Cập nhật:  GMT+7
QsOaw4rhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzDucOZKeG7rOG7luG6uEPDs8OgLcOyw5rhu44p4bq6KcOa4buIV+G6uuG7rDzhu45W4bq6NFDhurrhu5LDmjw34bugVuG6uinDmkrhu67hurrDuSHDmVA84bq6w7nDmeG7nlbhurrhu5JbSeG6usOyVVfhu4rDmeG6uikhIjpWVeG6unNX4buuLOG7lldCL8Oaw4pDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q0LDmeG7rlXhurooIeG7ksOD4bq4Ly/hu5Lhuqbhu5BJVyzDmjwpw5pX4bqmNFYv4buY4buWKOG7sClXLC9W4buWNSgvw4pH4buG4bq8L+G7hkfhu5jhurzhurzhu4Thu4ZG4buGw4opw4rhu4ThurxI4bq+w4rhu6zDiuG6puG7qixV4bq44bq6L0PDslVX4buKw5nhuropISI6VlXhurrDs8Og4bq6w7PDmeG7sOG7luG6unNX4buuLOG7llfhurrhuqgpIcONw5nhuqrhuro0w4zhurrDucOaW+G6uikiKlZV4bq6w7LDmuG7jinhurrEkeG7iFbhurrDusOaw5lWelfhurrhuqHhu5Dhu5bhurrhuqgsw5rhu4jDmeG6quG6uinhu4rDmeG6uuG7kjwj4buS4bq6VU0s4bq6OuG6usO5V+G7sDdX4bq6VlXDjDfhurrhu4Qvw4rhurwv4bq+4bq8w4pH4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4Phurgsw6zhu5ZJ4buY4bq4Q8O5w5rhu5ZX4bq6w7osPClWw5nhu7BW4buWNSjhuqThurrEkSPhurrDslVX4buKw5nhurpVw5lJV+G6usOyw5rhu44p4bq6xJHhu4hW4bq6VlXDjDfhurrhu4Qvw4rhurzhurrhu5LDmlfhurrhu5DDmeG7oCnhurrDslVX4buKw5nhuropISI6VlXhurrDs8Og4bq6w7PDmeG7sOG7luG6unNX4buuLOG7llfhuro0w4zhurpWVSImw5nhurrhu5RAVlXhurrhu5LDkizhurrDssOa4buOKeG6usSR4buIVuG6usO5SSFX4bq6bldWV+G6uikhV1ZV4bq64buuIynhurrhu5I8I+G7kuG6usOaw50s4bq6KeG7isOZ4bq6w7lX4buwN1fhurrhu5TEqOG6ulbDmsOSKeG6uikh4buk4bq6KcOa4buIV+G6uuG7rDzhu45W4bq6NFDhurrhu7Dhu6Ap4bq6Ljzhu4jhurrhu5LDmjw34bugVuG6uinDmkrhu67hurrDuSHDmVA84bq6w7nDmeG7nlbhurooSyzhuropKsOZ4bq64buSW0nhurrhu7ZWVeG6unNX4buuLOG7llfhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q8O5IVdWVeG6uuG7riMp4bq6KTw34bueVuG6uuG7kOG7uOG6pOG6uuG7kCPhuropIeG7nlbhurpW4buePOG6uiHhu7ThurThurrhurjDrEnDmeG6uuG7kOG7nlbhurrhu5TEqOG6uikhSVfhurrhu5Q9w5nhurouPElW4bq64buUw5lS4buu4bq6KMOTPOG6uiEjVlXhuro0UOG6uuG7sOG7oCnhurouPOG7iOG6uuG7kjwj4buS4bq6VU0s4bq6VcOZM0nhurrhu7ZWVeG6usOzw5nhu7Dhu5bhurpzV+G7rizhu5ZX4bq6NCrDmeG6usO5w5pb4bq6KSIqVlXhurrDssOa4buOKeG6usSR4buIVuG6usO6w5rDmVZ6V+G6uuG6oeG7kOG7luG6uuG7rMOZ4bueVuG6ui48SVbhurrhu5Thu6BW4bq64buSw5o8N+G7oFbhuropw5pK4buu4bq6w7khw5lQPOG6usO5w5nhu55W4bq6KEss4bq6KSrDmeG6uuG7kltJ4bq64bu2VlXhurpzV+G7rizhu5ZX4bqk4bq6NMOM4bq64buUIknhurrhu6zhu44s4bq6KSEiJlZV4bq64buSW0nhurrDmknDmeG6uuG7kOG7nlbhuro24buk4buSw5rhurrhu6zhu4rDmeG6ulXhu4xW4bq6VsOaSTzhurpWw5rDkinhurrhu5JY4bq6KcOaUuG6puG6usOsScOZ4bq64buQ4bueVuG6uuG7lMSo4bq6VsOaw5Ip4bq6KSHhu6Thuropw5nhu6As4bq6Nj7hu5Lhuro0w4zhurrhu5DDjFbhuro0UOG6uuG7sOG7oCnhurouPOG7iOG6uihJPOG6uuG7ksOaPDfhu6BW4bq6KcOaSuG7ruG6uuG7kltJ4bq6w7JVV+G7isOZ4bq6KSEiOlZV4bq6w7PDoOG6uikqw5nhurrDuSHDmVA84bq6w7nDmeG7nlbhuqbhurhCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q8O5w5rhu5ZX4bq6xJEj4bq6w7JVV+G7isOZ4bq6VcOZSVfhurrDssOa4buOKeG6usSR4buIVuG6pOG6usOzw6Dhuro0w4zhurrDssOa4buOKeG6usSR4buIVuG6uuG7kljhurrhu5LDmjxWVeG6uuG7rn3hu5Lhuropw5nhu5484bq6KSFXVlXhuro0w5lR4buS4bq64buU4buI4buu4bq64buQ4buIV+G6uinDmjHhu5Lhuropw5rDmeG6uilXw4xW4bq64buYw5lRVuG6ulZVw5rFqOG6ui48N+G7oCnhurrhu5JbSeG6usOsI8OZ4bq64buUQFZV4bq6xJHhu4hX4bq6SVbhurpvw5nhu55W4bq6w5o/LOG6ui484bu44buS4bq6NFDhurosw5rDmeG6usOa4buKKeG6ulbDmsOTVuG6usOaWEnhurrDuSHDmVA84bq6w7nDmeG7nlbhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q8OsScOZ4bq64buQ4bueVuG6uuG7kl1WVeG6uinDjcOZ4bq64buww5pOVlXhurrhu5TFqFbDmuG6uuG7kknhu67hurrhu7Dhu6Ap4bq6KOG7ouG6usOaPyzhuropw43hu5LhurpWw5pM4buu4bq6VcOZ4buIw5nhurouPDfhu6Ap4bq6NMOSVuG6uuG7lFDhurrhu5Lhu7ZWVeG6uuG7mMOTVuG6usOyw5rhu44p4bq6xJHhu4hW4bq64buQxajhurrhu5LDjeG7kuG6uuG7kiXhurouPElW4bq6SVbhurpWw5lWw5rhurrhu5JbSeG6usO5IcOZUDzhurrDucOZ4bueVuG6uuG7kEsp4bq64buSWOG7kuG6ujTDjFfhurpWw5ozVlXhurpWSuG7ruG6usOKSEbhurwtw4pIR+G6vOG6ujTDjOG6uuG7kMWo4bq6VcOZSeG7ruG6ulXDmTPhurop4buKw5nhurpWIirhu5LhurpWw4w34bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4Phurgs4bqhPCnDmlch4bq4Q8O5w5rhu5ZX4bq6w7nDueG7s3nDskIvLEM=

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long