Cập nhật:  GMT+7
acebx15140xf3bex13817x17092xf332x149e0xd586x13197xX7x16eb1xaed8x15101xefa4x12e0fx1087bxX5x15070xXaxda51xXcxfbd2x1651bx16370xX3xfeabx124f9xX3x17f7bx1384dxX3xX1bxXdxX3xXbxX1x160f0x14bf8xX3xXexX14xfa1dxX16x15e4axX3xX5x15daexX16xX1xX3xX1bx14527xX4xX3xX5x10aa7xX24xX3xX16xX2axX1xXdxf404xXbxX0xb6b4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbe0exX10xX6x181f3xXaxX12xXcxX1x17aabxXdxX3xX2axXdxX6xX16xX3x132d8x18b11xX6x1929fxX3xX5xX32xX4xX3xX5xbbb1xd710xX16xX2axX3x10835xXdxe318xX24xX3xX5xX36xX24xX3xXexX14xX15xX16xX3x14c9fx146c6xX6xX3xb34exb17dxX16xX3xXex10764xX16xX1xX3xX7cxc538xX3xXbxX1x15f72xXdxX3xX1xX6axXbxX3xX1bx12642xXdxX3xX4xeed8xX4xX3xX4x15cd9xX3xX5fxX60xX6xX16xX3xX4x15c9fxX3xX5xXdxX15xX16xX3xX5fxX60xX6xX16xX62xX3xX4xX1x1854dxX16xX1xX3xX5fxX60x10ba4x12a98xX16xX3xX7cxX7dxX6xX3xXbxX1xX69xX9exX16xX2axX3xXex1096exX3xX4xX1x124b5xX4xX3xXexX60xc0d2xX16xX3xXexX14xX6xX62xX3x16367xXdxX70xX24xX3xX7xX28xX9axXexX62xX3xX80xX9axX24xX3xX7cxX7dxX6xX3xX80xX81xX16xX3xXdcxX7dxXbxX3xXexX1xX57xXdxX3x16228x134e5xX3xX5x19024xX3xX16xX1x1735fxX16xX2axX3xX1xX81xX16xX1xX3xX1bxXdxX3xX1bxXdxX3xXbxX1xX23xX24xX3xXexX14xX28xX16xX2axX3xX5xX2dxX16xX1xX3xX1bxX32xX4xX3xX5xX36xX24xX3xX16xX2axX1xXdxX3dxXbxX3xXdcxX1x11803xX16xX2axX3xX7cxX70xX3xXdcxd043xX3xXfcx17259xX60xX3xXfcxX36xX24xX3xX1xX23xXdxX3xX7cx132c2xX16xX3xX14x163b4xX16xX2ax13385xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11a0axX6xXbxXexXdxX28xX16xXaxX12xX0xXdxX24xX2axX3xX7xXexXbbxX5xX10xX9xXaxc156xXdxX52xXexX1xd1a4xX3xX2xX19xX19xX19xXbxXfcxe2d1xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX17cxX3xX18xed4ex10674xXbxXfcxX184xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX40xX40xX4xX152xX80xX6xX28xXbxX1xX60xXexX1xX28xX152xX1bxX16xX40xX52xX10xX7xXdcxXexX28xXbxX40xX16xX10xX177xX7xX40xe3baxX190xX19xf8fcxX40xX2xX2xX2xX52xX2xX19xX1bcxX190xX18fxX18fxX1b9xXexX18fxX19xcd55xX5xX2xX19xee96xXdxX24xX2axX1d0xX1b9xX19xX1b9xX190xX19xX1b9xX2xX18xX1d0xX2xX1ccxX1ccxX2xX18fxX19xX152x1020exXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1bxXdxX3xXbxX1xX23xX24xX3xXexX14xX28xX16xX2axX3xX5xX2dxX16xX1xX3xX1bxX32xX4xX3xX5xX36xX24xX3xX16xX2axX1xXdxX3dxXbxXaxX3xX177xXdxX52xXexX1xX9xXaxX2xX19xX19xX19xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX18xX18fxX190xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX6xXbxXexXdxX28xX16xXaxX12x14691xX32xX4xX3xX5xX69xX6axX16xX2axX3xX4xX1xXcfxX4xX3xX16xc731xX16xX2axX3xX1xX60xXbbxX3dxX16xX3xX162x13284xX24xX3xX6exX1xX15xX3xXexX7dxX4xX1xX3xXexX1xX60xX3xX5xX28xX6xX3xX5xX81xX3xXexX6xX16xX2axX3xX1bx1521bxXexX3xX80x1848exXbbxX3xX4xX1xXdxX24xX3xXexX32xX3xX16xX1xXdxX15xX16xX152xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16299xX28xX52xXbbxXaxX12xXcxX1xX10xX28xX3xX80xX9axX28xX3xX80xX9axX28xX3xX4xd485xX6xX3xX162xX1xXdxX3xX4xX1cxX4xX3xX6exXdxX70xX24xX3xX5xX36xX24xX3xXexX85xX16xX1xX62xX3xXexX14fxX3xX16xX261xX24xX3xX1b9xX19xX1b9xX1b9xX3xX7cxX14bxX16xX3xX16xX6xXbbxX62xX3xX5xX32xX4xX3xX5xX69xX6axX16xX2axX3xX6exXdxX70xX24xX3xX5xX36xX24xX3xXexX14xX15xX16xX3xX7cxX7dxX6xX3xX80xX81xX16xX3xX7cxX8axX3xXbxX1xX9axXexX3xX1xXdxX3dxX16xX62xX3xX80x1457fxXexX3xX2axXdxX104xX3xX1bxX81xX3xXfcxXfdxX3xX5xX100xX3xX1bxXdxX3xXbxX1xX23xX24xX3xX1xX81xX16xX1xX3xX4xX1xXb5xX16xX1xX3xX18xX1b9xX3xX1bxX1cxX3xX1bxXdxX3xXbxX1xX23xX24xX3xX5xX36xX24xX3xX16xX2axX1xXdxX3dxXbxX3x1906bxX2axXdx16977xX24xX3xX190xX2xX3xX1bxX1cxX3xX7xX28xX3xX1bxX96xXdxX3xX4x186d4xX16xX2axX3xXdcxc537xea9exX152xX3xXcxX6xX16xX2axX3xX1bxX289xXexX62xX3xXbxX1xX69xX9exX16xX2axX3xXexXdxX3dxX16xX3xXexX7dxX4xX1xX3xXexX1xX60xX3xX7cxX69xX6axX4xX3xX2ax15d8exX24xX3xX16xX1xXdxXbcxX60xX3xX4xX134xX16xX2axX3xX4xX1cxX3xX52xX6xX28xX3xXexX1xX2c1xX3xX4xX134xX16xX2axX62xX3xX1xX81xX16xX2axX3xXexX14xX261xX24xX3xX4xX9axX3xXexX1xX70xX3xX2axX39dxX24xX3xX7cxc0e8xX16xX2axX3xX1bxX289xXexX3xX14xX14fxX16xX2axX3xX1bxX81xX3xX4xX9axX4xX3xX5xX28xX81xXdxX3xX4xX1xXdxX24xX3xX1xX28xX6xX16xX2axX3xX52xX8axX62xX3xX1xX81xX16xX2axX3xX16xX2axX1x10b59xX16xX3xX24x1678dxXexX3xXdcxX1xX8exXdxX3xX2ax18af8xX152xX3xXcxXcbxX16xX2axX3xX7xX8exX3xXexXdxXbcxX16xX3xXexX1xX60xX3xX16xX3d2xXbxX3xX16xX2axX36xX16xX3xX7xX9axX4xX1xX3x10f19xX1xX81xX3xX16xX69xX96xX4xX3xX2axXd4xX16xX3xe961xX18fxX18xX3xXexX14xXdxX3dxX60xX3xX7cxX39dxX16xX2axX152xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX6xXbxXexXdxX28xX16xXaxX12xX0xXdxX24xX2axX3xX7xXexXbbxX5xX10xX9xXaxX177xXdxX52xXexX1xX17cxX3xX2xX19xX19xX19xXbxXfcxX184xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX17cxX3xX18xX43exX19xXbxXfcxX184xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX40xX40xX4xX152xX80xX6xX28xXbxX1xX60xXexX1xX28xX152xX1bxX16xX40xX52xX10xX7xXdcxXexX28xXbxX40xX16xX10xX177xX7xX40xX1b9xX190xX19xX1bcxX40xX2xX2xX2xX52xX2xX19xX1bcxX190xX43exX2xX2xXexX18xX1ccxX43exX43exX5xX18fxX1d0xXdxX24xX2axX1d0xX1b9xX19xX1b9xX190xX19xX1b9xX2xX