Cập nhật:  GMT+7
953bxd9b0xcdc1x9b2cx10e76x11396xd588xacb5xdb09xX7xd5dfxd834xf481x11346xe974xd3b1xX5xd263xXax10eb0xXcxc3b7xd358xf096xX3x10021xaa15x11478xb65dxX1bxX3xXexf828xX3xd32dxa90cxX16xe890xX3xX4x95e0xXdxX3xXexe3f6xdfcdxf446xX3xX16xa724xX16xX24xX3xX4xb1f2xXbxX2dxX3xX1xXdxe12fxX16xX3xX21xX2bxXdxX3xX1x1190bxX6xX3xX5x1008fx117fdxXdxX3xX21xXdxX3bxX16xX3xXexX1fxX16xX1xX3xe6d3xX1xf13cxX3xXcxX1xcb21xX0xe0fbxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxaf8exX10xX6xa4d3xXaxX12xXcxX1x112d6xX4xX3xX1xXdxX3bxX16xX3xXbxX1xX47x101c2xX16xX24xX3xX4xX1xX30xfd7fxX3xa25exab7exXdxX3bxX16xX3xX21xXdxX3xXexX14xX47xX48xX4xX3xX86xa04axXexX3x9734xX47xX48xX4xdd42xX2dxX3xXex11214xX3xX16x981exX86xX3xa6a3xX1bxXa9xX1bxX3xX21x10d46xX16xX3xX16xX6xed00xX2dxX3xX16xX24xdb82xX16xX1xX3xX21xXdxX3bxX16xX3xX21xf666xX3xX21xeeebxdd3cxX3xXexX47xX3xXexX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxX1bxX3xXexX1fxX3xX21xX22xX16xX24xX3xX4xX27xXdxX3xXexX2bxX2cxX2dxX3xX16xX30xX16xX24xX3xX4xX35xXbxX2dxX3xX1xXdxX3bxX16xX3xX21xX2bxXdxX3xX1xX43xX6xX3xX5xX47xX48xXdxX3xX21xXdxX3bxX16xX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX2cxXb9xX16xX3xXexX1fxX16xX1xX3xX55xX1xX57xX3xXcxX1xX5bxX19xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx108e1xX6xXbxXexXdxX2cxX16xXaxX12xX0xXdxX86xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12fxX10xX16xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexXb4xX5xX10xX9xXaxd586xXdxX6fxXexX1xbc3cxX3xX2xX1bxX1bxX1bxXbx9dadxdeacxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX159xX3xd944xX1axX18xXbxX160xX161xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX5dxX5dxX4xX19xX9bxX6xX2cxXbxX1xXc7xXexX1xX2cxX19x115b8xX16xX5dxX6fxX10xX7xf55dxXexX2cxXbxX5dxX16xX10xX154xX7xX5dxXa9xX1axX1bxd212xX5dxX2xX2xX2xX6fxXa9xX2xc62exXa9xX1bxX18xX199xXexX1axX5x105fdxb9d5xXdxX86xX24xX1aaxd4cfxX1afxX16bxX1a9xX19x100ebxXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxX1bxX3xXexX1fxX3xX21xX22xX16xX24xX3xX4xX27xXdxX3xXexX2bxX2cxX2dxX3xX16xX30xX16xX24xX3xX4xX35xXbxX2dxX3xX1xXdxX3bxX16xX3xX21xX2bxXdxX3xX1xX43xX6xX3xX5xX47xX48xXdxX3xX21xXdxX3bxX16xX3xXexX1fxX16xX1xX3xX55xX1xX57xX3xXcxX1xX5bxXaxX3xX154xXdxX6fxXexX1xX9xXaxX2xX1bxX1bxX1bxXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX16bxX1axX18xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX6xXbxXexXdxX2cxX16xXaxX12xebecxX24xXb9xX16xX1xX3xX89xXdxX3bxX16xX3xX5xX74xX4xX3xXexX14xXdxe071xX16xX3xX18cxX1xX6xXdxX3xX5xe47cxXbxX3xX21xfe8axXexX3xd649x10eedx10df8xX3xXcxXa9xX3xXcxX14xX2bxX86xX3xX2xX2xX1bxX18cxa58bxX3xXcxX1xf57fxXb4xX3xX26fxX30xX16xX19xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX260xX2cxX6fxXb4xXaxX12xXcxX14xX2cxX16xX24xX3xX21xX43xX2dxX3xX5xX47xX48xXdxX3xX21xXdxX3bxX16xX3xX2xX2xX1bxX18cxX26fxX3xX21xXc3xX3xX1xX2cxXb9xX16xX3xXexX1xXb9xX16xX1xX3xX160xX30xXb4xX3xX6fxX74xX16xX24xX3xX9bxX6xX3xXcxX14xX2bxX86xX3xX9bxXdxXafxX16xX3xeca1xXbxX3xf11cxXcxX260xX261x10e99xX3xX2xX2xX1bxX18cxX26fxX2dxX3xX24xX22xX86xX159xX3xX26fxXdxX3bxXexX3xXcxX14xd3b2xX3xXa9xX2dxX3xX12fxe916xX86xX3xd804xX1xX15xX3xXa9xX3xX2d0xXexX2bxXdxX3xX2f2xX12fxX23dxX3xX12fxX2efxX86xX3xX2f2xX1xX15xX2d4xX2dxX3xX55xX1xX57xX3xX6cxXb9xX3xX2d0xXexX2bxXdxX3xX2f2xX12fxX23dxX3xX55xX1xX57xX3xX6cxXb9xX2d4xX2dxX3xX21xX22xX16xX24xX3xXexX1xb741xXdxX3xX5xX258xXbxX3xX21xX25cxXexX3xXexX1xX15xX86xX3xX86xX2cdxXb4xX3xX9bxXdxXafxX16xX3xX2cdxXbxX3xXcxXa9xX3xXexX2bxXdxX3xXcxX14xX2bxX86xX3xX2xX2xX1bxX18cxX26fxX3xXcxX1xX273xXb4xX3xX26fxX30xX16xX2dxX3xXexce01xX16xX24xX3xX86x102acxX4xX3xX21xXc6xXc7xX3xXexX47xX3xX1xX7fxX16xX3xX16bxX1bxX1bxX3xXexX1fxX3xX21xX22xX16xX24xX19xX3xX6cxXdxX3bxX16xX3xX21xX6xX16xX24xX3xXexX14xXdxX24fxX16xX3xX18cxX1xX6xXdxX3xX2xX16bxX3xX6fxX74xX3xX2cdxX16xX3xXexX14xX15xX16xX3xX5xX47xX48xXdxX3xX21xXdxX3bxX16xX3xX2xX2xX1bxX18cxX26fxX3xX24xX22xX86xX3xX2xX2xX3xX6fxX74xX3xX2cdxX16xX3xX21xX47xX32bxX16xX24xX3xX6fxX30xXb4xX3xX186xXb9xX3xX16xXa6xX86xX3xX6fxX74xX3xX2cdxX16xX3xXcxX260xX261xX3xX2d0xXcxX260xX261xX3xX2xX2xX1bxX18cxX26fxX3xX6cxX2bxX3xX6cxa2c6xX6xX2dxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xXcxX1xe119xXb4xX2dxX3xX260xXc3xXdxX3xX260xX6xX2dxX3xXcxX30xX16xX3xfdf2xX7fxX16xX2dxX3xX55xX1x1085axX3xX23dxXdxX16xX1xX3xXa9xX2d4xX3xX186xX48xXdxX3xXexX364xX16xX24xX3xX86xX369xX4xX3xX21xXc6xXc7xX3xXexX47xX3xXexX14xX15xX16xX3xXa9xX19xX1bxX1bxX1bxX3xXexbd1fxX3xX21xX22xX16xX24xX3xXexX14xX2cxX16xX24xX3xX21xX43xX3xX4xX2cdxX4xX3xX6fxX74xX3xX2cdxX16xX159xX3xXcxX260xX261xX3xX2xX2xX1bxX18cxX26fxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xXcxX1xX3faxXb4xX3xX7x1136axX3xX21xX43xX16xX24xX3xX21xXdxX3bxX16xX3xXexX14xX2cxX16xX24xX3xXexX1xX2cdxX16xX24xX3xXa9xX5dxX1bxXa9xXa9xX1axX2dxX3xXcxX260xX261xX3xX2xX2xX1bxX18cxX26fxX3xX6cxX2bxX3xX6cxX3eexX6xX3xX7xX46cxX3xX21xX43xX16xX24xX3xX21xXdxX3bxX16xX3xXexX14xX2cxX16xX24xX3xf205xXc7x111daxX3xa31bxX4b4xX5dxXa9xX1bxXa9xX1axX3xX21xX24fxX3xX21xX27xX86xX3xX9bxX27xX2cxX3xX186xfeb1xX3xX16xX24xXc7xX22xX16xX3xX21xXdxX3bxX16xX3xX4xX1xX2cxX3xXexX1fxX16xX1xX3xX55xX1xX57xX3xXcxX1xX5bxX3xXexX14xX2cxX16xX24xX3xXexX1xX32bxXdxX3xX24xXdxX6xX16xX3xXexX48xXdxX19xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX6xXbxXexXdxX2cxX16xXaxX12xX0xXdxX86xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12fxX10xX16xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexXb4xX5xX10xX9xXaxX154xXdxX6fxXexX1xX159xX3xX2xX1bxX1bxX1bxXbxX160xX161xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX159xX3xX16bxX16bxX199xXbxX160xX161xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX5dxX5dxX4xX19xX9bxX6xX2cxXbxX1xXc7xXexX1xX2cxX19xX186xX16xX5dxX6fxX10xX7xX18cxXexX2cxXbxX5dxX16xX10xX154xX7xX5dxXa9xX1axX1bxX199xX5dxX2xX2xX2xX6fxXa9xX2xX1a1xXa9xX1bxX1afxX1afxXexX1a1xXa9xX1bxX1bxX5xXa9xX1aaxXdxX86xX24xX1aaxX199xXa9xX1afxX1afxX19xX1b4xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxX1bxX3xXexX1fxX3xX21xX22xX16xX24xX3xX4xX27xXdxX3xXexX2bxX2cxX2dxX3xX16xX30xX16xX24xX3xX4xX35xXbxX2dxX3xX1xXdxX3bxX16xX3xX21xX2bxXdxX3xX1xX43xX6xX3xX5xX47xX48xXdxX3xX21xXdxX3bxX16xX3xXexX1fxX16xX1xX3xX55xX1xX57xX3xXcxX1xX5bxXaxX3xX154xXdxX6fxXexX1xX9xXaxX2xX1bxX1bxX1bxXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX16bxX16bxX199xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX6xXbxXexXdxX2cxX16xXaxX12xXcxX1xXdxX3xX4x117abxX16xX24xX3xXcxX260xX261xX3xX2xX2xX1bxX18cxX26fxX3xX55xX1xX57xX3xX6cxXb9xX2dxX3xX21xX2cdxXbxX3xX369xX16xX24xX3xX16xX1xXc7xX3xX4xXc6xXc7xX3xXbxX1xX273xX3xXexX27xXdxX3xX21xXdxX3bxX16xX3xX4xX61fxX16xX24xX3xX16xX24xX1xXdxX3bxXbxX3xX21xX6xX16xX24xX3xXexXa6xX16xX24xX3xX4xX6xX2cxX3xXexX2bxXdxX3xX2f2xX12fxX23dxX3xX55xX1xX57xX3xX6cxXb9xX19xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX260xX2cxX6fxXb4xXaxX12xX12fxX411xX16xX24xX3xX186xX48xXdxX3xX21xXc6xXc7xX3xXexX47xX3xX5xX47xX48xXdxX3xX21xXdxX3bxX16xX3xX4xX6xX2cxX3xXexX1xXafxX2dxX3xX16xXa6xX86xX3xXa9xX1bxXa9xX1axX2dxX3xX16xX24xXb9xX16xX1xX3xX21xXdxX3bxX16xX3xXexd893xXbxX3xXexX14xXc7xX16xX24xX3xX160xX30xXb4xX3xX6fxX74xX16xX24xX3xX86xX48xXdxX3xX186xXb9xX3xX4xX27xXdxX3xXexX2bxX2cxX3xX2xXa9xXa9xX18cxX86xX3xX21xX47xX32bxX16xX24xX3xX6fxX30xXb4xX3xXexX14xXc7xX16xX24xX3xXexX1xXafxX161xX3xX1axX1afxX1afxX3xX21xX47xX32bxX16xX24xX3xX6fxX30xXb4xX3xX1xX2bxX3xX2cdxXbxX3xX186xXb9xX3xX199xX1afxX3xXcxX260xX261xX2dxX3xX21xX24fxX3xX1xX2cxXb9xX16xX3xXexX1xXb9xX16xX1xX3xX86xX273xX4xX3xXexXdxX15xXc7xX3xX24xXdxX6xXdxX3xX21xX2cxX2bxX16xX3xXa9xX1bxXa9xX1bxX1aaxXa9xX1bxXa9xX1axX3xX160xX30xXb4xX3xX6fxX74xX16xX24xX3xX86xX48xXdxX3xX186xXb9xX3xX4xX27xXdxX3xXexX2bxX2cxX3xX199xX1axX1axX18cxX86xX3xX21xX47xX32bxX16xX24xX3xX6fxX30xXb4xX3xXexX14xXc7xX16xX24xX3xXexX1xXafxX161xX3xX2xX19xX1bxX1bxX1bxX18cxX86xX3xX21xX47xX32bxX16xX24xX3xX6fxX30xXb4xX3xX1xX2bxX3xXexX1xXafxX161xX3xX199xX1a9xX1afxX3xXcxX260xX261xX3xXbxX1xX30xX16xX3xXbxX1xae6bxXdxX3xX186xX48xXdxX3xXexX364xX16xX24xX3xX4xX61fxX16xX24xX3xX7xXc7xX35xXexX3xX1xX7fxX16xX3xX2xX1a9xX199xX19xX1bxX1bxX1bxX18cxX26fxX261xX3xX2d0xXexX364xX16xX24xX3xX86xX369xX4xX3xX21xXc6xXc7xX3xXexX47xX3xXexX14xX15xX16xX3xX2xX19xX199xX1bxX1bxX3xXexX1fxX3xX21xX22xX16xX24xX2d4xX2dxX3xX21xX27xX86xX3xX9bxX27xX2cxX3xX16xX1xXc7xX3xX4xXc6xXc7xX3xXexXdxX15xXc7xX3xXexX1xX273xX3xX21xXdxX3bxX16xX2dxX3xX16xX30xX16xX24xX3xX4xX6xX2cxX3xX21xX32bxXdxX3xX7xX7abxX16xX24xX3xX4xX3faxX6xX3xX16xX1xX30xX16xX3xX6fxX30xX16xX2dxX3xX24xX43xXbxX3xXbxX1xXc6xX16xX3xXex10587xX4xX1xX3xX4xX74xX4xX3xX186xXb9xX2cxX3xX186xXdxX3bxX4xX3xXexX1xX74xX4xX3xX1xXdxX3bxX16xX3xX4xX1xXdxXafxX16xX3xX5xX47xf179xX4xX3xXbxX1xX2cdxXexX3xXexX14xXdxX24fxX16xX3xX18cxXdxX16xX1xX3xXexXafxX2dxX3xX6xX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX160xXc3xX3xX1xX98xXdxX3xX4xX3faxX6xX3xX4xX2cdxX4xX3xX21xa83cxX6xX3xXbxX1xX47xX7fxX16xX24xX3xXexX14xX2cxX16xX24xX3xXexX1fxX16xX1xX19xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX6xXbxXexXdxX2cxX16xXaxX12xX0xXdxX86xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12fxX10xX16xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexXb4xX5xX10xX9xXaxX154xXdxX6fxXexX1xX159xX3xX2xX1bxX1bxX1bxXbxX160xX161xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX159xX3xX16bxX1bxX18xXbxX160xX161xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX5dxX5dxX4xX19xX9bxX6xX2cxXbxX1xXc7xXexX1xX2cxX19xX186xX16xX5dxX6fxX10xX7xX18cxXexX2cxXbxX5dxX16xX10xX154xX7xX5dxXa9xX1axX1bxX199xX5dxX2xX2xX2xX6fxXa9xX2xX1a1xXa9xX2xX1bxX1a9xXexX199xX2xX1axX1axX5xXa9xX1aaxX6fxX1b4xXdxX1aaxX1bxX1afxX1a1xX1afxX19xX1b4xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxX1bxX3xXexX1fxX3xX21xX22xX16xX24xX3xX4xX27xXdxX3xXexX2bxX2cxX2dxX3xX16xX30xX16xX24xX3xX4xX35xXbxX2dxX3xX1xXdxX3bxX16xX3xX21xX2bxXdxX3xX1xX43xX6xX3xX5xX47xX48xXdxX3xX21xXdxX3bxX16xX3xXexX1fxX16xX1xX3xX55xX1xX57xX3xXcxX1xX5bxXaxX3xX154xXdxX6fxXexX1xX9xXaxX2xX1bxX1bxX1bxXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX16bxX1bxX18xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX6xXbxXexXdxX2cxX16xXaxX12xXcxX14xX2bxX86xX3xX2xX2xX1bxX18cxX26fxX3xXcxX1xX273xXb4xX3xX26fxX30xX16xX3xX86xX48xXdxX3xX21xX47xX862xX4xX3xX4xX27xXdxX3xXexX2bxX2cxX2dxX3xX16xX30xX16xX24xX3xX4xX35xXbxX19xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX261xXc7xXexX1xX2cxX14xXaxX12xX89xXdxX16xX1xX3xX26fxa996xX0xX5dxXbxX12

Đinh Vũ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thích ứng với xu hướng hiện đại

Thích ứng với xu hướng hiện đại
2023-02-14 08:19:00

baophutho.vn Những năm qua, các địa phương trong tỉnh đã linh hoạt lồng ghép nhiều nguồn vốn để đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo chợ truyền thống, đồng...

Phát huy vai trò trụ cột của nền kinh tế

Phát huy vai trò trụ cột của nền kinh tế
2023-02-11 18:08:00

baophutho.vn Năm 2022, trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, cùng với sự nỗ lực vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Phú Thọ đã có nhiều giải...

Xuân mới Đồng Xuân

Xuân mới Đồng Xuân
2023-02-11 08:34:00

baophutho.vn Năm 2017, xã Đồng Xuân (huyện Thanh Ba) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Trên nền tảng kết quả đạt được, nhất là từ khi được huyện Thanh Ba chọn...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long