xX1c6xXdxX3xX4xX2dxX4xX3xX60xX144xX3xX17xX18xX40xX17xX1xX3xX3fxX40xX3bxX3xXexX44xX3bxX3xX60xX1c6xXdxX3xXexX1xX10xX3bxX3xX17xX1xX54xX3xX4xX284xX54xX3xX6dexX144xX3xX1xX14xXdxX46xX3xX4xX13fxX3xX7xX59fxX3xX94xX2b2xXexX3xX4xX1xX418xXexX3xX1xXdxX228xX17xX3xX3fxX44xXdxX46xX3xX3fxX44xXexX3xX4xX1xX54xcc8cxX17xX3xX27cxX54xX32xX4xX3xXexX15dxX46xX3xX60xX6xX17xX18xX3xX3fxX15dxX17xX3xX4xX1xX3bxX3xX17xX18xX4dxX12cxXdxX3xX1xX135xX4xX3xX60xX28xXdxX3xXexX1dxX4dxX12cxX17xX18xX3xX18xXdxX2dxX3bxX3xX4cxX398xX4xX3xXexXdxX1e0xX17xX3xXexXdxX15dxX17xX46xX3xX4xX1xX418xXexX3xX5xX4dxX36xX17xX18xX89xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX432xX54xXexX1xX3bxX1dxXaxX12xXcxX1xX54xX3xbe2axXdxX6xX17xX18xX0xX67xXbxX12

Thu Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phát huy công tác đào tạo lưu học sinh Lào

Phát huy công tác đào tạo lưu học sinh Lào
2022-01-15 09:15:00

baophutho.vn Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế của tỉnh và các tỉnh lân cận, Trường Đại học Hùng Vương đã...

Hạ Hòa thi đua dạy tốt, học tốt

Hạ Hòa thi đua dạy tốt, học tốt
2022-01-07 09:20:00

baophutho.vn Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngành Giáo dục huyện Hạ Hòa tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, xây dựng đội ngũ nhà...

Năm học “đặc biệt”

Năm học “đặc biệt”
2022-01-02 08:46:00

baophutho.vn Năm học 2021-2022 được đánh giá là năm học “đặc biệt” bởi cùng lúc ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phải thực hiện nhiều mục tiêu: Nâng cao...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long