Cập nhật: 14/12/2022 14:34 GMT+7
d2bbxe10dx16412x14469x153b6x126bcx101e0x1944axfe2exX7x11ed9x15032x10fdex190fex16d5dx16a1axX5x11434xXax15669x16a03x171cdxX4xX3xe038xX6xX4xX4xXdx1a7a5xX10xX3xX1cx17179x147d3xX6xX3xX13x11c47x12814x166a3x18669x1718bxX2x15055xX3x10f68x13978xX3xX4x12834x153bcxX3xX7x15246xX1cxX20xX3xX1x15f5dxX1cxX3x145c2xX3xXex16062xXdx11ebbxX32xX3xX1cxX20x18152xe43bxXdxX3x14326x162f4xX0x192e2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13f0dxX10xX6x18c4fxXaxX12xXcxX1xX10x19e68xX3xX1cxX20xX1xXdx17654xX1cxX3xX4xX31xX32xX3xX4x172eexX6xX3xff7bxX32xX4cxX3xX13xX66xeb75xX7dxX66xX1cx18115xX10xX6xX5xXexX1x149a4xX3xX4xX14xX4xX3xX17xX6xX4xX4xXdxX1cxX10xX3xX1cxX20xX21xX6xX3xX13xX25xX26xX27xX28xX29xX2xX2bxX3xX2dxX2exX3xX20xXdx10d8exXbxX3xX1cxX20x14c1cxX1cxX3xX4xX1x119d5xX1cxX3xX1xX3axX1cxX3xX2xe202xX87xe604xX3xXexX40xXdxX42xX32xX3xX4xX6xX3xX1cxX1xebb6xXbxX3xX17xXdxX42xX1cxX3xX17xe507xX3xX3dxX87xf00cxX3xXexX40xXdxX42xX32xX3xX4xX6xX3xXex11518xX3xX17xX66xX1cxX20xX3xXex10f22xXdxX3xX4bxX4cxX3xXexX21xX3xXexX1xX14xX1cxX20xX3xX2xXd6xX4exXd6x12a6exXd6xXfdxX3xX2dx1278cxX1cxX3xX2xX2xX4exXd6xXfdxXd6xXd6x1612dxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX66xX1cxXaxX12xX0xXdxX7dxX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1cxXexX10xX40xXaxX3xX7xXex18ba8xX5xX10xX9xXaxX81xXdxX60xXexX1x19745xX3x18d64xXfdxXfdxXbx13f6axe941xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX146xX3x135d1x1713dxX158xXbxX14cxX14dxXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX4exX4exX4xX10cx184b3xX6xX66xXbxX1xX32xXexX1xX66xX10cxX17xX1cxX4exX60xX10xX7x17791xXexX66xXbxX4exX1cxX10xX81xX7xX4exXd6xXd6xXbcxXfdxX4exX2xX2xX2xX60xX3dxX2xX157xX3dxX3dxXbcxXd6xXexXd6xX157xXbaxXd6xX5xX158xX29xX4xX66xX17xXdxX60xX2xX2bxX29xX17xX6xX4xX4xXdxX1cxX10xX29xX7dxX13cxX10cx17749xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX6xX4xX4xXdxX1cxX10xX3xX1cxX20xX21xX6xX3xX13xX25xX26xX27xX28xX29xX2xX2bxX3xX2dxX2exX3xX4xX31xX32xX3xX7xX35xX1cxX20xX3xX1xX3axX1cxX3xX3dxX3xXexX40xXdxX42xX32xX3xX1cxX20xX47xX48xXdxX3xX4bxX4cxXaxX3xX81xXdxX60xXexX1xX9xXaxX148xXfdxXfdxXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX157xX158xX158xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX66xX1cxXaxX12x15b26xX1x1a61fxX1cxX3xX17xXdxX6cxX1cxX3xX13cxX3xXexX102xX3xXexXdxX6cxX7dxX3xX17xX6xX4xX4xXdxX1cxX10xX3xXbxX1x1770exX1cxX20xX3xX13xX25xX26xX27xX28xX29xX2xX2bxX3xX4xX1xX66xX3xX1cxX20xX47xX48xXdxX3xX60xX228xX1cxX3xXexXeaxXdxX3x19d67xX66xX7xX3x16736xX1cxX20xX10xX5xX10xX7xX87xX3xX13xX6xX5xXdx126f9xX66xX40xX1cxXdxX6xX3x11765xX4bxX4cx12ae7xX10cxX3xX27bxfd83xX1cxX1xX146xX3xX267x12dd9x18044xX4exXcxXcx13438xX26xX226xX27exX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx109eexX66xX60xX13cxXaxX12xX4bx12091xXexX3xX1cxX20xX1xXdxX6cxX1cxX3xX4xX31xX32xX3xX4xX74xX6xX3xX77xX32xX4cxX3xX13xX66xX7dxX7dxX66xX1cxX81xX10xX6xX5xXexX1xX3xX4xX1xX66xX3xX168xXdxX102xXexX3xX17xX6xX4xX4xXdxX1cxX10xX3xX1cxX20xX21xX6xX3xX13xX25xX26xX27xX28xX29xX2xX2bxX3xX60xX66xX3xX4xX14xX4xX3xX4x11796xX1cxX20xX3xXexX13cxX3xX4xX2f1xX1cxX20xX3xX1cxX20xX1xX42xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX1x15753xX4xX3xX289xX274xXdx193f9xX10xX40xX87xX3xX4bxX66xX60xX10xX40xX1cxX6xX3xX17xXd2xX3x12d8axX66xX1xX1cxX7xX66xX1cxX3x101f4xX3xX31exX66xX1xX1cxX7xX66xX1cxX3xXbxX1xX14xXexX3xXexX40xXdx142c1xX1cxX3xX2dxX2exX3xX4xX31xX32xX3xX7xX35xX1cxX20xX3xX1xX3axX1cxX3xX3dxX3xXexX40xXdxX42xX32xX3xX1cxX20xX47xX48xXdxX3xX4bxX4cxX3xXexX40xX66xX1cxX20xX3xX178xX1xX66x1a4d9xX1cxX20xX3xXexX1xX48xXdxX3xX20xXdxX6xX1cxX3xX1xX6xXdxX3xX1cxXadxX7dxX10cxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a0xX66xX60xX13cxXaxX12xX26xX6xX4xX4xXdxX1cxX10xX3xX1cxX20xX21xX6xX3xX13xX25xX26xX27xX28xX29xX2xX2bxX3xX2dxe898xX32xX3xXexXdxX6cxX1cxX3x15925xX3xX4bxX4cxX3xX2dxX47x1842exX4xX3xX4x11c9fxXbxX3xXbxX1x1a2efxXbxX3xX7xXe2xX3xX60x11e62xX1cxX20xX3xX17xXd2xX66xX3xXexX1xX14xX1cxX20xX3xX2xXd6xX4exXd6xXfdxXd6xXfdxX10cxX3xXcxX21xX3xX2dx1836axX3xX2dxX102xX1cxX3xX1cxX6xX13cxX87xX3xX1xX3axX1cxX3xX158xXbcxXbcxX3xXexX