Cập nhật:  GMT+7
c87x86b5x5d64x74f2xa1e2x5e2exa429x7f96x6b17xX7x82a0xa795x1781x5e24x4e7ax18e9xX5x4a74xXax6ff0xXcxXdx5c07xXbxX3xXex6b77xX4xX3x60fdxXdx734bx3423xX3xX1fx6517x87caxX1x2655xX3x47cfx6423xX23xX1cxX3x5443x301bx905dx4b28x741cxa6f6x8d0cxX32xX32xX3x5913x5b0dxX3xX23xX1cx8540x62d7xX23xX1cxX3x5570xX2xa552xX40x1c56xX44xX3x5203x504exX23xX1cxX3xX1fx634cxXdxX3xX5x14e6xXexX0x49eexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8bd2xX10xX6x96f1xXaxX12xXcx63daxX3xX2xX30xX3xX1cxXdx886axX3xX23xX1cx2900xa2a6xX3xX2xX40xX54xX2xX40xX25xX3xX1cxXdxa06dxX3xX27xX28xX23xX1cxX3xX2cxX2dxX2exX2fxX30xX31xX32xX32xX32xX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX2xX42xX30xX44x9d0cxX3xX47xX48xX23xX1cxX25xX3xX27xX28xX23xX1cxX3x2262xX30xX3xX2cxX2dxX2exX2fxX40xX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX2xX42x61c4xXb8xXb8xX3xX47xX48xX23xX1cx1a9dxX3xX66xa145x6c74xX3xX66xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX2xX42xX30xX9bxXb8xX3xX47xX48xX23xX1cxXc0xX3x1644xXc3xXc4xX3xX1x1956xX6xX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX2xX42x4c7exXedxX2xX3xX47xX48xX23xX1cxX3xX36xX75xX3xX66xXc3xXc4xX3xX1fxX6xa52axXc4xXexX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX2fxXb8x3f07xX3xX47xX48xX23xX1cxX54x6facxX1cxX42xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx56aaxX6xXbxXexXdx71d3xX23xXaxX12xX0xXdxX1fxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX123xX10xX23xXexX10x80dexXaxX3xX7xXexX76xX5xX10xX9xXax6e13xXdxX66xXexX1x1810xX3xX10axX30xX44xXbxX27xXc0xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX14dxX3xX30xXedxXb8xXbxX27xXc0xXaxX3xX7xX13exX4xX9xXaxX54xX54xX4xX42x21f9xX6xX128xXbxX1xXc4xXexX1xX128xX42xX36xX23xX54xX66xX10xX7xX111xXexX128xXbxX54xX23xX10xX148xX7xX54xX40xX40xX30xX44xX54xX2xX2xX2xX66xX2xX2xX9bxX30xX2fxX44xXedxXexX2fxX44xX2fxX40xX5xX30xX31xX36xX23xXbxX31xXbxX10xXb8xX42x286fxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xXbxX3xXexX19xX4xX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX1fxX22xX23xX1xX25xX3xX27xX28xX23xX1cxX3xX2cxX2dxX2exX2fxX30xX31xX32xX32xX32xX3xX36xX37xX3xX23xX1cxX3bxX3cxX23xX1cxX3xX40xX2xX42xX40xX44xX44xX3xX47xX48xX23xX1cxX3xX1fxX4dxXdxX3xX5xX51xXexXaxX3xX148xXdxX66xXexX1xX9xXaxX10axX30xX44xXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX30xXedxXb8xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX6xXbxXexXdxX128xX23xXaxX12xa270x6b4dxXexX3xX47xXdx54ebxX1fxX3xX16fxX81xX23xX3xX5x6f4bxX3xX27xX28xX23xX1cxX3xX66xXc3xXc4xX3xX4x9c90xX6xX3x5479xX10xXexX13exX128xX5xXdxX1fxX10xX27xX42xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx3b5axX128xX66xX76xXaxX12xa5f6xXdxX81xX3xX4xX81xX4xX3xX1fx3d3exXexX3xX1xX75xX23xX1cxX3xX27xX28xX23xX1cxX3xX66xXc3xXc4xX3xXexX13exX128xX23xX1cxX3xX23xX3bx1b80xX4xX3xX4x20a0xX23xX1cxX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX1fxX22xX23xX1xX3xXexX6axX3xX2xX30xX3xX1cxXdxX71xX3xX23xX1cxX75xX76xX3xX1xff0xX1fxX3xX23xX6xX76xX3x8b5axX2xX40xX54xX2xX40x9085xX3xX7xX6xXc4xX3xX111xX1xXdxX3xXexX13exX51xX4xX1xX3xX5x12e3xXbxX3x3ca5xXc4x4d33xX3xX16fx96cbxX23xX1xX3x95f8xX23xX42xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25fxX128xX66xX76xXaxX12xXcxX1xX10xX128xX3xX2caxXc4xX76xX15xXexX3xX47x214cxX23xX1xX3xX4xX242xX6xX3xX5xXdx28bfxX23xX