Cập nhật:  GMT+7
7cbaxe1f9xf68cx111bex1178bxda36xff6dx10c00xf781xX7x12d13xf7edx8d2ax1163exd912xb69exX5x1194fxXaxb900x91b4xX1x132e9xX3xXcxX1x1388dxX3xX4x12aa7xX3xd9a9xdf9exX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxfba1xX1xX3xad0fx12f60xf268xX3x846cxX1xb00exX27x9d4fxX3x10b8fx13c2dxXexX3xf497xX30x99cbxX4xX3xX32xXdxX6xX3xX2ax7cfaxX3xXcxXdxX27xX3xX1xX19xX4xX3xX2axefa4xX27xX3xXbxX1x8105xX27xX32xX3xXexX1xX35xX3xX32xXdxcc52xXdxX0xbcdcxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12411xX10xX6x12d5exXaxX12xXcxX1xX10xX2cxX3xXexX1xbfd9xX27xX32xX3x103f1xeb4fxX2cxX3xX4xdd6fxX6xX3xfd77xX6xX27xX3xXcxa03bxX3xX4xX1xc5ccxX4xX3xX4xX30x8b68xX4xX3xXexX1xXdxX3x1135dxX7bxX3x102d5x83d8xX4xX1xX3xXcxXdxX27xX3xX1xX19xX4xX3xX2axX4dxX27xX3xXbxX1xX52xX27xX32xX3xXexX1xX35xX3xX32xXdxX5cxXdxX3x10a1dxb229xdd49xd181xb0c3xX2ex10ba4xX3xcb9exX3xX9cxXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX1exe6a4xX1exX1fx115f4xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX4xX1cxX3xX1exX1fxX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX27xX1xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX1xX30xX27xX32xX3xX34xX35xXexX3xX38xX30xX3axX4xX3xX32xXdxX6xX3xX4xX30xX95xX4xX3xXexX1xXdxX3xX9cxX7bxX3xX9fxXa0xX4xX1xX3xXcxXdxX27xX3xX1xX19xX4xX3xX2axX4dxX27xX3xXbxX1xX52xX27xX32xX3xXexX1xX35xX3xX32xXdxX5cxXdx13560xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX2cxX71x8b3cxXaxX12xX0xXdxe323xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2exX10xX27xXexX10xb244xXaxX3xX7xXexX143xX5xX10xX9xXax8b73xXdxX71xXexX1xe25exX3xX2xXd2xXd2xXd2xXbx12196x7fe4xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX167xX3xce2cxdc1fxXd2xXbxX16exX16fxXaxX3xX7xX158xX4xX9xXaxX5fxX5fxX4xX130xX7fxX6xX2cxXbxX1xX30xXexX1xX2cxX130xX2axX27xX5fxX71xX10xX7xX34xXexX2cxXbxX5fxX27xX10xX162xX7xX5fxX1exX1fxX2x12eecxX5fxX2xX2xX2xX71x122a1xX2x811axX1a7xXd2xX1a7xX1fxXex11e4exX1exX1fxX179xX5xX1adxXc7xX6xX1afxX4xX2xX4xX1exX6xXd2xX1exX179xX1adxX10x144c5xX7fxX1fxXd2xX6xX1exX179xX1c8xX130xe344xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX4xX1cxX3xX1exX1fxX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX27xX1xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX1xX30xX27xX32xX3xX34xX35xXexX3xX38xX30xX3axX4xX3xX32xXdxX6xX3xX2axX42xX3xXcxXdxX27xX3xX1xX19xX4xX3xX2axX4dxX27xX3xXbxX1xX52xX27xX32xX3xXexX1xX35xX3xX32xXdxX5cxXdxXaxX3xX162xXdxX71xXexX1xX9xXaxX2xXd2xXd2xXd2xXaxX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX9xXaxX179xX17axXd2xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX2cxX71xX143xXaxX12xXcxX158xX2cxX27xX32xX3xX9fxX1cxX3xX4xX1cxX3xX1exX2xX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX27xX1xX3xX4xX84xX6xX3xXcxX158x136fbx7f90xX27xX32xX3xXcxX6exX13xXcxX3xX2exX1xX30xX143xf30dxX27xX3xX6ex146dbxX27xX32xX3xX9cxX277x14364xX27xX32xX3xX2axX2bxX3xX1xX6xXdxX