Cập nhật:  GMT+7
964axa9d6xee23xec18xc3a5xea4bxbd98x9835x1068exX7x9d97xa362xb6aexfe50x10b77xa862xX5xa998xXaxc9d4xf033xX1xef9axX3xXcxX1x10b34xX3xX4xc1b2xX3xcc8bxX3xe50exX1xe74exX3x114cdxXdxca37x10e57x109b7xX3xX4xX26xX20xX3xa39fxcc9bxX3x1048dxfe08x100bfxX20xX3xX5x1086bxX3xX4xbb43xX3xX7xcf2dxX3xX24xXdxX26xX27xX3xe677x119b1xX4xX3xXexXdxaa28xX32xX3xX2exXdxfe79xX32xX3xe2a5xca0ex9985xX4xX3xff24xX2fxX3x10d67x100ccx113e9xfae7xXcxX3xXexedf1xX20xX24xX3xX57xae76xX20xX24xX3xb955xX1xX10xX20xX0xe0d8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11329xX10xX6xX44xXaxX12xX57xX2fxX3xX5axX5bxX5cxX5dxXcxX3xf14exd026xX6xX3xX31xX32x1123dxc22axXexX3xX52xa303xX20xX1xX3xXexX61xX20xX24xX3xX57xX66xX20xX24xX3xX6axX1xX10xX20xX3xX4xX1xX27xX3xb3b0xca46xXb0xX3xX20xX1xX22xX3xX24xXdxX26xX27xX28xX3xX4xX26xX20xX3xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX20xX3xX5xX37xX3xX4xX3axX3xX7xX3dxX3xX24xXdxX26xX27xX3xX44xX45xX4xX3xXexXdxX4axX32xX3xX2exXdxX4fxX32xX3xXexX27xX22xX20xX3xX31xX32x96a7xX4xX3xX20xX1xcc03xX20xX3xX6ax9fbbxX3xX20xXdx11075xd637xX3xXafxXb0xX3xX20xdd25xXfaxX3xabb9xX24xX22xX93xX3xX103xX1xX22xX3xX24xXdxX26xX27xX3x105c5xXdxXf9xXexX3xX103xX6xXfaxf92exX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe1c9xX6xXbxXexXdxX27xX20xXaxX12xX0xXdxXfaxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX129xX10xX20xXexX10x10aaexXaxX3xX7xXexX93xX5xX10xX9xXaxd8a0xXdxX44xXexX1xf24cxX3xX2xXb0xXb0xXb0xXbxb8eexa17dxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX153xX3xX1exad82xX1exXbxX15axX15bxXaxX3xX7xX144xX4xX9xXaxX6fxX6fxX4xX119xX2exX6xX27xXbxX1xX32xXexX1xX27xX119xX8dxX20xX6fxX44xX10xX7xX6axXexX27xXbxX6fxX20xX10xX14exX7xX6fxX166xX166xXafxfb4exX6fxX2xX2xX2xX44xXafxX2xX1exdb26xbfb3xf2bfxXafxXexXafxX1exX5xX2xXb0x11cb6x10d7dxX19cxX19dxX19dxX19dxXafxX193xX1ex9674xXb0xX193xX2xX1exXb0xX1a6xXb0xX19dxX6xX2exX19dxX119x11029xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX4xX1cxX3xX1exX3xX20xX1xX22xX3xX24xXdxX26xX27xX28xX3xX4xX26xX20xX3xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX20xX3xX5xX37xX3xX4xX3axX3xX7xX3dxX3xX24xXdxX26xX27xX3xX44xX45xX4xX3xXexXdxX4axX32xX3xX2exXdxX4fxX32xX3xX52xX53xX54xX4xX3xX57xX2fxX3xX5axX5bxX5cxX5dxXcxX3xXexX61xX20xX24xX3xX57xX66xX20xX24xX3xX6axX1xX10xX20xXaxX3xX14exXdxX44xXexX1xX9xXaxX2xXb0xXb0xXb0xXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX1exX166xX1exXaxX3xX6fxX12xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX6xXbxXexXdxX27xX20xXaxX12xX129xe9f4xX3xX24xXdxX26xX27xX3xX57xbb7dxXdxX3xXcxX1xX98xX3xXcxX32xX93xX94xXexX3x11b9dxX6xXdxX3xX1a6xX3xX13xX1xX1cxX3xX1xXdxXf9xX32xX3xXexX144xX53xX3dxX20xX24xX3xXcxX144xX53xe148xX20xX24xX3xXcxXdxX4fxX32xX3xX1xX19xX4xX3xX5axXdxX6xX3xX129x1118exXfaxX28xX3xXexX1xX22xX20xX1xX3xXbxX1xXecxX3xX111xXdxXf9xXexX3xXcxX144xf5fexX