Cập nhật:  GMT+7
f2a7xf685x18082x1a3ecx11ba7x12e44x17809x14d6cx184e4xX7x165f8x11c7ex10976x107ecx13b67x1680dxX5x16864xXaxf2ccx142d7x159c0xXexX3x1943ax17de5xX3xf78ax10d27xX3x158e8x145b4xX1bx12ef6xX3xX1bxX20xX1xXdx12db8xX1dxX3xXex161d1xf574xX1bxX20xX3xf7adx115aex13977xX3xX2axX6xX3xXexX1exXdxX3xX2fx163d8xX3x1568axX1x1434bxX3x1362axX1axX1dxX3xX1x14ab7xX31x12643xX1bxX3xX41x12425xX6xX1bxX3x17144x13657xX1bxX20xX0x167e4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15805xX4cx100a0xX31xXaxX12xX0xXdxX1dxX20xX3xX7xX2axX4xX9xXaxX55xX55xX4x110bax16cdfxX6xX4cxXbxX1xX46xXexX1xX4cxX77xX17xX1bxX55xX66xX10xX7x10c1dxXexX4cxXbxX55xX1bxX10x178efxX7xX55x16d2dxf5dbxX92x1a638xX55x11389x101a0xX66xX97xX2xX97xX93xX2xX2x14b1axXexX2x1335cxX2xX95xX93xX98xX5xX2xX77x13c9dxXbxX20xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX4cxX66xX31xXaxX12x17c79xXcxX41xXcxX3x13dd7xX3xfb58x16d7bxX4cxX3xX88xX1xX4cxX30xX1bxX20xX3xX92xX93xX1xf8cbxX93x16918xX3xX1bxX20xXcfxX31xX3xX92xX97xX55x10b03xX55xX92xX93xX92xX93xfd8cxX3xXexX1exXdxX3xXexX1x19754xX1bxX3x17954xX20xX2bxX4xX3xX3dxX1x19dd9xX4xX3xXdcxX3xX2fxX3bxX3xX3dxX1xX3fxX3xX41xX1axX1dxX3xX1xX46xX31xX48xX1bxX3xX41xX4cxX6xX1bxX3xX50xX51xX1bxX20xX3x15687xX3bxX3xX2fxX30xX31xX3xX2axX6xX3xX1dxX14xXexX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1bxX20xX3xX120x1591dxX4xX3xX78xXdxX48xXexX3xX1bxX20xX1xXdxX26xX1dxX3xXexX2axX2bxX1bxX20xX3xX5xXcfxX1dxX3xX92xX3xX1bxX20x11f73x14042xXdxX3xXex1201cxX3xX17xX4cxX1bxX20xX3xX17xXcfxX3xX92xX3xX1bxX20xX157xX158xXdxX3xX78x13562xX3xXexX1xX157xf5a7xX1bxX20xX3xX1bxX13axX1bxX20xX77xX3xXf9xX20xX46xX31xX26xX1bxX3xX1bxX1x161dexX1bxX3xX78xX6xX1bxX3xX120x18b2exX46xX3xX120xX157x19ee0xX4xX3xX2fxX1axX4xX3xX120xX16fxX1bxX1xX3xX5xXcfxX3xX66xX4cxX3xX1dxX187xX46xX3xXexX1xX46x13a8axX1bxX3xX20xXdxX6xX3xX120x14708xX1bxX1xX77xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX4cxX66xX31xXaxX12x174d8xX1xX4cxX30xX1bxX20xX3xX92xX93xX1xXdcxX93xXdexXeexX3xX120x131bcxXdxX3xXexX157xX194xX1bxX20xX3xXf9xX20xX46xX31xf671xX1bxX3xXcex128f5xX1bxX3xX50x1a78fxX46xX3x12427x18ed2xXf9xX3xX2xX98xXa0xX2x13c04xX3xX1xX14xX3xX88xX1x144faxX46xX3xXexX1xX157xX158xX1bxX20