Cập nhật:  GMT+7
9960xf2f5x13b69x14138x1563cxe50ex13264x1577exbdf7xX7x15356x12109xcc02xf30dxbcecx1336dxX5x14d78xXaxf6fbx1273dxX1x139f9xX3xXcxX1xf469x13f3fxX3xX13xX1xa858xX3x12f59x1336ex9edexe150xXexX3xX20xX6x10539xX1xX3x12457xc552xX4xX3xX7x121c8xX4xX1xX3x11845xXdxX30xcc01xX3x10031xX1xX37xX6xX3xX5x125a8xXbxX3xdcd5xc2b5xX3xX5xX3fxXbxX3xd5d2xX0xa69cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9ea7xX37xX20xX22xXaxX12xX0xXdxX2bxX34xX3xX7x1336bxX4xX9xXaxX4bxX4bxX4xbcb1x11e46xX6xX37xXbxX1xX21xXexX1xX37xX6dxdc18xX28xX4bxX20xX10xX7xX39xXexX37xXbxX4bxX28xX10x9cdaxX7xX4bxX42xX2xX2xc3bfxX4bx12a24xe6e6xX20xX8bxX2xX8exX42xb4b3x14740xX94xXexX2x15350xX49xX8dxX49xX94xX5xX2xX6dx10131xXbxX34xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX37xX20xX22xXaxX12xeec4x1118cxX28xX34xX3xX4xX1xbd70xX3xa6bbxX34xX21xX22xdb48xX28xX3x13652x107d0xX28xX3xbfd3x13f88xX28xX1xX3xc2b6xX3xXcxfb6cxX28xX1xX3xX21xe483xX3xX78xXdxX1exX28xX43xX3x11b28xXdxX30xX2bxX3xcfa6x9e17xX4xX3xc0daxb53cxX3xXe6x10711xa592xXbdxXcxX3xXbxX1xX30xXexX3xX6exXdxe14cxX21xX3xXexXd2xXdxX3xX6exX21x11592xXdxX3xX1xX19xXbxX3x15664xbd3exXdxX3xXebxXbexX28xX34xX3xX5xc45dxX6xX3xX4xX1xX19xX28xX3xX7xX30xX4xX1xX3xX34xXdxX30xX37xX3xX39xX1xX37xX6xX3xX34xXdxX30xX37xX3xX20xX21xX4xX3xXbxX1xX108xX3xXexX1xc47exX28xX34xX3xXexXd9xX28xX1xX6dxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX10xX6xX20xXaxX12xX13xXcxXbdxXcxX3xXd6xX3xXc6xX34x127cdxX22xX3xX2xX49xX4bxX8dxX43xX3xf20dxX5axXc6xXf3xX3xXexXd9xX28xX1xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX6exX6xX28xX3xX1xX166xX28xX1xX3xee05xX21xX22xc930xXexX3xXebx148bbxX28xX1xX3xX7xXecxX3xX94xX94xX49xX4bxX18axXbdxXd6xX16fxX5axXc6xXf3xX3xX78xe952xX3xX78xXdxX23xX4xX3xXbxX1xX1exX3xX20xX21xX22xX23xXexX3xX20xX6xX28xX1xX3xX2bxX2cxX4xX3xX7xX30xX4xX1xX3xX34xXdxX30xX37xX3xX39xX1xX37xX6xX3xaa99xXefxXe6xbfd1xdcccxX3xX5xX3fxXbxX3xX42xX3xX78xX166xX3xX5xX3fxXbxX3xX49xX3xX7x154e9xX3xX20xX2cxX28xX34xX3xXexX66xX37xX28xX34xX3xX4x10c72xX3xX7xXf0xX3xX34xXdxX30xX37xX3xX20xX2cxX4xX3xXbxX1xX108xX3xXexX1xX13fxX28xX34xX3xXex111a4xX3xX28xXcexX2bxX3xX1xX19xX4xX3xX42xc2b9xX42xX2xXd6xX3xX42xX216xX42xX42xX6dxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX37xX20xX22xXaxX12xeef8xX2cxX3xXexX1xXffxX43xX3xX20xX6xX28xX1xX3xX2bxX2cxX4xX3xXefxXe6xX1d1xX3xX5xX3fxXbxX3xX42xX3xXebxde53x153dexX4xX3xXbxX1xX1exX3xX20xX21xX22xX23xXexX3xX7xX1e4xX3xX20xX2cxX28xX34xX3xXexX66xX37xX28xX34xX3xX4xX30xX4xX3xX4xX1f2xX3xX7xXf0xX3xX34xXdxX30xX37xX3xX20xX2cxX4xX3xXbxX1xX108xX3xXexX1xX13fxX28xX34xX3xXexX66xX1exX28xX3xXebxX191xX6xX3xX6exX166xX28xX3xXexXd9xX28xX1xX3xXexX20bxX3xX28xXcexX2bxX3xX1xX19xX4xX3xX42xX216xX42xX2xXd6xX42xX216xX42xX42xX3xX34xXbexX2bxX3xX4xX30xX4xX3xX2bxX13fxX28xX3xXcxX37xX30xX28xX43xX3xXcxXdxX18dxX28xX34xX3xXcdxXdxX23xXexX43xX3xXbdxXd2xX37xX3xXebxed7exX4xX43xX3xXcxX119xX3xX28xX1xXdxX1exX28xX3xX78xX166xX3xdaf9xf39cxX3xX1xX110xXdxX43xX3xXe6xXdxX30xX37xX3xX20xX2cxX4xX3xXexX1xXffxX3xX4xX1xf744xXexX43xX3x11ea6xX2bxX3xX28xX1xXd2xX4xX43xX3xXd1x101f0xX3xXexX1xX21xce23xXexX43xX3xX