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX57xX27xX44xX93xXaxX12xXcx9dd6xX20xX1xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX4xX1cxX3xX1exX3xX20xX1xX22xX3xX24xXdxX26xX27xX28xX3xX4xX26xX20xX3xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX20xX3xX5xX37xX3xX4xX3axX3xX7xX3dxX3xX24xXdxX26xX27xX3xX44xX45xX4xX3xXexXdxX4axX32xX3xX2exXdxX4fxX32xX3xX52xX53xX54xX4xX3xX57xX2fxX3xX5axX5bxX5cxX5dxXcxX3xXexX61xX20xX24xX3xX57xX66xX20xX24xX3xX6axX1xX10xX20xX3xX24xd79axXfaxX153xX3xX129xX258xX3xX24xXdxX26xX27xX3xX57xX260xXdxX3xXcxX1xX98xX3xXcxX32xX93xX94xXexX3xX26dxX6xXdxX3xX1a6xX3xX13xX1xX1cxX3xX7exXdxXf9xX32xX3xXexX144xX53xX3dxX20xX24xX3xXcxX144xX53xX286xX20xX24xX3xXcxXdxX4fxX32xX3xX1xX19xX4xX3xX5axXdxX6xX3xX129xX298xXfaxX28xX3xXexX1xX22xX20xX1xX3xXbxX1xXecxX3xX111xXdxXf9xXexX3xXcxX144xX2adxX15bxX3xX4xX258xX3xX24xXdxX26xX27xX3xX111xe2afxX3xXcxX1xX98xX3xX7exff1exX20xX1xX3xX1a6xX3xXcxbe49xX3xXexX144xX53xX3dxX20xX24xX3xXcxX399xX3xd0e5xXdxX20xX1xX3xX1xX19xX4xX28xX3xXcxX144xX53xX286xX20xX24xX3xXcxX7exX13xXcxX3xX129xX1xX32xX93xX4axX20xX3xX7exX260xX20xX24xX3xX111xX53xX3axX20xX24xX15bxX3xX4xX258xX3xX24xXdxX26xX27xX3xX103xX24xX32xX93xdb69xX20xX3xXcxX1xX98xX3xXcxX1xX32xX3xX7exX22xX3xX1a6xX3xXcxX399xX3xXexX144xX53xX3dxX20xX24xX3xXcxX399xX3xX111xX100xX20xX3xX1a6xX3xX103xX24xX27xX392xXdxX3xX20xX24xa4c3xX28xX3xXcxX144xX53xX286xX20xX24xX3xXcxX7exX13xXcxX3xXcx9831xX3xX5dxX22xX28xX3xX1xX32xX93xXf9xX20xX3xX13xX1xX260xX3xX103xXdxX20xX1xX15bxX3xX4xX258xX3xX24xXdxX26xX27xX3xX7exX22xX3xXcxX1xX98xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX103xX1xX27xX3xX1a6xX3xX24xXdxX26xX27xX3xX8dxXdxX4axX20xX3xXcxX144xX53xX286xX20xX24xX3xXcxX7exX13xXcxX3xa536xX4axX20xX3x10124x11d07xXbxX15bxX3xXexX1x11d65xX93xX3xX24xXdxX26xX27xX3xXcxX144xX467xX20xX3xX111xX100xX20xX3xX5dxX325xX20xX24xX3xX1a6xX3xXcxX399xX3xXexX144xX53xX3dxX20xX24xX3xXcxX399xX3xedccxX1xX27xX6xX3xX1xX19xX4xX3xXcx102faxX3xX20xX1xXdxX4axX20xX28xX3xXcxX144xX53xX286xX20xX24xX3xXcxX7exX129xX3a5xX3xX103xX24xX32xX93xX3daxX20xX3xf66fxX32xX6xX20xX24xX3xX57xdabcxX4xX1xX28xX3xX1xX32xX93xXf9xX20xX3xXcxX6xXfaxX3xX103xX258xX20xX24xX15bxX3xX4xX258xX3xX24xXdxX26xX27xX3xX7exX22xX3xXcxX1xX98xX3xXcxX1xX32xX3xX7exXdxfd50xX20xX3xX1a6xXcxX399xX3xXexX144xX53xX3dxX20xX24xX3xXcxX399xX3xX5axXdxX26xX27xX3xX44xX45xX4xX3xXexX1xX53xX286xX20xX24xX3xX15axX32xX93xX4axX20xX28xX3xXcxX144xX32xX20xX24xX3xXexXf1xXfaxX3xX5axX5bxX103xX103xX3xX1a6xX3xX5axXdxX26xX27xX3xX44xX45xX4xX3xXexX1xX53xX286xX20xX24xX3xX15axX32xX93xX4axX20xX3xX1xX32xX93xXf9xX20xX3xX129xX298xXfaxX3xX48cxX1xX4axX15bxX3xX4xX258xX3xX24xXdxX26xX27xX3xX5dx9f9axX3xXcxX1xX98xX3xXcxX1xX32xX3xX13xX1xX53xX3axX20xX24xX3xX1a6xX3xX24xXdxX26xX27xX3xX8dxXdxX4axX20xX3xXcxX144xX53xX286xX20xX24xX3xX26dxX467xXfaxX3xX20xX27xX20xX3xX111xf0b0xX3xX460xX6xX27xX28xX3xX1xX32xX93xXf9xX20xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX57xX6xX119xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX6xXbxXexXdxX27xX20xXaxX12xX0xXdxXfaxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX129xX10xX20xXexX10xX144xXaxX3xX7xXexX93xX5xX10xX9xXaxX14exXdxX44xXexX1xX153xX3xX2xXb0xXb0xXb0xXbxX15axX15bxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX153xX3xX1exXafxX1exXbxX15axX15bxXaxX3xX7xX144xX4xX9xXaxX6fxX6fxX4xX119xX2exX6xX27xXbxX1xX32xXexX1xX27xX119xX8dxX20xX6fxX44xX10xX7xX6axXexX27xXbxX6fxX20xX10xX14exX7xX6fxX166xX166xXafxX193xX6fxX2xX2xX2xX44xXafxX2xX193xX19exX2xX19cxX193xXexXafxX19cxX19cxXb0xX5xX193xX1a6xXafxX44xX2xX6xX1afxXafxX1exX2xXafxX19dxd83dxXb0xX19dxX10xX6xX10xX44xX1exX10xX2xX119xX1bcxXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX4xX1cxX3xX1exX3xX20xX1xX22xX3xX24xXdxX26xX27xX28xX3xX4xX26xX20xX3xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX20xX3xX5xX37xX3xX4xX3axX3xX7xX3dxX3xX24xXdxX26xX27xX3xX44xX45xX4xX3xXexXdxX4axX32xX3xX2exXdxX4fxX32xX3xX52xX53xX54xX4xX3xX57xX2fxX3xX5axX5bxX5cxX5dxXcxX3xXexX61xX20xX24xX3xX57xX66xX20xX24xX3xX6axX1xX10xX20xXaxX3xX14exXdxX44xXexX1xX9xXaxX2xXb0xXb0xXb0xXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX1exXafxX1exXaxX3xX6fxX12xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX6xXbxXexXdxX27xX20xXaxX12xX129xX258xX3xX24xXdxX26xX27xX3xX7exX22xX3xXcxX1xX98xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX103xX1xX27xX3xX1a6xX3xX24xXdxX26xX27xX3xX8dxXdxX4axX20xX3xXcxX144xX53xX286xX20xX24xX3xXcxX7exX13xXcxX3xX45cxX4axX20xX3xX460xX461xXbxX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX57xX27xX44xX93xXaxX12xX5dxXf1xX93xX3xX5xX22xX3xX20xX1xX405xX20xX24xX3xX20xX1xX22xX3xX24xXdxX26xX27xX3xX4xX1cxX3xX20xX1xXdxX4e3xX32xX3xX52xX1cxX20xX24xX3xX24xX1cxXbxX3xX4xX1xX27xX3xX7xX496xX3xX20xX24xX1xXdxXf9xXbxX3xX24xXdxX26xX27xX3xX44xX45xX4xX3xX3dxX3xX4xX26xX4xX3xX4xeaa2xXbxX3xX1xX19xX4xX28xX3xX2exX461xX4xX3xX1xX19xX4xX3xXexX144xX27xX20xX24xX3xX20xX1xXdxX4e3xX32xX3xX24xXdxX6xXdxX3xX52xX27xX392xX20xX119xX3xX103xX1xXdxX4e3xX32xX3xX20xX1xX22xX3xX24xXdxX26xX27xX3xX4xX1cxX3xX4xX1xX32xX93xX4axX20xX3xXfaxX258xX20xX3xX24xXdx99acxXdxX28xX3xXexX4b9xX4xX1xX3xX4xX496xX4xX3xX52xX399xXdxX3xXfaxcc34xXdxX3xX7xX26xX20xX24xX3xXexX392xX27xX3xXexX144xX27xX20xX24xX3xX44xX392xX93xX3xX8dxX22xX3xX1xX19xX4xX3xX52xX392xXexX3xXexX1xX22xX20xX1xX3xXexX4b9xX4xX1xX3xX4xX6xX27xX3xX8dxX22xX3xXexX4b9xX4xX1xX3xX4xX496xX4xX3xXexX1xX6xXfaxX3xX24xXdxX6xX3xX1xX27xX392xXexX3xX52xX2fxX20xX24xX3xX15axf6eexX3xX1xX2fxXdxX28xX3xX1xX27xX392xXexX3xX52xX2fxX20xX24xX3xX4xX2fxX20xX24xX3xX52xX325xX20xX24xX119xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc5b9xX32xXexX1xX27xX144xXaxX12xX7exXdxX4e3xX20xX3xX26dxX6xXdxX0xX6fxXbxX12

