Cập nhật:  GMT+7
1edex584fx1fc8x387bxaee5x862ax4db5x58abxc410xX7xb0aexdeb7x85a0x4645xadadx6549xX5x3e10xXax3ffbxbb27x3de4x2f7axX3x233fxX3xX15xda1bxX1xd973xX15xX3xXexX1x39efxX3xX7xXdxX15xX1xX3xab21x6de6xX15xX1axX3x206dx552bxX3x796bxX30x3659xX17x7551xX34xX3xX15xX1axabaexc6f0x279exX15xX3x7c08x269dxX15xX1axX3x3041x456fxXexX3xXexX39xX3ax7790xX15xX0x571dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xe577xXaxX12xXcxX1xX10x64f7xX3x98bfx8863xX3xX7xX65xe49fxXexX3xX4xdbb4xX6xX3x7abfx7d4dxX3x976bxd094x2a82x301axXcxd87fxX3xXexX21xX15xX1xX3xX28x5aa8xX15xX3xX1xX83xXexX3x3b43xX34xX4dx26b4xX7bxX3xXexX67xX65xX15xX1axX3xX7x3809xX3xX1xX14xX15xX3xX2xX30xX3xX15xX1axX1xX1cxX15xX3xXexX1xX21xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1xX6xabdcxX3xX5fxddfbxX3x52c2xdbf9xX3xXexX1xXdxX3xXexX97xXexX3xX15xX1axX1xXdxX3bxXbxX3xXcxX13xd38cxXcxX3xX15xX29xXb2xX3xd808xX34xXd2xX8axX7bxX3xXexX65xX68xX15xX3xXexa0c5xX15xX1xX3xX4xafb8xX3xX1xX14xX15xX3xX17xX3xX15xX1axX1xX1cxX15xX3xXexX1xX21xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX28xX29xX15xX1axX3xX2dxX2exX3xX43xX44xXexX3xXexX39xX3axX4axX15xX3xX28x7464xXdxX3xX1xX3fxX4xX3xXexX67xaab5xX15xX3xX1xX3bxX3xXexX1xX97xX15xX1axX3xX3ex37a9xXdxX3xX30xX30xX32xX17xX34xX34xX3xX15xX1axX39xX3axX3bxX15xX3xX3exX3fxX15xX1axX32xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx61c9xX6xXbxXexXdxX65xX15xXaxX12xX0xXdxXb2xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX148xX10xX15xXexX10xX67xXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxce5cxXdxX5fxXexX1xdf64xX3xX2xX34xX34xX34xXbxX43xb6a4xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX172xX3x7438xX184xX8dxXbxX43xX17axXaxX3xX7xX67xX4xX9xXaxX4dxX4dxX4xX32xd122xX6xX65xXbxX1xX39xXexX1xX65xX32xX3exX15xX4dxX5fxX10xX7xX2dxXexX65xXbxX4dxX15xX10xX16dxX7xX4dxXd2xX8axX8axX2xX4dxX2xX2xX2xX5fxXd2xX2xae6bxX2xX30xX8axX30xXexX8dxX17xX8axX5xX34xc8d7xX8axX184xX2xX184xe2f2xXd2xX2xX30xX8axX1c5xXd2xX8axX1baxX34xX2xX1baxXd2xX8axX17xX1baxX32x2a30xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX3xX15xX1axX1xX1cxX15xX3xXexX1xX21xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX28xX29xX15xX1axX3xX2dxX2exX3xX30xX30xX32xX17xX34xX34xX3xX15xX1axX39xX3axX3bxX15xX3xX3exX3fxX15xX1axX3xX43xX44xXexX3xXexX39xX3axX4axX15xXaxX3xX16dxXdxX5fxXexX1xX9xXaxX2xX34xX34xX34xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX184xX184xX8dxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx2719xX65xX5fxX3axXaxX12x7fa1xX1x25c0xX3xX3exd499xX3axX7bxX3xXexX67xX39xX15xX1axX3xX195xX1cxX15xX1xX3xXb2xaf5exXdxX3xXexX1xX21xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX28xX29xX15xX1axX3xX2dxX21xX3xX195x2b22xX3axX3xX15xX1axX39xX3axX3bxX15xX3xX3exX3fxX15xX1axX32xX3xX79x306fxX4xX3xX195xXdxX3bxXexX7bxX3xXexX1xX21xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX28xX29xX15xX1axX3xX2dxX2exX3xX15xX1xXdxa953xX39xX3xX15xX1axX39xX3axX3bxX15xX3xX3exX3fxX15xX1axX3xX15xX1x31edxXexX3xX3exX123xXdxX3xX30xX1baxX3xX15xX1axX39xX3axX3bxX15xX3xX3exX3fxX15xX1axX32xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24bxX65xX5fxX3axXaxX12xXcxX67xX65xX15xX1axX3xX7xX97xX3xX4xX6cxX4xX3xXexX1xX21xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX28xX29xX15xX1axX3xX2dxX2exX3xX43xX44xXexX3xXexX39xX3axX4axX15xX3xX3exX68xX65xX3xX4xX6cxX4xX3xXexX67xX253x9f93xX15xX1axX3xX28xX10dxXdxX3xX1xX3fxX4xX7bxX3xX4xX6xX65xX3xX28xd83bxX15xX1axX3xX15xX29xXb2xX3xX15xX6xX3axX7bxX3xX4xXe3xX3xX17xX8dxX1baxX3xXexX1xX21xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xX1xXdexX3xX28xX29xX15xX1axX3xX2dxX2exX3xXb