Cập nhật:  GMT+7
f485x13fd1x1173bx154c7x17ff4x10d4axf9dax14f4ax17c4exX7x10567x1027cx14a0cx10e25x17960x13f3cxX5x181c7xXax128eex12db8x162a6x10cfexX3xXex15401x104bcxX3x138a6x18122xX1xX3xXexX18x112d7xX1cxX3x12227x1848cxX1cx166d6xX0x16e1dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx182d0xX10xX6x12eebxXaxX12xX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX3xX1bxX1cxX1xX3xXexX18xX21xX1cxX3xX24xX25xX1cxX27xX3xX5x1246fxX3xX24x12ad6xXexX3xX1cxX1xX15xX3xX4xf8f6xX15xX3xXex120cbxXexX3x107f0x160dbxX15xX3xX4x12ecdxX6xX3xX1xX60xX15xX3xX1xX68xXexX3xX1cxX1xX19xX1cxX27xX3xX1cxX27xX14x11079xXdxX3xX4xX1x1754fxXbxX3xX1bxX1cxX1xX3x16a51x12e81xX3xXexX1xX15x1586axXexX3xX7x11eb2x14c16xX3xX38xXdx1801cxX1cxX3xX4x15ea5xX3xX8cxX1x15af8xX3xX1cxX1xXdxff35xX15xX3xXexX18xX6xX1cxX27xX3x14bc3xX10x117a1xX3xX5xX14xX15xX3xXexX18xX19xX3xX1bxX1cxX1xX3xX4xX9fxX3xXexX1x13b9axX3xXexX1x15cf3xX6xX3xX24x13e83xX1cxX3xX1cxX1xX15xX3xX4xX60xX15xX3x1603cxX6xX3xX3bxX25xX1cxX27xX3xX4xX6cxX6xX3xX1cxX27xX14xX80xXdxX3xX3bxf6e0xX1cxX27xX97xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1793fx142c2xX3bxX67xXaxX12xX0xXexX6xXb3xX5xX10xX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxX24xX6xX18xX27xXdxX1cx15324x16e2cxXbx16134xX3xX6xX15xXexX100xXaxX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX3bxX12xX0xXdxX24xX27xX3xX7xX18xX4xX9xXaxX29xX29xX4xX97xXb3xX6xX100xXbxX1xX15xXexX1xX100xX97x12d90xX1cxX29xX3bxX10xX7xX8cxXexX100xXbxX29xX1cxX10xXb1xX7xX29xX2x1248dx14550xX156xX29xX156xfb16xX3bxX11axX2x14ff4xX2x14409x1006fxX161xXex1122exX2xX164xX155xX15exX5xX2xX97x15f95xXbxX27xXaxX3xX29xX12xX0xX29xXexX3bxX12xX0xX29xXexX18xX12xX0xX29xXexX6xXb3xX5xX10xX12xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX100xX3bxX67xXaxX12xXcxX18xX6xX1cxX27xX3x16890xX1xX100xXexX100xXb3xX15xX4xX8cxX10xXexX3xX11cxX15xX64xXexX3xX1xXdxX9bxX1cxX3xXex159efxX3xX8cxX1xXa3xX3xX5x16738xX15x17345xX3xX4xX9fxX3xX27xXdxX6xX100xX3xX3bxXdxX9bxX1cxX3xX3bx175bfxX3xX3bxXecxX1cxX27xX1c0xX3xXexX1xX1bexX1cxX3xXexX1xXdxX9bxX1cxX1c0xX3xX4xX9fxX3xXb3xX58xX3xX7xX14xX15xX3xXexX92xXbxX3xX4xXa3xX4xX3xX4x179d6xX1cxX27xX3xX4xX85xX3xX1xXdxX9bxX15xX3xX4xX1x147daxX1cxX1xX3xX1bxX1cxX1xX3xXbxX1xX100xX1cxX27xX3xXbxX1xfa35xX97xX3xX1a0xX1xXdxX21xX1cxX3xXb3xX1bxX1cxX3xX24xXdxX1d0xX1cxX3xXbxX1x11c38xX3xX4xX15xX1cxX27xX3xX4xX64xXbxX3xX3bxX15xX1cxX27xX3xX5xX14x12190xX1cxX27xX3xX5xX14xX15xX3xXexX18xX19xX3xX11ax1612exXffxX97xX3x14662x17559xXdxX3xXbxX1xXdxX21xX1cxX3xXb3xX1bxX1cxX3xXexX18xX1bxX3xXbxX1xX229xX1c0xX3xX1cxX27xX14xX80xXdxX3xX3bxXecxX1cxX27xX3xX8cxX1xX1f7xX1cxX27xX3xXb3x168e7xX3x111c5xX15xX1bxX1cxX27xX3xX4xXa3xX100xX3xX5xX55xX24xX3xXbxX1xXdxXa8xX1cxX1c0xX3xX4xX9fxX3xX3bxX15xX1cxX27xX3xX5xX14xX23bxX1cxX27xX3xX2xX161xX248xXffxX97xX3xX1a0xX1xX100xXexX100xXb3xX15xX4xX8cxX10xXexX3xX4xX1xX100xX3xXbxX1x12471xXbxX3xX1cxX27xX14xX80xXdxX3xX3bxXecxX1cxX27xX3xXdxX1cxX3xX144xX55xX3xXb3xXa3xX1cxX3xX4xXa3xX4xX3xXb3x1687bxX4xX3xX1bxX1cxX1xX3xX18xXdxX21xX1cxX27xX3xXb3xXdxX9bxXexX3xX1xX6xX67xX3xXdxX1cxX3xXexX1xX55xX1cxX1xX3xX4xXa3xX4xX3xX277xX15xX67xXc6xX1cxX3xX7xXa3xX4xX1xX3xX1bxX1cxX1xX3xXd9xXc6xX3xXb3xXa3xX1cxX97xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX100xX3bxX67xXaxX12xf67fxX275xX4xX1xX3xX144xX85xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x1563axX3xX1xffbaxX1cxX1xX3xX1bxX1cxX1xX3x10c90xX5xXdxX4xX8cxX18xX3xX4xX9fxX3xXexX18xX6xX1cxX27xX3xXb1xX10xXb3xX3xX3bxX1d0xX3xX7x12813xX3xX3bxX85xX1cxX27xX1c0xX3xX7xX6xX15xX3xX8cxX1xXdxX3xXd9xX14xX23bxX4xX3xX1cxX1bexX1cxX27xX3xX4xX64xXbxX3xX4xX9fxX3xXexX1xX21xX24xX3xX1cxX1xXdxXa8xX15xX3xXexX229xX1cxX1xX3xX1cxfca8xX1cxX27xX3xX27xfeacxX1cxX3xXexX1xX32bxX3xX144xX55xX3xX4xX1xX100xX3xXbxX1xX2b2xXbxX3xX11cxX10xX24xX1c0xX3xXexX1bxXdxX3xX1bxX1cxX1xX3x11b1dxX3xX1cxX1xXdxXa8xX15xX3xXd9xX58xX3xXbxX1xX1bexX1cxX3xX27xXdxX1bxXdxX3xX8cxX1xXa3xX4xX3xX1cxX1xX6xX15xX1c0xX3xXexX18xX100xX1cxX27xX3xXd9xX9fxX3xX4xX9fxX3xX4xX1bxX3xXd9xX58xX3xXbxX1xX1bexX1cxX3xX27xXdxX1bxXdxX3xX1cxX27xX15xX67xX21xX1cxX3xX27xX96xX4xX97xX3xX336xX5xXdxX4xX8cxX18xX3xX4xX15xX1cxX27xX3xX4xX64xXbxX3xX3bxX15xX1cxX27xX3xX5xX14xX23bxX1cxX27xX3xX5xX14xX15xX3xXexX18xX19xX3xX24xXdxX1d0xX1cxX3xXbxX1xX229xX3xX18xX64xXexX3xX5xX24dxX1cxX119xX3xX2xXcxXffxX3x15430xX2xX97xX161xX11axX156xX3xX248xXffx1178exX97xX3xfadcxX6xX15xX3xX8cxX1xXdxX3xXd9xXcexX3xXexX25xX100xX3xX4xXa3xX4xX3xX6xX5xXb3xX15xX24xX3xX1bxX1cxX1xX1c0xX3xX1cxX27xX14xX80xXdxX3xX3bxXecxX1cxX27xX3xX4xX9fxX3xXexX1xXc6xX3xXdxX1cxX3xX4xX1xX215xX1cxX27xX3xXexX1xX55xX1cxX1xX3xX1cxX1xX19xX1cxX27xX3xX277xX15xX67xXc6xX1cxX3xX7xXa3xX4xX1xX3xX1bxX1cxX1xX3xX11axX161xX3xXexX18xX6xX1cxX27xX3xX426xX4xX9fxX3xXexX229xX1cxX1xX3xXbxX1xX229xX42fxX97xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX100xX3bxX67xXaxX12xX38xX23bxXbxX3xX144xX24dxXdxX3xX144xXdxX9bxX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX32bxX3xX1bxX1cxX1xX3xXd9xX80xXdxX3xXexX1xX14xX80xX1cxX27xX3xX144xX55xX3xX1xX100xX55xX1cxX3xXexX100xX55xX1cxX3xX24xXdxX1d0xX1cxX3xXbxX1xX229xX1c0xX3xX336xX6xX4xX10xXb3xX100xX100xX8cxX3xX4xX1xX100xX3xXbxX1xX2b2xXbxX3xX1cxX27xX14xX80xXdxX3xX3bxXecxX1cxX27xX3xX1xXdxX9bxX15xX3xX4xX1xX205xX1cxX1xX3xX1xX32exX1cxX1xX3xX1bxX1cxX1xX3xX8cxX1xXa3xX3xXexX1xX15xX92xX1cxX3xXexXdxX9bxX1cxX1c0xX3xXd9x164dfxX1cxX27xX3xXexX1xX80xXdxX3xX4xX9fxX3xXexX1xXc6xX3xXexX25xX100xX3xX6xX5xXb3xX15xX24xX3xX1bxX1cxX1xX1c0xX3xXexX1xX21xX24xX3xX4xX1xX215xX3xXexX1xX229xX4xX1xX3xX144xX55xX3xXexX1xX1f7xX1cxX27xX3xXexXdxX1cxX3xX1cxX27xX55xX67xX3xXexX1xXa3xX1cxX27xX1c0xX3xXd9xX275xX6xX3xXd9xXdxXc6xX24xX3xX1xX6xX67xX3xX27xX385xX1cxX3xXexX1xX32bxX3xXb3xX25xX1cxX3xXb3x1480exX97xX3xX31dxXecxX3xX336xX6xX4xX10xXb3xX100xX100xX8cxX3xX5xX55xX24xX3xX27xXdxX1bxX24xX3xX8cxX229xX4xX1xX3xXexX1xX14xX24dxX4xX3xX4xX6cxX6xX3xX1bxX1cxX1xX3xX11cxX15xX96xX1cxX27xX3xXd9xXc6xX3xXbxX1xXecxX3xX1xX23bxXbxX3xX144xX24dxXdxX3xX27xXdxX6xX100xX3xX3bxXdxX9bxX1cxX3xXexX18xX6xX1cxX27xX3xX144xX55xX3xX8cxX1xX1f7xX1cxX27xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX32bxX3xXd9xX14xX23bxX4xX3xX1bxX1cxX1xX3xX144xX24dxXdxX3xX8cxX229xX4xX1xX3xXexX1xX14xX24dxX4xX3xX27xX96xX4xX1c0xX3xX7xX100xX1cxX27xX3xX1cxX27xX14xX80xXdxX3xX3bxXecxX1cxX27xX3xX4x185bbxX1cxX27xX3xX4xX9fxX3xXexX1xXc6xX3xX7xX34exX3xX3bxX85xX1cxX27xX3xX1bxX1cxX1xX3xX4xX9fxX3xXd9xX58xX3xXbxX1xX1bexX1cxX3xX27xXdxX1bxXdxX3xX5xX24dxX1cxX3xX1cxX68xX15xX3xX4xX1x17304xX1cxX3xXexXecxX67xX3xX4xX1xX650xX1cxX3xXexX1bxXdxX3xX5xX21xX1cxX3xX1bxX1cxX1xX3xX4xX1xX64xXexX3xX5xX14xX23bxX1cxX27xX3xX4xX6xX100xX1c0xX3xXexX15xX67xX3xX1cxX1xXdxX21xX1cxX3xX4xX1xX215xX1cxX27xX3xX144x139cbxX1cxX3xXb3xX275xX3xX1cxX2b2xX1cxX3xX8cxX1xXdxX3xX11cxX10xX24xX97xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX12xX31dxX275xX4xX1xX3xX144xX85xX3xXd9xXa3xX24xX3xX24xX1bexX67xX3xX31dxX18xX100xXbxXb3xX100xX11cxX3xX1xXdxX9bxX1cxX3xXd9xXcexX3xX1x17d03xX3xXexX18xX23bxX3xX8cxX1xX1bxX3xX1cxX380xX1cxX27xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX32bxX3xX1bxX1cxX1xX97xX3xX1a0xX1xXdxX21xX1cxX3xXb3xX1bxX1cxX3xX24xX24dxXdxX3xX1cxX1xX64xXexX3xX4xX1xX100xX3xX4xXa3xX4xX3xX1cxXa8xX1cxX3xXexX1bxX1cxX27xX3xX3bxXdxX3xXd9xX58xX1cxX27xX3x12770xX1cxX3bxX18xX100xXdxX3bxX3xX144xX55xX3xXdx1426cxX432xX3xX4xX9fxX3xXexX229xX1cxX1xX3xX1cxX380xX1cxX27xX3xXex11f01xX3xXd9xX58xX1cxX27xX3xXexX1bxXdxX3xX1bxX1cxX1xX3xX5xX21xX1cxX3xXexX1b7xX3xXexX1xXdxX68xXexX3xXb3xX275xX3xX3bxXdxX3xXd9xX58xX1cxX27xX97xX3x12cccxX27xX14xX80xXdxX3xX3bxXecxX1cxX27xX3xX4xX9fxX3xXexX1xXc6xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX32bxX3xX4xXa3xX4xX3xXexX92xXbxX3xXexXdxX1cxX3xXexX18xX728xX4xX3xXexXdxX68xXbxX3xX4xX1xX100xX3xX1cxX1xX19xX1cxX27xX3xX1cxX27xX14xX80xXdxX3xX3bxXecxX1cxX27xX3xX31dxX18xX100xXbxXb3xX100xX11cxX3xX8cxX1xXa3xX4xX97xX3xX38xXdxX9bxX1cxX3xX31dxX18xX100xXbxXb3xX100xX11cxX3xX4xX1xX14xX6xX3xX1xX6c3xX3xXexX18xX23bxX3xXexX229xX1cxX1xX3xX1cxX380xX1cxX27xX3xX27xX385xX1cxX3xXexX1xX32bxX3xXb3xX25xX1cxX3xXb3xX590xX1c0xX3xXdxX1cxX3xX1bxX1cxX1xX3xX1xX6xX67xX3xX1xXdxX9bxX15xX3xX4xX1xX205xX1cxX1xX3xX1bxX1cxX1xX3xXexX18xX728xX4xX3xXexX15xX67xX68xX1cxX1c0xX3xX7xX100xX1cxX27xX3xX31dxX18xX100xXbxXb3xX100xX11cxX3xXd9xX14xX23bxX4xX3xX14xX6xX3xXexX1xX229xX4xX1xX3xX8cxX1xXdxX3xX4xX60xX1cxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX32bxX3xX1bxX1cxX1xX3xX27xX96xX4xX97xX3xXcxX1xX10xX100xX3xX38xX750x1749e


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sự khởi đầu của một tổ hợp tác

Sự khởi đầu của một tổ hợp tác
2015-10-31 07:51:00

PTo- Đến thăm và kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay Quỹ hỗ trợ phát triển HTX của Tổ hợp tác (THT) sản xuất trang phục BHLĐ Dữu Lâu một ngày cuối thu, điều đầu tiên chúng tôi...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long