Cập nhật:  GMT+7
bc7x104bx3d08x2050xab27xaa4cx9520x4beax79e6xX7x1d11x5933x15eex76b3x8de6xa035xX5xa96axXax239bx4c98xX1xX6xXdxX3x15ccx424cxX4xX3x2b45xa67axX3xX1x50a4xXbxX3xXexX1x6045xX3x23f4x827bx97d6xXdxX3xX18x5a98xXex1eaexX3x4eebxab6dx47b8x46dcxX3xX1x1334x358ex24cbx3130xX3x5162xX1x8a81xX3xX33xXdxX3axX1xX0x3ad2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5d73x1261x353axX38xXaxX12xX0xXdxX18x31ecxX3xX7x18fdxX4xX9xXaxX45xX45xX4x9d2ax1616xX6xX55xXbxX1xX37xXexX1xX55xX67x4f31xX3axX45xX56xX10xX7xX1cxXexX55xXbxX45xX3axX10x94dfxX7xX45x1b5ex9c58x3698xX83xX45xcd1x5374xX56xX2xX2x1250xX84xX82x889cxX8cxXexX2x7fd8xX87xX8fx8ad4xX8cxX5xX2xX67x7290xXbxX5dxXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX55xX56xX38xXaxX12x3887xX37xX6xX3axX5dxX3xX4xc13xX3axX1xX3xX1cxX1dxX3xX1xX20xXbxX3xXexX1xX25xX3xX27xX28xX29xXdxX3xX18xX2dxXexX2fxX3xX31xX32xX33xX34xX3xX1xX37xX38xX39xX3axX3xX3cxX1xX3exX3xX33xXdxX3axX1xX3xX1cxX1xX55x3240xX3xd2exXf0x4967xXf2xX2fxX3xX3axX1xXdxX39xX18xX3xX1cxX1dxX3xX82xX83xX2xX8cxX3xfadxX3xX82xX83xX82xX2xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX55xX56xX38xXaxX12xX3cxXcxX32xXcxX3xX104xX3xX33xX5dx34a0xX38xX3xX2xX87xX45xX2xX82xX2fxX3xX31xX2dxXdxX3x4779x351cxX3axX5dxX3xX3axX1x30a5xX3axX3xX56xX13dxX3axX3x2b2fxX31xX32xX33xX34x4b70xX3xX1xX37xX38xX39xX3axX3xX3cxX1xX3exX3xX33xXdxX3axX1xX3xX1cxX1x7ac5xX6xX3xXf0xXf0xXf2xXf2xX2fxX3xX3axX1xXdxX39xX18xX3xX1cxX1dxX3xX82xX83xX2xX8cxX104xX82xX83xX82xX2xX3xX136x6aacxX3xX1cxX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX3xX1xX20xXbxX3xXexX1xX25xX3xX27xX28xX29xXdxX3xX18xX2dxXexX67xX3xXcxX19xXdxX3xX1cxX1dxX3xX1xX20xXbxX2fxX3xX31xX32xX33xX34xX3xX1xX37xX38xX39xX3axX3xX7xab09xX3xXexX1xXbexX55xX3xX5xX37x3b4fxX3axX3xX72xX128xX3xX4xX1xX55xX3xa18bxX3xX1cxXdx89c6xX3axX3xX72xX128xX55xX3xX82xX88xX3xX68xXeexX55xX3xX4xXeexX55xX2fxX3xXexX29xX3xXexX60x75f9xX3axX1xX3xX5xX128xX3xX4xXeexX4xX3xX3axX2dxXdxX3xX56xX37xX3axX5dxX3xXexX1xX28xX29xX3axX5dxX3xX5xX39xX2fxX3xX82xX3xX3axX2dxXdxX3xX56xX37xX3axX5dxX3xX4xX1xX37xX38xa883xX3axX3xX136x303bxX3xX72xX128xX3xXexX1x47cfxX3axX5dxX3xa25fxX37xX6xX3xX93xX3xX33xX5dxX1x749cxX3xX21dxX37xX38xX1c8xXexX67xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX55xX56xX38xXaxX12xX33x1562xX18xX3xX82xX83xX82xX83xX2fxX3xX56xX3exX3xX5dx4ef5xXbxX3xX3axX1xXdxX212xX37xX3xX1cxX1xX15cxX3xX1cxX1xX244xX3axX3xX56xX55xX3xXbexX3axX1xX3xX1xX28x47adxX3axX5dxX3xX4xa51dxX6xX3xX56xX226xX4xX1xX3xX68xX39xX3axX1xX3xaae7