18xX1d0xX2xX1ccxX1ccxX2xX190xX1b9xX152xX1e5xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1bxXdxX3xXbxX1xX23xX24xX3xXexX14xX28xX16xX2axX3xX5xX2dxX16xX1xX3xX1bxX32xX4xX3xX5xX36xX24xX3xX16xX2axX1xXdxX3dxXbxXaxX3xX177xXdxX52xXexX1xX9xXaxX2xX19xX19xX19xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX18xX43exX19xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX6xXbxXexXdxX28xX16xXaxX12xX251xX32xX4xX3xX5xX69xX6axX16xX2axX3xX4xX1xXcfxX4xX3xX16xX261xX16xX2axX3xX1xX60xXbbxX3dxX16xX3x101a4xX15xX16xX3xX251xX289xXbxX3xXexX1xX60xX3xX2axXdxX104xX3xX1xX81xX16xX2axX3xX16xX2axX1xX402xX16xX3xX24xX406xXexX3xX5xX69xX96xXdxX3xX4xX2c1xX6xX3xX16xX2axX69xX57xXdxX3xX52xX36xX16xX3xX7cxX9axX16xX1xX3xX80xX31fxXexX3xX4xX1xXdxX24xX152xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2adxX28xX52xXbbxXaxX12xX4fxX23xXexX3xX6exXdxX70xX24xX3xX5xX36xX24xX3xX4xX9axX4xX3xX1xX60xXbbxX3dxX16xX17cxX3xX4fxX23xX3xX4fx12715xX6xX62xX3xX565xX15xX16xX3xX251xX289xXbxX62xX3xd107xX28xX6xX16xX3xX4fxX36fxX16xX2axX62xX3x15979xX1xebaaxX3xX251xX36xX24xX3xXexXcbxX3xX4xX1xXcfxX4xX3xX16xX1xXdxXbcxX60xX3xX7cxX6axXexX3xXdcxXdxX70xX24xX3xXexX14xX6xX3xXexX1xX60xX3xX1xX39dxXdxX3xX1bxX81xX3xXexXdxX15xX60xX3xX1xX2c1xXbbxX3xX80xX6xX3xX16xX2axX1xX402xX16xX3xX24xX406xXexX3xX5xX69xX96xXdxX3xX1bxX81xX3xX16xX1xXdxXbcxX60xX3xX52xX1cxX16xX2axX3xX4xX1cxX3xX80xX31fxXexX62xX3xX80xX28dxXbbxX3xX4xX1xXdxX24xX184xX3xX7cxX39dxX16xX2axX3xXexX1xX57xXdxX3xXexX7dxX4xX1xX3xXexX1xX60xX3xX16xX1xXdxXbcxX60xX3xX4xX28xX16xX3xX4xX1xXdxX24xX3xe60bxX36xX24xX3xX4xXd4xX24xX62xX3xX4xX1xXdxX24xX3xX14xXdxX62xX3xX4xX1xXdxX24xX3xX7xX13cxX3xX1bxX81xX3xXexXdxX14bxXbxX3xX16xX1xX289xX16xX3xX80xX6xX3xX4xX9axX3xXexX1xX70xX3xXdcxX1xX85xX3xX52xX28xX3xX16xX2axX69xX57xXdxX3xX52xX36xX16xX3xXexX32xX3xX16xX2axX60xXbbxX3dxX16xX3xX80xX81xX16xX3xX2axXdxX6xX28xX3xXexX1xX35exX3xX1bxXbcxX3xX24xX134xXdxX3xXexX14xX69xX57xX16xX2axX3xXexX32xX3xX16xX1xXdxX15xX16xX152xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX6xXbxXexXdxX28xX16xXaxX12xX0xXdxX24xX2axX3xX7xXexXbbxX5xX10xX9xXaxX177xXdxX52xXexX1xX17cxX3xX2xX19xX19xX19xXbxXfcxX184xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX17cxX3xX43exX43exX1ccxXbxXfcxX184xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX40xX40xX4xX152xX80xX6xX28xXbxX1xX60xXexX1xX28xX152xX1bxX16xX40xX52xX10xX7xXdcxXexX28xXbxX40xX16xX10xX177xX7xX40xX1b9xX190xX19xX1bcxX40xX2xX2xX2xX52xX2xX19xX1bcxX