Cập nhật:  GMT+7
7fcdx8624xac66xafabx862fxa1ddxb469xa359x80faxX7xddb0x1086dxedfax985exc122x10dedxX5xd219xXax84e4x10a72xX1x10ef9xX3xXcxX1x885fxX3xXexebaexb99fxc1e1xX3xXexd710xa10fx8119xX1dxX1exX3xa69exb1f3xb999xXexX3xf31axX1x10ff1xX28xX3xXexX21xf709xX1dxX3xX2xX3xXexde43xX3xd030xb9e3xacd0xX0x108d2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcd44x10cc8xc84bxeae1xXaxX12xX0xXdxc443xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX50xXexX1xX28xX56xdb86xX3xX50xX1xXdxX50xX10xX3xXdxf42cxX10xX1dxXexX10xX21xXaxX3xX7xXexX51xX5xX10xX9xXaxf320xXdxX50xXexX1xfd90xX3xX2xX2xf4bfxX86xXbxX27x10717xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX82xX3x9b75xX2x8df3xXbxX27xX8axXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX3fxX3fxX4xbab9xX65xX6xX4fxXbxX1xX28xXexX1xX4fxXa4xa345xX1dxX3fxX50xX10xX7xX2cxXexX4fxXbxX3fxX1dxX10xX7dxX7xX3fxe26cxXbfxd223xXc1xX3fxX2xX2xX2xX50xa24exX2xX2xXbfxX96xX86xXc8xXexXbfxX94xX94xXc1xX5x8920x10f66xX2xX2xX2xX50xXc8xX2xXc8xXc1xX96xXbfxX2xXexX94xX94xX94xXd5xX5xXd5xXd6xXdxXa4xc185xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xXexX21xX22xX23xX1dxX1exX3xX27xX28xX29xXexX3xX2cxX1xX2exX28xX3xXexX21xX33xX1dxX3xX2xX3xXexX39xX3xX3bxX3cxX3dxXaxX3xX7dxXdxX50xXexX1xX9xXaxX2xX2xX86xX86xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX94xX2xX96xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc731xX10xX6xX50xXaxX12xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX5xcfc5xX3xX56x10da3xXexX3xXexX21xX4fxX1dxX1exX3xX1dxX1xf219xX1dxX1exX3xXexX39xX1dxX1xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xXexX21xX22xX23xX1dxX1exX3xX27xX28xX29xXexX3xX2cxX1xX2exX28xX3xX4xX6xX4fxX3xXexX21xX33xX1dxX3xXexX4fxX15dxX1dxX3xb032xX28x8a22xX4x10b46xX3x9633xbbc6xXexX3xXexX21xX33xX1dxX3xX2xX3xXexcbb5xX3xX3bxX3cxX3dxXa4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX4fxX50xX51xXaxX12xX0xXdxX56xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6exX10xX1dxXexX10xX21xXaxX3xX7xXexX51xX5xX10xX9xXaxX7dxXdxX50xXexX1xX82xX3x10ecfxXc8xX86xXbxX27xX8axX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX82xX3xXbfxXc8xXc8xXbxX27xX8axXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX3fxX3fxX4xXa4xX65xX6xX4fxXbxX1xX28xXexX1xX4fxXa4xXafxX1dxX3fxX50xX10xX7xX2cxXexX4fxXbxX3fxX1dxX10xX7dxX7xX3fxXbfxXbfxXc1xXc1xX3fxX2xX2xX2xX50xXc8xX2xX2xXbfxXd5xX86xX96xXexX94xX2xXc1xXc8xX5xX96xXd6xf390xX2xX23axX2xX23axXbfxX2xXc1xXd5xXd6xX2xXc8xX2xX23axXc1xX96xXc1xXc1xX86xX96xXa4xXecxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