Cập nhật:  GMT+7
c60fxd461x15766x137bdx1470ax11a10xf534x1879exf182xX7x1122dx14386x10332x18452x160b1x15d6exX5x10788xXax149bdxXcx153b6x174a6xd78fx19af9x164cdxX3xXcxXdx13615x14710xX3xX1x14aa7xX4xX3x1367axXdxX17xX1xX3x14e7ax10aeaxX17xX18xX3x102bcx176bexX17xX3x17807x14b1exX17xX18xX3xX4xX29xX17xX18xX3xX17xX1xdf0axX17xX3xX2dx10276xXexX3xX4xX1xX1dx1642bxX17xX3xf2cfxX1dx1459axX4xX3xX18xXdxX6xX3xdec9x11b88xX4xX3xX2dx113e5xX3xe360xX0x18636xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13261xX10xX6x17fa3xXaxX12xX28xX18xd85bx17efcxX3xX2xX5axX5cxX2xX2x13cf8xX3x10a44xfd42xX28x179bdxX3xXbxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX23xXdxX17xX1xX3xX28xX29xX17xX18xX3xXexe1dcxX3xX4xX1xX54xX4xX3xX5x17574xX3x16ae5x17cb2xX3xX17xXdx1120fxX53xX3x12925x11dc2xX3xX17x13f70xX53xX3xX17xX18xX73xX74xX3xX28xX1xX73xX3xX18xXdx16521x191bcxX3x11b68xXdxXa3xXexX3xX28xX6xX53xX3x10ab9xX5axXa7xX5cxX2xX2xX5cxX2x143a9xd556xX5axX3x164dfxX3xX5axXa7xX5cxX2xX2xX5cxX5axXa7xX5axX5ax11e3bxX3xd38cxX73xX3xX2dxX2exX17xX3xX17xX1xX3dxX17xX3xX31xX32xX17xX18xX3xX4xX29xX17xX18xX3xX17xX1xX3dxX17xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xXcxXdxX1cxX1dxX3xX1xX20xX4xX3xX23xXdxX17xX1xX3xX28xX29xX17xX18xX3xX2dxX41xXexX3xX4xX1xX1dxX47xX17xX3xX4axX1dxX4cxX4xX3xX18xXdxX6xX3xX53xX54xX4xX3xX2dxX58xX3xX5ax15481xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15d57xX6xXbxXexXdxXb9xX17xXaxX12xX0xXdxX53xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13exX10xX17xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXax17469xXdxX6exXexX1x18a99xX3xX2xXa7xXa7xXa7xXbx132bexdc95xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX168xX3x180b8xXa7x13916xXbxX16fxX170xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX5cxX5cxX4xX12exX31xX6xXb9xXbxX1xX1dxXexX1xXb9xX12exXdexX17xX5cxX6exX10xX7xX9exXexXb9xXbxX5cxX17xX10xX163xX7xX5cxX5axX5axXa6xd958xX5cxX2xX2xX2xX6ex16491xX2xX17axX2xX2xX1a8xXccxXexXcdxXccxXccxXcdxX5xX2xXa7xXd0xXdxX53xX18xXd0xXa6xX1aexXccxXa7xX12ex16a9dxXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xXcxXdxX1cxX1dxX3xX1xX20xX4xX3xX23xXdxX17xX1xX3xX28xX29xX17xX18xX3xX2dxX2exX17xX3xX31xX32xX17xX18xX3xX4xX29xX17xX18xX3xX17xX1xX3dxX17xX3xX2dxX41xXexX3xX4xX1xX1dxX47xX17xX3xX4axX1dxX4cxX4xX3xX18xXdxX6xX3xX53xX54xX4xX3xX2dxX58xX3xX5axXaxX3xX163xXdxX6exXexX1xX9xXaxX2xXa7xXa7xXa7xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX17axXa7xX17cxXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX6xXbxXexXdxXb9xX17xXaxX12xXcxX1x13b27xX6xX3x16642xX74xX3x10469xX1dxX74x13be4xX17xX3xX4xX254xX6xX3xX13exX1xX254xX3xXex1408axX4xX1xX3xX7dxX7exX28xX80xX3xXexX9fxX17xX1xX7bxX3xX5x12cccxX17xX1xX3xX2dxX41xXb9xX3x18196x14c79xX3xcccdxXdxXb8xXb9xX3xX6ex111b6xX4xX3xXdexX73xX3x14073xX73xXb9xX3xXexX41xXb9xX3xXexX14xX6xXb9xX3xX31xX32xX17xX18xX3xX4xX29xX17xX18xX3xX17xX1xX3dxX17xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1xX20xX4xX3xX2dxX41xXexX3xX4xX1xX1dxX47xX17xX3xX4axX1dxX4cxX4xX3xX18xXdxX6xX3xX53xX54xX4xX3xX2dxX58xX3xX5axX3xX4xX1xXb9xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xXcxXdxX1cxX1dxX3xX1xX20xX4xX3xX23xXdxX17xX1xX3xX28xX29xX17xX18xX12exX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exXb9xX6exX74xXaxX12xXcxX14xXb9xX17xX18xX3xX17xX1xfe58xX17xX18xX3xX17xXaaxX53xX3xX18xdbecxX17xX3xX2dx19973xX74xX3xX4xX29xX17xX18xX3xXexXb8xX4xX3xX16fxX318xX74xX3xX6ex16dfbxX17xX18xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX2dxX41xXexX3xX4xX1xX1dxX47xX17xX3xX4axX1dxX4cxX4xX3xX18xXdxX6xX7bxX3xX4xX29xX17xX18xX3xXexXb8xX4xX3xX18xXdxXb8xXb9xX3xX6exX287xX4xX3xX2dxX276xX3xX2dxX15x17782xX4xX3xX28dx1982dxX17xX18xX3xX254xX74xX7bxX3xX6bxX28dxX28xX80xX7bxX3xX7dxX7exX28xX80xX7bxX3xX4xXb8xX4xX3xX31xX6xX17xX3xX17xX18xX73xX17xX1xX3xX2dxXb9xX73xX17xX3xXexX1xX1cxX3xXdexX73xX3xX17xX1xX318xX17xX3xX6exX318xX17xX3xXbxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX23xXdxX17xX1xX3xX28xX29xX17xX18xX3xX2dx10d29xX4xX3xX31xXdxXa3xXexX3xX257xX1dxX6xX17xX3xXexX318xX53xX12exX3xX2xXa7xXa7xe208xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1xX20xX4xX3xXexX251xX3xX31xX3dxX4xX3xX53xX314xX53xX3xX17xXb9xX17xX7bxX3xXexXdxX1cxX1dxX3xX1xX20xX4xX7bxX3xXcxX6bxX13exX27exX3xXexX14x169a8xX17xX3xX2dxX266xX6xX3xX31xX73xX17xX3xXbxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX2dxX276xX3xX2dxX41xXexX3xX4xX1xX1dxX47xX17xX3xX257xX1dxX4cxX4xX3xX18xXdxX6xX3xX53xX54xX4xX3xX2dxX58xX3xX2xX7bxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xXcxXdxX1cxX1dxX3xX1xX20xX4xX3xX23xXdxX17xX1xX3xX28xX29xX17xX18xX3xX2dxX41xXexX3xX4xX1xX1dxX47xX17xX3xX4axX1dxX4cxX4xX3xX18xXdxX6xX3xX53xX54xX4xX3xX2dxX58xX3xX5axX12exX3xX4axX1dxX6xX3xX2dxX2exX3xXexX41xXb9xX3xX53xX29xXdxX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX18xXdxXb8xXb9