Hiền Mai

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đảm bảo chất lượng bữa ăn cho trẻ mầm non

Đảm bảo chất lượng bữa ăn cho trẻ mầm non
2023-09-23 06:26:00

baophutho.vn Thực hiện yêu cầu của Bộ GD-ĐT, không thực hiện hợp đồng dịch vụ cung cấp suất ăn cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non, để đảm bảo bữa ăn...

Rộn ràng góc trải nghiệm mầm non

Rộn ràng góc trải nghiệm mầm non
2022-11-17 14:34:00

baophutho.vn Mỗi ngày, trong những gian phòng ngập tràn sắc màu tại các trường mầm non (MN) trên địa bàn tỉnh luôn rộn rã tiếng cười, niềm háo hức của trẻ...

Người Cao Lan chăm lo khuyến học

Người Cao Lan chăm lo khuyến học
2022-11-17 12:42:00

baophutho.vn Sau hai mươi năm từ khi Chi hội khuyến học khu 3, xã Minh Phú, huyện Đoan Hùng được thành lập, hoạt động khuyến học của khu dân cư với đa số là...

Ngày hội thời trang “Sắc màu mùa thu”

Ngày hội thời trang “Sắc màu mùa thu”
2022-11-17 05:07:00

baophutho.vn Tối 16/11, Trường Tiểu học Tân Dân, Tp Việt Trì tổ chức Chung khảo Ngày hội thời trang với chủ đề “Sắc màu mùa thu”. Đây là hoạt động ngoại...

Khẳng định vị thế, chắp cánh tương lai

Khẳng định vị thế, chắp cánh tương lai
2022-11-16 14:00:00

baophutho.vn Trường THPT Chuyên Hùng Vương có lịch sử 40 năm xây dựng và phát triển (1982-2022). Ý thức sâu sắc kỳ vọng của các cấp ủy, chính quyền, nhân...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long