Cập nhật:  GMT+7
4f16x8c72x99dex5223xac5axe0f0x64f8x4f43xd6dfxX7xe0e4x6e79x7672x8c6dxacbexcc53xX5x74afxXax57f1x5e33xX6xXdxX3xXexX1xX6x9a5exX1xX3xX1axXdx761exX1axX3xa8d8x9641xX1axb7d2xX3xX4xd64ax6de9xX3xX4x7d5cx6cc9xX3xX1axX25x67d9x860bxXdxX3x839exda1exX3xe042xX2dx9523xXdxX3xX1axX31x7710xX4xX0xb663xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX22xXaxX12xXcx89fcxX31xX6xX3xX1axX25xbbfaxa910xX3x967cxX42xX61xdbc6xX3xX4x61e9xX4xX3xX6xX1axX1xX3xe2e2xX6xe303xX3x6933x5f10xX1axX3xXcxXdxa14axX1axX3x950cxX3xb553x639fxX3xXexX1xX31xX3xX4xX1xXdxX3xX38xX70xX5exX1axX3xbd0bxX1xX2dxX3x5873xX3x638bxX5exX3xX6exX6xX70xX3xXcxXdxX78xX1axX3x81a8xa59fxX1axX1xX3xX7bxX3xX38xX70xX5exX1axX3xX93xXdxX1fxX1axX3xXexX1xX6xX1axX1xX3xX1axXdxX1fxX1axX3xX8dxX1xX2dxX3x616cxX64xX3x54fbxc3c3xX3xX13x9484xX1axX25xX3xc7e0x976dxX64xX3xXcx800exX3xX72xXdxa3ccxXexX3xXcxX58xcfe4xX3xX38xXc3xX3xX22xX23xX1axX25xX3xX4xX28xX29xX3xX4xX2cxX2dxX3xX29x8804xXexX3xX1axX25xX31xX32xXdxX3xX38xX5exX1axX3xXcbxX1axX25xX3xX4xb31dxX3xX22x5508xX2dxX3xX1xXdxXd3xX2dxX3xX35xX36xX3xX38xX2dxX3axXdxX3xX1axX31xX3fxX4xX3xXexXa0xXdxX3xX8dxX1xX2dxX3xX93x92d5xX4xX3xX1xa46fxX3xX6exXcbxX1axX25xX3xX93xXdxX1fxX1axX3xX72xX73xX1axX3xXcaxX6xX1axX25xe480xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX6xXbxXexXdxX70xX1axXaxX12xX0xXdxX29xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6exX10xX1axXexX10xX58xXaxX3xX7xXexX5fxX5xX10xX9xXaxc234xXdxX22xXexX1xe11axX3xX2x8d86xX173xX173xXbxXc2x7c42xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX170xX3xX2x5bdaxX173x62b8xXbxXc2xX178xXaxX3xX7xX58xX4xX9xXaxX42xX42xX4xX136xX35xX6xX70xXbxX1xX2dxXexX1xX70xX136xX93xX1axX42xX22xX10xX7xX8dxXexX70xXbxX42xX1axX10xX16bxX7xX42xX183xXbfxX183xXbfxX42xX2xX2xX2xX22xX183xX2xX185xX173x8eccxXbfxX61xXexX2x89b2xX1bbxX173xX5xX61xX7bx8870xX91xX91xX173x9be8xX61xX185xX183xXbfxX2xX185xX185xX61xX183xX7bxX2xX6xXbfxX2xX183xX136xbcc3xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xXdxX3xXexX1xX6xX1axX1xX3xX1axXdxX1fxX1axX3xX22xX23xX1axX25xX3xX4xX28xX29xX3xX4xX2cxX2dxX3xX1axX25xX31xX32xXdxX3xX35xX36xX3xX38xX2dxX3axXdxX3xX1axX31xX3fxX4xXaxX3xX16bxXdxX22xXexX1xX9xXaxX2xX173xX173xX173xXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX2xX183xX173xX185xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX6xXbxXexXdxX70xX1axXaxX12xX6exX1x963bxX1axX3xX22xX2dxX1axX25xX3xX6xX1axX1xX3xX6exX6xX70xX3xX72xX73xX1axX3xXcxXdxX78xX1axX3xX7bxX3xX7dxX7exX3xXexX1xX31xX3xX6exX1xXdxX3xX38xX70xX5exX1axX3xX8dxX1xX2dxX3xX91xX64xX3xXc2xXc3xX3xX13xXc6xX1axX25xX3xXcaxXcbxX64xX3xXcxXcfxX3xX72xXdxXd3xXexX3xXcxX58xXd8xX136xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX6xXbxXexXdxX70xX1axXaxX12xX0xXdxX29xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6exX10xX1axXexX10xX58xXaxX3xX7xXexX5fxX5xX10xX9xXaxX16bxXdxX22xXexX1xX170xX3xX2xX173xX173xX173xXbxXc