Cập nhật:  GMT+7
895ex9cfex11f8cx985fx9ba3x9029xb0b1xe374xef3bxX7xecd9x12645xfb0axe190x89acxdaa9xX5xdbaaxXaxc01axe0ecxX1xc601x950axe6b7xX3xXexX1xbc24xXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX16xb91dxb774xX3xX1xfa1fxX4xX3xbc71xc879xX2bxX2bxX3x106c9xX3xX2bxX2cxX2bx938cxX3x11755xd088xXdxX3x8cacxa737xXdxX3xX4xc2e4xX4xX3xX4xfbaexX3xX7x89f7xX3xX17xXdxX40x9f7bxX3xba16xe612xX4xX0x12976xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx128a4xX4cxX4exe9f5xXaxX12xX0xXdxX25xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4exXexX1xX15xX25xa629xX3xXdx1083axX10xX16xXexX10xc1ddxXaxX3xX7xXexX64xX5xX10xX9xXaxbe76xXdxX4exXexX1xb1d3xX3x11dc4xX91xX2xXbx8d39xe1cfxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX8fxX3xbe2dxX2bxX35xXbxX95xX96xXaxX3xX7xX80xX4xX9xXaxX52xX52xX4x9a56xX78xX6xX4cxXbxX1xX15xXexX1xX4cxXb0xX3bxX16xX52xX4exX10xX7x115d7xXexX4cxXbxX52xX16xX10xX8axX7xX52xX2bxX2bxX35xX35xX52xX2xX2xX2xX4exX35xX2xc986xX35xX35xX2cxX91xXexXa0xXd6xXa0xa647xX5xXdfxX30x9949xX35xefd7xXd6xX91xX91xXd6xXa0xXe5xXe5xXa0xXdfx99afxX2bxX30xX35xXa0xX6xX2bxf39dxXb0xaa39xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xXexX1xX1bxXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX16xX24xX25xX3xX1xX28xX4xX3xX2bxX2cxX2bxX2bxX3xX30xX3xX2bxX2cxX2bxX35xX3xX37xX38xXdxX3xX3bxX3cxXdxX3xX4xX40xX4xX3xX4xX44xX3xX7xX47xX3xX17xXdxX40xX4cxX3xX4exX4fxX4xXaxX3xX8axXdxX4exXexX1xX9xXaxX91xX91xX2xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxXa0xX2bxX35xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX6xXbxXexXdxX4cxX16xXaxX12xX7bx10811xX3xX3bxe107xX3xXexX80x10ebcxX3xXcxX80xcb7dxX1bxX16xX17xX3xXexXdx11a1axX15xX3xX1xX28xX4xX3xXcxX1x8c01xX4xX1xX3xX13xXdxf302xXexb18dxX3xX1xX15xX64xX197xX16xX3xXcxb77dxX16xX3xd708xX44xX16xX3xX4exX28xX16xX3xX4exb6d6xXbxX3xX3bxX197xX3xX7xXdxX16xX1xX199xX3xX7x12a97xX16xX3xX7xX179xX16xX17xX3xX37xa2c3xX16xX3xX16xX24xX25xX3xX1xX28xX4xX3xX25xX3cxXdxXb0xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11c46xX10xX6xX4exXaxX12xX7bxX24xX16xX3xX4xb945xX3xcc5exX15xX64xb773xXexX3xX37xc7bbxX16xX1xX3xX7xX38xX3xX2bxX2xXdfxX91xX52xX1efxf1a1xX30xX61xdd1bxe806xX203xXcxX3xX16xX17xX179xX64xX3xXdfxX52xXefxX52xX2bxX2cxX2bxX2bxX3xX4x8ba0xX6xX3xX61x120fexX3xX206xXdxX40xX4cxX3xX4exX4fxX4xX3xX3bxX179xX3xX203xX179xX4cxX3xXexX191xX4cxX3xX3bxb98exX3xX3bxXdxX197xX4xX3xX78xX6xX16xX3xX1xX179xX16xX1xX3xX13xX1xX15xX16xX17xX3xXc1xX1f2xX3xX1xX4cxX191xX4xX1xX3xXexX1xX1bxXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX16xX24xX25xX3xX1xX28xX4xX3xX37xX38xXdxX3xX3bxX3cxXdxX3xX17xXdxX40xX4cxX3xX4exX4fxX4xX3xX25x104e6xX25xX3xX16xX4cxX16xX199xX3xX17xXdxX40xX4cxX3xX4exX4fxX4xX3xXbxX1x1059fxX3xXexX1xX176xX16xX17xX3xX3bxX179xX3xX17xXdxX40xX4cxX3xX4exX4fxX4xX3xXexX1xX181xX1bxX16xX17xX3xX95xX15xX64xcfa8xX16xX3xX40xXbxX3xX4exX4fxX16xX17xX3xX16xX24xX25xX3xX1xX28xX4xX3xX2bxX2cxX2bxX2bxX30xX3xX2bxX2cxX2bxX35xX199xX3x11d94xX61xb388xX207xX3xXexf683xX16xX1xX3xX78xX6xX16xX3xX1xX179xX16xX1xX3xX13xX1xX15xX16xX17xX3xXc1xX1f2xX3xX1xX4cxX191xX4xX1xX3xXexX1xX1bxXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX16xX24xX25xX3xX1xX28xX4xX3xX2bxX2cxX2bxX2bxX30xX2bxX2cxX2bxX35xX3xX37xX38xXdxX3xX3bxX3cxXdxX3xX17xXdxX40xX4cxX3xX4exX4fxX4xX3xX25xX278xX25xX3xX16xX4cxX16xX199xX3xX17xXdxX40xX4cxX3xX4exX4fxX4xX3xXbxX1xX28bxX3xXexX1xX176xX16xX17xX3xX3bxX179xX3xX17xXdxX40xX4cxX3xX4exX4fxX4xX3xXexX1xX181xX1bxX16xX17xX3xX95xX15xX64xX2a9xX16xX3xX3bxX3cxXdxX3xX4xX40xX4xX3xX16xX21exXdxX3xX4exX15xX16xX17xX3xX4xX1xX21axX3xX64xX1f2xX15xX3xX7xX6xX15xX8fxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX4cxX4exX64xXaxX12xX7bxX40xX4xX3xX4x97d0xXbxX3xX1xX28xX4xX3xX17xXdxX40xX4cxX3xX4exX4fxX4xX3xX25xX278xX25xX3xX16xX4cxX16xX199xX3xX17xXdxX40xX4cxX3xX4exX4fxX4xX3xXbxX1xX28bxX3xXexX1xX176xX16xX17xX3xX3bxX179xX3xX17xXdxX40xX4cxX3xX4exX4fxX4xX3xXexX1xX181xX1bxX16xX17xX3xX95xX15xX64xX2a9xX16xX3xXex11844xX15xX3xXexX80xX181xX1bxX16xX17xX3xX16xX17xX179xX64xX3xX2bxX91xX52xXefxX52xX2bxX2cxX2bxX2bxXb0xX3xde16xXdxX2a9xX16xX17xX3xX5xX3cxXbxX3xX25xX21exXexX3xXexX3c9xX15xX3xXexX80xX181xX1bxX16xX17xX3xX16xX17xX179xX64xX3xX2bxX2bxX52xXefxX52xX2bxX2cxX2bxX2bxXb0xX3xXcxX28bxX3xX4xX1xX1edxX4xX3xXc1xX1xX6xXdxX3xX17xXdxd048xX16xX17xX3xX16xX24xX25xX3xX1xX28xX4xX3xX25xX3cxXdxX3xX3bxX179xX4cxX3xX16xX17xX179xX64xX3xXexX4cxX179xX16xX3xX4exX1a2xX16xX3xX37xX181xX6xX3xXexX80x10ebdxX3xX37xX1f2xX16xX3xXexX80xX181xX1bxX16xX17xX199xX3xX16xX17xX179xX64xX3xXdfxX52xX91xX52xX2bxX2cxX2bxX2bxXb0xX3xX203xX38xXdxX3xX3bxX3cxXdxX3xX4xX383xXbxX3xX4xX40xX4xX3xX4xX383xXbxX3xX1xX28xX4xX3x10ad7xX17xXdxX40xX4cxX3xX4exX4fxX4xX3xX25xX278xX25xX3xX16xX4cxX16xX199xX3xX17xXdxX40xX4cxX3xX4exX4fxX4xX3xXbxX1xX28bxX3xXexX1xX176xX16xX17xX3xX3bxX179xX3xX17xXdxX40xX4cxX3xX4exX4fxX4xX3xXexX1xX181xX1bxX16xX17xX3xX95xX15xX64xX2a9xX16xea8bxX8fxX3xX61x10323xXexX3xX37xX278xX15xX3xX1xX28xX4xX3xXex10eacxX3xXdfxX52xX91xX52xX2bxX2cxX2bxX2bxX199xX3xXc1xX1f2xXexX3xXexX1xd351xX4xX3xX1xX28xX4xX3xXc1x10c18xX3xfed8xX3xXexX80xX181xX3cxX4xX3xX16xX17xX179xX64xX3xX2xXdfxX52xX2xX52xX2bxX2cxX2bxX35xX3xX478xX17xXdxX40xX4cxX3xX4exX4fxX4xX3xX25xX278xX25xX3xX16xX4cxX16xX199xX3xX17xXdxX40xX4cxX3xX4exX4fxX4xX3xXbxX1xX28bxX3xXexX1xX176xX16xX17xX3xX4xX1c4xX3xda61xXexX3xX16xX1xX383xXexX3xX2xXefxX3xXexX15xX278xX16xX3xXexX1xX3c9xX4xX3xX1xX28xX4xX96xX3xX17xXdxX40xX4cxX3xX4exX4fxX4xX3xXexX1xX181xX1bxX16xX17xX3xX95xX15xX64xX2a9xX16xX3xX4xX1c4xX3xX522xXexX3xX16xX1xX383xXexX3xX2xXe5xX3xXexX15xX278xX16xX3xXexX1xX3c9xX4xX3xX1xX28xX4xX4b6xXb0xX3xX203xX38xXdxX3xX3bxX3cxXdxX3xX4xX40xX4xX3xX4xX383xXbxX3xX1xX28xX4xX199xX3xX78xX4baxXexX3xX37xX278xX15xX3xX1xX28xX4xX3xXc1xX4e0xX3xX4e2xX4e2xX3xX3bxX179xX4cxX3xX16xX17xX179xX64xX3xX2xXe5xX52xX2xX52xX2bxX2cxX2bxX35xXb0xX3xX13xX1f2xXexX3xXexX1xX4d8xX4xX3xX1xX28xX4xX3xXc1xX4e0xX3xX4e2xX4e2xX3xX478xX1xX4cxX179xX16xX3xXexX1xX179xX16xX1xX3xXc1xX1f2xX3xX1xX4cxX191xX4xX1xX3xX17xXdxX40xX4cxX3xX4exX4fxX4xX4b6xX3xXexX80xX181xX3cxX4xX3xX16xX17xX179xX64xX3xX2bxXdfxX52xXdfxX52xX2bxX2cxX2bxX35xX3xX478xX17xXdxX40xX4cxX3xX4exX4fxX4xX3xX25xX278xX25xX3xX16xX4cxX16xX199xX3xX17xXdxX40xX4cxX3xX4exX4fxX4xX3xXbxX1xX28bxX3xXexX1xX176xX16xX17xX3xX4xX1c4xX3xX522xXexX3xX16xX1xX383xXexX3xX2xXa0xX3xXexX15xX278xX16xX3xXexX1xX3c9xX4xX3xX1xX28xX4xX96xX3xX17xXdxX40xX4cxX3xX4exX4fxX4xX3xXexX1xX181xX1bxX16xX17xX3xX95xX15xX64xX2a9xX16xX3xX4xX1c4xX3xX522xXexX3xX16xX1xX383xXexX3xX2xXe5xX3xXexX15xX278xX16xX3xXexX1xX3c9xX4xX3xX1xX28xX4xX4b6xXb0xX3xX13xX1f2xXexX3xXexX1xX4d8xX4xX3xX16xX24xX25xX3xX1xX28xX4xX8fxX3xXcxX80xX181xX3cxX4xX3xX16xX17xX179xX64xX3xX35xX2xX52xXdfxX52xX2bxX2cxX2bxX35xXb0xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX4cxX4exX64xXaxX12xXcxX1xXdxX3xXexX38xXexX3xX16xX17xX1xXdxX197xXbxX3xXexX80xX15xX16xX17xX3xX1xX28xX4xX3xXbxX1xX28bxX3xXexX1xX176xX16xX17xX199xX3xXexX1xXdxX3xX1xX28xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX17xXdx1227axXdxX3xX1efxX15xX38xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX3bxX179xX3xXexX1xXdxX3xX13xX1xX4cxX6xX3xX1xX28xX4xX3xXc1x124d6xX3xXexX1xX15xa90dxXexX3xX4xX383xXbxX3xX1efxX15xX38xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX478xXexX1xX10xX4cxX3xX1xX181xX3cxX16xX17xX3xX4exb44axX16xX3xX4xX21axX6xX3xX61xX21exX3xX206xXdxX40xX4cxX3xX4exX4fxX4xX3xX3bxX179xX3xX203xX179xX4cxX3xXexX191xX4cxX4b6xXb0xX3x107a5x8df3xXexX3xX4xX176xX16xX17xX3xX16xX1xX6faxX16xX3xX1xX4cxX179xX16xX3xXexX1xX179xX16xX1xX3xX4xX1xX181xX44xX16xX17xX3xXexX80x9d1cxX16xX1xX3xXexXdxX188xX15xX3xX1xX28xX4xX3xX3bxX179xX3xX95xX738xXexX3xX4xX176xX16xX17xX3xX16xX1xX6faxX16xX3xXexX38xXexX3xX16xX17xX1xXdxX197xXbxX3xXcxX1e2xX7bxX1a5xX3xXexX80xX181xX3cxX4xX3xX16xX17xX179xX64xX3xX35xX2cxX52xXe5xX52xX2bxX2cxX2bxX35xXb0xX3xX1e2xX4cxX179xX16xX3xXexX1xX179xX16xX1xX3xXexX15xX64xX188xX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX4xX40xX4xX3xX5xX3cxXbxX3xX37xX278xX15xX3xX4xX383xXbxX3xX16xX24xX25xX3xX1xX28xX4xX3xX2bxX2cxX2bxX35xX30xX2bxX2cxX2bxXd6xX3xXexX80xX181xX3cxX4xX3xX16xX17xX179xX64xX3xX35xX2xX52xXa0xX52xX2bxX2cxX2bxX35xb073xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10545xX15xXexX1xX4cxX80xXaxX12xX1e2xXdxX235xX16xX3xe39axX6xXdxX0xX52xXbxX12