xXexX21xX22xX23xX1dxX1exX3xX27xX28xX29xXexX3xX2cxX1xX2exX28xX3xXexX21xX33xX1dxX3xX2xX3xXexX39xX3xX3bxX3cxX3dxXaxX3xX7dxXdxX50xXexX1xX9xXaxX1e8xXc8xX86xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxXbfxXc8xXc8xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX4fxX50xX51xXaxX12xXcxX1xX10xX4fxX3xX6exac42xX4xX3xXexX1xX19axX1dxX1exX3xX2cxX33xX19cxX3xX27xX28xX29xXexX19cxX3xX1dxX1xdfd0xXbxX3xX2cxX1xX2exX28xX3xX4xf83axX6xX3xXexX39xX1dxX1xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX56xX19fxX1dxX1xX3xX7xX4fxX3xXafxd596xXdxX3xX4xc031xX1dxX1exX3xX2cxcbfdxX3xX1dxX1cxX56xX3xXexX21xX22xX2f0xX4xX19cxX3xX56x109b4xXexX3xX1xX15dxX1dxX1exX3xX27xX28xX29xXexX3xX2cxX1xX2exX28xX3xX4xX1xX2daxX3xX51xcb40xX28xX3xX5xX15dxX3xX5xXdxX1dxX1xX3xX2cxXdx81f5xX1dxX3xX19exXdxX32bxX1dxX3xXexf23axX3xXafxX15dxX3xX1xX15dxX1dxX1exX3xX50xX32bxXexX3xX56xX6xX51xX8axX3xX56xX307xXexX3xX1xX15dxX1dxX1exX3xX1dxX1xX2d1xXbxX3xX2cxX1xX2exX28xX3xX5xX15dxX3xX4xfdd9xX4xX3xX1dxX1exX28xX51xX33xX1dxX3xX5xXdxX32bxX28xX3xX19ex103b9xX28xX3xXafxX15dxX4fxX3xXbxX1xX2bcxX4xX3xXafxX2bcxX3xX7xad8bxX1dxX3xX27xX28xX29xXexX3xX4xb462xX1dxX1exX3xX1dxX1exX1xXdxX32bxXbxX3xX4xX1xX31exX3xX65xXdxX31exX1dxX19cxX3xX4xX1xX31exX3xXexX19fxX4fxXa4xXcxea93xX1dxX1exX3xX1exXdxX35exX3xXexX21xd3d7xX3xX27xX28xX29xXexX3xX2cxX1xX2exX28xX3xX1xX15dxX1dxX1exX3xX1xb52axX6xX3xXexX1xX35exX1dxX1exX3xX2xX86xX3fxXbfxX86xXbfxXbfxX3xX22xX2f0xX4xX3xX19exX19fxXexX3xX2xXa4xXbfxX86xX23axX19cxX2xX3xXexX21xXdxX32bxX28xX3xX3bxX3cxX3dxX19cxX3xXexX1cxX1dxX1exX3xXc8xX19cxX23axab82xX3xX7xX4fxX3xXafxX2f0xXdxX3xXexX1xX35exX1dxX1exX3xXexX21xX22xX2f0xX4xX8axX3xXexX3a5xX1dxX1exX3xX1exXdxX35exX3xXexX21xX3afxX3xX1dxX1xX2d1xXbxX3xX2cxX1xX2exX28xX3xX1xX15dxX1dxX1exX3xX1xX3c1xX6xX3xX22xX2f0xX4xX3xX19exX19fxXexX3xXd5xX96xXbfxX19cxXc1xX3xXexX21xXdxX32bxX28xX3xX3bxX3cxX3dxX19cxX3xXexX1cxX1dxX1exX3xXc8xX19cxX23axX3f5xXa4xX3xXcxbbd6xX1dxX1xX3xX4xX1xX28xX1dxX1exX3xX2xX86xX3xXexX1xX35exX1dxX1exX19cxX3xX27xX28xX29xXexX3xX2cxX1xX2exX28xX3xX22xX2f0xX4xX3xX19exX19fxXexX3xX2xX86xXa4xXbfxXc1xX86xX19cxX1e8xX3xXexX21xXdxX32bxX28xX3xX3bxX3cxX3dxX19cxX3xXexX1cxX1dxX1exX3xXc8xX96xX19cxXd5xX3f5xX3xX7xX4fxX3xXafxX2f0xXdxX3xX4xX2f4xX1dxX1exX3xX2cxX2f9xX8axX3xX1dxX1xX2d1xXbxX3xX2cxX1xX2exX28xX3xX22xX2f0xX4xX3xX19exX19fxXexX3xX96xXa4xXc8xX23axX2xX19cxX94xX3xXexX21xXdxX32bxX28xX3xX3bxX3cxX3dxX19cxX3xXexX1cxX1dxX1exX3xXc1xXc1xX19cxX1e8xX3f5xXa4xXcxX21xX4fxX1dxX1exX3xXc8xXbfxX3fxX94xX23axX3xX19exX3afxX6xX3xXbxX