190xX43exX1b9xX18fxXexX2xX18xX1b9xX190xX5xX18fxX1d0xXdxX24xX2axX1d0xX1b9xX19xX1b9xX190xX19xX1b9xX2xX18xX1d0xX2xX1ccxX1ccxX2xX1ccxX18fxX152xX1e5xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1bxXdxX3xXbxX1xX23xX24xX3xXexX14xX28xX16xX2axX3xX5xX2dxX16xX1xX3xX1bxX32xX4xX3xX5xX36xX24xX3xX16xX2axX1xXdxX3dxXbxXaxX3xX177xXdxX52xXexX1xX9xXaxX2xX19xX19xX19xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX43exX43exX1ccxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX6xXbxXexXdxX28xX16xXaxX12xX251xX32xX4xX3xX5xX69xX6axX16xX2axX3xX4xX1xXcfxX4xX3xX16xX261xX16xX2axX3xXexX60xXbbxX15xX16xX3xXexX14xX60xXbbxXbcxX16xX3xX4xX9axX4xX3xX1xX3d2xX3xX52xX36xX16xX3xXdcxX1xX134xX16xX2axX3xX7cxX9axX16xX1xX3xX80xX31fxXexX62xX3xX80xX28dxXbbxX3xX4xX1xXdxX24xX3xXexX32xX3xX16xX1xXdxX15xX16xX152xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2adxX28xX52xXbbxXaxX12xX162xX36fxX16xX2axX3xX1bxX96xXdxX3xX4xX134xX16xX2axX3xXexX9axX4xX3xXexX60xXd4xX16xX3xXexX14xX6xX62xX3xXdcxXdxX70xX24xX3xX7xX28xX9axXexX3xXfcxXfdxX3xX5xX100xX3xX4xX9axX4xX3xX1bxX1cxX3xX1bxXdxX3xXbxX1xX23xX24xX3xX5xX36xX24xX3xX16xX2axX1xXdxX3dxXbxX184xX3xX5xX32xX4xX3xX5xX69xX6axX16xX2axX3xX6exXdxX70xX24xX3xX5xX36xX24xX3xX4xX5d6xX16xX3xX1xX69xX96xX16xX2axX3xX52xX28dxX16xX3xX4xX9axX4xX3xX4xX9exX3xX7x17ae8xX3xX16xX60xX134xXdxX3xX16xX1xX8exXexX3xX7cxX3d2xX16xX2axX3xX1bxX289xXexX3xX1xX28xX6xX16xX2axX3xX52xX8axX3xXexX1xX32xX4xX3xX1xXdxX3dxX16xX3xX7cxX5f0xX16xX2axX3xX5fxX60xXbbxX3xX7cxX7dxX16xX1xX3xX4xX2c1xX6xX3xXbxX1xX9axXbxX3xX5xX60xX289xXexX152xX3xX5e3xX39dxX16xX2axX3xXexX1xX57xXdxX3xXexX261xX16xX2axX3xX4xX69xX57xX16xX2axX3xXdcxXdxX70xX24xX3xXexX14xX6xX3xX4xX134xX16xX2axX3xXexX9axX4xX3xXbxX1xX5d6xX16xX2axX3xX4xX1xX9axXbbxX3xX4xX1xX104xX6xX3xX4xX1xX9axXbbxX3xX14xX14fxX16xX2axX62xX3xX16xX2axX261xX16xX3xX4xX1x15de9xX16xX3xX1bxX81xX3xXfcxXfdxX3xX5xX100xX3xX16xX2axX1xXdxX15xX24xX3xX4xX9axX4xX3xX1xX81xX16xX1xX3xX1bxXdxX3xX1bxXdxX3xXbxX1xX23xX24xX3xX1bxXbcxX3xX7xX261xX16xX62xX3xX80xX31fxXexX62xX3xX24xX60xX6xX3xX80xX9axX16xX62xX3xX1bxX289xX16xX3xX4xX1xX60xXbbxX70xX16xX3xX4xX9axX4xX3xX5xX28xX23xXdxX3xX7cxX3d2xX16xX2axX3xX1bxX289xXexX62xX3xX4xX1xXdxX24xX3xX1xX28xX6xX16xX2axX3xX52xX8axX62xX3xX7cxX948xX4xX3xX80xXdxX3dxXexX3xX5xX81xX3xX4xX1xXdxX24xX3xX52xXdxX3xX4xX69xX152xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc5dcxX60xXexX1xX28xX14xXaxX12xXcxX1xX5f0xXbbxX3xX4fxccfdxX16xX2axX0xX40xXbxX12