10fxX37xXd2xXexX3xXebxX110xX28xX34xX3xXexX66x1135exXdxX3xX28xX34xX1xXdxX23xX2bxX6dxX3xX94xX3xXebxe837xX21xX3xX7xX30xX4xX1xX3xX28xX166xX22xX3xXebxX1a5xX21xX3xXexX1xX21xX110xX4xX3xX6exX110xX3xX7xX30xX4xX1xX3xX1d1xX18dxXexX3xX28xXecxXdxX3xXexX66xXdxX3xXexX1xX2d4xX4xX3xX78xX3fxXdxX3xX4xX21xX110xX4xX3xX7xXecxX28xX34xX3xX20xX37xX3xXc6xX1xX166xX3xd816xX21xX2fbxXexX3xX6exX31exX28xX3xXe6xXdxX30xX37xX3xX20xX2cxX4xX3xXcdxXdxX23xXexX3xXc6xX6xX2bxX3xXbxX1xX30xXexX3xX1xX166xX28xX1xX6dxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX37xX20xX22xXaxX12xXbdxXecxXdxX3xX78xX3fxXdxX3xX20xX6xX28xX1xX3xX2bxX2cxX4xX3xXefxXe6xX1d1xX3xX5xX3fxXbxX3xX49xX3xX34xXbexX2bxX3xX4xX30xX4xX3xX2bxX13fxX28xX1axX3xXc6xX34xf990xX3xX78xXcexX28xX43xX3xXcxX37xX30xX28xX43xX3xXe6xXdxX30xX37xX3xX20xX2cxX4xX3xX4xX13fxX28xX34xX3xX20x10bb3xX28xX43xX3xXcxXdxX28xX3xX1xX19xX4xX43xX3xX235xX13fxX28xX34xX3xX28xX34xX1xX23xX43xX3xX1d1xX1xX37xX6xX3xX1xX19xX4xX3xXexX119xX3xX28xX1xXdxX1exX28xX43xX3xXc6xX34xX1xX23xX3xXexX1xX21xX30exXexX3xX1cexX2ffxX2bxX3xX28xX1xXd2xX4xX1d2xX43xX3xXc6xX34xX1xX23xX3xXexX1xX21xX30exXexX3xX1cexXd1xX309xX3xXexX1xX21xX30exXexX1d2xX43xX3xXe6xXdxX30xX37xX3xX20xX2cxX4xX3xXexX1xXffxX3xX4xX1xX2fbxXexX43xX3xX10fxX37xXd2xXexX3xXebxX110xX28xX34xX3xXexX66xX31exXdxX3xX28xX34xX1xXdxX23xX2bxX3xXd6xX1xX251xX3fxX28xX34xX3xX28xX34xX1xXdxX23xXbxX43xX3x13547xX191xX4xX1xX3xX7xX1e4xX3xX78xX166xX3xXbdxX191xX6xX3xX5xf7baxX3xX28x149a2xX2bxX3xXexX66xX37xX28xX34xX3xX6exX110xX3xX7xX30xX4xX1xX3xX1d1xX18dxXexX3xX28xXecxXdxX3xXexX66xXdxX3xXexX1xX2d4xX4xX3xX78xX3fxXdxX3xX4xX21xX110xX4xX3xX7xXecxX28xX34xX3xX20xX37xX3xXc6xX1xX166xX3xX370xX21xX2fbxXexX3xX6exX31exX28xX3xXe6xXdxX30xX37xX3xX20xX2cxX4xX3xXcdxXdxX23xXexX3xXc6xX6xX2bxX3xXbxX1xX30xXexX3xX1xX166xX28xX1xX6dxX3xcee7xXdxX1exX28xX34xX3xX2bxX13fxX28xX3xXcxXdxX18dxX28xX34xX3xbdc5xX28xX1xX3xX7xX1e4xX3xX20xX2cxX28xX34xX3xX6exX110xX3xX7xX30xX4xX1xX3x11726xXd6xX480xX10xX6xX66xX28xX3xXefxX2bxX6xX66xXexX3xb7d5xX37xX66xX5xX20xX3xX20xX37xX3xXc6xX1xX166xX3xX370xX21xX2fbxXexX3xX6exX31exX28xX3xXbdxX10fxXefxX13xX3xXcxX1xX166xX28xX1xX3xXbxX1xXecxX3xX10fxXbexX3xX235xX1xXc4xX3xXd1xXdxX28xX1xX3xXbxX1xX30xXexX3xX1xX166xX28xX1xX6dxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX500xX21xXexX1xX37xX66xXaxX12xX10fxXd2xX28xX1xX3xXcxX1xX15xX22xX0xX4bxXbxX12

Hạnh Thúy

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Lan tỏa Ngày Sách và Văn hóa đọc

Lan tỏa Ngày Sách và Văn hóa đọc
2024-04-19 16:16:00

baophutho.vn Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2024, các trường học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các hoạt động dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú...

Rèn luyện tư duy phản biện cho học sinh

Rèn luyện tư duy phản biện cho học sinh
2021-04-09 15:14:17

PTĐT - Hiện nay việc rèn luyện tư duy phản biện cho học sinh luôn được phụ huynh, thầy cô quan tâm. Bởi phản biện là một kỹ năng được đề cao trong nhà trường cũng như cuộc sống.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long