1xX22xc8dcxX1dxX1exX3xXexX21xX33xX1dxX3xX4xX37exX3xX1dxX22xX2f0xX4xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xXexX21xX22xX23xX1dxX1exX3xX27xX28xX29xXexX3xX2cxX1xX2exX28xX19cxX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX5xX15dxX3xX56xX160xXexX3xXexX21xX4fxX1dxX1exX3xX2xXbfxX3xX19exX3afxX6xX3xXbxX1xX22xX4e8xX1dxX1exX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX4xX6xX4fxX3xf82fxXexX21xX33xX1dxX3xX2xX3xXexX39xX3xX3bxX3cxX3dx88e0xXa4xX3xad76xX1exX4fxX15dxXdxX3xX21xX6xX3xX4xe7cdxX1dxX3xX4xX3c1xX3xX4ex10ff2xX4xX3xe2ecxXdxX6xX1dxX1exX19cxX3xXcxX13xXa4xX3xX14exac26xX3xX6exX1xX450xX3xffcbxXdxX1dxX1xX19cxX3xXcxX1xX35exXdxX3xX54dxX1exX28xX51xX33xX1dxX19cxX3x8e90xX56dxX1dxX1exX3xX54dxX6xXdxX19cxX3xX4exX55exX4xX3xX54dxXdxX1dxX1xXa4xXa4xXa4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX4fxX50xX51xXaxX12xX54dxX1xX16bxX1dxX1exX3xX2cxX31exXexX3xX198xX28xX37exX3xX1dxX15dxX51xX3xX19ex8d43xX3xXexX35exX4xX3xX19exX160xX1dxX1exX3xXexX450xX4xX1xX3xX4xd078xX4xX3xX19exX31exX1dxX3xXexX1cxX1dxX1exX3xXexX21xX22xX23xX1dxX1exX19cxX3xX1exXdxX15xXbxX3xX4xX35exX1dxX3xX4x8dc2xX1dxX3xXexX1xX22xX4e8xX1dxX1exX3xX56xX19fxXdxX3xXexX1xX307xX1dxX1exX3xX50xX22xX3xX5xX2f0xX1dxX19cxX3xX1exX3c1xXbxX3xXbxX1xX36exX1dxX3xX198xX28xX6xX1dxX3xXexX21xX19xX1dxX1exX3xXafxX15dxX4fxX3xX4xX35exX1dxX3xX4xX5f2xX1dxX3xXexX1xX6xX1dxX1xX3xXexX4fxX35exX1dxX3xXexX3a5xX1dxX1exX3xX1x8f6cxXbxX19cxX3xX50xX5d4xX3xXexX21xX16bxX3xX1dxX1exX4fxX19fxXdxX3xX1xX19axXdxXa4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9d4fxX28xXexX1xX4fxX21xXaxX12xX14exX28xX51xX3x9952xX33xX0xX3fxXbxX12

Huy Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

An cư bên hồ Phượng Mao

An cư bên hồ Phượng Mao
2023-09-23 06:45:00

baophutho.vn 10 năm trước, hơn 100 hộ dân ở xã Phượng Mao (nay là xã Tu Vũ), huyện Thanh Thủy được bố trí tái định cư trên khu đồi rộng để nhường đất cho Dự...

Nhu cầu lao động của doanh nghiệp tăng cao

Nhu cầu lao động của doanh nghiệp tăng cao
2022-11-04 08:01:00

baophutho.vn Sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, thị trường lao động cơ bản đã được phục hồi, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục tuyển...

Hình thành thói quen khi lấy hóa đơn mua hàng

Hình thành thói quen khi lấy hóa đơn mua hàng
2022-11-01 07:43:00

baophutho.vn Nhằm khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn điện tử (HĐĐT) khi mua hàng hoá, dịch vụ, cũng như tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long