xX3xX6exX287xX4xX3xXexX4cxXexX3xX17xX1x10ff3xXexX3xX4xX1xXb9xX3xX4xXb9xX17xX3xX10xX53xX3xX17xX1xX318xX17xX3xX6exX318xX17xX3xXexX14xX3efxX17xX3xX2dxX266xX6xX3xX31xX73xX17xX3xXbxX1xX15xX16xX17xX18xX12exX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exXb9xX6exX74xXaxX12xX28xXaaxX53xX3xX1xX20xX4xX3xX5axXa7xX5axX5axX3xXd0xX3xX5axXa7xX5axX17cxX7bxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xXcxXdxX1cxX1dxX3xX1xX20xX4xX3xX23xXdxX17xX1xX3xX28xX29xX17xX18xX3xX4xX2exX3xX5axXa7xX3xX5x10d65xXbxX3xX1xX20xX4xX3xXdexX4f3xXdxX3xX1aexXcdxX5axX3xX1xX20xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX170xX3xX17cxXcdxX3xX4xXb8xX17xX3xX31xX58xX3xX257xX1dxX363xX17xX3xX5x11e0exX7bxX3xX18xXdxXb8xXb9xX3xXdexXdxX3efxX17xX7bxX3xX17xX1xX318xX17xX3xXdexXdxX3efxX17xX12exX3xX28dxX58xXdxX3xX17xX18xf15axX3xX18xXdxXb8xXb9xX3xXdexXdxX3efxX17xX3xX4xX254xX6xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX5xX1dxX29xX17xX3xXexX318xX53xX3xX1xX1dxX74x11ae0xXexX3xXdexX4f3xXdxX3xX17xX18xX1xX25axX7bxX3xX17xfe69xX3xX5xX329xX4xX3xX2dxX94xXdxX3xX53xX4f3xXdxX3xXbxX1xX15x152b1xX17xX18xX3xXbxX1xXb8xXbxX3xX6exX41xX74xX3xX1xX20xX4xX7bxX3xXex11337xX4xX1xX3xX4xX329xX4xX3xX54xX17xX18xX3xX6exX287xX17xX18xX3xX4xX29xX17xX18xX3xX17xX18xX1xXa3xX3xXexX1xX29xX17xX18xX3xXexXdxX17xX3xXexX14xXb9xX17xX18xX3xX18xXdxX363xX17xX18xX3xX6exX41xX74xX12exX3xX13exXb8xX4xX3xX2dxXdxX25axX1dxX3xX9exXdxXa3xX17xX3xX4xX57dxX3xX7xX27fxX3xXdexX3dxXexX3xX4xX1xX47dxXexX7bxX3xXexX14xX6xX17xX18xX3xXexX1xXdxX55exXexX3xX31xX266xX3xX6exX41xX74xX3xX1xX20xX4xX3xX2dxX15xX35fxX4xX3xX2dxX314xX1dxX3xXexX15xX7bxX3xX16fxX318xX74xX3xX6exX329xX17xX18xX3xX17xX18xX73xX74xX3xX4xX73xX17xX18xX3xX9exX1xX6xX17xX18xX3xXexX14xX6xX17xX18xX7bxX3xX1xXdxXa3xX17xX3xX2dxX41xXdxX12exX3xX13exX1xX47dxXexX3xX5xX15xX35fxX17xX18xX3xX18xXdxXb8xXb9xX3xX6exX287xX4xX3xX4xX254xX6xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX17xX18xX73xX74xX3xX4xX73xX17xX18xX3xX9exX1xX27fxXdxX3xX7x15ab7xX4xX12exX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exXb9xX6exX74xXaxX12xX281xX1xXdxX3xX17xX1xX3dxX17xX3xX17xX1xX30bxX17xX18xX3xX17xX56cxX3xX5xX329xX4xX3xXdexX73xX3xXexX1xX73xX17xX1xX3xXexX590xX4xX1xX3xX4xX254xX6xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX7bxX3xX17xX18xX73xX74xX3xX5axX5cxX1aexX5cxX5axXa7xX5axX5axX7bxX3xX7dxX7exX28xX80xX3xXexX9fxX17xX1xX3x17398xX1x100e2xX3xXcxX1xX20xX3xX31xX6xX17xX3xX1xX73xX17xX1xX3xX257xX1dxX74xX55exXexX3xX2dxX266xX17xX1xX3xX4xX29xX17xX18xX3xX17xX1xX3dxX17xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xXcxXdxX1cxX1dxX3xX1xX20xX4xX3xX23xXdxX17xX1xX3xX28xX29xX17xX18xX3xX2dxX41xXexX3xX4xX1xX1dxX47xX17xX3xX4axX1dxX4cxX4xX3xX18xXdxX6xX3xX53xX54xX4xX3xX2dxX58xX3xX5axX12exX3xX28dxX318xX74xX3xX5xX73xX3xX17xXdxX25axX53xX3xXdexXdxX17xX1xX3xX6exX329xX7bxX3xXexX329xX3xX1xX73xXb9xX3xX4xX254xX6xX3xX2dxX266xX6xX3xXbxX1xX15xX57dxX17xX18xX3xXdexX73xX3xX7xX329xX3xX2dxX58xX17xX18xX3xXdexXdxX3efxX17xX3xX9exX1xX590xX4xX1xX3xX5xXa3xX3xXexXb9xX3xX5xX4f3xX17xX3xX2dxX4cxXdxX3xXdexX4f3xXdxX3xXexX3dxXbxX3xXexX1xX1cxX3xX4xXb8xX17xX3xX31xX58xX7bxX3xX18xXdxXb8xXb9xX3xXdexXdxX3efxX17xX3xXdexX73xX3xX4xXb8xX4xX3xXexX1xX55exX3xX1xXa3xX3xX1xX20xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX4xX254xX6xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX12exX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exXb9xX6exX74xXaxX12xXcxX41xXdxX3xX31xX1dxX94xXdxX3xX5xX9cxX7bxX3xXexX1xX251xX6xX3xX254xX74xX3xX257xX1dxX74xX25axX17xX3xX4xX254xX6xX3xX13exX1xX254xX3xXexX266xX4xX1xX3xX7dxX7exX28xX80xX3xXexX9fxX17xX1xX7bxX3xX5xX276xX17xX1xX3xX2dxX41xXb9xX3xX27exX27fxX3xX281xXdxXb8xXb9xX3xX6exX287xX4xX3xXdexX73xX3xX28dxX73xXb9xX3xXexX41xXb9xX3xX2dxX276xX3xXexX14xX6xXb9xX3xX31xX32xX17xX18xX3xX4xX29xX17xX18xX3xX17xX1xX3dxX17xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1xX20xX4xX3xX2dxX41xXexX3xX4xX1xX1dxX47xX17xX3xX4axX1dxX4cxX4xX3xX18xXdxX6xX3xX53xX54xX4xX3xX2dxX58xX3xX5axX3xX4xX1xXb9xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xXcxXdxX1cxX1dxX3xX1xX20xX4xX3xX23xXdxX17xX1xX3xX28xX29xX17xX18xX170xX3xX17xX1xXdxX25axX1dxX3xX4xXb8xX3xX17xX1xX318xX17xX3xX4xX2exX3xXexX1xX73xX17xX1xX3xXexX590xX4xX1xX3xX16fxX1dxX47dxXexX3xX7xX661xX4xX3xX2dxX15xX35fxX4xX3xXexX1dxX74xX3efxX17xX3xX6exX15xX57dxX17xX18xX7bxX3xX9exX1xX10xX17xX3xXexX1xX15xX27fxX17xX18xX12exX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15a8axX1dxXexX1xXb9xX14xXaxX12xX4axX1dxX318xX17xX3x190bbxX318xX53xX0xX5cxXbxX12

Quân Lâm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Phong trào khuyến học, khuyến tài ở Hạ Hòa

Phong trào khuyến học, khuyến tài ở Hạ Hòa
2022-11-07 07:07:00

baophutho.vn Thấm nhuần lời Bác dạy năm xưa “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long