xX3xXexX2axX100xX3xXexX1exXdxX3xX88xX1xX46xX3xXcxX187xX31xX3xX13x176caxX3xX2fxX3bxX3xXc7xX1xX100xX3x19fb5xX187xX1dxX3xX1xX46xX31xX48xX1bxX3xX41xX4cxX6xX1bxX3xX50xX51xX1bxX20xX3xX120xXdx1782axX46xX3xX88xX1xXdx19b4cxX1bxX3xX2fxX10xX3xX1dxXf6xX3xXexXf6xX3xX1bxX1xX3bxX1bxX3xX1xXdxX48xX46xX3xX1f7x164e1xX13xX3xX1f6x13540xX1bxX20xX10xX5xX3x12183xX266xX1fexX3xX1dxXcfxX46xX3xX120x162ecxX3xX120xX10xX1bxX3xX64xX1cexX1f7xX3xX92xXdcxX50xX97xXccxX98xX97xX95xXa0xX3xX120x13290xX1bxX3xX1bxX1xXcfxX3xX78xX1dexX3xX17xX194xX3xX5xXcfxX3xXf6xX1bxX20xX3xXcxX2axX18fxX1bxX3x191fdxX46xX187xX1bxX3xX3dxX100xX4xX3xX1f6xX1f7xXf9xX3xX2xX98xX95xXa0xX1fexX3x10615xX3xX88xX1xX46xX3xXf9xX20xX2bxX4xX3xX3dxX1xX100xX4xX3xXdcxXeexX3xX2fxX3bxX3xX3dxX1xX3fxX3xX41xX1axX1dxXeexX3xX1xX46xX31xX48xX1bxX3xX41xX4cxX6xX1bxX3xX50xX51xX1bxX20xX77xX3xXcxX1exXdxX3xX120xX187xX31xX3xX120xX1dexXdxX3xXexX157xX194xX1bxX20xX3xX50xX1f3xX46xX3xX120xX3bxX3xX66xX51xX1bxX20xX3xX66xX6xX4cxX3xX78xX18fxX46xX3xX1bxX1xX2bxX1bxX3xX4xX1axX1bxX3xX20xX220xX3xX66xXcfxXdxX3xX88xX1xX4cxX30xX1bxX20xX3xXdcxX93xX4xX1dxX3xX120xX187xX1dxX3xX1bxX1xXdxX23fxX46xX3xX1bxX1xX1axXexX3xX17xXcfxX4cxX3xX17xX51xX1bxX20xX3xX1bxX20xf432xX4xX3xX4x13308xX6xX3xX17xX194xX3xX5xXcfxX3xX4xX1xX16fxX3xXcxX2axX18fxX1bxX3xXcxX1xX16fxX3xX50xX46xX48xX3xX1f6xX1f7xXf9xX3xX2xX98xXa0xXdcxX1fexX3xX120xX6xX1bxX20xX3xXex10584xX1dxX3xXexX2axX4cxX1bxX20xX3xX1bxX1xXcfxX3xXexX36axX1dxXeexX3xX7xX6xX46xX3xX120x12e9cxX3xX50xX1f3xX46xX3xX120xXdxX3xX2axX6xX3xX7xX187xX1bxX3xXexXdxX284xXbxX3xXexX18xX4xX3xX66xX51xX1bxX20xX3xX66xX6xX4cxX3xX78xX18fxX46xX3xXexX2axX26xX1bxX3xX120xX187xX1dxX3xX1bxX1xXdxX23fxX46xX3xX1bxX1xX1axXexX3xX17xXcfxX4cxX3xXf6xX1bxX20xX3xX3dxX100xX4xX3xX17xXcfxX3xX10xX1dxX3xX20xX1axXdxX3xX17xX194xX3xX5xXcfxX3xX4xX1xX16fxX3xXcxX2axX18fxX1bxX3xXcxX1xX16fxX3xX229xX48xX3xX1f6xX1f7xXf9xX3xX2xX98xX98xX93xX1fexX3xX2b0xX3xX2fxX3bxX3xX41xX14xXdxX3xX64xX1b5xX1bxX1xXeexX3xX1xX46xX31xX48xX1bxX3xX25cxX26xX1bxX3xX1f7xX174xX1bxXeexX3xXex16c50xX1bxX1xX3xXcxX46xX31xX26xX1bxX3x1000bxX46xX6xX1bxX20xX3xX1f6xX120xX284xX1bxX3xX1bxX1xXcfxX3xX78xX1dexX3xX120x1474bxX3xX5xXcfxX3xXf6xX1bxX20xX3xX3dxX100xX4xX3xX4