40xXdxX42xX32xX3xX5xXdx14890xX32xX3xX17xX6xX4xX4xXdxX1cxX10xX3xX2dxX2exX3xX2dxX47xX3b6xX4xX3xXexXdxX6cxX7dxX3xX4xX1xX66xX3xX1cxX20xX47xX48xXdxX3xX4bxX4cxX87xX3xX17x11a11xXdxX3xXbaxXfdxeeb4xX3xX60xX228xX1cxX3xX7xX35xX3xX2dxX2exX3xX2dxX47xX3b6xX4xX3xXexXdxX6cxX7dxX3x11fe3xXexX3xX1cxX1xX3baxXexX3xX7dxX2a7xXexX3xX5xXdxX3fcxX32xX3xX17xX6xX4xX4xXdxX1cxX10xX3xX1cxX20xX21xX6xX3xX13xX25xX26xX27xX28xX29xX2xX2bxX3xX10cxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a0xX66xX60xX13cxXaxX12xX77xX32xX4cxX3xX13xX66xX7dxX7dxX66xX1cxX81xX10xX6xX5xXexX1xX3xX47xX423xX4xX3xXexX43exX1cxX1xX3xX4xX14xX4xX3xX17xX6xX4xX4xXdxX1cxX10xX3xX1cxX20xX21xX6xX3xX13xX25xX26xX27xX28xX29xX2xX2bxX3xX2dxX2exX3xX20xXdxXa8xXbxX3xX1cxX20xXadxX1cxX3xX4xX1xXb2xX1cxX3xX1xX3axX1cxX3xX2xXbaxX87xXbcxX3xXexX40xXdxX42xX32xX3xX4xX6xX3xX1cxX1xXc9xXbxX3xX17xXdxX42xX1cxX3xX17xXd2xX3xX3dxX87xXd6xX3xXexX40xXdxX42xX32xX3xX4xX6xX3xXexXe2xX3xX17xX66xX1cxX20xX3xXexX21xX3xXexX1xX14xX1cxX20xX3xX2xXd6xX4exXd6xXfdxXd6xXfdxX3xX2dxX102xX1cxX3xX2xX2xX4exXd6xXfdxXd6xXd6xX10cxX3xX13xX14xX4xX3xX1cxX1xXd2xX3xX1cxX20xX1xXdxX6cxX1cxX3xX4xX31xX32xX3xX4xX1xX66xX3xX168xXdxX102xXexX3xXexX1xX6cxX7dxX3xX4xX14xX4xX3xX5xX66xXeaxXdxX3xX17xX6xX4xX4xXdxX1cxX10xX3xXexX40xX6cxX1cxX3xX4xX244xX1cxX3xX20xXdxXa8xXbxX3xX1cxX20xXadxX1cxX3xX1cxX20xX21xX6xX3xXexX1xX6cxX7dxX3xX2xXd6xXfdxX3xXexX40xXdxX42xX32xX3xX4xX6xX3xX7dx16763xX4xX3xX13xX25xX26xX27xX28xX29xX2xX2bxX3xX17xXd2xX3xXexXdxX102xXexX3xX178xXdxX42xX7dxX3xX4xX1xX66xX3xX1cxX47xX423xX4xX3xX4bxX4cxX3xX1xX3axX1cxX3xX2xX10cxXfdxXfdxXfdxX3xXexee77xX3x116f0x18e42xX28xX10cxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a0xX66xX60xX13cxXaxX12xX226xX1xX3e1xX7dxX3xX1cxX1xXd2xX3xX1cxX20xX1xXdxX6cxX1cxX3xX4xX31xX32xX3xX1cxX6cxX32xX3xX40xfb7axX146xX3xf401xXcxX35xX4xX3xX2dxX2a7xX3xX4xX1xX47xX6xX3xXexX21xX1cxX20xX3xX4xX3e1xX3xXexX40xX66xX1cxX20xX3xX17xXdxX42xX4xX3xXbxX1xX14xXexX3xXexX40xXdxX338xX1cxX3xX17xXd2xX3xXexX40xXdxX338xX1cxX3xX178xX1xX6xXdxX3xX17xX6xX4xX4xXdxX1cxX10xX3xX2dxX2exX3xX4xX31xX32xX3xX7xX35xX1cxX20xX3xX1cxX1xXdxX3fcxX32xX3xX1cxX20xX47xX48xXdxX3xX17xXd2xX3xX4xX1xX66xX3xXbxX1xX3bfxXbxX3xX1cxX423xXdxX3xX5x15011xX1cxX20xX3xX4xX14xX4xX3xX1xXeaxX1cxX3xX4xX1xX102xX3xX17xX3fcxX3xX13xX25xX26xX27xX28xX29xX2xX2bxX3xX7dxX2a7xXexX3xX4xX14xX4xX1xX3xX6xX1cxX3xXexX66xXd2xX1cxX3xX1xX3axX1cxX3xX4xfe06xX1cxX20xX3xX1cxX1xX47xX3xX7dxX3afxX3xX4xXe2xX6xX3xXexX40xX3afxX3xX5xXeaxXdxX3xX4xX14xX4xX3xX60xX66xX6xX1cxX1xX3xX1cxX20xX1xXdxX42xXbxX87xX3xXexX40xX47xX48xX1cxX20xX3xX1xX308xX4xX3xX17xXd2xX3xX4xX14xX4xX3xX1xX66xXeaxXexX3xX2dxX2a7xX1cxX20xX3xX178xX1xX14xX4xX10cx151e5xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a0xX66xX60xX13cxXaxX12xX77xX32xX4cxX3xX13xX66xX7dxX7dxX66xX1cxX81xX10xX6xX5xXexX1xX3xX2dxX2exX3xX7xXe2xX3xX60xX3c6xX1cxX20xX3xX7dxX2f1xX3xX1xee7dxX1cxX1xX3xX178xX102xXexX3xX1xX3b6xXbxX3xX20xXdx10b04xX6xX3xX60xX701xX3xX5xXdxX42xX32xX3xXexXdxX6cxX7dxX3xX4xX1xX74xX1cxX20xX3xX1x157caxX1cxX20xX3xX1cxX20xXd2xX13cxX3xX3afxX3xX4bxX4cxX3xX17xXd2xX3xX60xX701xX3xX5xXdxX42xX32xX3xX17xX3fcxX3xXexX5a0xX3xX5xX42xX3xX7dxX570xX4xX3xX168xX42xX1cxX1xX87xX3xX168xX6xX66xX3xX20x12f0cxX7dxX3xX4xX365xX3xX14cxX32xX3xX1xX47xX423xX1cxX20xX3xX1cxX1xXc9xXbxX3xX17xXdxX42xX1cxX3xX17xXd2xX3xXexXe2xX3xX17xX66xX1cxX20xX10cxX3xXcxX40xX6cxX1cxX3xX4xX3axX3xX7xX3afxX3xX2dxX3e1xX87xX3xXexee88xX3xX4xX1xX31xX4xX3xX1cxXd2xX13cxX3xX2dxX2exX3xX14cxX228xX13cxX3xX60x17aa7xX1cxX20xX3xX7dxX2f1xX3xX1xX6f3xX1cxX1xX3xX17xX3fcxX3xX7xX791xX3xXbxX1xX14xXexX3xXexX40xXdxX338xX1cxX3xX4xX74xX6xX3xX2dxXeaxXdxX3xX60x14d36xX4xX1xX3xX1cxX102xX32xX3xX178xX1xX2f1xX1cxX20xX3xX4xX3e1xX3xXexXdxX6cxX7dxX3xX4xX1xX74xX1cxX20xX3xX2dxX338xX3xX7xX66xX3xX7xX14xX1cxX1xX10cxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a0xX66xX60xX13cxXaxX12xX4bxXb2xX4xX3xX60x1245bxX3xX2dxX3b6xXexX3xXexX40xXdxX338xX1cxX3xX178xX1xX6xXdxX3xX17xX6xX4xX4xXdxX1cxX10xX3xX1cxX20xX21xX6xX3xX13xX25xX26xX27xX28xX29xX2xX2bxX3xX2dxX3a7xX32xX3xXexXdxX6cxX1cxX3xX4xX1x1895exX3xX14xXbxX3xX60xX3c6xX1cxX20xX3xX4xX1xX66xX3xX1