Cập nhật:  GMT+7
313ax473ax38bcxa3dbx7c05x4128x49d0x7b83x710bxX7x9aa7x64f5x44bdx418dx8238x5eebxX5x99c7xXax8990xXcx7b4dxadf9x50adx5d09x9d57xX3xXcx3acdx4a21xXcxX3x3f65xX1x9b6cx4277x3ef6xX17xX3xX1bx8b2bxX17xX18xX3x68e6xX15x86a6xX17xX18xX3xX4x4d15xX17xX18xX3x6709xa92exX3xX4xX1x8b91xX3xXexXdxX23xX21xX3xXexX21xX22x9db4xX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3x8134x5091x32eaxX3xX5x897cxXbxX3xX2x5e77xX3xX17x32c8xa4abxX3xX1x5359xX4xX3x640bxX56xX60xX2xX3x5c45xX3xX60xX56xX60xX60xX0x91dcxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7ddexX4fx6f01xX22xXaxX12xX0xXdxX5axX18xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX6cxX6cxX4xad43xX36xX6xX4fxXbxX1xX21xXexX1xX4fxX8exX4dxX17xX6cxX7dxX10xX7x4764xXexX4fxXbxX6cxX17xX10x9411xX7xX6cxX60xX2xX2xb09dxX6cx6ad6x6896xX7dxXaexX2x5347xX56xXafxXaexX2xXexX2x3ab6xXacx468bxXacxXb3xX5xX2xX8ex6ab4xXbxX18xXaxX3xX6cxX12xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX4fxX7dxX22xXaxX12xX1fx6c83xX4xX3xXexX1x5702xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX7dx838bxX3xXexX1xXdxX3x9ed0x6f67xX3xXexX1xXdxX3xXexX21xX22xX45xX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX4dxX4exX4fxX3xX5xX52xXbxX3xX2xX56xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxXcxX3xX1fxX1xX21xX22xX23xX17xX3xX1bxX27xX17xX18xX3xX2bxX15xX2dxX17xX18xX3xX17xX59xX5axX3xX1xX5dxX4xX3xX60xX56xX2xXafxX3xX65xX3xX60xX56xX60xX56xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX4fxX7dxX22xXaxX12xX1cxXcx8ca4xXcxX3xX65xX3x51b3xX59xX5axX3xX1xX5dxX4xX3xX60xX56xX60xX2xX3xX65xX3xX60xX56xX60xX60x5ebdxX3xX4xX1xX3bxX3xXexXdxX23xX21xX3xXexX21xX22xX45xX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX4dxX4exX4fxX3xX5xX52xXbxX3xX2xX56xX3xX4xX1xX21xX22xX23xX17xX3x6c9exXcxX4fxXdfxX17xX16fxX3xae7ax44e9xX16fxX3xX1bxa1efxX6xX16fxX3x7953xXdxX17xX1xX16fxX3xXcxXdxX17xX16fxX3xX2bxX59xX17xX16fxX3xX1a7x90f6xX16fxX3xX157x6f03xX6xX16fxX3x7a6bxX17xX1xX16fxX3xX1cxX1xXdfxXbx70b3xX3xX4x5249xX6xX3xX17xX1xX4exX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX5xX4exX3x7fe6xX56xX56xX3xX1xX5dxX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX4dxX52xXdxX3xX7xa36bxX3xX7xX37xX3xX1ddxX56xX3xX1xX5dxX4xX3xX7xXdxX17xX1xX6cxX5xX52xXbxX8exX3xX1fxX1xX3bxX3xXexXdxX23xX21xX3xXexX21xX22xX45xX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX4dxX4exX4fxX3xXaexX3xX5xX52xXbxX3xX4xX1x8147xXexX3xX5xX15x7eaaxX17xX18xX3xX4xX6xX4fxX3xX5xX4exX3xX2xXaexX56xX3xX1xX5dxX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX4dxX52xXdxX3xX7xX1efxX3xX7xX37xX3xX1ddxXbcxX3xX1xX5dxX4xX3xX7xXdxX17xX1xX6cxX5xX52xXbxX8exX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX4fxX7dxX22xXaxX12xX15cxX59xX5axX3xX17xX6xX22xX16fxX3xXbxX1xX15xX2dxX17xX18xX3xXdfxX17xX3xXexX21xX22xX45xX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX4xX1ccxX6xX3xX17xX1xX4exX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1a3xX3xX17xX1xXdx4b97xX21xX3x79e7xXdxX45xX5axX3xX5axX52xXdxX8exX3xX157xX1a3xX3xX5xX4exX3xX18xXdx5ef8xX5axX3xX7xX1efxX3xX7xX37xX3xX5xX52xXbxX3xX4xX1xX21xX22xX23xX17xX3xXex5d98xX3xX1ddxXbcxX3xX1xX5dxX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3x66e1xX21xX37xX17xX18xX3xX4x8a64xX17xX3xX1ddxX56xX3xX1xX5dxX4xX3xX7xXdxX17xX1xX16fxX3xXexX59xX17xX18xX3xX7xX37xX3xX5xX15xX22axX17xX18xX3xX5xX52xXbxX3xX4xX1xX225xXexX3xX5xX15xX22axX17xX18xX3xX4xX6xX4fxX3xX4dxX4exX3xX9fxX1xX32xX17xX18xX3xXexX21xX22xX45xX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX1x3508xX3xX4x68daxX17xX3xX4xX1xX21xX22xX23xX17xX3xX17xX1xX15xX3xX17xX1x4dcexX17xX18xX3xX17xX59xX5axX3xX1xX5dxX4xX3xXexX14xX15xX52xX4xX8exX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX4fxX7dxX22xXaxX12xX1cxX1xX15xX2dxX17xX18xX3xXexX1x43f7xX4xX3xXexX21xX22xX45xX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX7x399dxX3xXexX1xXecxX4xX3xX1xXdxX329xX17xX3xXexX1xX10xX4fxX3xX1xX15xX52xX17xX18xX3xX7dx9c8exX17xX3xX4xX1ccxX6xX3xX1a7x7e5axX3xa8f4xXdxXdfxX4fxX3xX7dx3200xX4xX3xX4dxX4exX3xX157xX4exX4fxX3xXexabd7xX4fxX16fxX3xX18x5209xX5axX3xX4xX1a3xX3xX60xX3xX4dxX2e3xX17xX18xX8exX3xX2bxX2e3xX17xX18xX3xX2xX3xX7xX2dxX3xXexX21xX22xX45xX17xX3xX2a7xX37xXdxX3xX4dxX52xXdxX3xX17xX1xX33cxX17xX18xX3xX1xX5dxX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX4xX1a3xX3xX1xX3b3xX3xX7xX2dxX3xX7dxXecxX3xXexX21xX22xX45xX17xX3xX1xX22axXbxX3xX5xX329xX3xX4dxX4exX3xX2a7xX1ccxX3xX2a7xXdxX2a4xX21xX3xX9fxXdxX329xX17xX3xX7dxXecxX3xXexX21xX22xX45xX17xX3xXexX1xX10xX4fxX3x721bxX21xX22xX3xX2a7xX1bcxX17xX1xX8exX3xX2bxX2e3xX17xX18xX3xX60xX3xXex7124xX3xX4xX1xX36cxX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX21xX22xX45xX17xX3xX2a7xX37xXdxX3xX4dxX52xXdxX3xX17xX1xX33cxX17xX18xX3xX1xX5dxX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX2a7x55c4xX3xX41fxX21xX6xX3xX7xX2dxX3xXexX21xX22xX45xX17xX3xX39bxX3xX4dxX2e3xX17xX18xX3xX2xX8exX3xX1fxXdfxX4xX3xXexX1xXe4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX7xX37bxX3xXexX14xX2b9xXdxX3xX41fxX21xX6xX17xX3xX1ddxX3xX5axX32xX17xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX21xX17xX18xX3xX5xX4exX3xXcxX4fxXdfxX17xX16fxX3xX15cxX18xX33cxX3xX2bxX59xX17xX16fxX3xXcxXdx3d36xX17xX18xX3xX1c0xX17xX1xX3xX4dxX4exX3xX5ax6e4axXexX3xX5axX32xX17xX3xX4xX1xX21xX22xX23xX17xX8exX3xXcxX1xX16xXdxX3xX18xXdxX6xX17xX3xX5xX4exX5axX3xX36xX4exXdxX3xX5axX32xX17xX3xXcxX4fxXdfxX17xX16fxX3xX15cxX18xX33cxX3xX2bxX59xX17xX3xX5xX4exX3xX2xX60xX56xX3xXbxX1x9a7cxXex50aaxX3xXcxXdxX4b1xX17xX18xX3xX1c0xX17xX1xX3xX5xX4exX3xXafxX56xX3xXbxX1xX4f9xXexX16fxX3xX5axX32xX17xX3xX4xX1xX21xX22xX23xX17xX3xX5xX4exX3xX2xXbcxX56xX3xXbxX1xX4f9xXexX8exX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX4fxX7dxX22xXaxX12x4bd7xX32xX17xX3xXcxX4fxXdfxX17xX3xX4dxX4exX3xXcxXdxX4b1xX17xX18xX3xX1c0xX17xX1xX3xX7xX37bxX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX10xX4fxX3xX1x75f2xX17xX1xX3xXexX1xX36cxX4xX3xXexX14xaf3dxX4xX3xX17xX18xX1xXdxX329xX5axX3xX9fxX1xXdfxX4xX1xX3xX41fxX21xX6xX17xX3xX9fxX4b1xXexX3xX1xX22axXbxX3xXexXecxX3xX5xX21xX32cxX17xX16fxX3xX5axX32xX17xX3xX15cxX18xX33cxX3xX4dxX59xX17xX3xX4dxX4exX3xX5axX32xX17xX3xX4xX1xX21xX22xX23xX17xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX10xX4fxX3xX1xX562xX17xX1xX3xXexX1xX36cxX4xX3xXexXecxX3xX5xX21xX32cxX17xX8exX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX4fxX7dxX22xXaxX12xXf2xXf3xX3xXexX1xXdxX3xXexX21xX22xX45xX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX4dxX4exX4fxX3xX5xX52xXbxX3xX2xX56xX3xX7xX37bxX3xX2a7xX15xX22axX4xX3xXexX431xX3xX4xX1xX36cxX4xX3xXexX2cexX3xX17xX18xX4exX22xX3xX2xX56xX3xX2a7xX4b1xX17xX3xX17xX18xX4exX22xX3xX2xX60xX6cxXacxX6cxX60xX56xX60xX2xX8exX3xX1bxX3aexX17xX3xX17xX4bdxXbxX3xX1xX3b3xX3xX7xX2dxX3xXexX2cexX3xX17xX18xX4exX22xX3xX60xX60xX6cxXbcxX3xX2a7xX4b1xX17xX3xXexX14xX15xX52xX4xX3xX2xXbaxX1xX3xX17xX18xX4exX22xX3xX1ddxX6cxXacxX6cxX60xX56xX60xX2xX8exX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c0xX21xXexX1xX4fxX14xXaxX12xXcxX1xX21x8a46xX22xX3xXcxX14xX6xX17xX18xX0xX6cxXbxX12

Thùy Trang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Giao lưu với nhà thơ Trần Đăng Khoa

Giao lưu với nhà thơ Trần Đăng Khoa
2023-11-28 14:33:00

baophutho.vn Hưởng ứng cuộc vận động phát triển văn hóa đọc trong nhà trường, ngày 28/11, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh...

Nâng cao chất lượng dạy học qua hội thi

Nâng cao chất lượng dạy học qua hội thi
2023-11-28 08:06:00

baophutho.vn Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2023 - 2024 do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức không chỉ giúp giáo viên có cơ hội...

Ngày hội hướng nghiệp, học nghề, khởi nghiệp

Ngày hội hướng nghiệp, học nghề, khởi nghiệp
2021-04-17 18:48:12

PTĐT - Ngày 17/4, Sở GD-ĐT phối hợp với Viện đào tạo khởi nghiệp và ứng dụng khoa học công nghệ cao tổ chức chương trình Ngày hội hướng nghiệp, học nghề, khởi nghiệp cho học...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long