Cập nhật:  GMT+7
db62x11de0xf4e3xdd95x125ccx13e27xebdex1270ex11f18xX7x129edx15c04x1170dx112edx11b0ax12822xX5x11c07xXax13affxffd4xe4d2x1046cx14236xX3xX1x161c7xX16xX14xX3xX13xX1xX19xX3xX16x11a4fx1195cxX4xX3xdc73xXdx1456exf5f1xX3xX4xX1xf122xX16xX1xX3x1422axXdx12797xX16xX3xX26xf839xX3xXex144a3xX3xX14xXdx163caxX3xX5xX33xX16xX3x11a51x12de9xdb87xX3xXexe538xX3xX16xX14xX19xf2f2xX3xX2x1621fx145fbxX2x13cf3xX0xX52xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15c2axX10xX6xdbc6xXaxX12xdda7xX3exX4xX3xX4xX1xX29xX4exX33xX16xX3xX14xXdxX3exX3xX26xX3exX16xX1xX3xX14xXdxX3exX3x12622xXdxf827xX4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX13xX1xX19xX3xX16xX22xX23xX4xX3xX26xXdxX28xX29xX3xX4xX1xX2dxX16xX1xX3xX31xXdxX33xX16xX3xX26xX37xX3xXexX3axX3xX14xXdxX3exX3xX7x13c61xX3xXex1444dx103f9xX3xX26xXdxX28xX29xX3xdfd1xXdxX85xX16xX3xX26x12954xX3xXexX3axX3xX14xXdxX3exX3xX26xXdxX28xX29xX3xX4xX1xX2dxX16xX1xX3xX5xXdxX16xX1xX3xX1xXbaxXb9xXexX3xX1xff25xX16x147faxX3xXbxX1xf0fcxX16xX3xX3exX16xX1xX3xX7xX3exXexX3xXex13eb0xX16xX1xX3xX1xXf8xX16xX1xX3xX4xX29xX16xX14xX3xX4x12130xX29xX3xX16xX14xXbaxXb9xXdxX3xXexX85xX3xXex13931xX33xX16xX3xXexX1xec1fxX3xXexX114xX22x13b80xX16xX14x112c7xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10ad3xXbaxX68xX4exXaxX12xX0xXdxf3e7xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6bxX10xX16xXexX10xX114xXaxX3xX7xXexX4exX5xX10xX9xXax16360xXdxX68xXexX1x15111xX3xX51xX45xX54xXbx12321x14102xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX159xX3xX45x14c06x137f1xXbxX15fxX160xXaxX3xX7xX114xX4xX9xXaxX52xX52xX4xX122xX31xX6xXbaxXbxX1xX29xXexX1xXbaxX122xX83xX16xX52xX68xX10xX7xXc1xXexXbaxXbxX52xX16xX10xX154xX7xX52xdf98xX195xX16bxX195xX52xX2xX2xX2xX68xX2xX2xX45xX195xX2xX195xX195xXexe2a2xf3b2xX16cxX1a7xX5xX1a7x123d7xX14xX68xX1acxX16xX14xX1acxXexX10xX45xX1acxX2xX195xX195xX45xX122x15040xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX13xX1xX19xX3xX16xX22xX23xX4xX3xX26xXdxX28xX29xX3xX4xX1xX2dxX16xX1xX3xX31xXdxX33xX16xX3xX26xX37xX3xXexX3axX3xX14xXdxX3exX3xX5xX33xX16xX3xX44xX45xX46xX3xXexX49xX3xX16xX14xX19xX4exX3xX2xX51xX52xX2xX54xXaxX3xX154xXdxX68xXexX1xX9xXaxX51xX45xX54xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX45xX16bxX16cxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xXbaxX68xX4exXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX13xX1xX19xX3xX16xX22xX23xX4xX3x108e5xXdxX85xXexX3xX13xX6xX13axX3xX83xX49xX6xX3x13b32xX29xX4ex15980xXexX3xX26xX11axX16xX1xX3xX26xXdxX28xX29xX3xX4xX1xX2dxX16xX1xX3xX31xXdxX33xX16xX3xX26xX37xX3xXexX3axX3xX14xXdxX3exX3xX14xXdxX6xXbaxX3xX16xX14xX6xX4exX3xf4d