2x44daxXexX3xX15xX1axX39xX3axX3bxX15xX3xX3exX3fxX15xX1axX3xX5fxX39xX3axX3xX15xX1xX2baxXexX32xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24bxX65xX5fxX3axXaxX12xXcxX67xX116xX15xX3xX1xX3bxX3xXexX1xX97xX15xX1axX3xX43xX44xXexX3xXexX39xX3axX4axX15xX3xX4xX70xX6xX3xX24bxX354xX3xX76xX77xX78xX79xXcxX7bxX3xXexX1xX21xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXbxX1x68a2xXdxX3xX28xX29xX15xX1axX3xX2dxX2exX3xXexX2baxXexX3xX4xX3b2xX3xX4xX6cxX4xX3xX15xX1axX39xX3axX3bxX15xX3xX3exX3fxX15xX1axX3xX43xX83xXbxX3xXexX1xX10xX65xX3xXexX1x623cxX3xXexXb5xX3xX253xX39xX3xXexXdxX116xX15xX7bxX3xX195xX6xX65xX3xX1axdec0xXb2xX3xX4xX3b2xX3xX15xX1axX39xX3axX3bxX15xX3xX3exX3fxX15xX1axX3xX28x86fexX3xX4xXe3xX3xX2dxX83xXexX3xe053xX39xX3b2xX3xXexX67x2ca3xX15xX1axX3xXexX39xX3axX4axX15xX3xX7xX123xXb2xX32xX3xX13xX3bxX3xXexX1xX97xX15xX1axX3xX7xX6xX39xX3xX2dxX1xXdxX3xX4xX1xX10dxX3axX3xX5xX3fxX4xX3xX3b2xX65xX3xX7xd876xX3xX4xX1xXdexX3xX43xX6cxX4xX3xX15xX1xX256xX15xX3xX4xX1xX65xX3xXexX1xX21xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX67xX414xX15xX1axX3xXexX39xX3axX4axX15xX3xXb2xX354xXexX3xX15xX1axX39xX3axX3bxX15xX3xX3exX3fxX15xX1axX3xX28xX253xbd14xX4xX3xX43xX83xXbxX3xX253xX39xX3xXexXdxX116xX15xX3xX4xX6xX65xX3xX15xX1xX2baxXexX32xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24bxX65xX5fxX3axXaxX12xX79xXdxX4axXb2xX3xX2dxX1xX6cxX4xX3xX195xXdxX3bxXexX3xX7xX65xX3xX3exX123xXdxX3xX15xX29xXb2xX3xXexX67xX253xX123xX4xX3xX5xX68xX3xX2dxX1xXdxX3xX28xX29xX15xX1axX3xX2dxX2exX3xX5xX116xX15xX3xX1xX3bxX3xXexX1xX97xX15xX1axX3xX4xX70xX6xX3xX24bxX354xX7bxX3xXexX1xX21xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX2dxX1xa01axX15xX1axX3xXbxX1xX3b2xXdxX3xX28xX29xX15xX1axX3xX2dxX2exX3xX4xdfafxX3xXexX1xX4axX3xXbxX1xX253xX14xX15xX1axX3xXexX1xX3dfxX4xX7bxX3xXex2935xX3xX1xX47bxXbxX3xX43xX44xXexX3xXexX39xX3axX4axX15xX3xX3exX123xXdxX3xXex5520xX15xX1axX3xX15xX1axX39xX3axX3bxX15xX3xX3exX3fxX15xX1axX32xX3x9d6cxXdxX3bxX4xX3xX15xX68xX3axX3xX28x6875xX3xX1axe4a0xX3axX3xX67xd347xX4xX3xX67xX97xXdxX7bxX3xX15xX1x6eddxXb2xX3xX5xd1e7xX15xX3xX4xX1xX65xX3xXexX1xX21xX3xX7xXdxX15xX1xX32xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24bxX65xX5fxX3axXaxX12xX79xX97xXdxX3xX3exX123xXdxX3xXcbxX1xX414xX3xXcxX1xX3fxX7bxX3xXexX1xX21xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1xXb5xX4xX3xX1xXdxX3bxX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xXexX65xX6cxX15xX3xXexX67xXb5xX4xX3xXexX39xX3axX83xX15xX3xXexX67xX116xX15xX3xX13xX3bxX3xXexX1xX97xX15xX1axX3xX1xX266xX3xXexX67xX47bxX3xX28xX29xX15xX1axX3xX2dxX2exX3xX43xX44xXexX3xXexX39xX3axX4axX15xX3xXexX532xX3xX34xX3xX1axXdxX318xX3xX15xX1axX68xX3axX3xX2xX4dxX17xX4dxXd2xX34xXd2xX8axX3xX28xX83xX15xX3xX2xX8dxX3xX1axXdxX318xX3xX15xX1axX68xX3axX3xXd2xX4dxX17xX4dxXd2xX34xXd2xX8axX32xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb589xX39xXexX1xX65xX67xXaxX12xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXcxX67xX68xX0xX4dxXbxX12

Thanh Trà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đảm bảo chất lượng bữa ăn cho trẻ mầm non

Đảm bảo chất lượng bữa ăn cho trẻ mầm non
2023-09-23 06:26:00

baophutho.vn Thực hiện yêu cầu của Bộ GD-ĐT, không thực hiện hợp đồng dịch vụ cung cấp suất ăn cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non, để đảm bảo bữa ăn...

Tỷ lệ thí sinh ảo có đáng lo?

Tỷ lệ thí sinh ảo có đáng lo?
2023-07-27 07:26:00

Việc các cơ sở giáo dục đại học áp dụng nhiều phương thức xét tuyển sớm khiến không ít người lo ngại tỷ lệ thí sinh ảo.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long