Cập nhật: 28/12/2022 19:54 GMT+7
df15x147e0xecb9x10299x16112x133b3x151d2x10beex10213xX7x15874x12188xf780x16351x112a3x11733xX5x10e99xXax10ef1x114dcxX1xX6xXdxX3x1104axf792xX4xX3xX4x164e0x11cc2xX4xX3xXexX1xXdxX3xef1dxX1x14693xX6xX3xX1x12a4bxX4xX3xX25x13cf2xX3xXexX1xX1dxfbb9xXexX3xe4dax15ba4xX3xfadfxX27x13913xX27xXexXdxX4xX7xX3xX4x143fcxXbxX3xXex125ccxfb8fxX1xX0x160d5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13069xX10xX6x16363xXaxX12xe5e4xX1xXdxee68xX1dxX3x136b2x15ef7xX4cxX2xX67xffb7xX3x12e8ax10c51xX3x12f8fxXdx116b0xX27xX3xX5exe90exX4xX3xX37xX38xX3x11ee6xX38xX27xX3xXexX19xX27xX3xfd71xee28xX3xX25xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX1xXdxX3xX13xX1xX27xX6xX3xX1xX2bxX4xX3xX25xX2fxX3xXexX1xX1dxX34xXexX3xX37xX38xX3xX3axX27xX3cxX27xXexXdxX4xX7xX3xX4xX44xXbxX3xXexX48xX49xX1xX3xX5exX38xX49xX1xX3xX4xX1xX27xX3xX1xX2bxX4xX3xX7xXdxX49xX1xX3xXex12d73xX1dxX49x11dd0xX3xX1xX2bxX4xX3xX49xe4eexX18xX3xX1xX2bxX4xX3xX67xe5afxX67xX67xX3xf61fxX3xX67xXe6xX67x11051xe90cxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX6xXbxXexXdxX27xX49xXaxX12xX0xXdxX18xXd7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX61xX10xX49xXexX10xXd4xXaxX3xX7xXex13813xX5xX10xX9xXax10bf4xXdxX5exXexX1xe5d8xX3xX2xXe6xXe6xXe6xXbx13faax12217xX3xX1xX10xXdxXd7xX1xXexX12axX3x120aaxX2x15412xXbxX131xX132xXaxX3xX7xXd4xX4xX9xXaxX4cxX4cxX4xXf0xX3cxX6xX27xXbxX1xX1dxXexX1xX27xXf0xX37xX49xX4cxX5exX10xX7xX25xXexX27xXbxX4cxX49xX10xX125xX7xX4cxX67xX67xX13exX67xX4cxX2xX2xX2xX5exX13cxXe6x12ddexX13exXe6xX2xX172xXexX67xX2xX68xX2xX5x12fdcxe37dx11a1fxX13exX68xX4xX172xX6xX13exX4xX68xX4xX17fxX13cxX13exX13cxX4xX6xXe6xX5exX68xX13exXf0xeb2dxXbxXd7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX1xXdxX3xX25xX1xX27xX6xX3xX1xX2bxX4xX3xX25xX2fxX3xXexX1xX1dxX34xXexX3xX37xX38xX3xX3axX27xX3cxX27xXexXdxX4xX7xX3xX4xX44xXbxX3xXexX48xX49xX1xXaxX3xX125xXdxX5exXexX1xX9xXaxX2xXe6xXe6xXe6xXaxX3xX1xX10xXdxXd7xX1xXexX9xXaxX13cxX2xX13exXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX6xXbxXexXdxX27xX49xXaxX12xe2e7xX86xX49xX1xX3xX85xX19xX27xX3xX6exX6fxX3xX71x165cdx15906xX7dxXcxX3xXexXd4xX6xX27xX3xX61x120e0xX3xX5xe1c9xX1dxX3xX49xXdxefc4xX18xX3xX4xX1xX27xX3xX4xX73xX4xX3xX85xX27xX38xX49xX3xXexX1xX6xX18xX3xX5exfde2xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX1xXdxX3xX13xX1xX27xX6xX3xX1xX2bxX4xX3xX25xX2fxX3xXexX1xX1dxX34xXexX3xX37xX38xX3xX3axX27xX3cxX27xXexXdxX4xX7xX3xX4xX44xXbxX3xXexX48xX49xX1xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf487xX27xX5exX120xXaxX12xX7dxfe1dxX120xX3xX5xX38xX3xX49xXdexX18xX3xXexX1x11119xX3xX2xX2xX3xX6exX6fxX3xX71xX219xX21axX7dxXcxX3xXexfd44xX3xX4xX1xX295xX4xX3xX61xX1dxX1exX4xX3xXexX1xXdxX3xX13xX1xX27xX6xX3xX1xX2bxX4xX3xX25xX2fxX3xXexX1xX1dxX34xXexX3xX37xX38xX3xX49xXdexX18xX3xXexX1xX295xX3xX67xX3xXexX2a4xX3xX4xX1xX295xX4xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX1xXdxX3xX3axX27xX3cxX27xXexXdxX4xX7xX3xX49xX1x10b7exX18xX3xXexX19xX27xX3xX7xX289xX49xX3xX4xX1x1252cxXdxX3xXexXd4x13f20xX3xXexX1dxX22cxX3xX37xX38xX3xX3cxX2a4xX3xX301xX4xX1xX3xX4xX1xX27xX3xX1xX2bxX4xX3xX7xXdxX49xX1xX3xXexXd4xX1dxX49xXd7xX3xX1xX2bxX4xX6cxX3xXd7xe64exXbxX3xXbxX1x1283fxX49xX3xXd7xXdxX73xX27xX3xX5exX77xX4xX3xXexX27xX38xX49xX3xX5exXdxX22cxX49xX3xXexX1xX10xX27xX3xX85x13dfcxX49xX1xX3xX1xX227xf344xX49xXd7xX3xXbxX1xX73xXexX3xXexXd4xXdx10331xX49xX3xXbxX1x10f87xX18xX3xX4xX1xX44xXexX6cxX3xX49xXdexX49xXd7xX3xX5xX242xX4xX3xX1xX2bxX4xX3xX7xXdxX49xX1xX6cxX3xX18xX6fxX3xXd4xX6xX3xX4xX2fcxX3xX1xX1exXdxX3xX4xX1xX27xX3xX4xX73xX4xX3xX10xX18xX3xXexXdxe452xXbxX3xX4xX34xX49xX3xX37xX351xXdxX3xXexX1xX398xX3xXd7xXdxX351xXdxX3xX25xX1xX27xX6xX3xX1xX2bxX4xX6cxX3xXd7xX32axXbxX3xXbxX1xX32fxX49xX3xX227xX2fcxX18xX3xX18xX32fxX18xX3xXexX38xXdxX3xX49xXdexX49xXd7xX3xX25xX1xX27xX6xX3xX1xX2bxX4xX3xXexXd4xX27xX49xXd7xX3xXexX227xX2fcxX49xXd7xX3xX5xX6xXdxXf0xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX6xXbxXexXdxX27xX49xXaxX12xX0xXdxX18xXd7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5exXexX1xX1dxX18xX3cxX3xXdxX61xX10xX49xXexX10xXd4xXaxX3xX7xXexX120xX5xX10xX9xXaxX125xXdxX5exXexX1xX12axX3xX2xXe6xXe6xXe6xXbxX131xX132xX3xX1xX10xXdxXd7xX1xXexX12axX3xX17dxXe6xX13exXbxX131xX132xXaxX3xX7xXd4xX4xX9xXaxX4cxX4cxX4xXf0xX3cxX6xX27xXbxX1xX1dxXexX1xX27xXf0xX37xX49xX4cxX5exX10xX7xX25xXexX27xXbxX4cxX49xX10xX125xX7xX4cxX67xX67xX13exX67xX4cxX2xX2xX2xX5exX13cxXe6xX172xX13exXe6xX13exXe6xXexX172xX13exX2xX5xXefxX17exX13exX13exX68xX13exX6xX17fxX13exX13cxX13ex1268dxX17fxX4xX68xX172xX4xX67xX5exX10xX68xX5exXf0xX194xXbxXd7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX1xXdxX3xX25xX1xX27xX6xX3xX1xX2bxX4xX3xX25xX2fxX3xXexX1xX1dxX34xXexX3xX37xX38xX3xX3axX27xX3cxX27xXexXdxX4xX7xX3xX4xX44xXbxX3xXexX48xX49xX1xXaxX3xX125xXdxX5exXexX1xX9xXaxX2xXe6xXe6xXe6xXaxX3xX1xX10xXdxXd7xX1xXexX9xXaxX17dxXe6xX13exXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX6xXbxXexXdxX27xX49xXaxX12xX7dxX19xXdxX3xX3cxXdxX35dxX1dxX3xXexX1xX6xX18xX3xe168xX1dxX6xX49xX3xX4xX73xX4xX3xX5exX242xX3xX73xX49xX3xXexX1xX6xX18xX3xX5exX242xX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX1xXdxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX282xX27xX5exX120xXaxX12xX7dx1323dxXdxX3xX37xX351xXdxX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX1xXdxX3xX13xX1xX27xX6xX3xX1xX2bxX4xX3xX25xX2fxX3xXexX1xX1dxX34xXexX3xX4xX32axX3xX2xX172xX13exX3xX5exX242xX3xX73xX49xX3xX85xX398xX49xX3xXex1266fxX3xX