Cập nhật:  GMT+7
a781xbdabx12d14x1134dxb7bbx14aedx1241bxea95x13405xX7xd344x11548x138f6x11172x11ed7xb697xX5xb212xXaxb878x133b4xX1xd2a4xX3xXcxX1x101f0xX3xX4xc132xX3x12de3xX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxc221xX1xX3xc2b8xc2a0x1055exX3xX29x1344cxX26x130adxX3xX4xX1xb9b7xX26xX30xX3x10aa6x12194xXexX3x13843xX34x10a9dxX4xX3xX30xXdxX6xX3xX29xf339xX3x10b66x1182exX4xX1xX3xXcxXdxX26xX3xX1xX19xX4xX3x131ccxd07cxX26xX3xXbxX1xX2exX26xX30xX3xXcxX1xX39xX3xX30xXdxb112xXdxX0x10d74xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe68cxX2bxf927x1249fxXaxX12xX0xXdx14b75xX30xX3xX7xbc8fxX4xX9xXaxX68xX68xX4x143adx10c04xX6xX2bxXbxX1xX34xXexX1xX2bxX8axX29xX26xX68xX79xX10xX7xX38xXexX2bxXbxX68xX26xX10xe12exX7xX68xcea0xX2x1301axc505xX68xX2xX2xX2xX79xXa7x14ca9x1440dxe7e4xX2xXafxXafxXexX2x139f7xXa8xe9c4xX1exX2xX5xX2xX8ax10a5exXbxX10xX30xXaxX3xX68xX12x13042xX19xX4xX3xX7xXdxX26xX1xX3xXcxX83xd898xd861xX26xX30xX3xXcxXc7xX13xXcxX3x137ecxX1xX34xX7ax129c4xX26xX3xXc7x135ebxX26xX30xX3xX55xXd2x12b50xX26xX30xX3xXexX1xX6xX7fxX3xX30xXdxX6xX3xX29xX2exX26xX30xX3xX5xX2bxc292xXdxX3xXdcxX34xcc29xX4xX3xXexX1xXdxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX10xX6xX79xXaxX12xXcxX1xX10xX2bxX3xXexX1xX46xX26xX30xX3xX8bxb18bxX2bxX3xX4x13222xX6xX3xX77xX6xX26xX3xXcx12c37xX3xX4xX1x12efbxX4xX3xX4xX34xX103xX4xX3xXexX1xXdxX3xX55xX46xX3xX48xX49xX4xX1xX3xXcxXdxX26xX3xX1xX19xX4xX3xX55xX56xX26xX3xXbxX1xX2exX26xX30xX3xXcxX1xX39xX3xX30xXdxX65xXdxX3xXa5xXafxXa5xX2xX3xc2fdxc881xXdxX4xX83xX2bxX7xX2bxf5ddxXexX3x13a96xX176xX176xXdxX4xX10xX3x11593xXbxX10xX4xXdxX6xX5xXdxX7xXexX3xdb1bxX2bxX83xX5xX79xX3xXdcxX1xX6xX7fxXbxXdxX2bxX26xX7xX1xXdxXbxX3xec1dxX3xX16fxX179xX180xX18bxXdcxX3xXa5xXafxXa5xX2xf8d0xca18xX3xX29xXd2x10d75xXexX3x10f09xX34xX6xX3xX1xXeaxX26xX3xX2xXafxXafxXafxX3xXexX1x10459xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX48xXd2xX1afxX4xX3xXexX34xX7ax11a78xX26xX3xX4xX1xX19xX26xX3xXexe1c5xX3xX30x13015xX26xX3xX2xXb9xXafxX3xX48xX103xXdxX3xXexX34xX7axX1d0xX26xX3xXexX83xXe0xX26xX3xX4x13adfxX3xX26xXd2xX65xX4xX1abxX3xXcxX83xXd2xXd3xX26xX30xX3xXcxXc7xX13xXcxX3xXdcxX1xX34xX7axXe0xX26xX3xXc7xXe4xX26xX30xX3xX55xXd2xXeaxX26xX30xX3xX48x129b2xX3xX4xX1cxX3xX1exX3xXexX1xX1c1xX3xX7xXdxX26xX1xX3x14827xX34xc05fxXexX3xX7x13160xX4xX3xX29xX65xXdxX3xX48xXdxX1d0xX7fxX3xXexX1xXdxX3xX29xX2exX26xX30xX3xX5xX2bxXfexXdxX3xX48xXfexXexX3xXexX83xXe0xX26xX3xXa8xXb7xXb1xX3xX48xXdxX1d0xX7fxX8axX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX2bxX79xX7axXaxX12x10d9bxX30xX2bxX2axXdxX3xX83xX6xX1abxX3xXa7xXafxX68xXa7xXafxX3xXexX1xX1c1xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX4xX12exX6xX3xXcxX83xXd2xXd3xX26xX30xX3xXcxXc7xX13xXcxX3xXdcxX1xX34xX7axXe0xX26xX3xXc7xXe4xX26xX30xX3xX55xXd2xXeaxX26xX30xX3xX79xb483xX3xXexX1xXdxX3xX29xX2exX26xX30xX3xX5xX2bxXfexXdxX3xX3cxX34xX3exX4xX3xX30xXdxX6xX3xX48xX21axX3xX48xXfexXexX3xX4xX1xX13axX26xX30xX3xX4xX1x12e19xX3xXcxXdxX26xX3xX1xX19xX4xX3xX29xX56xX26xX3xXbxX1xX2exX26xX30xX3xX1b2xX34xX3exX4xX3xXexX39xX3xX16fxX179xX180xX3xX79xX2bxX3xXcxX136xX26xX30xX3xfcafxXdxX12axX7fxX3xX48xX3exX4xX3xX16fxXdxX4xX83xX2bxX7xX2bxX176xXexX3xXexX1xX39xX3xX30xXdxX65xXdxX3xX38x13668xX3xXexXe0xX26xX8axX3xeb43xX39xXexX3xX1b2xX34xX1f3xX3xX26xX2axX7axX3xX5xX2axX3xX7fxXdxX26xX1xX3xX4xX1xX13axX26xX30xX3xX83x11eb0xX3xX26xd3f8xXexX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX1xX22cxXexX3xX5xXd2xX1afxX26xX30xX3xX48xX2axX2bxX3xXexXfexX2bxX3xX29xX2axX3xX48xX49xX26xX1xX3xX1xXd2xX65xX26xX30xX3xX48xX15xX26xX30xX3xX48xX230xX26xX3xX4xX12exX6xX3xX271xX1xX2axX3xXexX83xXd2xXd3xX26xX30xX3xXexX83xX2bxX26xX30xX3xX29xXdxafdaxX4xX3xXexf378xXbxX3xXexX83xX34xX26xX30xX3xXbxX1xX12axXexX3xXexX83xXdxX1d0xX26xX1abxX3xX8bxf618xXdxX3xX79xXd2x10493xX26xX30xX3xX4xX12axX4xX3xX38xec3bxX3xX26xX56xX26xX30xX3xXcxXdxX26xX3xX1xX19xX4xX3xXexX1xXdxX39xXexX3xX7axX39xX34xX3xX4xX1xX2bxX3xXexX1xX39xX3xX1xX387xX3xXexX83x13b9axX1abxX3xX4xX1xX34xed5fxX26xX3xX8bxX49xX3xX1xX2axX26xX1xX3xXexX83xX6xX26xX30xX3xX4xX1xX2bxX3xXexXd2xXeaxX26xX30xX3xX5xX6xXdxX3xX4xX12exX6xX3xX4xX12axX4xX3xX10xX7fxX8axX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX2bxX79xX7axXaxX12xc3c5xXd2xX1afxX4xX3xX8bxXdxX39xXexX1abxX3xX4xX1f3xX3xX26xXd2xX65xX4xX3xX4xX1cxX3xX2xXa5xXafxX3xXexX1xX1c1xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX30xXdxX2axX26xX1xX3xX1b2xX34xX7axd0dcxX26xX3xX29xX2axX2bxX3xX29xX2exX26xX30xX3xX4xX1xX34xX26xX30xX3xX38xX39xXexX3xX3cxX34xX3exX4xX3xX30xXdxX6xX3xX29xX46xX3xX48xX49xX4xX1xX3xXcxXdxX26xX3xX1xX19xX4xX3xX55xX56xX26xX3xXbxX1xX2exX26xX30xX3xXcxX1xX39xX3xX30xXdxX65xXdxX3xXa5xXafxXa5xX2xX8axX3xX55xX2exX26xX30xX3xX4xX1xX34xX26xX30xX3xX38xX39xXexX3xX1b2xX34xX3exX4xX3xX30xXdxX6xX3xX29xX46xX3xX48xX49xX4xX1xX3xXcxXdxX26xX3xX1xX19xX4xX3xX55xX56xX26xX3xXbxX1xX2exX26xX30xX3xXcxX1xX39xX3xX30xXdxX65xXdxX3xXa5xXafxXa5xX2xX3xX7x112ccxX3xX48xXd2xX1afxX4xX3xXexX136xX3xX4xX1xX13axX4xX3xX29xX2axX2bxX3xX26xX30xX2axX7axX3xXa7xX68xX2xXafxX3xXexX65xXdxX8axX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13df2xX34xXexX1xX2bxX83xXaxX12xXc7xXdxX446xX26xX3xX16fxX6xXdxX0xX68xXbxX12

Hiền Mai

Các tin đã đưa

Hạ Hòa khuyến học, khuyến tài

Hạ Hòa khuyến học, khuyến tài
2021-09-28 08:31:00

baophutho.vn Phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Hạ Hòa luôn quan tâm, chú trọng đến công tác...

Cơ hội và tiềm năng

Cơ hội và tiềm năng
2021-09-26 09:00:00

baophutho.vn Khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày một cao hơn thì vai trò của các điều dưỡng viên ngày càng được khẳng định, có tầm quan trọng trong vấn đề...

Năm học đặc biệt

Năm học đặc biệt
2021-09-26 06:48:00

baophutho.vn Năm học 2021-2022 được xem là năm học đặc biệt bởi cùng lúc ngành Giáo dục phải thực hiện nhiều mục tiêu: Nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo...

Tăng cường quản lý thu, chi đầu năm học

Tăng cường quản lý thu, chi đầu năm học
2021-09-21 11:11:00

baophutho.vn ​Năm học 2021-2022 đã được gần ba tuần, cùng với các hoạt động dạy học, các nhà trường trên địa bàn huyện Phù Ninh đã xây dựng kế hoạch về công...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long