cxX20xX47xX48xXdxX3xX5xX423xX1cxX87xX3xX1cxX1xX47xX1cxX20xX3xX1xXdxX42xX1cxX3xX1cxX6xX13cxX3xXexX40x196dfxX3xX10xX7dxX3xXexX21xX3xX158xX3xXexX1xX14xX1cxX20xX3xXexX32xX77exXdxX3xXexXeaxXdxX3xX4bxX4cxX3xX2dxX2exX3xX4xX3e1xX3xXexX1xX338xX3xX2dxX47xX3b6xX4xX3xXexXdxX6cxX7dxX3xX17xX6xX4xX4xXdxX1cxX10xX10cxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a0xX66xX60xX13cxXaxX12xX26xX423xXdxX3xXbxX1xX3a7xX1cxX3xX5xX423xX1cxX3xX1cxX20xX47xX48xXdxX3xX4bxX4cxX3xX2dxX2exX3xX2dxX47xX3b6xX4xX3xXexXdxX6cxX7dxX3xX4xX1xX74xX1cxX20xX87xX3xX7xX35xX3xX4xX6xX3xX1cxX1xXc9xXbxX3xX17xXdxX42xX1cxX3xX17xXd2xX3xXexXe2xX3xX17xX66xX1cxX20xX3xX60xX66xX3xX13xX25xX26xX27xX28xX29xX2xX2bxX3xX3afxX3xX4bxX4cxX3xX2dxX2exX3xX77exX1cxX3xX2dxX7b7xX1cxX1xX10cxX3xXcxX32xX13cxX3xX1cxX1xXdxX6cxX1cxX87xX3xX4xX1xX43exX1cxX1xX3x11115xX32xX13cxX3fcxX1cxX3xX4bxX4cxX3xX17x18326xX1cxX3xX2dxX6xX1cxX20xX3xX1cx10b15xX3xX5xX791xX4xX3xXexX1xXa8xX4xX3xX2dx170d7xX13cxX3xX17xXdxX42xX4xX3xXexXdxX6cxX7dxX3xX4xX1xX74xX1cxX20xX3xX4xX1xX66xX3xX1cxX20xX47xX48xXdxX3xX60xX228xX1cxX3xX168xX718xX1cxX20xX3xX4xX14xX4xX3xX7dxX673xXdxX3xXexXdxX6cxX7dxX3xX1cxX1xX570xX4xX3xX5xXeaxXdxX3xX178xX1xXdxX3xX178xX1xX365xX3xX1cxXadxX1cxX20xX3xX7dxXdx18220xX1cxX3xX60xX7b7xX4xX1xX3xX7xX32xX13cxX3xX13cxX102xX32xX87xX3xX178xX1xXdxX102xX1cxX3xX1cxX20xX47xX48xXdxX3xX60xX228xX1cxX3xX60xX97exX3xX168xX7b7xX3xXexX14xXdxX3xX1cxX1xXdxX97exX7dxX3xX1xX3axX1cxX10cxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5a3xX66xX32xX40xX4xX10xXaxX12xX226xX20xX32xX749xX1cxX3xX27bxXcxXcxX28dxX26xX226xX4exX26xXdxX10xXexX1cxX6xX7dx122f1xX27exX0xX4exXbxX12

Nguồn (TTXVN/Vietnam+)

Các tin đã đưa

5G đang thúc đẩy phát triển cảng thông minh ra sao?

5G đang thúc đẩy phát triển cảng thông minh ra sao?
2022-11-04 09:49:00

Ứng dụng 5G cùng các giải pháp AI, IoT, Cloud vào cảng thông minh sẽ góp phần tăng khả năng hoạt động của các cảng biển, mắt xích quan trọng giúp đẩy nhanh tốc độ cung ứng trên...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long