0xeac4x15a24xX52xX24dxX13xX28bxX3xXexX49xX3xX13ax11364xX4xX3xX44xX3xX16cxX46xX3xX5xX33xX16xX3xX44xX3xX45xX46xX3xXc1xXc7xX3xXexX49xX3xX16xX14xX19xX4exX3xX1xe05axX13axX3xX16xX6xX4exXe8xX3xX2xX51xX52xX2xX54xX122xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xXbaxX68xX4exXaxX12xfa90xX37xX16xX14xX3xXexX1xX3exXdxX3xX16xX19xX4exX3xX4x154a3xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX13xX1xX19xX3xX16xX22xX23xX4xX3xX16xX1x15b74xX13axX3xXexXb9xXbaxX3xX26xXdxX28xX29xX3xXc1xXdxX85xX16xX3xX26xXc7xX3xXexX3axX3xX14xXdxX3exX3xX26xXdxX28xX29xX3xX4xX1xX2dxX16xX1xX3xX5xXdxX16xX1xX3xX1xXbaxXb9xXexX3xX1xXe6xX16xXe8xX3xXbxX1xXecxX16xX3xX3exX16xX1xX3xX7xX3exXexX3xXexXf8xX16xX1xX3xX1xXf8xX16xX1xX3xX4xX29xX16xX14xX3xX4xX107xX29xX3xX16xX14xXbaxXb9xXdxX3xXexX85xX3xXexX114xX33xX16xX3xXexX1xX11axX3xXexX114xX22xX11fxX16xX14xXe8xX3xX14x150c9xXbxX3xXbxX1xX107xX16xX3xX1xXb9xX16xX3xX4xX1xX25dxX3xX16xX1xdcf2xXbxX3xX7xXdxX33xX29xX3xX83xX19xX3xXc1xX1xX29xX4exX25dxX16xX3xXc1xX1xdc4fxX4xX1xX3xX15fxX29x14350xXexX3xXc1xX1x13849xX29xXe8xX3xX31xXecxXbaxX3xX26xXecxX13axX3xXexf079xX16xX14xX3xXexX114xX22xe62dxX16xX14xX3xXc1xXdxX16xX1xX3xXexX25dxX3xX1x160abxXbxX3xX5x128abxXe8xX3xXbxX1x11796xX3xX1xX3bexXbxX3xX83xX23xXdxX3xX31xf32cxXdxX3xX4xXecxX16xX1xX3xXc1xXdxX16xX1xX3xXexX25dxX3xXexX114xXbaxX16xX14xX3xX16xX22xX23xX4xX3xX83xX19xX3xX25axX29xX3d2xX4xX3xXexX25dxX122xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xXbaxX68xX4exXaxX12xfb7exX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX13xX1xX19xX3xX16xX22xX23xX4xX3xX7xXb6xX3xXexXdxX25dxXbxX3xXexfa47xX4xX3xXexX1xX10xXbaxX3xX68xec67xXdxX3xX7xX3exXexX3xX68xXdxef1cxX16xX3xX31xXdxX25dxX16xX3xXexX1xX11axX3xXexX114xX22xX11fxX16xX14xXe8xX3xXbxX1xX3d2xXdxX3xX1xX3bexXbxX3xX26xfd38xX16xX14xX3xX31xX37xX3xX4xX3exX4xX3xX4xX2b2xX16xX14xX3xX4xX42axX3xX4xX1xX392xX16xX1xX3xX7xX3exX4xX1xX3xXexXdxX28xX16xX3xXexX85xXe8xX3xX7xe0fexX16xX3xX7xX19xX16xX14xX3xX31xX3exX16xX3xX16xX14xXbaxXb9xXdxX3xXexX85xX3xX4xX6xX16xX3xXexX1xXdxX85xXbxX3xX26xXc7xX3x1316exX16xX3xX26xX11axX16xX1xX3xXexX1xX11axX3xXexX114xX22xX11fxX16xX14xXe8xfb7fxX3xX26xXb9xXdxX3xX68xXdxX85xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX13xX1xX19xX3xX16xX22xX23xX4xX3xX4xX1xXbaxX3xX31xXdxX25dxXexX122xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xXbaxX68xX4exXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX13xX1xX19xX3xX16xX22xX23xX4xX3xX5xX3c2xX3xX14xXdxXecxXdxX3xXexX49xX3xX26xX107xX29xX3xX16xX3aaxX13axX3xX195xX54xX195xX195xX3xX26xX25dxX16xX3xX16xX6xX4exXe8xX3xX6bxX42axX4xX3xX28bx1358exX3xXexX114x160b7xX3xX5xXdxX33xX16xX3