3xX16fxX229xX3xX123xX2a9xX23xX1cxX3xXcxX1xX3bx9464xX23xX1cxX31xXcxX75xXdxX3xX4xX1xX51xX23xX1xX25xX3xX1cxXdxX81xX3xX27xX28xX23xX1cxX3xX2cxX2dxX2exX3xX2fxX30xX31xX32xX32xX32xX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX2xX42xX30xX44xX9bxX3xX47xX48xX23xX1cxX25xX3xX36xX37xX3xX1fx5682xX4xX3xX40xX2xX42xX40xX44xX44xX3xX47xX48xX23xX1cxXc0xX3xX27xX28xX23xX1cxX3xXa8xX30xX3xX2cxX2dxX2exX2fxX40xX3xX4x48afxX3xX1cxXdxX81xX3xX1fxX287xXdxX3xX5xX75xX3xX40xX44xX42xXb8xX9bxXedxX3xX47xX48xX23xX1cxX25xX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX2xX42xXb8xXb8xXb8xX3xX47xX48xX23xX1cxX54xX5xX51xXexX42xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25fxX128xX66xX76xXaxX12xX123xX28bxX23xX1cxX3xX36xX287xXdxX3xX47xX366xX25xX3xX66xXc3xXc4xX3xX66xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX2xX42xX30xX9bxXb8xX3xX47xX48xX23xX1cxX25xX3xX27xXc4x5548xX23xX1cxX3xX1fxX347xX4xX3xX40xX2xX42xXedxX10axX44xX3xX47xX48xX23xX1cxX3xX1fxX4dxXdxX3xX5xX51xXexX25xX3xX66xXc3xXc4xX3xX1xXe3xX6xX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX2xX42xXedxXedxX2xX3xX47xX48xX23xX1cxX25xX3xX1cxXdxX81xX3xX1fxX287xXdxX3xX5xX75xX3xX40xX2xX42xX2fxX44xX2xX3xX47xX48xX23xX1cxX54xX5xX51xXexX25xX3xX66xXc3xXc4xX3xX1fxX6xXffx35a3xXexX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX2fxXb8xX10axX3xX47xX48xX23xX1cxX54xX111xX1cxX25xX3xX36xX37xX3xX1fxX347xX4xX3xX2xXb8xX42xX44xX2xXedxX3xX47xX48xX23xX1cxX54xX111xX1cxX42xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25fxX128xX66xX76xXaxX12xXcxX13exX128xX23xX1cxX3xX111xa487xX3xX47xXdxX37xXc4xX3xX1xX75xX23xX1xX3xX23xX75xX76xX25xX3xX1fxX347xX4xX3xXexX13exX51xX4xX1xX3xX5xX2c7xXbxX3xX2caxXc4xX2ccxX3xX16fxX2cfxX23xX1xX3xX2d3xX23xX3xX36xX287xXdxX3xX27xX28xX23xX1cxX3xXa8xX30xX3xX2cxX2dxX2exX2fxX40xX3xX5xX75xX3xXb8xX44xX44xX3xX47xX48xX23xX1cxX54xX5xX51xXexX25xX3xX27xX28xX23xX1cxX3xX2cxX2dxX2exX2fxX30xX3xX5xX75xX3xX9bxX44xX44xX3xX47xX48xX23xX1cxX54xX5xX51xXexX25xX3xX66xXc3xXc4xX3xX66xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX5xX75xX3x3a84xX44xX44xX3xX47xX48xX23xX1cxX54xX5xX51xXexXc0xX3xX66xXc3xXc4xX3xX1fxX6xXffxXc4xXexX3xX36xX75xX3xX66xXc3xXc4xX3xX1xXe3xX6xX3xX5xX75xX3xX30xX44xX44xX3xX47xX48xX23xX1cxX54xX5xX51xXexX25xX111xX1cxX42xX3x8167xX3xX4xX1xXdxX37xXc4xX3xX23xX1cxX3bxa276xX4xX3xX5xX22xXdxX25xX3xX23xX1xX75xX3xX47xXdxX37xXc4xX3xX1xX75xX23xX1xX3xX2caxXc4xX76xX15xXexX3xX47xX2f7xX23xX1xX3xX66xX6axX23xX1cxX3xX4xX1xXdxX3xX7x34dcxX3xX66xX19xX23xX1cxX3xX2caxXc4xX2ccxX3xX25fxX2dxX265xX3xX36xX287xXdxX3xXex2819xXexX3xX4xX1exX3xX4xX81xX4xX3xX1fxX26exXexX3xX1xX75xX23xX1cxX3xX27xX28xX23xX1cxX3xX66xXc3xXc4xX42xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25fxX128xX66xX76xXaxX12x4a95xX22xXdxX3xX66xXdx701bxX23xX3xX245xX10xXexX13exX128xX5xXdxX1fxX10xX27xX3xX4xX1xX128xX3xX16fxXdxX15xXexX3xXexX51xX23xX1xX3xX47xX15xX23xX3xXexX1xX71xXdxX3xX47xXdxX22exX1fxX3xX47xXdxX37xXc4xX3xX4xX1x46c2xX23xX1xX3xX1cxXdxX81xX25xX3xX2caxXc4xX2ccxX3xX16fxX2cfxX23xX1xX3xX2d3xX23xX3xX27xX28xX23xX1cxX3xX66xXc3xXc4xX3xX2b0xX25fxX2dxX265xX2b6xX3xXexX22xXdxX3xX66xX128xX6xX23xX1xX3xX23xX1cxX1xXdxX5a4xXbxX3xX5xX75xX3xX2xX42xX30xX4ecxX10axX3xXex4dc6xX3xX47xX48xX23xX1cxX42xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25fxX128xX66xX76xXaxX12xXcxX13exX3bxX287xX4xX3xX47xX366xX3xX1cxXdxX81xX3xX27xX28xX23xX1cxX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX40xX3xX5xXc3xX23xX3xX5xXdxX301xX23xX3xXexXdxX15xXbxX25xX3xXexX13exX128xX23xX1cxX3xX47xX366xX3xX5xXc3xX23xX3xX47xXdxX37xXc4xX3xX4xX1xX5d5xX23xX1xX3xX1cxXc3xX23xX3xX23xX1xX56dxXexX3xX2b0xX23xX1cxX75xX76xX3xX2xX54xX2xX40xX2b6xX25xX3xX7xX6xXc4xX3xX111xX1xXdxX3xXexX13exX51xX4xX1xX3xX5xX2c7xXbxX3xX2caxXc4xX2ccxX3xX16fxX2cfxX23xX1xX3xX2d3xX23xX25xX3xX27xX28xX23xX1cxX3xX2cxX2dxX2exX2exX3xX2fxX30xX31xX32xX32xX32xX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX2xX42xX44xX4ecxXb8xX3xX47xX48xX23xX1cxXc0xX3xX27xX28xX23xX1cxX3xXa8xX30xX3xX2cxX2dxX2exX2fxX40xX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX2fxX2fxX40xX3xX47xX48xX23xX1cxX54xX5xX51xXexX42xX3xX2exX1cxX128xX75xXdxX3xX13exX6xX25xX3xX66xXc3xXc4xX3xX66xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX2xX42xX30xX4ecxX4ecxX3xX47xX48xX23xX1cxX25xX3xX66xXc3xXc4xX3xX1xXe3xX6xX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX2xX42xX44xX10axX4ecxX3xX47xX48xX23xX1cxX54xX5xX51xXexX3xX36xX75xX3xX66xXc3xXc4xX3xX1fxX6xXffxX42dxXexX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX4ecxXb8xX40xX3xX47xX48xX23xX1cxX54xX111xX1cxX42xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25fxX128xX66xX76xXaxX12xXcxX1xX10xX128xX3xX2exX1cxX1xX2f7xX3xX47xX2f7xX23xX1xX3xX2fxX30xX54xX2exX59exX31xX123xX245xX3xX7xX559xX6xX3xX47xX2d3xXdxX25xX3xX16fxX2d3xX3xX7xXc4xX23xX1cxX3xX1fxX229xXexX3xX7xX3d4xX3xX47xXdxX37xXc4xX3xX4xX242xX6xX3xX2exX1cxX1xX2f7xX3xX47xX2f7xX23xX1xX3xX4ecxXb8xX54xX40xX44xX2xX9bxX3xX36xX37xX3xX111xXdxX23xX1xX3xX66xX128xX6xX23xX1xX3xX27xX28xX23xX1cxX25xX3xX66xXc3xXc4xX3xX4xX366xX3xX1xXdxX5a4xXc4xX3xX5x612bxX4xX3xXexX6axX3xX23xX1cxX75xX76xX3xX40xX54xX2xX54xX40xX44xX40xX40xX25xX3xX1cxXdxX81xX3xX27xX28xX23xX1cxX3xX66xXc3xXc4xX3xX47xX3bxX52exX4xX3xX47xXdxX37xXc4xX3xX4xX1xX5d5xX23xX1xX3xX1fxX4dxXdxX3xXexX1xX81xX23xX1cxX3xXb8xX3xX5xXc3xX23xX3xX36xX75xX128xX3xX4xX81xX4xX3xX23xX1cxX75xX76xX14dxX3xX2xX25xX3xX2xX2xX3xX36xX75xX3xX23xX1cxX75xX76xX3xX40xX2xX3xX1x40cfxX23xX1cxX3xXexX1xX81xX23xX1cxX3xX2b0xXexX347xX4xX3xX5xX75xX3xX2xX44xX3xX23xX1cxX75xX76xX3xX1fxX229xXexX3xX5xXc3xX23xX25xX3xXexX1xX6xX76xX3xX36xX2cfxX3xX2xX30xX3xX23xX1cxX75xX76xX3xX1fxX229xXexX3xX5xXc3xX23xX2b6xX42xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25fxX128xX66xX76xXaxX12xX2exX15xXc4xX3xXexX13exX28bxX23xX1cxX3xX36xX75xX128xX3xX23xX1cxX75xX76xX3xX23xX1cxX1xX5d5xX25xX3xX23xX1cxX75xX76xX3xX5x51fexX3xXexX1xX2cfxX3xX47xX3bxX52exX4xX3xX5xX28bxXdxX3xX7xX6xX23xX1cxX3xX23xX1cxX75xX76xX3xX5xX75xX1fxX3xX36xXdxX5a4xX4xX3xXexXdxX15xXbxX3xXexX1xX10xX128xX3xX7xX6xXc4xX3xX23xX1cxX75xX76xX3xX23xX1cxX1xX5d5xXc0xX3xX23xX15xXc4xX3xXexX13exX28bxX23xX1cxX3xX36xX75xX128xX3xX66xX2f7xXbxX3xX23xX1cxX1xX5d5xX3xXcxX15xXexX3xX2exX1cxXc4xX76xX301xX23xX3xX47xX81xX23xX3xXexX1xX2cfxX3xX47xX3bxX52exX4xX3xX5xX28bxXdxX3xX7xX6xX23xX1cxX3xX111xX474xX3xX47xXdxX37xXc4xX3xX4xX1xX5d5xX23xX1xX3xXexXdxX15xXbxX3xXexX1xX10xX128xX42xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx67adxX128xXc4xX13exX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX128xX3xXcxXcxeb0xa7b7xX2exX0xX54xXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất

Đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất
2023-06-02 08:41:00

baophutho.vn Công nghiệp chế biến thực phẩm là một trong nhóm các ngành công nghiệp nền tảng, có lợi thế phát triển, giữ vai trò quan trọng trong phát triển...

Xứng tầm đô thị văn minh, hiện đại

Xứng tầm đô thị văn minh, hiện đại
2023-06-02 07:28:00

baophutho.vn Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh, nơi có Đền Hùng - Khu Di tích lịch sử đặc biệt cấp Quốc gia, để có diện...

Vươn tới thương hiệu OCOP bốn sao

Vươn tới thương hiệu OCOP bốn sao
2022-12-12 08:17:00

baophutho.vn Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Trường Foods thành lập tháng 6 năm 2015 với ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tiền thân của...

Khai trương cửa hàng Co.op Food PTH Tứ Xã

Khai trương cửa hàng Co.op Food PTH Tứ Xã
2022-12-10 11:35:00

baophutho.vn Ngày 10/12, Siêu thị Co.opmart Việt Trì tổ chức khai trương cửa hàng thực phẩm an toàn tiện lợi Co.op Food PTH Tứ Xã tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao.

Huy động tiền gửi trong dân

Huy động tiền gửi trong dân
2022-12-10 08:04:00

baophutho.vn Trước các đợt tăng lãi suất liên tục của hơn 90 ngân hàng trên thế giới, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn, thời gian gần đây, Ngân...

Thúc đẩy phát triển kinh tế số

Thúc đẩy phát triển kinh tế số
2022-12-09 07:52:00

baophutho.vn Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đánh dấu sự phát triển vượt bậc trong việc sử dụng dữ liệu vào các hoạt động của đời sống xã hội, nhất là...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long