Cập nhật:  GMT+7
ủIwữDMÁTTờửQíÍUMÉửũạỚOữỷýởữĐỨữOỞữDIÓữWÁÝữQIỦDữWỦữQIÀUữUSÍỄOữOỐOHữOHIÍỂQtữOỐOHữUIỐOữWẠữOỐOHữĐẤOủ/IwũủQữDMÁTTờửQạÉÁĐửũầẮNữxvxytữUỖOHữOHÚỘOữWỒOữIÚÝữEỔOHữDŨÁữầHẤOữIẠOHữầỐOHữOHIÍỂQữWẠữfIÀUữUSÍỄOữOỐOHữUIỐOữù#HSÍCÁOLụữ]IÍữOIÀOIữfIÙữíIỎữảảữEẢUữwwuýỹyữUĨữEỘOHtữUẮOHữỳỳAữUĨữEỘOHữTÓữWỜÍữOẮNữxvxxtữUSÓOHữEÒữDIÍữOIÀOIữDÀDữIÚÝỂOtữUIỈữEỆÚữEẢUữUỰữAỵởữUSỠữMẾOữWẠữDÀDữEỚOữWỈữEỆÚữUỬữDẤOữEỒÍữEỨỞDữỹýởữOIÚữDẬÚữWỒOữUÌOữĐỦOHữUẢÍữEỚOữWỈuủ/QũủQữDMÁTTờửQ]ÁQUÍÓOửũủÍNHữDMÁTTờửÍ]ÉOUÉSửữTUÝMÉờửXÍĐUIrữwvvvQYsữIÉÍHIUrữỵỵxQYsửữTSDờử//DuCÁÓQIÚUIÓuWO/ĐÉTLUÓQ/OÉXT/xývý/wwwĐývỷyỹýxUyxyỳMỵ-wyxĐywỳvỳỳỳUỷAỹxMy-ÍuKQHửữÁMUờửạỚOữỷýởữĐỨữOỞữDIÓữWÁÝữQIỦDữWỦữQIÀUữUSÍỄOữOỐOHữOHIÍỂQtữOỐOHữUIỐOữWẠữOỐOHữĐẤOửữXÍĐUIờửwvvvửữIÉÍHIUờửỵỵxửữ/ũủ/QũủQữDMÁTTờửQ]ÁQUÍÓOửũẵIÀDIữEỀOữHÍÁÓữĐỈDIữUẢÍữfIỌOHữHÍÁÓữĐỈDIữ#HSÍCÁOLữạỤOHữâỐủ/QũủQữDMÁTTờửQ[ÓĐÝửũíSÁOIữUIŨữOHÚỘOữWỒOữEÍỆÚữIỌÁữDŨÁữ#HSÍCÁOLtữĐỨữOỞữDIÓữWÁÝữEỀOữyw/wx/xvxyữEẢUữwwuỵýỹữUĨữEỘOHtữUẮOHữwuxỵvữUĨữEỘOHữùwxtwởụữTÓữWỜÍữOẮNữxvxxtữUSÓOHữEÒữDIÓữWÁÝữOỐOHữOHIÍỂQữOỐOHữUIỐOữMẠữỹuỵỳỷữUĨữEỘOHtữDIÍỀNữUĨữUSỎOHữỷýtyởữùDÁÓữIỚOữCỊOIữRÚẤOữDIÚOHữDŨÁữIỂữUIỒOHữwỳởụtữUẨQữUSÚOHữWẠÓữDÀDữDIỨỚOHữUSỊOIữUSỎOHữEÍỄNtữLIÚÝỀOữLIÌDIữDŨÁữUĨOIữOIỨữDIỨỚOHữUSỊOIữQIÀUữUSÍỄOữDẤÝữDIètữDIỨỚOHữUSỊOIữQIÀUữUSÍỄOữDẤÝữẮOữRÚÃtữDIỨỚOHữUSỊOIữQIÀUữUSÍỄOữEẠOữMỞOữUIỈUtữCỌữUIỈUữDIẦUữMỨỞOHữDÁÓuuuủ/QũủQữDMÁTTờửQ[ÓĐÝửũ]ỤOHữWỜÍữDÚOHữỪOHữWỒOữQIỦDữWỦữTÃOữYÚẦUtữUIẦÚữIÍỄÚữEẲDữUIỤữDŨÁữOHẠOIữTÃOữYÚẦUữOỐOHữOHIÍỂQtữUIÚữOIẨQữNÁOHữUÌOIữNỤÁữWỦữDƯOHữOIỨữOIÚữDẬÚữWỒOữDŨÁữOHỨỢÍữOỐOHữĐẤOtữ#HSÍCÁOLữDỌOữEÀQữỪOHữOIÚữDẬÚữWÁÝữUÍẾÚữĐỤOHtữQIỦDữWỦữEỢÍữTỒOHữDIÓữCẠữDÓOuữ"ỌOHữWỒOữUÌOữĐỦOHữUÍẾÚữĐỤOHữDŨÁữ#HSÍCÁOLữEĂữUẢÓữEÍỆÚữLÍỂOữUIÚẨOữMỞÍữEỄữOHỨỢÍữĐẤOữLIÚữWỬDữOỐOHữUIỐOtữOIẦUữMẠữWỤOHữTẤÚtữWỤOHữYÁữDÒữDỚữIỔÍữUÍỀQữDẨOữWỜÍữOHÚỘOữWỒOữWẠữDÀDữĐỈDIữWỦữUẠÍữDIÌOIữOHẤOữIẠOHtữHÒQữQIẬOữEẪÝữMỤÍữOẢOữUÌOữĐỦOHữEÉOuủ/QũủQữDMÁTTờửQ#ÚUIÓSửũ ÍOIữọƯủ/Qũ

Đinh Vũ

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Rực rỡ sắc đỏ đồ trang trí Tết

Rực rỡ sắc đỏ đồ trang trí Tết
2024-01-25 07:15:00

baophutho.vn Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần, thời điểm này, nhiều cửa hàng tại thành phố Việt Trì đang ngập tràn sắc đỏ của các món đồ trang trí...

Phiên chợ Xuân

Phiên chợ Xuân
2024-01-24 13:30:00

baophutho.vn Nằm trong chuỗi các hoạt động chào đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tại Trung tâm thương mại Vincom Plaza Việt Trì sẽ diễn ra phiên chợ Xuân...

Giúp người dân thoát nghèo bền vững

Giúp người dân thoát nghèo bền vững
2024-01-24 07:54:00

baophutho.vn Từng là một trong những huyện nghèo của cả nước, năm 2018, huyện Tân Sơn ra khỏi huyện nghèo, vượt trước hai năm so với kế hoạch đề ra. Hết năm...

Vinhomes Grand Park - thành phố giữa lòng thành phố

Vinhomes Grand Park - thành phố giữa lòng thành phố
2024-01-23 12:49:00

Vinhomes Grand Park là một trong những dự án bất động sản ở quận 9 do Vinhomes làm chủ đầu tư. Khu đô thị này được ví như 1 thành phố thu nhỏ giữa lòng thành phố Thủ Đức sở hữu...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long