xX31xX6xX16xX14xX3x122f6x141a2xX3x119c8x1632fxX10xX68xdb8bxX3xX83xX19xX3xX16xX1xXdxX28xX29xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xXexX114xX29xX16xX14xX3xX22xXe6xX16xX14xX3xX5xX23xX16xX3xX26xX39dxX4exX3xX13axXb9xX16xX1xX3xX5xX37xX3xXexX114xXf8xX16xX1xX3xXexX1x13148xXexX3xX4xX1xeb0axXexX3xX4xX1xX392xX16xX1xX3xX7xX3exX4xX1xX3xXexXdxX28xX16xX3xXexX85xXe8xX3xXexX3aaxX16xX14xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xX5xfb64xXdxX3xX7xX29xX398xXexX3xX26xXdxX28xX29xX3xX1xX19xX16xX1xX122xX3xXcxX1xX33xX13axX3xX83xX19xXbaxX3xX26xX36cxXe8xX3xX15fxX29xX16xX14xX3xX26xX37xXexX3xX14xXdxX530xX6xX3xX13xX14xX6xX1acxX289xXc1xX114xX6xXdxX16xX10xX3xX26xX5a3xX3xX5xX19xX13axX3xX4xX1xX29x12766xXdxX3xX4xX29xX16xX14xX3xX295xX16xX14xX3xXexXbaxX19xX16xX3xX4xX107xX29xX3xXexXdxX25dxXbxX3xXexX42axX4xX3xX31xX11axX3xX14xXdxX3exX16xX3xX26xXbaxXb9xX16xXe8xX3xX14xXdxX3exX3xX15fxX3aaxX16xX14xX3xX68xX107xX29xX3xX83xX19xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX1xX36cxX6xX3xXexX3aaxX16xX14xX3xX4xX6xXbaxXe8xX3xX5xXb9xX13axX3xXbxX1xX3exXexX3xXexXb9xXdxX3xX16xX1xXdxX28xX29xX3xX16xX28xX16xX3xXc1xXdxX16xX1xX3xXexX25dxX3xX83xX22xX3bexXexX3xX13axX295xX4xX3xXc1xXdxXc7xX13axX3xX7xXbaxX3exXexfb88xX3xX14xX15xX4exX3xX31xXdxX25dxX16xX3xX26xX37xX16xX14xX3xX5xX23xX16xX3xXexX114xX33xX16xX3xXexX1xX11axX3xXexX114xX22xX11fxX16xX14xX3xX25axX29xX3d2xX4xX3xXexX25dxX3xX83xX19xX3xXexX114xXbaxX16xX14xX3xX16xX22xX23xX4xX122xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xXbaxX68xX4exXaxX12xXcxX114xX22xX23xX4xX3xXexXf8xX16xX1xX3xX1xXf8xX16xX1xX3xX26xX36cxXe8xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX13xX1xX19xX3xX16xX22xX23xX4xX3xX26xX5a3xX3xX4xX1xX2e4xX3xX26xX37xX16xX14xXe8xX3xX5xXdxX16xX1xX3xX1xXbaxXb9xXexX3xX3exXbxX3xX68xX42axX16xX14xX3xX26xX45axX16xX14xX3xX31xX37xX3xX4xX3exX4xX3xX4xX2b2xX16xX14xX3xX4xX42axXe8xX3xX14xXdxXecxXdxX3xXbxX1xX3exXbxXe8xX3xX4xX6xX16xX3xXexX1xXdxX85xXbxX3xX26xXc7xX3xX68xX29xX4exX3xXexX114xXf8xX3xX1xXbaxXb9xXexX3xX26xX37xX16xX14xX3xX4a4xX16xX3xX26xX11axX16xX1xXe8xX3xXexX1xX2b2xX16xX14xX3xX7xX29xX3d2xXexX3xX4xX2e4xX6xX3xXexX1xX11axX3xXexX114xX22xX11fxX16xX14xX3xXexXdxX28xX16xX3xXexX85xX3xX83xX19xX3xX16xX14xXbaxXb9xXdxX3xX1xX3d2xXdxXe8xX3xX25axX29xX6xX3xX26xX36cxX3xX14xX36cxXbxX3xXbxX1xX107xX16xX3xX4a4xX16xX3xX26xX11axX16xX1xX3xXc1xXdxX16xX1xX3xXexX25dxX3xX83x108b7xX3xX13axX2b2xXe8xX3xXc1xXdxXc7xX13axX3xX7xXbaxX3exXexX3xX5xXb9xX13axX3xXbxX1xX3exXexXe8xX3xX1xX5e7xX3xXexX114xX3bexX3xXexX1xX52cxX4xX3xX1xXdxX85xX16xX3xX4xX3exX4xX3xX13axX42axX4xX3xXexXdxX33xX29xX3xX26xX28xX3xX114xX6xX3xXexXb9xXdxX3xX6bxX1xX22xXe6xX16xX14xX3xXexX114xXf8xX16xX1xX3xXbxX1xX42axX4xX3xX1xX45axXdxX3xX83xX19xX3xXbxX1xX3exXexX3xXexX114xXdxXc7xX16xX3xXc1xXdxX16xX1xX3xXexX25dxX1acxX15fxX5a3xX3xX1xX37xXdxX3xXexX1xX10xXbaxX3xX13xX14xX1xX11axX3xX25axX29xX4exX25dxXexX3xX16bxX16cxX3xX4xX2e4xX6xX3x14d24xX29xX3d2xX4xX3xX1xX37xXdxX3xX83xX19xX3xX13xX14xX1xX11axX3xX25axX29xX4exX25dxXexX3xX2xX2xX3xX4xX2e4xX6xX3xX6bxX1xX392xX16xX1xX3xXbxX1xX2e4xX122xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xXbaxX68xX4exXaxX12xXcxX1xX3d2xX16xX14xX3xXc1xX33xX3xXexX49xX3xX26xX107xX29xX3xX16xX3aaxX13axX3xX195xX54xX195xX195xX3xX26xX25dxX16xX3xX16xX6xX4exX3xX4xX1xXbaxX3xXexX1xX398xX4exX3xX4xX3exX4xX3xX26xX45axX16xX14xX3xXexXdxX28xX16xX3xXexX114xX33xX16xX3xXexX1xX25dxX3xX14xXdxX23xXdxX3xX4xX1xX11axX29xX3xX3exXbxX3xX5xX52cxX4xX3xX13axX398xXexX3xX14xXdxX3exX3xXc1xX1xXdxX3xX26xX45axX16xX14xX3xX289xX28axX28bxX3xXexX3aaxX16xX14xX3xX14xXdxX3exX3xX13axXb9xX16xX1xX122xX3xX2d5xX45axX16xX14xX3xX10xX29xX114xXbaxX3xX26xX5a3xX3xX13axX398xXexX3xX195xX54xX46xX1acxX16cxX54xX46xX3xX14xXdxX3exX3xXexX114xX11axXe8xX3xX4xX3exX4xX3xX26xX45axX16xX14xX3xXexXdxX28xX16xX3xXexX114xXbaxX16xX14xX3xXc1xX1xX29xX3xX83xX52cxX4xX3xX2d5xX2b2xX16xX14xX3xX13xX6xX13axX3xf43bxX3xX13axX398xXexX3xX14xXdxX3exX3xXc1xX1xXbaxXecxX16xX14xX3xX2xX54xX46xX1acxX2xX195xX46xX122xX3xX24dxX13xX28bxX3xX5xX19xX3xX13axX37xXexX3xXexX114xXbaxX16xX14xX3xX16xX1xX530xX16xX14xX3xX26xX45axX16xX14xX3xXexXdxX28xX16xX3xX13axX398xXexX3xX14xXdxX3exX3xXexX1xX398xXbxX3xX16xX1xX398xXexX3xX7xXbaxX3xX83xX23xXdxX3xX289xX28axX28bxXe8xX3xXc1xX1xXbaxXecxX16xX14xX3xX14xX107xX16xX3xX45xXe8xX45xX46xX3xX7xXbaxX3xX83xX23xXdxX3xX26xX107xX29xX3xX16xX3aaxX13axX122xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xXbaxX68xX4exXaxX12xXcxX114xX22xX23xX4xX3xX16xX1xX530xX16xX14xX3xX4xX3aaxX16xX14xX3xXexX1xfe19xX16xX14xX3xXc1xdc4bxXbaxX3xX68xX19xXdxX3xX83xX28xX3xXexX3axX3xX14xXdxX3exX3xX1xX3d2xXdxX3xX26xXbaxX3exXdxXe8xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX16xX14xX3xX13xX1xX19xX3xX16xX22xX23xX4xX3xX26xX5a3xX3xX31xX3exX16xX3xX13axX37xXexX3xX5xX22xX3bexX16xX14xX3xX289xX28axX28bxX3xX26xX3exX16xX14xX3xXc1xXc7xX3xXexX49xX3xX68xX52cxX3xXexX114xX530xX3xX16xX14xXbaxXb9xXdxX3xX1xX3d2xXdxX3xX26xXc7xX3xX4a4xX16xX3xX26xX11axX16xX1xX3xXexX3axX3xX14xXdxX3exX3xXexX114xXbaxX16xX14xX3xX16xX22xX23xX4xX122xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28axXbaxX29xX114xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXbaxX3xXcxXcx16341xX24dxX13xX0xX52xXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nâng cao năng suất quả bưởi