xX1xX174xXdxX1fexX77xX3xX50xX1f3xX46xX3x11363xX46xX30xX3xX4xX1xX16fxX3xXcxX2axX18fxX1bxX3xXcxX1xX16fxX3xX50xX46xX48xX3xX78xX16fxX3xX120xX187xX1dxX3xX1bxX1xXdxX23fxX46xX3xX1bxX1xX1axXexX3xXexX2axX26xX1bxX3xX4xX174xX3xXexX1xX245xX3xX66xX1adxX1bxX3xX120xX284xX1bxX3xXexX15cxX3xX17xX4cxX1bxX20xX3xXexX1exXdxX3xX78xX48xX1bxX1xX3xX17xXdxX48xX1bxX77xX3x14bacxX1bxX20xX3xXcxX2axX18fxX1bxX3xX29dxX46xX187xX1bxX3xX3dxX100xX4xX3xX78xX16fxX3xX1bxX1xXdxX23fxX46xX3xX17xX284xXexX3xXexX1xX157xX174xX1bxX20xX3xX7xX187xX46xX3xXexX4cxXcfxX1bxX3xXexX1xX187xX1bxXeexX3xXexX2axX4cxX1bxX20xX3xX120xX381xX3xX2xX3xX17xX284xXexX3xXexX1xX157xX174xX1bxX20xX3xXexX1xXcfxX1bxX1xX3xX78xX18xX1bxX20xX3xX66xX1adxX1bxX3xXexX1xX340xX1bxX20xX3xX78xX18xX1bxX20xX77xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX4cxX66xX31xXaxX12xX50xXdxX48xX1bxX3xXf6xX1bxX20xX3xX3dxX100xX4xX3xX120xX6xX1bxX20xX3xX120xX157xX194xX4xX3xX4x10689xXbxX3xX4x13951xX46xX3xXexX1exXdxX3xX78xX48xX1bxX1xX3xX17xXdxX48xX1bxX3xX41xX6xX3xX88xX1xX4cxX6xX3xXexX157xX3xX1bxX1xX187xX1bxX3xX50xX51xX1bxX20xX3xXcexX157xX174xX1bxX20xX3xX1xX46xX31xX48xX1bxX3xX41xX4cxX6xX1bxX3xX50xX51xX1bxX20xX77xX3xX3dxX1xX16fxX3xXcxX2axX18fxX1bxX3xXcxX1xX16fxX3xX229xX48xX3xX4xX4cxX1bxX3xX20xX1axXdxX3xXf6xX1bxX20xX3xX3dxX100xX4xX3xX78xX16fxX3xX93xX2xX3xX17xX284xXexX3xXexX1xX157xX174xX1bxX20xX3xXexX1xXcfxX1bxX1xX3xX1bxX20xX33cxX4xX3xX78xX26xX1bxX3xXexX2axX1axXdxXeexX3xX1xXdxX48xX1bxX3xX120xX6xX1bxX20xX3xX120xXdxX23fxX46xX3xXexX2axX16fxX3xXexX1exXdxX3xX64xX48xX1bxX1xX3xX17xXdxX48xX1bxX3xX41xX6xX3xX88xX1xX4cxX6xX3xXexX157xX3xX1bxX1xX187xX1bxX3xX50xX51xX1bxX20xX3xXcexX157xX174xX1bxX20xX77xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX4cxX66xX31xXaxX12xXf9xX20xX6xX31xX3xX7xX6xX46xX3xX88xX1xXdxX3xX20xX187xX31xX3xX1axX1bxXeexX3xXf9xX20xX46xX31xX1ebxX1bxX3xXcexX1efxX1bxX3xX50xX1f3xX46xX3xX120xX3bxX3xX78xX26fxX3xXexX2axX1dexX1bxX3xX88xX1xX26fxXdxX3xX1xXdxX48xX1bxX3xXexX2axX157xX158xX1bxX20xX77xX3xX41axX46xX6xX3xX4xXf6xX1bxX20xX3xXexX1axX4xX3xX2axXcfxX3xX7xX1axXexXeexX3xXexX2axX46xX31xX3xX78xX36axXexX3xX120xX1dexXdxX3xXexX157xX194xX1bxX20xXeexX3xX120xX284xX1bxX3xX88xX1xX4cxX30xX1bxX20xX3xX93xX93xX1xX93xXe8xXdexX3xX1bxX20xXcfxX31xX3xX92xX95xX55xXe8xX55xX92xX93xX92xX93xXeexX3xX3dxXf6xX1bxX20xX3xX6xX1bxX3xX1xX46xX31xX48xX1bxX3xX41xX4cxX6xX1bxX3xX50xX51xX1bxX20xX3xXbxX1xX1axXexX3xX1xXdxX48xX1bxX3xX50xX1f3xX46xX3xXexX2axX4cxX1bxX20xX3xXexX2axX1exX1bxX20xX3xXexX1xX1axXdxX3xXexX2axX10xX4cxX3xX4x19579xX3xXexX33cxX3xXexX15cxX3xXexX1exXdxX3xX88xX1xX46xX3xX17xX33cxX4xX3xX120x1a7d2xXdxX3xXcxX187xX31xX3xX13xX220xX77xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX4cxX66xX31xXaxX12xX50xXdxX48xX1bxX3xX17xX18xX3xX17xXdxX48xX4xX3xX120xX6xX1bxX20xX3xX120xX157xX194xX4xX3xX4xX1axX4xX3xX5xX33cxX4xX3xX5xX157xX194xX1bxX20xX3xX4xX1xX52dxX4xX3xX1bxX1efxX1bxX20xX3xXexXdxX284xXbxX3xXexX18xX4xX3xX120xXdxX23fxX46xX3xXexX2axX6xX3xX5xXcfxX1dxX3xX2ax1aa42xX77xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX260xX46xXexX1xX4cxX2axXaxX12xX50xX6x1950exX3xX229xXdxX1bxX1xX0xX55xXbxX12

Hà Linh

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Quyết liệt đấu tranh phòng, chống ma túy

Quyết liệt đấu tranh phòng, chống ma túy
2020-06-25 08:00:09

PTĐT - Xác định tội phạm ma túy là vấn đề nhức nhối, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thời gian qua, Công an thành phố Việt Trì đã tích cực triển khai...

Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội

Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội
2020-06-22 07:10:27

PTĐT - Cùng với huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) vững mạnh toàn diện, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh luôn thực hiện tốt chính sách hậu phương...

Bước chân trải dọc biên cương

Bước chân trải dọc biên cương
2020-06-21 05:59:07

PTĐT - “…Được các chú biên phòng Đồn Tả Gia Khâu đón anh em cháu về nuôi ăn học. Được chú cho thêm tiền mua quần áo mới, sách vở, cả giày dép để đi học.

Mát dịu dòng nước Biên phòng

Mát dịu dòng nước Biên phòng
2020-06-13 07:00:51

PTĐT - Tiết trời đầu hạ, ánh mặt trời chiếu xuống như muốn nung chảy những dãy núi đá vôi nhọn hoắt tai mèo, báo hiệu một mùa nắng hạn khốc liệt sẽ đổ xuống vùng đất cỗi cằn...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long