Cập nhật:  GMT+7
I8SRLDrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4buSZeG7k+G7h+G6sT89xJBbZTrDo8SR4bq7OuG6seG7gzrhu4c5w7o6w6PEkeG7meG7hWQ6w6PEkcSp4buFZCMvxJEsPSMv4buPPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j8SQ4bqxW8SDPz3EkGk64buR4buJ4buFZDrEkWhbOuG7k8SR4buZw6Hhu4U64buTw7Rm4buFZDrhu4Nq4buTOuG7hWThu4tlOuG7hcSRIjrDsjrhu5Bb4buH4buTOuG7hlvhu4HhurHhu7I64buCxrDhu7I6w6NnOns64bqv4bufWzrDo2bhu4U6cyI64bqjajrhuqNbOnPhuqHhu4U64bqvZTrDo8SRbWU64buT4buJZTrDo+G7l+G7hWQ64buFxJFb4buZ4bu0Iy/hu489I+G7jz0j4buTW+G6o+G7h+G6sTrhu5Hhu5PDuuG7h+G6seG7sD/hu4Nbw7RkZeG7hVku4buPdTpb4buZ4buTZj89I+G7k8O0PSPhu5PEgz0jZeG7g2Q64buRw7TDo+G7sD/EkeG7k+G7k+G7j1kvL+G6o1tm4buPxJHhu5nhu5PEkWbhu7Rz4buFL2bhu4fEg8SDW+G7k1svdOG6seG6o+G7kWXhu5PhurEv4buTxJHhurEtZGVmZS3DteG7mVvhu4XEkS3hu5NbLyw7O8ODQ8ODLiEpPCgvLjssOy8oLywuLnssITwo4bqwezwvLC4oPj47eygsPCx7Pl/Do8SR4buZw7rhurHhu4Xhu4db4bu0ZGVjPzpb4buHZWThu4Xhu7A/4buH4bqxY+G7kz89Iy/hu5PEgz0jL+G7k8O0PSPhu5PDtD0j4buTxIM9I+G7jz3hu6/hu4XEkTrhu4Nl4buFxJE6xJFpW+G7tCMv4buTxIM9Iy/hu5PDtD0jL+G7k1vhuqPhu4fhurE9w4PEkeG6uzrhurHhu4M64buAW+G7k2XhurE6cyI64buOw7Rl4buRw6Nl4buH4buHWzrDg8SR4buZw7TDo8SR4bqxw7Q64buBxJE24buFZDrhuq/hurvhu4XEkeG7sjrEkWk6w7Q54buTOsSRIOG7hcSROuG7j8SR4buVw6M64buBxJFlOsOjZzrDo8SR4buZ4buFZDrhu4Nq4buTOuG7hWThu6NvZTrDo8SRxKnhu4Vk4bu0OuG7ksSR4bqxZjrhu5LhurHhu4fhurFkw7Rb4buPxJE64buyOuG6ryBlOmRlWzrhuq/hurnhu4XEkTrhu4Uiw7o6w6NnOuG6o1s6deG6sTrEkW1l4buyOuG7g2rhu5M64buBxJHhu5k6c+G7o2/hu4U64buHbuG7heG7sjrhu4Nq4buTOuG7k+G7mzrDteG7mWHhu4U6XWY64bqv4bubOuG7g2llOuG7j8SRZuG7hWQ6w6Ndw6PEkTpzIjrhu4Nq4buTOuG7heG7lWU64bqvxKk6w6PEkW1lOsOjxJFmOuG7h+G7nTrhu4XEkWfDo+G7tCPhu4894buAW+G7k2XhurHhu7I6w6Phu4s6w6PEkeG6uzouezrhu5Phu5lrZeG7sjrDo8SRZVs64buR4bq1WTo/4buCaWU64buFZOG7o29lOsOjZzrhu5PEkeG6qzrhu4VkxJHDqjrhu5Phu4tlOsO14buZXWU6xIPhurs64buBxJFlOsOjxJFlWzrhu5HhurU6w6PEkcSp4buFZDpzbmU64bqx4buDOmRdZeG7tDrhu4TEkeG7o+G7hWQ6w6PEkeG7leG7hWQ64buT4buLZTrhu4HEkeG7i+G7hWQ64buFZMSRw6o6c8Ohw7rhu7Q64bquZeG6reG7mTrhu4Uiw7o6w6PEkeG6vTrhu4HEkWXhuqfhu4U64buSw7Rbc2Xhu5E64buHIjrhu4Vk4bujb2U6w6PEkcSp4buFZDrhu5Phu4nhu5M6xJFt4buF4buyOuG7gWXhuqXhu4U64buFxJHhuqHhu4U6xJFt4buFOnPhurk6W+G7hcSROjnDujrhu4/EkTBlOsSRacOjOsOjXcOjxJE64bqv4buJZTrhu4/EkWc6c25lOsSRW2U64buFZOG7o29lOuG7j8SRxqE64buFcjpzbmU6xJFbZTrDo1064buTw6nhu4XEkTrhu4HEkV3Dozrhu4XEkVvhu5nhu7Q64bup4buFxJE6OcO6OsOj4bud4buFZDrEkWnDozrDo13Do8SROuG7hcSRbjrhu5Phurnhu4XEkTrDuuG6peG7mTpzIjrDozDhu4M6deG7lcOjOsOj4bubWzrhu4NsZTrhu4Vk4bujb2U6c8Oz4bu0OuG7ksO0ZuG7hWQ64buBxJFlOuG6r2fhu7I64buT4buLZTrhuq/hu6PDs8OjOuG7k3A6xINmOmQ14buPOmThu4064bqjIOG7hTrhuqPDqDpzIjrhuqM54buTOsOj4bufOuG7h+G7lcOjOuG7hSJmOsOj4bud4buFZDrDo2c64buFZOG7o29lOsOjxJEy4buDOuG7kWfDozrhuqNp4buFOuG7k8O04bq1P+G7tCPhu4894buAW+G7k2XhurE6ZDXhu4864buSw7Rbc2Xhu5Hhu7I6w7Xhu5kw4buFOuG7h8O5OnMy4buFOuG7j8SRaOG7hWThu7I6w7Xhu5lbOlvhu4XEkTrhu5PDtFtlOnMiOsSRaTrEkeG6s+G7hTrEkWg64buBxJFlOsOj4buLOiw+OuG7k+G7mWtl4bu0OsSQaTrhu5Hhu4nhu4VkOuG7k8O0ZuG7hWQ64buBxJHhu5k6ZGVbOuG6r+G6ueG7hcSROkPhu5nhu4XEg1vhu4PhurHhu4Xhu5Nb4buHZeG7keG7kzrhu4Jmw7Thu4Nm4buF4buyOuG7hW1lOsOjZzrhu5PGocOjOuG7h+G6qTrhuq8i4buFOuG7i+G7hWQ64bqv4bujw7PDozrhu4c5w7o64buFxJFl4bqt4buZOnPDs+G7tDrDg8SRWzrDo+G7m1s64buAW+G7k2XhurE6w6Phu53hu4VkOsOjZzrhuqNbOnPDs+G7tDrhu4DEkWU6xJFpOuG7geG6p+G7kzrEkeG7i+G7hTrhu4Uy4buDOix9fXvhu7I64buOw7Rl4buRw6Nl4buH4buHW+G7sjrhurHhu4M6ZF1lOuG7gFvhu5Nl4bqxOuG7hyI64buDauG7kzrhu5PDtGbhu4VkOuG7keG7iTrhu4HEkV3Do8SROuG7g29l4bu0OlMiZTrhu5PEkV3hu4VkOuG7kVvhu5nhu7I64buAW+G7k2XhurE64buDW+G7hWQ64bqjYeG7mTpzIjrhuq/huqfhu4U64buFMuG7gzouOzsh4buyOsSRaTrDo2c64buTxJHhuqXhu4M6Ljrhuq/hu59bOsOjZuG7heG7tDrEkFtlOnPDszrDo8SRxKnhu4VkOuG6oyLhu4U64bqjIMOjOuG6r+G