2xX178xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX170xX3xX61xX91xXbfxXbxXc2xX178xXaxX3xX7xX58xX4xX9xXaxX42xX42xX4xX136xX35xX6xX70xXbxX1xX2dxXexX1xX70xX136xX93xX1axX42xX22xX10xX7xX8dxXexX70xXbxX42xX1axX10xX16bxX7xX42xX183xXbfxX183xXbfxX42xX2xX2xX2xX22xXbfxX173xX61xX2xX173xX1bbxXbfxXexX1bbxX1caxX1c0xX1c0xX5xX91xX7bxX1c6xX91xX91xX2xX173xX173xX61xX61xX1c0xXbfxX2xXbfxX185xX2xX7bxX1bbxX173xX10xX1c0xX35xX136xX1dbxXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xXdxX3xXexX1xX6xX1axX1xX3xX1axXdxX1fxX1axX3xX22xX23xX1axX25xX3xX4xX28xX29xX3xX4xX2cxX2dxX3xX1axX25xX31xX32xXdxX3xX35xX36xX3xX38xX2dxX3axXdxX3xX1axX31xX3fxX4xXaxX3xX16bxXdxX22xXexX1xX9xXaxX2xX173xX173xX173xXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX61xX91xXbfxXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX6xXbxXexXdxX70xX1axXaxX12xa3faxX1axX1xX3xX6exX6xX70xX3xXcxXdxX78xX1axX3xX9fxXa0xX1axX1xX3xX7bxX3xX38xX70xX5exX1axX3xX93xXdxX1fxX1axX3xXexX1xX6xX1axX1xX3xX1axXdxX1fxX1axX3xX8dxX1xX2dxX3xXbfxX64xX3xXc2xXc3xX3xX13xXc6xX1axX25xX3xXcaxXcbxX64xX3xXexX1xX5exX1axX1xX3xXbxX1xX3axX3xX72xXdxXd3xXexX3xXcxX58xXd8xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX70xX22xX5fxXaxX12xX6exb77cxX3xXexX1xab13xX64xX3xX8dxX1xX70xX28xX1axX25xX3xX2xX183xX1xX3xX1axX25xX5exX5fxX3xX61xX42xX61xX64xX3xXexXa0xXdxX3xX1xX122xX3xX6exXcbxX1axX25xX3xX93xXdxX1fxX1axX3xX72xX73xX1axX3xXcaxX6xX1axX25xX64xX3xX29xXebxXexX3xX1axX25xX31xX32xXdxX3xX38xX5exX1axX3xXcbxX1axX25xX3x7ed8xX4xX1xX31xX6xX3xXc2xX67xX4xX3xX38xX36xX1axX1xX3xX38xX31xda35xX4xX3xXexX1fxX1axX64xX3xXexX2dx5f90xXdxa3c6xX3xX4xXfdxX3xX35xX36xX3xX22xX100xX2dxX3xX1xXdxXd3xX2dxX3xX35xX36xX3xX38xX2dxX3axXdxX3xX1axX31xX3fxX4xX136xX3x90d1xX1xXdxX3xX38xXfdxX64xX3xX6xX1axX1xX3xX6exX6xX70xX3xX72xX73xX1axX3xXcxXdxX78xX1axX3xX93xX5exX3xX6xX1axX1xX3xX6exX6xX70xX3xXcxXdxX78xX1axX3xX9fxXa0xX1axX1xX3xX38xX6xX1axX25xX3xX38xXdxX3xX5xX5exX29xX3xX93xX5exX3xX1axX25xX1x56a2xX3xXexX58xX31xX6xX3xX25xdfc6xX1axX3xX8dxX1xX2dxX3xX93xX11exX4xX3xXc2xX28xX5fxX3xX58xX6xX3xX7xX11exX3xX93xXdxXd3xX4xX3xXexX58xX1fxX1axX136xX3x8d2dxX6xX2dxX3xX8dxX1xXdxX3xX1axX25xX1xX10xX3xXexX1xX100xX5fxX3xXexXdxX78xX1axX25xX3xXexX58xX2dxX5fxX3xX1xXcbxX3xX4xb947xX6xX3xX1axX25xX31xX32xXdxX3xX22xX24cxX1axX64xX3xX6xX1axX1xX3xXcxXdxX78xX1axX3xX38xXc3xX3xX1axX1xX6xX1axX1xX3xX4xX1xXfdxX1axX25xX3xX1axX1xX28xX5fxX3xXc2xX2dxX3axX1axX25xX3xX1xX122xX64xX3xXexXdxX78xXbxX3xX4x6c6cxX1axX3xX1axXa0xX1axX3xX1axX1xX24cxX1axX3xX38xX40fxX3xX2cxX1axX25xX3xX4xX2cxX2dxX136xX3xXcxX2dxX5fxX3xX1axX1xXdxX1fxX1axX64xX3xX22xX70xX3xX4xX1xX24cxX1axX3xX1axXa0xX1axX3xX1axX1xX24cxX1axX3xX35xX36xX3xX29xc8bdxX4xX3xX93xX5exX70xX3xX93xX554xXexX3xX4xX28xX1axX3xX22xX31xX3fxXdxX3xX1axX31xX3fxX4xX3xX4xXebxX1axX25xX3xX93xX3fxXdxX3xX29xX11exX4xX3xX1axX31xX3fxX4xX3xX1xX122xX3xX7xX24cxX2dxX3xX1axX1fxX1axX3xX6xX1axX1xX3xXcxXdxX78xX1axX3xX35xX36xX3xX38xX2dxX3axXdxX3xX7xX2cxX4xX136xX3xc615xX25xX6xX5fxX3xX5xc288xX4xX3xX38xXfdxX64xX3xX6xX1axX1xX3xX9fxXa0xX1axX1xX3xX38xXc3xX3xX1axX1xX28xX5fxX3xXc2xX2dxX3axX1axX25xX3xX1xX122xX3xX1xd5d6xX3xXexX58xX465xX3xX93xX5exX3xX38xX31xX6xX3xXexX1xX5exX1axX1xX3xX4xXcbxX1axX25xX3xX1axX25xX31xX32xXdxX3xX35xX36xX3xX1axXa0xX1axX3xX5xX1fxX1axX3xX35xX32xX3xX6xX1axX3xXexX70xX5exX1axX136xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX6xXbxXexXdxX70xX1axXaxX12xX0xXdxX29xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX22xXexX1xX2dxX29xX35xX3xXdxX6exX10xX1axXexX10xX58xXaxX3xX7xXexX5fxX5xX10xX9xXaxX16bxXdxX22xXexX1xX170xX3xX2xX173xX173xX173xXbxXc2xX178xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX170xX3xX1c0xX61xX1bbxXbxXc2xX178xXaxX3xX7xX58xX4xX9xXaxX42xX42xX4xX136xX35xX6xX70xXbxX1xX2dxXexX1xX70xX136xX93xX1axX42xX22xX10xX7xX8dxXexX70xXbxX42xX1axX10xX16bxX7xX42xX183xXbfxX183xXbfxX42xX2xX2xX2xX22xX183xX2xX185xX173xX1bbxX91xXbfxXexX183xX183xX1bbxXbfxX5xX1bbxX7bxX1c6xX91xX91xX173xX1caxX61xX185xX91xX61xX173xX183xX183xX1caxX185xX7bxX35xX61xX2xX185xX183xX136xX1dbxXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xXdxX3xXexX1xX6xX1axX1xX3xX1axXdxX1fxX1axX3xX22xX23xX1axX25xX3xX4xX28xX29xX3xX4xX2cxX2dxX3xX1axX25xX31xX32xXdxX3xX35xX36xX3xX38xX2dxX3axXdxX3xX1axX31xX3fxX4xXaxX3xX16bxXdxX22xXexX1xX9xXaxX2xX173xX173xX173xXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX1c0xX61xX1bbxXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX6xXbxXexXdxX70xX1axXaxX12xX13xXdxXd3xX1axX3xXexX58xX31xX32xX1axX25xX3xXc2xX28xX5fxX3xX58xX6xX3xX7xX11exX3xX93xXdxXd3xX4xX3xX454xX28xX1axX1xX3xX4xX58cxXexX3xXex90c9xX3xX4xX5xXdxXbxX3xX22xX70xX3xX1axX25xX31xX32xXdxX3xX22xX24cxX1axX3xa258xX2dxX6xX5fxX3xX5xXa0xXdxX471xX136xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX70xX22xX5fxXaxX12xX13xX6xXdxX3xX38xX70xX5exX1axX3xX93xXdxX1fxX1axX64xX3xXexX1xX6xX1axX1xX3xX1axXdxX1fxX1axX3xX38xXc3xX3xX4xXfdxX3xX1xX5exX1axX1xX3xX38xXebxX1axX25xX3xX1axX1xX6xX1axX1xX3xXexX58xX7exX64xX3xX22xX23xX1axX25xX3xX4xX28xX29xX64xX3xX8dxX36xXbxX3xXexX1xX32xXdxX64xX3xX8dxX1xXcbxX1axX25xX3xX1axX25xXa0xXdxX3xX1xXdxX40fxX29xX3xX1axX25xX2dxX5fxX3xX4xX2cxX2dxX3xX38xX31xX465xX4xX3xX1axX25xX31xX32xXdxX3xX38xX2dxX3axXdxX3xX1axX31xX3fxX4xX3xXexX58xX70xX1axX25xX3xXexXd8xX1axX1xX3xX1xX2dxX3axX1axX25xX3xX8dxX1x54c1xX1axX3xX4xX100xXbxX136xX3x591bxX24cxX5fxX3xX5xX5exX3xX1axX1x9470xX1axX25xX3xXexX100xX29xX3xX25xX31x8120xX1axX25xX3xX38xX67xX1axX25xX3xXexX58xX24cxX1axX3xXexX58x9338xX1axX25xX64xX3xX4xX4d8xX1axX3xX38xX31xX465xX4xX3xX1axX1xX24cxX1axX3xX58xXebxX1axX25xX64xX3xX5xX6xX1axX3xXexb5c6xX6xX3xXexX58xX70xX1axX25xX3xX4xX2dxXebxX4xX3xX7xX3axX1axX25xX136xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3a7xX2dxXexX1xX70xX58xXaxX12xXcxX1xXc6xX5fxX3xXcxX58xX6xX1axX25xX0xX42xXbxX12

