Cập nhật:  GMT+7
1a5cx2d10xb075x7fcdx73fdx4a6fxa237x27a7x2713xX7x8b34x8131x52f6x2d28x34f4x7143xX5x45ebxXaxb229xXcx3e85xX6x4ff9xX3xXexX1x4236x9677xa34ex7038xX3x970dx771dxX1cxX3xX4xX1xae65xX3x4caax8f6bxX1cxX1dxX3x4d07xaf38x2e4cxX3xX4xX1xX1ax1f02xX1cxX1dxX3xXexX14x2a54xX1cxX1xX3x6412x5b23xXdx9ae3xXdxX3x3b61xX1axa816xXexX3xX43xX28xX3x6a7exX3xXexX14x6d5dxX1cxX1dxX3x73f7x46bdxX28xX3xXexXdx5aa3xX1cxX3xXex953fx77f9xX0x6cfbxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8e42xX10xX6x59c9xXaxX12x7cc5xX1dxX28x357dxX3x2fedxX60x21aax6a7dxX3x9eafxXdxX10xXexXexX10xX5xX3xa77axX1xX4fxX3xXcxX1x6defxX3xXex9f82xX3xX4xX1x320bxX4xX3xX5x280axX3xXexX14xX6xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX4xX1xX1axX33xX1cxX1dxX3xXexX14xX39xX1cxX1xX3xX3dxX3exXdxX40xXdxX3xX43xX1axX45xXexX3xX43xX28xX3xX4bxX3xXexX14xX4fxX1cxX1dxX3xX53xX54xX28xX3xXexXdxX59xX1cxX3xXexX5dxX5exX3xX4xX1xX16xX3xX4xa73exX4xX3x87e4xX1xXdbxX4xX1xX3xX1xX28xX1cxX1dxX3xX43xX6xX78xX3xX43x7dffxX1cxX3xXexX14xX4fxX1cxX1dxX3xXexX1xX1axX1bxX1cxX1dx5fffxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX6xXbxXexXdxX16xX1cxXaxX12xX0xXdxX43xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2exX10xX1cxXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXax5749xXdxX72xXexX1x2807xX3xX2x9c7exX13axX13axXbx68bdx2af6xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX137xX3x8451xX2xX7axXbxX13exX13fxXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX60xX60xX4xXfdxX1fxX6xX16xXbxX1xX54xXexX1xX16xXfdxX27xX1cxX60xX72xX10xX7xXdexXexX16xXbxX60xX1cxX10xX132xX7xX60x5f4fx466axX2xX7axX60xX2xX2xX2xX72xX174xX174xX13axX2xX2xX7cx4749xXexX2x79e2xX5xX174xX4bxX175xX186xX174xa29dxX183xX149xX18dxX7cxX183xX4bxX183xX18dxX186xX149xX175xX183xX183xX18dxX7axX149xXfdx9b8bxXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX6xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX1cxX3xX4xX1xX25xX3xX27xX28xX1cxX1dxX3xX2cxX2dxX2exX3xX4xX1xX1axX33xX1cxX1dxX3xXexX14xX39xX1cxX1xX3xX3dxX3exXdxX40xXdxX3xX43xX1axX45xXexX3xX43xX28xX3xX4bxX3xXexX14xX4fxX1cxX1dxX3xX53xX54xX28xX3xXexXdxX59xX1cxX3xXexX5dxX5exXaxX3xX132xXdxX72xXexX1xX9xXaxX2xX13axX13axX13axXaxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxX149xX2xX7axXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX6xXbxXexXdxX16xX1cxXaxX12x45f8x9fb0xXdxX3xX72xXdx6785xX1cxX3xX7fxXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX87xX1xX4fxX3xXcxX1xX8dxX3xXexX14xX6xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX4xX1xX16xX3xX1xX6xXdxX3xXdexX1xXdbxX4xX1xX3xX1xX28xX1cxX1dxX3xX43xX6xX78xX3xX43xXeexX1cxXfdxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8160xX16xX72xX78xXaxX12xX22bx2c70xX78xX3xX5xX28xX3xX4xX1xX1axX33xX1cxX1dxX3xXexX14xX39xX1cxX1xX3xX72xX16xX3xXcxX90xX1cxX1dxX3xX2ex516axX1cxX1dxX3xXexX78xX3xX7fxXdxX98xX1cxX3xXexX1xX29dxX1cxX1dxX3xX7fxXdxX10xXexXexX10xX5xX3xXexX14xXdx304bxX1cxX3xXdexX1xX6xXdxX3xXexX14x549axX1cxX3xX149xX175xX3xXexX25xX1cxX1xX7dxX3xXexX1xX28xX1cxX1xX3xXbxX1xX20xX3xXexa30axX3xX1cxX1dxX28xX78xX3xX2xX13axX60xX2xX174xX60xX174xX13axX174xX174xX4bxX174xX18dxX60xX174xX60xX174xX13axX174xX175xX3xX72xX28xX1cxX1xX3xX4xX1xX16xX3xXex9618xXexX3xX4x5969xX3xXdexX1xXdbxX4xX1xX3xX1xX28xX1cxX1dxX3xX7x3b74xX3xX72x494axX1cxX1dxX3xX72x4a22xX4xX1xX3xX27xX316xX3x66e4xX1cxXexX10xX14xX1cxX10xXexX3xX4xXdbxXbxX3xX53xX54xX6xX1cxX1dxX3xX7fxXdxX10xXexXexX10xX5xX3x9883xX3exXdxX40xXdx7ba0xX3xXexX14xX2c4xX1cxX3xXbxX1xX22cxX43xX3xX27xXdxX3xXexX16xX28xX1cxX3xX53xX54xX20xX4xXfdxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27axX16xX72xX78xXaxX12xX2exX1xX1axX33xX1cxX1dxX3xXexX14xX39xX1cxX1xX3xX72xXdxX98xX1cxX3xX14xX6xX3xX27x3181xXdxX3xX1fxX6xX3x4630xX45xXexX3xX53xX54xX6xX78xX3xX7xX20xX7dxX3xX43xb0a1xXdxX3xX38cxX45xXexX3xXexX39xX43xX3xX14xX6xX3xX186xX149xX3xXdexX1xXdbxX4xX1xX3xX1xX28xX1cxX1dxX3xXexX14xX4fxX1cxX1dxX3xXexX1xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX27xX386xXdxX3xX43x39c0xXexX3xX1dxXdxX305xXdxX3xX38cx6f83xX4xX3xX1fxXdxX231xXexX3xX5xX28xX3xX43xX3c8xXexX3xX4xX281xX78xX3xX27xX28xX1cxX1dxX3xX2cxX2dxX2exX3xX7axX7axX7axX7axX3xX27xX28xX3xX186xX7cxX3xX1dxXdxX305xXdxX3xXdexX1xX54xX78xa473xX1cxX3xXdexX1x2e02xX4xX1xX7dxX3xX43xX39axXdxX3xX1dxXdxX305xXdxX3xXexX14xX31bxX3xX1dxXdxXdbxX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX25xX3xX27xX28xX1cxX1dxX3xX2cxX2dxX2exX3xX7axX7axX7axX7axX7dxX3xXexX90xX1cxX1dxX3xX1dxXdxXdbxX3xXexX14xX31bxX3xX1dxXdxX305xXdxX3xXexX1xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1xX33xX1cxX3xX174xX7dxX174xX3xXexX5dxX3xX38cx4ba7xX1cxX1dxXfdxX3xXcxX22cxXdxX3xX87xX1xX4fxX3xXcxX1xX8dxX7dxX3xX53xX54xX6xX3xX1fxX6xX3xX38cxX45xXexX3xX53xX54xX6xX78xX3xX7xX20xX7dxX3xX38cx6de1xX3xX4x1c9fxX3xX1xX6xXdxX3xXdexX1xXdbxX4xX1xX3xX1xX28xX1cxX1dxX3xX43xX6xX78xX3xX43xXeexX1cxX3xXexX1xX54xX3c8xX4xX3xX1xX54xX78xX231xX1cxX3xXcxX1xX6xX1cxX1xX3xX27axX6xX3xXexX14xX4fxX1cxX1dxX3xXexX1xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1dxXdxX305xXdxX3xXdexX1xX54xX78xX401xX1cxX3xXdexX1xX406xX4xX1xX7dxX3xX43xX39axXdxX3xXdexX1xXdbxX4xX1xX3xX1xX28xX1cxX1dxX3xX38cxX1axX45xX4xX3xXexX3d1xX1cxX1dxX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX25xX3xX27xX28xX1cxX1dxX3xX2cxX2dxX2exXfdxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb79fxX54xXexX1xX16xX14xXaxX12xX87xX1xX6xX1cxX3xb274xX78xX2c4xX1cxX0xX60xXbxX12