6qzrhu5LDtFtzZeG7kTrEkcOtZTrDo+G7o25lOuG6seG7gzpkXWU64buAW+G7k2XhurE64buF4bqn4buZOsOj4buLOjnDujrDo+G7neG7hWQ64buD4buZ4buJ4buF4bu0OuG7gFvhu5Nl4bqxOmRlMGU64buTxJHDqcOjxJFZOj/hu5Lhu4tlOuG7k+G7oeG7hWQ64buD4buZ4buJ4buFOsOjZzrDtDnhu5M64buFxJFl4bqt4buZOlvhu4XEkTrDo8SR4bq7OuG7gcSRZTrDo2jhu4U64buFxJHDrTrhu4XhuqXhu4U6w6Phu53hu4VkOuG7g+G7meG7ieG7hTrDo2bhu4U64buT4buLZTrhuq/hu6PDs8OjOuG7hcSR4bujOnPDocO64bu0OsODMDrEkVtlOuG6r+G6reG7mTrhu5PEkTnDujrhu47DtGXhu5HDo2Xhu4fhu4dbOuG7j8SR4buXOsSRw7Phu4864buHIuG7gzpzw7M64buSw7Rbc2Xhu5E/4bu0I+G7jz3Dg+G7izrhurHhu4M6w7Q54buTOuG7keG7icOjOuG7gcSRZTrhu4XEkcOh4buFOuG6r+G7o8Ozw6M64buHb2U64bqv4bqtOuG7hWTEkeG6u+G7sjrhu4XEkeG7o+G7hWQ64bqvxKnhu4VkOsO5OuG6r2U6MuG7hTrhu5Phu4llOsOj4buX4buFZDrhu5LDtFtzZeG7kTrhu5PDtGbhu4VkOuG7gcSRZTrhu4Bb4buTZeG6sTrDsjrhu4XEkSI6w6PEkTLhu4M64buRZ8OjOsOjZuG7heG7tDrhu47DtGXhu5HDo2Xhu4fhu4db4buyOi4oOuG7k+G7mWtl4buyOuG7kzjhu4M64buRcFk6P+G6rmHhu5k64buTZeG6peG7hTrhu5Phu4tlOuG7k8SROcO6OuG7k8SRw6Hhu5M64buB4bulOsO14buZNcOj4bu0OuG6osOyZTpb4buFxJE6OcO6OuG6rzE6w6Phu6NuZTrDo8SR4bq7OuG7k+G7i2U64buF4bql4buFOuG7k+G7i2U64buBxJHhu4vhu4VkOuG6r+G6qzrhu4Phurnhu4XEkTrDteG7mV06ZGHhu4U6ZOG7nWXhu7Q64buExJHhu6Phu4VkOuG7ksO0W3Nl4buROuG7hyI64buDauG7kzrhu4Vk4bujb2U6w6PEkcSp4buFZDpkZSLhu5k64buT4bq54buFxJE64buTxJHhu6Nt4buFZDpzIjrhu4ciOuG7g2rhu5M64buFZOG7o29lOsOjxJFbOuG7k+G7ieG7k+G7tDrhu5Lhu4tlOsOj4bud4buFZDrhu4Phu5nhu4nhu4U6w6Phu6NuZTrhu4Nq4buTOuG7hWThu6NvZTrhu4XEkeG7ozpb4buFxJE6OcO6P+G7tCPhu489UyJlOuG7k8SRXeG7hWQ64buRW+G7mTrhu4HEkWU6xJHhurPhu4U6xJFoOuG7kyBlOsO0IOG7jzrDo8SRZeG6p+G7mTrhu4/EkWXhu4M6cyI64bqvZTrEgyBmOuG7hzHhu4VkOuG7gyDhu4Xhu7I64buOw7Rl4buRw6Nl4buH4buHWzrhuqMz4buTOuG6r2Hhu5k6w7rhuqXhu5k6cyI6dWXhu4U6w6PEkeG6uzpkXWU6w6PEkWY64buB4bqn4buTOsSR4buL4buFOnNuZTpb4buFxJE6w7Thuqvhu7Q6U+G6uTrhu5PGocOjOuG7h+G6qTrhu4Uiw7o64bqj4bq7OsOjOeG7gzrDsjrhu4LGsOG7sjrhu5LDtFtzZeG7kTrhu4HEkeG7i+G7hWQ64buTxJHhuqs6w6NnOuG7hWThu6NvZTpzw7M6xJHDs+G7jzrhu4/EkV3hu4864buBxJFdw6Phu7Q64buExJHhu6Phu4VkOlvhu4XEkTpzIjrhu47DtGXhu5HDo2Xhu4fhu4dbOnPhuqHhu4U64buTxJHhuq064buFZOG7mcO64bqp4buFOsO64bql4buZOuG7hcSRW+G7mTrhu5MgZTrhuqPhu5lrZTrhu4diOuG7k8O0ZuG7hWQ64buFxJEiOuG7k8SRb+G7sjrhu4VtZTrhu4Bb4buTZeG6sTrDo+G7neG7hWQ6w6NnOuG7gzXhu5Phu7Qj4buPPeG6olvhu4U64bqvYeG7meG7sjrhu4Bb4buTZeG6sTrhu4dmOuG7hzPhu4VkOuG7gcSRZTrhurHhu4M6ZF1lOuG7k8O04bq1OuG7k8O04buZ4buFZDrEkW3hu4Xhu7Q64buExJHhu6Phu4VkOsO0xKllOsOj4buLOuG7g+G7meG7ieG7hTrhu5PEkXE64buTxJFdw6PEkTrDo8SRw6nhu4XEkTrhu4Phurnhu4XEkTrhuq/huqs64buTw7TDsjrhu5PEkSLhu4XEkTrhu4Nq4buTOuG7hWThu6NvZTrhu4/EkcahOuG7hXI64buDIOG7hcSROuG7g8OiOnMiOuG6o2Xhuqfhu5M6w7Xhu5lb4buFOuG7kzjhu4Phu7Q64buCbGU6w6PEkeG6uzrhurHhu4M6w6NnOuG7j8SRaOG7hWQ64buFZOG7mzrDtGXhuqXhu4VkOnMiOuG7ksO0W3Nl4buROuG7hWThu5s64buH4buZ4buL4buFOuG7j8SRZeG6peG7hTpkZXJbOsSRW2U64buFZOG7o29l4bu0OuG7ksSRb2U6ZGVb4buFOsOyOuG6o+G6peG7heG7sjrEkVtlOsOj4buLOnPDszpz4bqh4buFOuG6r+G7iWU6dXE64buFxJHhu6M6w6PEkeG6uzrhurHhu4M6ZF1l4bu0OsODMDrhuqNbOsOj4buX4buFZDrhuq9lOsOjxJFtZeG7sjp14bqx4buDOuG7j8SRZeG7gzpzIjrDo1s64buFxJEgw6M6w6Phu5fhu4VkOuG7hcSRW+G7meG7tCPhu4894bqu4buLZTrhu4HEkWU6xJFpOsOjMOG7gzrhu5PEkTnDujrDo8SRIOG7hcSROuG7h2jhu4VkOuG7gcSRZTrDo8SRxKnhu4VkOsSDIuG7hcSROuG7k8SRb2U6ZGVb4buFOuG7hcSRZeG6reG7mTrEkW3hu4U6w6PEkWY64buFZOG7o29lOuG7gWVb4bu0OuG7kGbhu4Vk4buyOsSRaTrhuq/huq3hu5k64buFxJHhu6Nv4buFZDrhu4XEkeG6u+G7hTpzIjrEkWnDozrDo13Do8SROsOjxJE54buPOuG7hcSRw6Hhu4Xhu7Q64buOw7Rl4buRw6Nl4buH4buHWzrhu5M44buDOuG7kXBZOj/hu4Thuqfhu5k6w6Mw4buDOuG7k8SROcO6OuG6o+G7mcSp4buFOnPhurk64buSw7Rbc2Xhu5E6xIMi4buFxJE64buTxJFvZTpkZVvhu4U6w6PEkWY64buAW+G7k2XhurHhu7I64buT4buLZTrhu5HDojrhu4fhu5dlOuG7g2rhu5M64bqj4bujbsOjOnMiOuG7hWTEkcOqOsO0NOG7hWThu7I6w6PEkeG6uzo5w7o6w6Phu53hu4VkOsOjYeG7hTrhu5LDtFtzZeG7keG7tDrhu5Lhu4tlOuG7gcSR4buL4buFZDrhu4Phu5nhu4nhu4U64buT4bujbsOjOuG6r2U6xJEg4buFxJE64buPxJHhu5XDozrDo+G7m1s6w6PEkeG6uzpkXWU/4bu0I+G7jz3Dg2jhu4U64buAW+G7k2XhurE64buFZ2VZOj/hu4DEkWU64buOw7Rl4buRw6Nl4buH4buHWzrDo8SR4buZw7rhuqvhu4U64bqv4bqn4buF4buyOuG6r+G7i2U64buBxJFlOuG7k+G7i2U6w7Q54buTOuG7gcSRZzrhu4HEkTLhu4U64bqv4bqrOuG6r2Xhuq3hu5k6w6PEkeG6veG7hcSROsOj4buZasOjOuG7keG7ieG7hWThu7Q6w4NnOsO0OeG7kzrhu4XEkWXhuq3hu5k64buTxJHhu5864bqvbeG7hTpkZTDhu4U64buFxJHhu6Phu4VkOuG7hyBlOsSDYjpkOMO6OuG7heG6peG7hTrhu5FwOuG7k2vhu4U64buTxJHhu6Nt4buFZOG7tDrDg8SRNuG7hWQ6xJEg4buFOuG7hcSR4bujOltlOuG7kcOiOuG7hWTEqWU64buFZMSR4bqnOuG7k8O04bujbsOj4buyOuG7gcSRZTrhu5LDtFtzZeG7kTrhu4ddZTp14bqxOuG6r2U64bqvOOG7mTrhuq9n4bu0OuG7hMSR4buj4buFZDrDo8SR4buV4buFZDrhu5Phu4tlOuG7k8SRMGY64buH4buZw6Hhu4U6cyI64buBxJFmMOG7hWQ64buDauG7kzrhu4Uy4buDOuG7kVvhu5nhu7I64buT4buLZTrhuqMz4buTOuG6r2Hhu5k64buTxJE5w7o64bqj4bq54buFxJE64buTxJHhu6Nv4buFZD/hu7Qj4buPPcSQZeG6qeG7hTrhu5MgZTrhu4Bb4buTZeG6sTrDo2c6KTrhuq/hu59bOsOjZuG7hTrhu4ciOuG7huG6sWRbw6PDuuG7sjosOzrhu5Phu5lrZeG7sjrhu5LDtFtzZeG7keG7sjp7OuG7k+G7mWtl4buyOuG6ouG6seG7heG7hcO64buyOj464buT4buZa2Xhu7I64bq+W8Oj4buB4buRZuG7heG7sjooOuG7k+G7mWtlOnMiOkTDtFvDo+G6seG7sjosOzrhu5PEkV3hu4VkOuG7k+G7mWtl4bu0OuG7jsO0ZeG7kcOjZeG7h+G7h1s6w6NnOuG6o1s64buFxJFnw6Phu7I64buQZeG7g+G7g8O64buyOig64buT4buZa2Xhu7I64buGW8SDw7rhu7I6ITrhu5Phu5lrZTpzIjrhur7hu5nhu4Vl4bqx4buyOiE64buTxJFd4buFZDrhu5Phu5lrZeG7tDrhuq4xOsOjZzpkYeG7hTrDo8SRxqHDozrhuq/hu59bOsOjZuG7hTrhu4XEkeG7o+G7hWQ6xJFbZTrDo8SR4bq7OuG6seG7gzpz4bqh4buFOsSDcDrhuq/hurvhu4XEkTrhu5Fl4buFxJE64buTZeG6p+G7j+G7tDrhu5Lhu5nDujrhu4XEkWXhuqXhu4Xhu7I6xJFpOsOjxJHhu6NbOsOjZzrhu4Hhuqc6xJFmIMOjxJE64bqv4bqrOuG7ksO0W3Nl4buROuG7hznDujrhu5PEkeG6peG7gzpzw7Phu7Q64buSxJHhurFmOuG7hWRmZeG7kVtm4bu04buF4bqx4buT