Thùy Trang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Học sinh lớp 8 nhặt được của rơi

Học sinh lớp 8 nhặt được của rơi
2023-08-29 17:04:00

baophutho.vn Khoảng 21h50 phút, ngày 28/8, trên đường từ Nhà văn hóa khu 5 trở về nhà, cháu Nguyễn Anh Vũ - sinh năm 2010, học sinh lớp 8B - Trường THCS...

Thôn đội trưởng làm kinh tế giỏi

Thôn đội trưởng làm kinh tế giỏi
2023-04-19 16:23:00

baophutho.vn Đến thôn Sai Ngà, xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập, hỏi thăm về ông Đinh Viết Châu ai cũng biết và yêu quý người thôn đội trưởng gương mẫu, tận tuỵ...

“Cây bút” nghị lực

“Cây bút” nghị lực
2023-02-18 08:53:00

baophutho.vn 12 tuổi - căn bệnh oái ác ập đến ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của cô bé Nguyễn Phương Thúy (phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì). Hơn 25 năm...

Tận tâm với sự nghiệp “trồng người”

Tận tâm với sự nghiệp “trồng người”
2023-01-04 08:25:00

baophutho.vn Cô giáo Lê Thị Hồng Tâm sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống theo nghề giáo tại xã Lang Sơn, huyện Hạ Hoà, do vậy ước mơ trở...

Cô giáo yêu nghề, mến trẻ

Cô giáo yêu nghề, mến trẻ
2022-12-20 10:32:00

baophutho.vn Cô giáo Hà Thị Lanh, Trường Mầm non Trung Sơn, huyện Yên Lập luôn yêu nghề và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, gặt hái nhiều thành công,...

Hết lòng vì trẻ khuyết tật

Hết lòng vì trẻ khuyết tật
2022-12-07 08:15:00

baophutho.vn Nhắc đến cô giáo Đinh Thị Thủy, sinh năm 1985, công tác ở Trường Mầm non Yên Lãng, xã Yên Lãng, huyện Thanh Sơn, nhiều người khâm phục bởi...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long