xX55xX72xXdxX56xX104xX2xX88xX2fxX3xX56xX226xX4xX1xX3xXexXbexX3xX5x7f75xX3axX3xX4xX1xX13dxX37xX3xX3cxX1xXdxX3xX72xX128xX3xXexX1e0xX3axX1xX3xX1xX1e0xX3axX1xX3xXexX1xX29xXdxX3xXexXdxX1c8xXexX3xX56xXdx2238xX3axX3xX68xXdxX1c8xX3axX3xXbxX1xX25xX4xX3xXexX19xXbxX2fxX3xX3axX1xX28xX3axX5dxX3xX72x4d3bxXdxX3xX7x13e2xX3xX4xX1x7204xX3xX136xX19xX55xX3xX7xXeexXexX3xX7xX6xX55xX3xX4xX271xX6xX3xX31xX32xX33xX34xX2fxX3x6e61xX54xX33xX34xX3xX1xX37xX38xX39xX3axX2fxX3xX7xX2d3xX3xX3ax6090xX3xX5xX2d3xX4xX3xX4xX271xX6xX3xX3axX5dxX28xX29xXdxX3xX56xX13dxX3axX3xX72xX128xX3xX56xX55xX6xX3axX1xX3xX3axX5dxX1xXdxX39xXbxX2fxX3xX1cxXdxX3axX1xX3xXexX1c8xX3x8a1cxX179xX3xX1xX2dxXdxX3xX4xX271xX6xX3xX1xX37xX38xX39xX3axX3xX72x6103xX3axX3xX5dxXdx9571xX3xX136xX28xX291xX4xX3xX136xX128xX3xXexX244xX3axX5dxX3xXexX60xX28xX26cxX3axX5dxX67xX3xX27ex3fe6xX3xXexX1x9741x1702xX3xX82xX82xX45xX82xX87xX3xX4xX1xX2d7xX3xXexXdxX20exX37xX3xX1cxXdxX3axX1xX3xXexX1c8xX3xX32cxX179xX3xX1xX2dxXdxX3xX136xX19xXexX3xX72xX128xX3xX72xX28xX291xXexX3xX7xX55xX3xX72xX2cfxXdxX3xX1cxX1c8xX3xX1xX55xX19xX4xX1xX2fxX3xXexX60xX55xX3axX5dxX3xX136xX15cxX3xXexa3d5xX4xX3xX136xX2dxX3xXexX244xX3axX5dxX3xXexX60xX28xX26cxX3axX5dxX3xX1cxXdxX3axX1xX3xXexX1c8xX3xX136xX19xXexX3xX8fxX2fxX88xX8fx2da2x72b3xX3xXexX1xX37xX3xX3axX5dxX13dxX3axX3xX7xXeexX4xX1xX3xX33xX1xX128xX3xX3axX28xX2cfxX4xX3xXexX60xX20exX3axX3xX136xX226xX6xX3xX68xX128xX3axX3xX28xX2cfxX4xX3xX136xX19xXexX3xXexX60xX20exX3axX3xX82xX2xX93xX3xXex79dfxX3xX136xX137xX3axX5dxX3caxX3xXexX1xX37xX3xX3axX1xX1baxXbxX3xX68xX1e0xX3axX1xX3xX21dxX37xX13dxX3axX3xX136x18d1xX37xX3xX3axX5dxX28xX29xXdxX3xX28xX2cfxX4xX3xX136xX19xXexX3xXexX60xX20exX3axX3xX84xX83xX2fxX87xX3xXexX60xXdxX39xX37xX3xX136xX137xX3axX5dxX45xX3axX5dxX28xX29xXdxX45xX3axX244xX18xX3caxX3xXexX402xX3xX5xX39xX3xX1xX2dxX3xX3axX5dxX1x6d7cxX55xX3xX28xX2cfxX4xX3xX4x414fxX3axX3xX82xX3c9xX3caxX3xXcxX402xX3xX5xX39xX3xXexX60xX28xX29xX3axX5dxX3xX4xX219xX3axX5dxX3xX5xX1baxXbxX3xX136xX19xXexX3xX4xX1xX37x75ecxX3axX3xX21dxX37xX3a7xX4xX3xX5dxXdxX6xX3xX136xX19xXexX3xX2xX83xX83xX3c9xX3caxX3xXexX402xX3xX5xX39xX3xX56xX13dxX3axX3xX7xX3a7xX3xXexX1xX6xX18xX3xX5dxXdxX6xX3xX54xX31x7030xXcxX3xX28xX2cfxX4xX3xX136xX19xXexX3xX88xX83xX3c9xX67xX3xX33xX244xX18xX3xX82xX83xX82xX83xX2fxX3xX1xX37xX38xX39xX3axX3xX56xX2d3xX3xX1cxXdxX1c8xX3axX3xX4xX15cxX3xXexX1xX20exX18xX3xX82xX3xX32cxX179xX3xX136xX19xXexX3xX4xX1xX37xX487xX3axX3xX33xXcxX27xX2fxX3xX3axX13dxX3axX5dxX3xXex6c36xX3axX5dxX3xX7xX3a7xX3xX