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Dân dã tô bún cá ngừ

Dân dã tô bún cá ngừ
2024-07-25 06:53:00

Bún cá ngừ là món ăn đặc trưng, hấp dẫn ở thành phố Đà Nẵng, nổi bật với hương vị tươi ngon và giàu chất dinh dưỡng. Điểm nhấn của món ăn này là nguyên liệu cá ngừ tươi, được...

Người giống Madonna nhất là... nam giới

Người giống Madonna nhất là... nam giới
2009-07-16 07:54:00

gười bắt chước Madonna từ điệu bộ, dáng đi, trang phục đến giọng hát là một nam thanh niên 28 tuổi, người Chile. Từ nhỏ, anh Elias Figueroa, đã mê mẩn giọng hát của Madonna, nữ...

Người giống Madonna nhất là... nam giới

Người giống Madonna nhất là... nam giới
2009-07-16 07:54:00

gười bắt chước Madonna từ điệu bộ, dáng đi, trang phục đến giọng hát là một nam thanh niên 28 tuổi, người Chile. Từ nhỏ, anh Elias Figueroa, đã mê mẩn giọng hát của Madonna, nữ...

Chú chó nhỏ nhất thế giới

Chú chó nhỏ nhất thế giới
2009-07-15 14:56:00

ù được 6 tháng tuổi, chú chó có bộ lông trắng muốt ở New Zealand vẫn chỉ cao 7,62 cm.Chủ của chú chó nhỏ bé Scooter, Cheryl McKnight, ở Auckland, New Zealand tin rằng, con vật...

Chú chó nhỏ nhất thế giới

Chú chó nhỏ nhất thế giới
2009-07-15 14:56:00

ù được 6 tháng tuổi, chú chó có bộ lông trắng muốt ở New Zealand vẫn chỉ cao 7,62 cm.Chủ của chú chó nhỏ bé Scooter, Cheryl McKnight, ở Auckland, New Zealand tin rằng, con vật...

Tặng hết tiền trúng xổ số vì sợ bất hạnh

Tặng hết tiền trúng xổ số vì sợ bất hạnh
2009-07-15 14:08:00

à mẹ ôm đứa con ăn xin ở Nigeria sung sướng tột cùng khi nhận gói tiền 22.000 USD, từ tay một phụ nữ vừa trúng xổ số. Rosemary Obiakor, 46 tuổi ở Lagos thắng hơn 3 triệu naira...

Tặng hết tiền trúng xổ số vì sợ bất hạnh

Tặng hết tiền trúng xổ số vì sợ bất hạnh
2009-07-15 14:08:00

à mẹ ôm đứa con ăn xin ở Nigeria sung sướng tột cùng khi nhận gói tiền 22.000 USD, từ tay một phụ nữ vừa trúng xổ số. Rosemary Obiakor, 46 tuổi ở Lagos thắng hơn 3 triệu naira...

Dưa chuột “siêu” dài

Dưa chuột “siêu” dài
2009-07-15 12:54:00

Một cán bộ hưu trí người Israel dự kiến sẽ có tên trong sách kỷ lục Guinness sau khi giới thiệu một quả dưa chuột khổng lồ dài tới 1,2m và hiện vẫn đang tiếp tục dài thêm....

Dưa chuột “siêu” dài

Dưa chuột “siêu” dài
2009-07-15 12:54:00

Một cán bộ hưu trí người Israel dự kiến sẽ có tên trong sách kỷ lục Guinness sau khi giới thiệu một quả dưa chuột khổng lồ dài tới 1,2m và hiện vẫn đang tiếp tục dài thêm....

Hai anh em sống trên thành tường

Hai anh em sống trên thành tường
2009-07-15 08:50:00

hông cần mảnh đất dung thân, anh em nghệ sĩ người Brazil nằm vắt vẻo trên chiếc võng đính với một bức tường cao 10m và làm việc, ăn, ngủ luôn tại đó. Tiago Primo (25 tuổi) và...

Hai anh em sống trên thành tường

Hai anh em sống trên thành tường
2009-07-15 08:50:00

hông cần mảnh đất dung thân, anh em nghệ sĩ người Brazil nằm vắt vẻo trên chiếc võng đính với một bức tường cao 10m và làm việc, ăn, ngủ luôn tại đó. Tiago Primo (25 tuổi) và...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long