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX27xX1xX3xX4xX84xX6xX3xXcxX6exX2exXc2xX3xX9cxX4dxX27xX3xcb08xX6xX27xX32xXd5xX3xXexX1xX2bxX27xX1xX3xXbxX1xX3axX3xX9cxXdx8ac0xXexX3xXcxX158x13adfxX3xXbfxXexX1xa322xX3xX7xXdxX27xX1xX3xX27xX1xcbfaxX3xXexX30xX8cxXdxX3xX27xX1x117b8xXexXc5xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX1xX30xX27xX32xX3xX34xX35xXexX3xX38xX30xX3axX4xX3xX32xXdxX6xX3xX4xX30xX95xX4xX3xXexX1xXdxX3xX9cxX7bxX3xX9fxXa0xX4xX1xX3xXcxXdxX27xX3xX1xX19xX4xX3xX2axX4dxX27xX3xXbxX1xX52xX27xX32xX3xXexX1xX35xX3xX32xXdxX5cxXdxX130xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX2cxX71xX143xXaxX12x121a1x10b30xX4xX3xX7fxXdxX2c2xXexXd5xX3xXcxX158xX277xX278xX27xX32xX3xXcxX6exX13xXcxX3xX2exX1xX30xX143xX285xX27xX3xX6exX289xX27xX32xX3xX9cxX277xX28fxX27xX32xX3xX4xX1cxX3xX1xX6xXdxX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX27xX1xX167xX3xX2b0x11fe2xX3xX6exX30xX143xX3xa54dxXdxX6xX3xX6exX30xX143xXd5xX3xX5xX5cxXbxX3xX2xX2xX2exX1a7xX3xX2axX2bxX3x10606xX32xX30xX143x9681xX27xX3xX38fxX1xX2dexXexX3xX13xX1xX2cxX27xX32xXd5xX3xX5xX5cxXbxX3xX2xX2xX3xX4xX1xX30xX143xX285xX27xX3xXcxXdxX27xX3xX5xX2bxX148xX3xX7fxX2bxXdxX3xXexX1xXdxX3xX27xX1xX6xX27xX1xX3xX27xX1xX2dexXexX3xX4x1175fxX3xX27xX277xX5cxX4xX3xX2axX5cxXdxX3xX7xX3axX3xX9fxXdxea6fxX148xX3xX2xXd2xXd2xXd2xX130xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX2cxX71xX143xXaxX12xX33axX277xfdbaxX4xX3xX7fxXdxX35xXexXd5xX3xXexX158xX2cxX27xX32xX3xX7xX3axX3xX1xX28fxX27xX3xX1exX130xXd2xXd2xXd2xX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX27xX1xX3xX4xX84xX6xX3xX1exX1a7xXd2xX3xX9fxX95xXdxX3xXexX30xX143xX3dcxX27xX3xX4xX3ccxX3xX27xX277xX5cxX4xX3xXexX1xX6xX148xX3xX32xXdxX6xXd5xX3xX4xX1xb9b0xX3xX4xX1cxX3xX2xX1afxXd2xX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX27xX1xX3xX5xX19xXexX3xX2axX2bxX2cxX3xX2axX52xX27xX32xX3xX4xX1xX30xX27xX32xX3xX34xX35xXexX130xX3xX9cxX52xX27xX32xX3xX4xX1xX30xX27xX32xX3xX34xX35xXexX3xX38xX30xX3axX4xX3xX32xXdxX6xX3xX71x9635xX3xX34xXdxX35xX27xX3xX9fxX277xX3fbxX4xX3xXexX8cxX3xX4xX1xX90xX4xX3xX2axX2bxX2cxX3xX27xX32xX2bxX143xX3xX2xX1adxX5fxX1a7xX130xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbb20xX30xXexX1xX2cxX158xXaxX12xX6exXdxX42xX27xX3xXc0xX6xXdxX0xX5fxXbxX12

Hiền Mai

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chắp cánh ước mơ khởi nghiệp cho sinh viên

Chắp cánh ước mơ khởi nghiệp cho sinh viên
2023-11-30 15:20:00

baophutho.vn Khởi nghiệp - “startup” là từ khóa được nhắc đến rất nhiều trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Khởi nghiệp khi...

Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà

Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà
2023-04-03 08:00:00

baophutho.vn Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp “trồng người”, do vậy, nhiều năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long