Cập nhật:  GMT+7
4bqtc+G6uWXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bquLnThurThu6nhu5PEkeG6qVPDgeG7sWXhurvDqcOpw6ll4bq04bq24buXZeG7q2/hu6tl4bux4but4buxZXPDgsOK4buf4buxZeG7qG3hu6tlLnNm4butZeG6tOG6tsODZeG7qWl0ZeG6tOG6tkLhuqDhu7FyZXN3w7Xhuq0vc+G6ueG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqp4bqtdOG7q3Jl4bqy4bq2w7XDoMSRLy/DteG6teG7j2bhu63huq5zw4LhurRz4but4bq14bq44buxL8O04buT4bqyxrDhurThu63huq4v4bux4buT4bq64bqyL+G6u+G6ucOq4buBL+G6ueG6ueG6ucO04bq54bq54buB4bq/4bq/w6nDqeG6tOG6ueG7g+G6ucOp4bq94bq94bup4bq54bq1xanhuq5yxJFlL+G6qeG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qVJ0Z+G7rWXhurh04bub4buxZeG6tHPEkMO1ZXN04buf4buxZeG7keG7rWXhurRzbeG7sWXhu7FzdOG7n+G6tGXhurhoZXNCw4Dhu7FyZcO04buN4buxZeG6tkVmZeG6tGbDimXhurJn4bq0Zcawc8OCw7Lhu7Flw7Vz4butZXN3w7Vl4bqydOG7sXPhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq5T4buTZsO0xJHhuqnhu7ByaMOKZeG6ueG6vy/hurnhurnhurNl4bq54buHL+G6ueG7g2XDtcOBZeG6ssODZXJ0Z+G7rWXDtOG6rMO1ZeG7q2/hu6tl4bux4but4buxZeG6tOG6tuG7m+G7sWXhu5HDuWZl4buPaOG7sWVzw4LDiuG7n+G7sWXhu6ht4burZS5zZuG7rWXhu5HDrGXhu5Hhu6/hu7Fl4bq04bq24bub4buxZeG6u2Xhu7Fyc8O64buxZXN3w7Vl4bqydOG7sXNl4bupw4Dhuq5lw6pl4bq0w4Lhu7l0ZeG6uGhl4bq/ZeG6tMOC4bu5dGXhu5F0ZXN3w7Vl4bq04bq2w4Nl4bupaXThurVl4buQ4buzdGXhurjDgHRlc3fDtWXhurJ04buxc2Xhu6nDgOG6rmXhur1l4bq0w4Lhu7l0ZeG6uGhl4buxc+G7r+G7q2XhurThurbhu5dl4bq0dOG7neG6rmXhurThuqzDtWXhu7Fyc+G7pWVzd8O1Zcawc3Rlw7Xhu69l4bq0c8O94buxcmXhu49n4butZeG7q8OAdOG6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qeG6rXThu6tyZeG6suG6tsO1w6DEkS8vw7XhurXhu49m4but4bquc8OC4bq0c+G7reG6teG6uOG7sS/DtOG7k+G6ssaw4bq04but4bquL+G7seG7k+G6uuG6si/hurvhurnDquG7gS/hurnhurnhurnDtOG6ueG6ueG7geG6v+G6v8Opw6nhurThurnhu4PhurnDqeG6veG6veG7qeG6u+G6tcWp4bqucsSRZS/huqnhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqlSdGfhu61l4bq4dOG7m+G7sWXhurThurZC4bqg4buxcmXhu6tv4burZeG7seG7reG7sWXDlWbhu61lM2dl4bq7ZXNCw4Dhu7FyZcO04buN4buxZXN3w7Vl4bqydOG7sXNl4buR4buT4butZcawc8Oyw4Jl4bq04bq2ZuG7sXJl4buR4bqk4buxcmXDtWfDtXPhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqku4bq24but4buxcmXhu7FyaMOKZeG7kW/DgmXhurR04bub4buxZeG7kXRlc3fDtWXhurThurbDg2Xhu6lpdOG6s2Xhuq5z4bqsZXPDgsOK4buxc2XhurhoZeG6tOG6tuG7l2Xhu5Hhu6PDgmXhurRzxJDDtWVzdOG7n+G7sWXhu7Fyc3Thu5vhu6tl4bq4dOG7n8O1ZeG7keG7k+G7rWXGsHPDssOCZeG6tOG6tmbhu7FyZeG6tERl4buxc2hl4buR4bud4buxZeG6tOG6tkLhuqDhu7Fy4bq1ZS7hurZCw4DDtWXGsHN0ZeG7j0LDgMO1ZeG6uGjhu61l4bupw4Dhuq5lc3fDteG6s2XDtWfDtWXDtXNnw4Jl4buRQuG6osO1ZXJ0Z+G7rWXhurh04bub4buxZXNCw4Dhu7FyZcO04buN4buxZeG6tkVmZeG6tGbDimXhu4/EqeG7sXJlw7TDguG7sXJlw7TDucO1c2XhurJn4bq0Zcawc8OCw7Lhu7HhurNl4buR4butZeG6tHNt4buxZeG7sXN04buf4bq04bq1ZeG7kGrDtWXhu4904buf4bq04bqzZXJ0Z+G7rWXhurh04bub4buxZXNCw4Dhu7FyZcO04buN4buxZcO1c+G7rWXhurThurbhu5dl4bq0c8SQw7Vlc3Thu5/hu7Flw7Vnw7Vl4buPdOG7n+G7sWXhuq5zZ+G6rmXhu4/DreG7rWXhurjhu59l4bqyQ8O1Zcawc3jhu5Nlw7Xhuqrhu7FyZeG7sXNC4buxcmXhuq5zduG7sXJlw7Vz4buz4buxcmXDtMO5w7VzZeG7j+G7n+G7sXNl4buxc0Jl4bq2RWZl4bq0ZsOKZeG6uMOAdGXhurxoZeG6rnN24buxcuG6s2XhurZFZmXhurRmw4pl4buPxKnhu7FyZcO0w4Lhu7FyZcO0w7nDtXNl4bqyZ+G6tGXGsHPDgsOy4bux4bqzZeG7keG7k+G7rWXGsHPDssOCZeG6tOG6tmbhu7FyZeG7keG6pOG7sXJlw7Vnw7Vz4bqzZcO1c+G6qGXhu5Hhu7fhu7FyZXJ0w4llxrBz4butw63hu7FyZcO1Z8O1c2XGsHN0ZeG6tHThu53huq5l4bqy4bqkw7Vl4bq4w4B0ZcO1Z8O1ZeG7j2nhu7Flw7Xhuqbhu7FyZeG7qcOA4bqu4bq1ZTrDgmZl4buxcnN0ZeG7sXPDs+G7sWXhurThurbhu63hu7FyZeG7sXJow4pl4buRb8OCZeG6tHThu5vhu7HhurNl4bq04buCZeG7qeG7n2Vzd8O1ZeG6snThu7FzZeG6tmZl4bupw4Dhuq5l4buRaeG6tGXhurThurbhu5vhu7Fl4buF4buD4bqj4bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bquRsOC4bq0c+G7reG6tsSR4bqpU+G7teG7sXJlMW3hu7Hhuq0v4bqu4bqp

Hồng Vân

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long