Phan Uyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Năng suất vụ Mùa ước đạt 55,2 tạ/ha

Năng suất vụ Mùa ước đạt 55,2 tạ/ha
2023-09-28 09:27:00

baophutho.vn Hiện nay, bà con nông dân trên địa bàn toàn tỉnh đang tập trung thu hoạch vụ Mùa và làm đất để chuẩn bị sản xuất vụ Đông, đảm bảo khung lịch...

Nâng cao giá trị cây bản địa

Nâng cao giá trị cây bản địa
2023-05-09 07:54:00

baophutho.vn Cây bản địa là những loại cây phát triển, phân bố tự nhiên tại địa phương, phù hợp với đất đai, khí hậu và gần gũi với cuộc sống người dân bao...

Đầu tư hạ tầng lưới điện đồng bộ

Đầu tư hạ tầng lưới điện đồng bộ
2023-05-08 09:11:00

baophutho.vn Đảm bảo nguồn điện liên tục, ổn định là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư. Xác định được...

Thông báo thay đổi giá bán điện

Thông báo thay đổi giá bán điện
2023-05-05 21:06:00

baophutho.vn Căn cứ Quyết định số 1062/QĐ-BCT ngày 4/5/2023 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện, thực hiện Quyết định số 377/EVN-QĐ ngày 27/4/2023...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long