Nâng cao năng suất quả bưởi
2023-12-07 08:26:00

baophutho.vn Trên địa bàn tỉnh có gần 5,7 nghìn ha bưởi. Để nâng cao sản lượng, chất lượng quả bưởi, tăng thu nhập cho người trồng bưởi, ngành Nông nghiệp...

Gỡ khó chương trình hỗ trợ lãi suất

Gỡ khó chương trình hỗ trợ lãi suất
2022-10-17 07:45:00

baophutho.vn Nghị định 31 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất (HTLS) từ ngân sách nhà nước (NSNN) đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh...

Phát huy hiệu quả vốn vay ưu đãi

Phát huy hiệu quả vốn vay ưu đãi
2022-10-14 07:39:00

baophutho.vn Những năm qua, cùng với khai thác nguồn lực từ các chương trình, đề án nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, Hội Liên...

Tiếp lửa tinh thần doanh nhân

Tiếp lửa tinh thần doanh nhân
2022-10-13 07:37:00

Song hành quá trình đổi mới, thế hệ doanh nhân đầu tiên đã viết nên kỳ tích thoát nghèo của đất nước.

Doanh nhân Đất Tổ năng động, vững tiến

Doanh nhân Đất Tổ năng động, vững tiến
2022-10-13 07:13:00

baophutho.vn Cách đây mười tám năm về trước, Chính phủ quyết định chọn ngày 13/10 hàng năm là ngày Doanh nhân Việt Nam. Từ đó, cùng với doanh nghiệp, doanh...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long