2xXefxX3xXbxX1x105f5xX49xXd7xX3xX71xX219xX21axX7dxXcxX3xX37xX38xX3xXefxX17dxX3xXexXd4xX227xX224xX49xXd7xX3xXcxX5bx11e9fxXcxXf0xX3x151a0xX1dxX6xX3xX37xX588xX49xXd7xX3xX7xX2fcxX3xX25xX1x12909xX27xX3xX85xX86xX3xX5xX242xX6xX3xX4xX1xX2bxX49xX3xX68xX17dxX3xX5exX242xX3xX73xX49xX3xX4xX32axX3xX4xX1xX44xXexX3xX5xX227x13033xX49xXd7xX3xXexX54dxXexX3xX4x13c3exX6xX3xX67xX13exX3xXexXd4xX227xX224xX49xXd7xX3xXcxX5bxX5a1xXcxX6cxX3xX2xXefxX3xXbxX1xX588xX49xXd7xX3xX71xX219xX21axX7dxXcxX3xX37xX351xXdxX3xX2xX17dxX68xX3xXexX1xX301xX3xX7xXdxX49xX1xX3xXexX1xX6xX18xX3xXd7xXdxX6xX3xXexXd4xX227xX49xXd7xX3xX3cxX38xX120xX3xX37xX38xX3xX5exX242xX3xXexX1xXdxX3xX37xX588xX49xXd7xX3xX67xXf0xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX282xX27xX5exX120xXaxX12xX7dxX54dxXdxX3xX37xX351xXdxX3xX4xX1dxX1exX4xX3xXexX1xXdxX3xX3axX27xX3cxX27xXexXdxX4xX7xX3xX85xX86xX3xXexX1xX1dxX3xX1x11125xXexX3xX85xX227xX5d5xX4xX3xXefxX68xX3xX85xX1exXdxX3xXexX1xX6xX18xX3xXd7xXdxX6xX3xXexX1xXdxX3xX85xX44xX1dxX6cxX3xXexXd4xX27xX49xXd7xX3xX85xX32axX3xX4xX44xXbxX3xXcxX5bxX61xX6exX12axX3xX2xX68xX3xX85xX1exXdxX6cxX3xX4xX44xXbxX3xXcxX5bxX5a1xXcxX12axX3xX67xXe6xX3xX85xX1exXdxXf0xX3xXcxX1xX10xX27xX3xX85xX73xX49xX1xX3xXd7xXdxX73xX3xX4xX5dexX6xX3xX282xX6xX49xX3xXexX2a4xX3xX4xX1xX295xX4xX6cxX3xX4xX1xX44xXexX3xX5xX227xX5d5xX49xXd7xX3xX4xX73xX4xX3xX5exX242xX3xX73xX49xX3xX49xXdexX18xX3xX49xX6xX120xX3xX4xX32axX3xX1xX38xX18xX3xX5xX227xX5d5xX49xXd7xX3xX25xX1xX27xX6xX3xX1xX2bxX4xX3xX4xX6xX27xX6cxX3xX4xX32axX3xXexX301xX49xX1xX3xX18xX351xXdxX6cxX3xX295xX49xXd7xX3xX5exX77xX49xXd7xX3xXexXd4xX27xX49xXd7xX3xXexX1xX242xX4xX3xXexXdxfe2exX49xXf0xX3xX67xX3xX5exX242xX3xX73xX49xX3xX49xXd7xX1xXdx15e46xX49xX3xX4xX295xX1dxX3xX25xX1xX27xX6xX3xX1xX2bxX4xX3xX131xX1dxX44xXexX3xX7x15b41xX4xX3xX49xX1xX44xXexX3xX37xX38xX3xX85xX1exXdxX3xXexX1xXdxX3xX3axX27xX3cxX27xXexXdxX4xX7xX3xX131xX1dxX44xXexX3xX7xX75axX4xX3xX49xX1xX44xXexX3xX7xe504xX3xX85xX227xX5d5xX4xX3xX5xX242xX6xX3xX4xX1xX2bxX49xX3xX85xX35dxX3xX85xX19xXdxX3xX5exXdxX22cxX49xX3xXexX48xX49xX1xX3xX5a1xX1xX66cxX3xXcxX1xX2bxX3xXexX1xX6xX18xX3xXd7xXdxX6xX3xX37xX588xX49xXd7xX3xXexX1xXdxX3xX4xX44xXbxX3xX5a5xX1dxX54dxX4xX3xXd7xXdxX6xXf0xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf2ebxX1dxXexX1xX27xXd4xXaxX12xX5bxXdxX64xX49xX3x130e4xX6xXdxX0xX4cxXbxX12

Hiền Mai

Các tin đã đưa

5G đang thúc đẩy phát triển cảng thông minh ra sao?

5G đang thúc đẩy phát triển cảng thông minh ra sao?
2022-11-04 09:49:00

Ứng dụng 5G cùng các giải pháp AI, IoT, Cloud vào cảng thông minh sẽ góp phần tăng khả năng hoạt động của các cảng biển, mắt xích quan trọng giúp đẩy nhanh tốc độ cung ứng trên...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long