Cập nhật:  GMT+7
3c0fx69f6x9384x8db8xad97x543bxae7cx8c1dxa516xX7x8b1cx685fx5e68x3f32x6650x7058xX5x4ee4xXax6989xX0xX7xXex847cx58f2x7e1fx97b0xX12x7ec9xX1x916dxXdxX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xbf53xXdxbf85xXdxX3xb535x4344xX18xX19xX3xbe6exa234xX3xXexX16xX6xX18xX1xX3x6dabx7729xXbxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdx4b71xX18xX3x9cd9xae57x626exX3xXexX1xX31xX18xX19xX3x408dxc13cxX3xXex6b8axX18xX1xX3xX5xb2cbxX18xX3xXexX1x9decxX3x8a3dxX62xX0x9a38xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX65xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx43fcxX10xX6x9ba1xXaxX12x921bxX19x479ex6533xX3xX49x40ebxX65xX49xb2edxX3xXexae6exXdxX3x503bxa654xX18xX3xbf58xX2cxX18xX19xX3xXcxX16x9ab7xX18xX19xX3xXexX93x518axX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXexX1xXdx4dd0xX9dxX3xX18xX1xXdxX3xX7dxa8f5xX18xX19xX3x8364x8aa6x65ccxX18xX19xX8cxX3xX2bxX6xX18xX3xXcxX1xXbbx4122xX18xX19xX3x54d0xbc96xX3xXcxX56xX18xX1xX3xX30xX17xX85xX18xX3xXex9dc4xX3xX4xX1xX60xX4xX3x59a4xX1xX6xXdxX3xXa3xX8fxX4xX3xX26xXdxX28xXdxX3xX2bxX2cxX18xX19xX3xX30xX31xX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xX39xX3axXbxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX45xX18xX3xX48xX49xX4axX3xXexX1xX31xX18xX19xX3xX52xX53xX3xXexX56xX18xX1xX3xX5xX5bxX18xX3xXexX1xX60xX3xX62xX62xX8cxX3xX18xbd5exXa3xX3xX49x694cxX49xX89xX3xX30x7dadxX3xX4xX1xX85xX17xX3xXa3x4ee0xX18xX19xX3xX1bx6b1exX3xX18xXdx6ab9xXa3xX3x42caxX52xX3xX18xX12bxXa3xX3xX18xX19xX85xX86xX3xXexX1xX85xX18xX1xX3xX5x667fxXbxX3x7ebfxX17xX85xX18xX3xXcxX83xX39xX92xX3xX7dxa985xX3xX39xX1x941exX3x4bf5xXdxX18xX1xX3xX49xX4axX65xX52xX65xX2xX148xX52xX2xX3x54f8xX3xX49xX4axX65xX52xX65xX49xX12fxX49xX89xc1fcxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX17xX80xX86xXaxX12xX0xXdxXa3xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX39xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX86xX5xX10xX9xXax485bxXdxX80xXexX1x3f03xX3xa035x5652xX12fxXbxb54cxaa9fxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1c0xX3xX49xX148xX2xXbxX1c6xX1c7xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX65xX65xX4xX189xX96xX6xX17xXbxX1xX9dxXexX1xX17xX189xXccxX18xX65xX80xX10xX7xXe1xXexX17xXbxX65xX18xX10xX1bbxX7xX65xX49xX89xX12fx63e1xX65xX2xX4axX52xX80xX4axX2xX12fxX49xX148xX52xX52xXexX4axX52xX2xX5xX49xX17exXdxXa3xX19xX17exX1c3xX1c2xX52xX148xX189x4eccxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxXdxX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xX26xXdxX28xXdxX3xX2bxX2cxX18xX19xX3xX30xX31xX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xX39xX3axXbxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX45xX18xX3xX48xX49xX4axX3xXexX1xX31xX18xX19xX3xX52xX53xX3xXexX56xX18xX1xX3xX5xX5bxX18xX3xXexX1xX60xX3xX62xX62xXaxX3xX1bbxXdxX80xXexX1xX9xXaxX1c2xX1c3xX12fxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX49xX148xX2xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX39xX31xX4xX3xX30xX8fxXdxX3xX96xXdxX134xX9dxX3xXexX16xX6xX17xX3xX4xXc8xX3xX5xXbbxX9dxX3xX18xXdxX145xXa3xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX31xX4xX3xX30x7b98xXdxX3xXexX9dxX86xX134xX18xX3xXccxX85xX3xXexXdaxX3xXexX16xae21xX18xX19xX3xXexX85xXdxX3xXexX1xX6xXa3xX3xX80x5a73xX3xX19xXdxX28xXdxX189xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX17xX80xX86xXaxX12x3c90xXdx40acxX18xX3xX16xX6xX3xXexX13cxX3xX18xX19xX85xX86xX3xX49xX89xX65xX49xX3xX30xXaexX18xX3xX2xX4axX65xX52xX8cxX3xX19xXdxX28xXdxX3xX30x41eexX9dxX3xX4xX2cxX3xX7xX2eaxX3xX19xX2cxXbxX3xXa3xa42bxXexX3xX4x89a0xX6xX3xX2xX52xX3xX30xX2cbxXdxX3xXexX9dxX86xX134xX18xX3xX19xX169xXa3xX3xX4xX31xX4xX3xX7dxX9dxX86xX145xX18xX3xX30xX17xX85xX18xX1c0xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXcxX1xX9dxX141xX1c7xX3xXcxX6xXa3xX3xX83x61cexX18xX19xX1c7xX3xX15exX17xX6xX18xX3xX7dxXb6xX18xX19xX1c7xX3xX39x8cbcxXa3xX3xX1bxX1xX45xX1c7xX3xbd1fxX45xX18xX3xaf6bxX15bxXbxX1c7xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX2bxX6xX1c7xX3xXcxX1xX85xX18xX1xX3xX30xX17xX85xX18xX3xXbaxXdxX145xXexX3xXcxX16x4b34xX1c7xX3xX7dxX9dxX86xX145xX18xX3xX30xX17xX85xX18xX3xX38fxX93xXa3xX3xXcxX1xX6xX17xX1c7xX3xXcxX93xX18xX3xX92xXbcxX18xX1c7xX3x9e51xX1xXb6xX3xX83xXdxX18xX1xX1c7xX3xX7dxX8fxX3xX7dxX17xX85xX1c7xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX92xXbcxX18xX1c7xX3xXcxX1xa587xX3xX30xX17xX85xX18xX3xX3d1xX1xX3axX3xXcxX1xX2dcxX189xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX17xX80xX86xXaxX12xX0xXdxXa3xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX39xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX86xX5xX10xX9xXaxX1bbxXdxX80xXexX1xX1c0xX3xX1c2xX1c3xX12fxXbxX1c6xX1c7xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1c0xX3xX52xX2xX89xXbxX1c6xX1c7xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX65xX65xX4xX189xX96xX6xX17xXbxX1xX9dxXexX1xX17xX189xXccxX18xX65xX80xX10xX7xXe1xXexX17xXbxX65xX18xX10xX1bbxX7xX65xX49xX89xX12fxX1ffxX65xX2xX4axX52xX80xX4axX2xX12fxX49xX148xX1c3xX148xXexX1c2xX148xX1ffxX4axX5xX1c2xX17exXdxXa3xX19xX17exX1c3xX1c2xX89xX1c2xX189xX21cxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxXdxX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xX26xXdxX28xXdxX3xX2bxX2cxX18xX19xX3xX30xX31xX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xX39xX3axXbxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX45xX18xX3xX48xX49xX4axX3xXexX1xX31xX18xX19xX3xX52xX53xX3xXexX56xX18xX1xX3xX5xX5bxX18xX3xXexX1xX60xX3xX62xX62xXaxX3xX1bbxXdxX80xXexX1xX9xXaxX1c2xX1c3xX12fxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX52xX2xX89xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX16xX15bxX18xX3xXexX1xXdxX3xX30xX32bxX9dxX3xX19xXdx9f85xX6xX3xX7dxX9dxX86xX145xX18xX3xX30xX17xX85xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXcxX1xX9dxX141xX3xXccxX85xX3xX7dxX9dxX86xX145xX18xX3xX30xX17xX85xX18xX3xXcxX6xXa3xX3xX83xX372xX18xX19xX3xXexX8fxXdxX3xX26xXdxX28xXdxX3xX2bxX2cxX18xX19xX3xX30xX31xX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xX39xX3axXbxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX45xX18xX3xX48xX49xX4axX3xXexX1xX31xX18xX19xX3xX52xX53xX3xX5xX5bxX18xX3xXexX1xX60xX3xX62xX62xX8cxX3xX18xX12bxXa3xX3xX49xX12fxX49xX89xX189xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX17xX80xX86xXaxX12xX26xXdxX28xXdxX3xX2bxX2cxX18xX19xX3xX30xX31xX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xX39xX3axXbxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX45xX18xX3xX48xX49xX4axX3xXexX1xX31xX18xX19xX3xX52xX53xX3xX5xX85xX3xX80xX3f0xXbxX3xX30xX134xX3xX4xX31xX4xX3xX4xXbcxX3xX7xX1dxX3xX30xX17xX85xX18xX3xX19xX339xXbxX3xX19x84d3xX8cxX3xX19xXdxX6xX17xX3xX5xXbbxX9dxX8cxX3xX1xX2dcxX4xX3xXexX15bxXbxX3xXe1xXdxX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX145xXa3xX8cxX3xX16xa050xX18xX3xX5xX9dxX86xX145xX18xX3xXccxX85xX3xX18xX93xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX7xX60xX4xX3xXe1xX1x91f4xX10xX1c7xX3xX19xX2cxXbxX3xXbxX1xX5bxX18xX3xX30xX383xX86xX3xXa3xX8fxX18xX1xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXexX16xX85xX17xX3xX48xXcxX17xX85xX18xX3xX80xX93xX18xX3xX16xX626xX18xX3xX5xX9dxX86xX145xX18xX3xXexX1xX93xX18xX3xXexX1xX134xX3xXexX1xX10xX17xX3xX19xXbbxXbcxX18xX19xX3xX2bxX31xX4xX3xX7dxX169xX3xXccxbc43xX3xX30xX8fxXdxX53xX3xXccxX85xX3xXexX8fxX17xX3xX30xX2cbxX18xX19xX3xX5xX2eaxX4xX3xX30xX134xX3xX4xX31xX4xX3xX4xX32bxXbxX3xX30xX17xX85xX18xX3xXexX1xX2eaxX4xX3xX1xXdxX145xX18xX3xXexX1x7b6exX18xX19xX3xX5x8f44xXdxX3xX83xX19xX1xX3f0xX3x3e4cxX9dxX86xXaexXexX3xX15exX8fxXdxX3xX1xX2cbxXdxX3xX30xX8fxXdxX3xX96xXdxX134xX9dxX3xX15exX17xX85xX18xX3xXcxX83xX39xX92xX3xX7dxX169xX3xX39xX1xX16dxX3xX16fxXdxX18xX1xX3xXexX56xX18xX1xX3xX5xX5bxX18xX3xXexX1xX60xX3x7950xXbaxX62xX8cxX3xX18xX1xXdxX145xXa3xX3xXe1xa518xX3xX49xX12fxX49xX49xX17exX49xX12fxX49xX1c2xX189xX3xX83xX19xX6xX86xX3xX7xX6xX9dxX3xX5xX308xX3xXe1xX1xX6xXdxX3xXa3xX8fxX4xX3xX30x6804xX3xX80xXdxX308xX18xX3xX16xX6xX3xX4xX31xX4xX3xXexX16xX15bxX18xX3xXexX1xXdxX3xX30xX32bxX9dxX1c0xX3xX7dxX9dxX86xX145xX18xX3xX30xX17xX85xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXcxX1xX9dxX141xX3xX17exX3xX7dxX9dxX86xX145xX18xX3xX30xX17xX85xX18xX3xXcxX6xXa3xX3xX83xX372xX18xX19xX1c7xX3xX7dxX9dxX86xX145xX18xX3xX30xX17xX85xX18xX3xX15exX17xX6xX18xX3xX7dxXb6xX18xX19xX3xX17exX3xX7dxX9dxX86xX145xX18xX3xX30xX17xX85xX18xX3xX39xX383xXa3xX3xX1bxX1xX45xX189xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4fadxX9dxXexX1xX17xX16xXaxX12xX2bxX16dxX4xX1xX3xX83xX19xX2dcxX4xX0xX65xXbxX12

Bích Ngọc

 Từ khóa:Bóng đá
 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Trận đấu quyết định tranh ngôi đầu bảng D

Trận đấu quyết định tranh ngôi đầu bảng D
2024-04-23 08:47:00

Hai trận đấu ở bảng D vào 22 giờ 30 phút tối nay 23/4 cũng là những trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Trong khi đội tuyển U23 Việt Nam hy vọng tạo nên bất ngờ lớn trước đội...

Sôi nổi các hoạt động thể thao đầu Xuân

Sôi nổi các hoạt động thể thao đầu Xuân
2024-02-21 08:04:00

baophutho.vn Những ngày đầu năm, cùng với các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, các ngành, các địa phương đều tổ chức nhiều hoạt động thể...

FC Phú Thọ thua đáng tiếc trên sân nhà

FC Phú Thọ thua đáng tiếc trên sân nhà
2024-02-18 20:30:00

baophutho.vn Chiều 18/2, trên SVĐ Việt Trì đã diễn ra trận thi đấu giữa CLB Bóng đá Phú Thọ gặp Đồng Tháp FC trong khuôn khổ Vòng 9 - Giải Bóng đá hạng Nhất...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long