Cập nhật:  GMT+7
$é!,ắễ"ộộỮ;ôỔẹổễẳ;%Fẹẫg,Ă5ắ,ặig,ểéĩge,ểéẻ,ễ1gé,eẹt",ổé ge,>$/é!%$ô%Ộ ge,ộóf,g"ụ,#!{/>=Ỷ,ểéĩge,ểéẻ,ễ1gé,ặ3,2gé,éỡỏge,ặẩg,éàỗ,éẩổ,ắ ắ,ổếgé,ôéẻ",ổaụ,Ă5ắ,Ăl,u0,ă5ắ,Ổồỗge,ĂlỸ,Ằh,2gé,éỡỏge,ắợ",ểéĩge,ểéẻ,ễ1gé,ỏ,ă5ắ,Ổồỗge,Ăl,ặ3,ắi,fỡ",ồ0h,u0,ồ2ẹ,ồ ắ,ắi,ằĩgeỸ,Ằr,ă hỶ,ge0ụ,u0,ặậf,g"ụỶ,ểéĩge,ểéẻ,ễ1gé,ổẹẩô,ổờắ,2gé,éỡỏge,ặẩg,ắ ắ,goẹ,ểé ắ,ỏ,ôéẻ",ổaụ,Ă5ắ,ĂlỶ,Ă5ắ,Ổồỗge,Ăl,u0,flổ,ộj,goẹ,ỏ,Ổồỗge,Ổồỗge,ĂlỸ,Ge0ụ,u0,ặậf,g"ụỶ,ểéỗ,urắ,Ă5ắ,ăl,ổẹẩô,ổờắ,g6f,ộaỗ,ổồhge,ểéjẹ,ểéĩge,ểéẻ,ễ1géỴ,eẹi,ặĩge,ă5ắ,ắáô,(-)Ỹ,GeỗkgỲ,ỔỔẰĂỂỔỔUỔÚ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”

Tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”
2023-12-22 08:09:00

baophutho.vn Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), tham gia các hoạt động dân vận là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên của lực lượng (LLVT) trong thời bình....

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long