Hiền Mai

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chắp cánh ước mơ khởi nghiệp cho sinh viên

Chắp cánh ước mơ khởi nghiệp cho sinh viên
2023-11-30 15:20:00

baophutho.vn Khởi nghiệp - “startup” là từ khóa được nhắc đến rất nhiều trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Khởi nghiệp khi...

Trại hè Hùng Vương lần thứ XVI, năm 2022

Trại hè Hùng Vương lần thứ XVI, năm 2022
2022-08-14 16:39:00

baophutho.vn Trại hè Hùng Vương lần thứ XVI, năm 2022 được Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Điện Biên đăng cai tổ chức trong ba ngày từ 12 - 14/8.

Đảm bảo sách giáo khoa cho năm học mới

Đảm bảo sách giáo khoa cho năm học mới
2022-08-12 08:10:00

baophutho.vn Nhằm đảm bảo cung ứng đầy đủ sách giáo khoa (SGK), tài liệu giáo dục... phục vụ năm học mới 2022- 2023, Công ty CP sách và thiết bị giáo dục...

Triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023

Triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023
2022-08-11 14:40:00

baophutho.vn Ngày 11/8, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 và đón nhận cờ thi đua của...

Bảo đảm cơ sở vật chất cấp tiểu học

Bảo đảm cơ sở vật chất cấp tiểu học
2022-08-05 06:15:00

baophutho.vn Thời gian qua, hệ thống cơ sở vật chất trường, lớp học trên địa bàn huyện Đoan Hùng đã được quan tâm đầu tư. Tuy nhiên, trước yêu cầu triển...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long