Cập nhật: 09/09/2022 16:31 GMT+7
7507x1033bxcc43xf178x800axb391x86dexe72dxbea8xX7x9eacx9c7exbde5xa7b2xee7fxe1e3xX5x799dxXaxf84bxXcxab7axX6xd5c6xX3xX1x98c6xd6cexX3xab76xdb4dxX1dxX3xXexX14xXdxc57exe384xX3xXexXdxe634xXbxX3xX7x8a38xX4xX3xX1xfecbxX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1ax8c82xX1xbfa8xX16xX3xe805xX28xX1axX3xXexX14x948exa81axX1axX39xX0x98f2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb840xX10xX6x8af1xXaxX12xa438xX39x877dx8644xX3x10105xX49xX63xa3c4xX3xXexe8e5xXdxX3xXcxX14xX44xX45xX1axX39xX3xXcxX58xc8cexXcxX3x9635xX1xX24xX61x7b67xX1axX3xX58xc8d6xX1axX39xX3xe659xX44xX19xX1axX39xX66xX3xX58xd1fbxXdxX3xf155xX1xX24xX61xX28xX1axX3xX1xX30xX4xX3xXexb773xX1axX1xX3xXbxX1xa363xXdxX3xX1xc13dxXbxX3xf574xbd57xXdxX3xX78xd62fxX1axX39xX3xXexX61xX3xXexX14xebcdxX4xX1xX3xX1axX1xXdxX23xb0a9xX3xX1xcc7bxX24xX3xX1xX69xX1axX3xa0d7xX5exXcxX78xX3xX84xXdxX1axX6xX3xXa8xX60xX3xX4xXb6xX4xX3xXbxX1xa19dxXexX3xXex95bexX3xX4xX1xX80xX6xX3xb9b2xa18bxX16xX3xX5exX39xX69xX1axX3xXexX14xX6xX16xX3xX1xX30xX4xX3x7b00xa28bxX1axX39xX3xc02bxXcxXdxX28xXbxX3xX7xX2cxX4xX3xX4xX1xX16xX3xX10xXbexX3xX3exX28xX1axX3xXexX14xX44xX45xX1axX39xe1bexX3xX1axded7xXbexX3xdbf9xX1dxX11exX11exX3xX4xX1xX16xX3xX2xX2xX1cxX3xX1xX30xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX4xdf9axX3xX1xX16xX60xX1axX3xX4xXe7xX1axX1xX3xbcdexX1xX135xX3xX141xX1xX11bxX1axX3xXa8xX44xXa5xXexX3xX141xX1xX135xX3xX1xX30xX4xX3xX39xXdxd01cxXdxX3xX4xacc7xX6xX3xXexX1xX60xX1axX1xX3xXbxX1xXa1xX3xX84xXdxX23xXexX3xXcxX14xc07exb1e5xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6xXbxXexXdxX16xX1axXaxX12xX0xXdxXbexX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX78xX10xX1axXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXax7aa6xXdxX5bxXexX1xe680xX3xX2xX1dxX1dxX1dxXbxf3a9x8ef2xX3xX1xX10xXdxX39xX1xXexX1acxX3x9d54xX11exX11exXbxX1b3xX1b4xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX49xX49xX4xX172xXf8xX6xX16xXbxX1xX24xXexX1xX16xX172xXa8xX1axX49xX5bxX10xX7xX141xXexX16xXbxX49xX1axX10xX1a7xX7xX49xX11exX11exd619xX1bexX49xX2xX2xX2xX5bxX1cxX2xX1bexX1ebxX1dxX1cxX11exXexf6c0xX1cxX63x8408xX5xX1fdxc130xX1ebxX1dxX1cxX2xX1faxX1dxX1dxX1cxX1dxX200xX2xX11exX11exX2xX1faxX1dxX1ebxX2xX1cxX2xX172xf6dfxXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX6xX16xX3xX1xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1dxX3xXexX14xXdxX23xX24xX3xXexXdxX28xXbxX3xX7xX2cxX4xX3xX1xX30xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1axX39xX1xX3bxX16xX3xX3exX28xX1axX3xXexX14xX44xX45xX1axX39xXaxX3xX1a7xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX2xX1dxX1dxX1dxXaxX3xX1xX10xXdxX39xX1xXexX9xXaxX1bexX11exX11exXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6xXbxXexXdxX16xX1axXaxX12xc09axf93dxX1axX1xX3xX3exX69xX16xX3xX58xX8cxXdxX3xX8fxX1xX24xX61xX28xX1axX3xX1xX30xX4xX3xXexX9bxX1axX1xX3xXa8xX60xX3xX4xXb6xX4xX3xX1axX1xX60xX3xXexX60xXdxX3xXexX14xXa5xX3xXexc2dexX1axX39xX3xX1xX30xX4xX3xXf8xXf9xX1axX39xX3xX2xb802xX5exX3xX4xX1xX16xX3xX4xXb6xX4xX3xX10xXbexX3xX1xX30xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1axX39xX1xX3bxX16xX3xXa8xX44xXa5xXexX3xX141xX1xX135xX3xX1xX30xX4xX3xX39xXdxX159xXdxX3xXexX14xX7cxX1axX3xX3exad4bxX6xX3xXf8xX60xX1axX3xXexX1xX60xX1axX1xX3xXbxX1xXa1xX3xX84xXdxX23xXexX3xXcxX14xX171xX172xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX16xX5bxX61xXaxX12xXcxX69xXdxX3xX4xX1xX44xX19xX1axX39xX3xXexX14xX171xX1axX1xX66xX3xX3exX69xXdxX3xX5bxXdxX23xX1axX3xX58xX8cxXdxX3xX141xX1xX24xX61xX28xX1axX3xX1xX30xX4xX3xXa8xX60xX3xX4xXb6xX4xX3xX1axX1xX60xX3xXexX60xXdxX3xXexX14xXa5xX3xX3exX28cxX3xXexX14xX6xX16xX3xX1xX30xX4xX3xXf8xXf9xX1axX39xX3xX2xX2caxX5exX3xX1xa3c0xX3xXexX14xXa5xX3xX1xX30xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xXexXdxc685xX24xX3xX1xX30xX4xX3xX11exX3xXexX14xXdxX23xX24xX3xX3exf30exX1axX39xX66xX3xX1xX30xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xXexX14xX24xX39xX3xX1xX30xX4xX3xX4xX19xX3xX7xc0edxX3xX5xX60xX3xX11exX66xX1cxX3xXexX14xXdxX23xX24xX3xX3exX3a2xX1axX39xX3xXa8xX60xX3xX1xX30xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xXexX14xX24xX1axX39xX3xX1xX30xX4xX3xXbxX1xXf9xX3xXexX1xXadxX1axX39xX3xX5xX60xX3xX1ebxX3xXexX14xXdxX23xX24xX3xX3exX3a2xX1axX39xX172xX3xX58xX30xX4xX3xXf8xXf9xX1axX39xX3xXfdxX84xX171xX3xX10xXbexX3xX1xXdxX28xX24xX3xX1xX30xX4xX118xX3xX1xX381xX3xXexX14xXa5xX3xX1xX30xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xXexXdxX392xX24xX3xX1xX30xX4xX3xX1cxX3xXexX14xXdxX23xX24xX3xX3exX3a2xX1axX39xX66xX3xX1xX30xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xXcxX58xX78xd3d1xX3xX1fdxX3xXexX14xXdxX23xX24xX3xX3exX3a2xX1axX39xX3xXa8xX60xX3xX1xX30xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xXcxX58xX75xXcxX3xX5xX60xX3xX63xX3xXexX14xXdxX23xX24xX3xX3exX3a2xX1axX39xX172xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6xXbxXexXdxX16xX1axXaxX12xX0xXdxXbexX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX78xX10xX1axXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxX1a7xXdxX5bxXexX1xX1acxX3xX2xX63xX1ebxX1faxXbxX1b3xX1b4xX3xX1xX10xXdxX39xX1xXexX1acxX3xX2xX1ebxX11exX1bexXbxX1b3xX1b4xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX49xX49xX4xX172xXf8xX6xX16xXbxX1xX24xXexX1xX16xX172xXa8xX1axX49xX5bxX10xX7xX141xXexX16xXbxX49xX1axX10xX1a7xX7xX49xX11exX11exX1ebxX1bexX49xX2xX2xX2xX5bxX1cxX2xX1bexX1ebxX2xX1dxX1fdxXexX2xX1ebxX1faxX1fdxX5xX1fdxX200xX1ebxX1dxX1cxf52axX1bexX63xX1cxX1faxX1fdxX200xX1fdxX1bexX11exX1faxX2xX511xX11exX1ebxX511xX1fdxX172xX216xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX6xX16xX3xX1xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1dxX3xXexX14xXdxX23xX24xX3xXexXdxX28xXbxX3xX7xX2cxX4xX3xX1xX30xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1axX39xX1xX3bxX16xX3xX3exX28xX1axX3xXexX14xX44xX45xX1axX39xXaxX3xX1a7xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX2xX63xX1ebxX1faxXaxX3xX1xX10xXdxX39xX1xXexX9xXaxX2xX1ebxX11exX1bexXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6xXbxXexXdxX16xX1axXaxX12xX28bxX28cxX1axX1xX3xX3exX69xX16xX3xX58xX8cxXdxX3xX8fxX1xX24xX61xX28xX1axX3xX1xX30xX4xX3xXexX9bxX1axX1xX3xXa8xX60xX3xX4xXb6xX4xX3xX1axX1xX60xX3xXexX60xXdxX3xXexX14xXa5xX3xXexX2bcxX1axX39xX3xX11exX1cxX1dxX3xX3exX3a2xX1axX39xX3xX1xX381xX3xXexX14xXa5xX3xXcxX14xX44xX45xX1axX39xX3xXcxX58xX75xXcxX3xX84xXdxX23xXexX3xXcxX14xX171xX3xX1b3x872exX61xX3xX5bx847fxX1axX39xX3xXbxX1x7fb1xX1axX39xX3xX1xX30xX4xX3xX44fxXcxff62xd454xX172xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX16xX5bxX61xXaxX12xX78xd8baxX1axX39xX3xX1axX1xX5f4xX1axX3xX5bxX2ffxXbxX3xX1axX60xX61xX66xX3xX58xX8cxXdxX3xX8fxX1xX24xX61xX28xX1axX3xX1xX30xX4xX3xXexX9bxX1axX1xX3xXexX14xX6xX16xX3xX11exX1cxX1dxX3xXexX14xXdxX23xX24xX3xX3exX3a2xX1axX39xX3xX1xX381xX3xXexX14xXa5xX3xXcxX14xX44xX45xX1axX39xX3xXcxX58xX75xXcxX3xX84xXdxX23xXexX3xXcxX14xX171xX3xX1b3xX5f4xX61xX3xX5bxX5f8xX1axX39xX3xXbxX1xX5fexX1axX39xX3xX1xX30xX4xX3xX44fxXcxX608xX609xX3xXa8xX60xX3xXexX2bcxX1axX39xX3xX2xX1dxX1dxX3xX4xX24xXa1xX1axX3xX5exX1xXdbxXexX3xX141xf7b7xX3xXe6xX80xXdxX3xX8fxXdxXbexX3xba5dxX9bxX1axX1xX3xX4xX1xX16xX3xXexX1xX44xX3xXa8xXdxX23xX1axX3xX1axX1xX60xX3xXexX14xX44xX45xX1axX39xX172xX3xXcxXf9xX1axX39xX3xX7xXa1xX3xXexXdxff9fxX1axX3xX1xX381xX3xXexX14xXa5xX3xX1axX1xX60xX3xXexX14xX44xX45xX1axX39xX3xXa8xX60xX3xXexX14xX6xX16xX3xX1xX30xX4xX3xXf8xXf9xX1axX39xX3xX4xX1xX16xX3xX1xX30xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX4xX135xX3xX1xX16xX60xX1axX3xX4xXe7xX1axX1xX3xX141xX1xX135xX3xX141xX1xX11bxX1axX3xXa8xX44xXa5xXexX3xX141xX1xX135xX3xX1xX30xX4xX3xX39xXdxX159xXdxX3xX5xX60xX3xX39xde15xX1axX3xX1cxX1ebxX1dxX3xXexX14xXdxX23xX24xX3xX3exX3a2xX1axX39xX172xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX16xX5bxX61xXaxX12xX6b0xX5f4xX61xX3xX5xX60xX3xX1xX16xX69xXexX3xX3exX8cxX1axX39xX3xXexX1xXdxX28xXexX3xXexX1xX5f8xX4xX3xX1xX381xX3xXexX14xXa5xX3xX4xXb6xX4xX3xX10xXbexX3xX1xX30xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xXf8xc1faxXexX3xX3exX737xX24xX3xX1axX11bxXbexX3xX1xX30xX4xX3xXbexXa9xXdxX3xX11exX1dxX11exX11exX3xX200xX3xX11exX1dxX11exX1ebxX3xX1axX1xbc6cxXbexX3xX39xXdxee3bxXbxX3xX3ex8542xX3xX4xXb6xX4xX3xX10xXbexX3xXa8xX44xXa5xXexX3xcb5fxX24xX6xX3xX141xX1xX135xX3xX141xX1xX11bxX1axX66xX3xXa8xX44xX19xX1axX3xX5xX7cxX1axX3xXexX14xX16xX1axX39xX3xX1xX30xX4xX3xXexXdbxXbxX3xXa8xX60xX3xX39xXdxX60xX1axX1xX3xX4xXb6xX4xX3xX141xX28xXexX3xX7caxX24xXe7xX3xX1b3xX24xfebaxXexX3xX7xX792xX4xX172xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10385xX24xXexX1xX16xX14xXaxX12xX58xX24xX61xX3xX28bxX7cxX0xX49xXbxX12

Huy Lê

Các tin đã đưa

Nâng cao chất lượng giáo dục năm học mới

Nâng cao chất lượng giáo dục năm học mới
2022-09-09 07:53:00

baophutho.vn Xác định nâng cao chất lượng là tiền đề quan trọng trong thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), nhiều năm qua,...

Giải bài toán thiếu giáo viên

Giải bài toán thiếu giáo viên
2022-09-08 13:25:00

baophutho.vn Không phải đến bây giờ, câu chuyện thiếu giáo viên (GV) mới “nóng” trên nghị trường Quốc hội hay trong các hội nghị quan trọng của ngành Giáo...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long