32cxX179xX3xX136xX19xXexX3xX4xX1xX37xX487xX3axX3xX33xXcxX27xX3xX5xX20exX3axX3xX2xX2xX45xX2xX8cxX3xX32cxX179x5d7bxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX55xX56xX38xXaxX12xXcxX19xXdxX3xX1cxX1dxX3xX1xX20xXbxX2fxX3xX4xXeexX4xX3xX136xX19xXdxX3xX68xXdxX35fxX37xX3xX31xX32xX33xX34xX3xX1xX37xX38xX39xX3axX3xX136xX179xX3xX3axX5dxX1xX10xX3xXexX1xX219xX3axX5dxX3xX68xXeexX55xX3xX72xX128xX3xXexX1xXbexX55xX3xX5xX37xX1baxX3axX2fxX3xX4xX1xX55xX3xX1c4xX3xX1cxXdxX1c8xX3axX3xX18xX2dxXexX3xX7xX3a7xX3xX3axX2dxXdxX3xX56xX37xX3axX5dxX3xX3axX1xX28xX360xX3xX13xX1c8xXexX3xX21dxX37xXbexX3xX4xX219xX3axX5dxX3xXexXeexX4xX3xX27xXcxXcxXb7xX3xXexX1xX6xX18xX3xX5dxXdxX6xX3xX32cxX13dxX38xX3xX56xX2d3xX3axX5dxX3xX4xX1x435dxX3axX1xX3xX21dxX37xX38xX212xX3axX3xX72xX128xX3xXexX4ffxX3axX5dxX3xX1xX291xXbxX3xX1c4xX3xX1cxXdxX1c8xX3axX2fxX3xX1cxXdxX1c8xX3axX3xX3axX5dxX1xX226xX3xX4xX271xX6xX3xX4x4842xX3xXexX60xXdxX3xX72xX2cfxXdxX3xX31xX32xX33xX34xX2fxX3xX2efxX54xX33xX34xX3xX1xX37xX38xX39xX3axX3xX3axX244xX18xX3xX82xX83xX82xX83xX3caxX3xX27exX219xX3axX5dxX3xXexXeexX4xX3xXexXdxX1c8xXbxX3xX56xX13dxX3axX2fxX3xX3axX1xX1baxX3axX3xX72xX128xX3xX5dxXdxXbexXdxX3xX21dxX37xX38xX1c8xXexX3xX136x9091xX3axX3xXexX1xX28xX2fxX3xX1cxX1xXdxX1c8xX37xX3xX3axX19xXdxX2fxX3xXexX3a7xX3xX4xXeexX55xX3xX4xX271xX6xX3xX4xX219xX3axX5dxX3xX56xX13dxX3axX3caxX3xX13xX1c8xXexX3xX21dxX37xXbexX3xXexX1xX2d3xX4xX3xX1xXdxX39xX3axX3xX1cxX1c8xXexX3xX5xX37xX1baxX3axX3xX7xX6xX37xX3xXbxX1xXdxX20exX3axX3xX5dxXdxXbexXdxX3xXexX60xX1e0xX3axX1xX2fxX3xX4xX1x975cxXexX3xX72xX69bxX3axX3xX4xX271xX6xX3xX27exX1xX271xX3xXexX20xX6xX3xX1cxX1dxX3xX1xX20xXbxX3xXexX1xX25xX3xX27xX28xX29xXdxX2fxX3xX31xX32xX33xX34xX3xX1xX37xX38xX39xX3axX523xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX55xX56xX38xXaxX12xX13xX1dxX3xX1xX20xXbxX3xX7xX1b1xX3xX56xXdxX2b6xX3axX3xX60xX6xX3xXexX60xX55xX3axX5dxX3xX1xX6xXdxX3xX3axX5dxX128xX38xX3xX2xX87xX104xX2xX84xX45xX2xX82xX45xX82xX83xX82xX83xX67xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx3468xX37xXexX1xX55xX60xXaxX12x7d3axX10x285axX3xX31xX55xX6x32b1xX3axX5dxX0xX45xXbxX12

Lê Hoàng

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Xóa bỏ tính hình thức

Xóa bỏ tính hình thức
2020-12-10 08:42:08

PTĐT - Đang tưới mấy giò hoa lan trước sân, ông Huỳnh nghe thấy tiếng gọi: Bác ơi cho cháu nhờ với ạ. Tắt vòi nước, ông Huỳnh mở cổng, thấy cô gái cầm tờ giấy trên tay, ông...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long