Thúy Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Giàu từ nghề mộc

Giàu từ nghề mộc
2023-02-19 09:29:00

baophutho.vn “Làng nghề mộc Vân Du” được công nhận năm 2011, nhưng nghề mộc đã gắn bó với người dân Vân Du hơn nửa thế kỷ. Bằng sự cần mẫn - khéo léo và sự...

Trái ngọt vùng đồi

Trái ngọt vùng đồi
2023-02-18 08:51:00

baophutho.vn Mạnh dạn chuyển đổi giống cây trồng, tăng cường áp dụng tiến bộ KHKT để cải tiến quy trình chăm sóc, từ đó biến những vùng đất gò, đồi khô cằn...

Thực hiện tốt mục tiêu trồng cây phân tán

Thực hiện tốt mục tiêu trồng cây phân tán
2023-02-17 10:24:00

baophutho.vn Thực hiện Đề án “Trồng một tỉ cây xanh giai đoạn 2021-2025” của Thủ tướng Chính phủ, đi đôi với trồng rừng, tỉnh Phú Thọ chỉ đạo đẩy mạnh công...

Thích ứng linh hoạt để phát triển

Thích ứng linh hoạt để phát triển
2023-02-16 16:33:00

baophutho.vn Những ngày đầu Xuân Quý Mão năm 2023, chúng tôi có dịp được chứng kiến không khí lao động sản xuất nhộn nhịp, khẩn trương tại Công ty CP Supe...

Tân Sơn nỗ lực thoát nghèo

Tân Sơn nỗ lực thoát nghèo
2023-02-16 09:33:00

baophutho.vn Tân Sơn là huyện miền núi của tỉnh với tổng diện tích tự nhiên trên 68 nghìn ha, có 17 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long