Cập nhật:  GMT+7
9e0ex13694x11d1ex122fdxda4cx1073cxa46ax13c96xbe83xX7x141c1x1365dxef29xa482xd641xded3xX5x10d45xXaxaf2axb563x143a4xX6xX3xXbxX1x11a61xXexX3xX1xXdx106d4x15369xX3xX1fxX1xXdxa002xf171xX3x113cbxabf5xX3xX28xf404xX25xX3xX4xX6xX1fxX3xXexX1xXdxX1exXbxX3x11b3axf2ddx137f0xX3xX4xX25x10aa5xX4xX3xef5bx12b3exX25xX3xX4xac8fxX3xXexda4axX1fxX14xX3xXexX1xbcdfxX1fxX14xX0xfec8xX1xX2xX12xX0xXexX6xX41xX5xX10xX3xX7xXexb8eaxX5xX10xX9xXaxX28xX6xb9cbxX14xXdxX1fx10343xe822xXbxeca2xX3xX6xX25xXexX3axXaxX12xX0xXexX67xX12xX0xXex11d1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1319dxX3axX7cxX60xXaxX12xX0xXdxX28xX14xX3xX7xX67xX4xX9xXaxX53xX53xX4x10fe9xX41xX6xX3axXbxX1xX25xXexX1xX3axX9cxX38xX1fxX53xX7cxX10xX7x1536cxXexX3axXbxX53xX1fxX10x10c97xX7xX53xX2x1436axX2xa1f9xX53xa125xXb8xX7cxX2x10846xc158xXbaxXbaxXbcxXbaxXexX2xd4d5xd639xXb8xXc1xXbaxX5xX2xX9cx14697xXbxX14xXaxX3xX53xX12xa2d7xX46xX3xXexX67xXdxX3xX13xX14xX6xX3xX41x10216xX3xXbxX1xXdxeacaxX25xX3xXex121b5xXdxX3xX28xX3exXexX3x13ff8xXdxb6bcxX28xX3xX41xX42xX25xX3xX4xX46xX3x148bexX3xXexX1xebcexX3xXf3x10b85xX3x1518dxX3axX7xXadxX38xX6xX3xX1fxX14xX39xX60xX3xX2xXb8xX53xXbaxX9cxX3x10424xX13xX14xX25xec07xX1fxX6bxX3xaa56xf8e0x103a8xX53xXcxXcx14d4exed8axX13x1509dxX0xX53xXbxX12xX0xX53xXexX7cxX12xX0xX53xXexX67xX12xX0xX53xXexX6xX41xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1059fxX10xX6xX7cxXaxX12xXd7xX1xX103xX3xXex12cb4xX4xX1xX3x13ddfxX60xX3xX41xX6xX1fxX3xX89x11411xX3axX3xX38xX1exX3xX4xX1xX103xX3x10341xX25xX60xX24xX1fxX3xX16exX25xX4fxX4xX3xX14xXdxX6xX3xX4xX103xX6xX3xXcxX1xX2bx123caxX1fxX14xX3xX38xXdxX1exX1fxX3xX13xX14xX6xX3xX122xX1fxX7cxX67xX10xX60xX3x121f7xX5xXdxX28xX3axX38xX3xX1fxX14xX39xX60xX3xX6cxXc8xX53xXbaxX3xXexX25xX60xdbc2xX1fxX3xX41xX4fxeb6cxX3xX103xX60xX3xX41xX6xX1fxX3xX1fxX39xX60xX3xX4xd488xX3xXexX1xX106xX1fxX14xX3xXexXdxX1fxX3xX38xX24xX3xX1xX39xX1fxX14xX3xX1fxX14xX1xad4dxX1fxX3xX27xX28xX3xX28xX2bxX25xX3xXex11bdcxX3xX41xX1acxX1fxX3xX1fxX14xX3axX39xXdxX3xX1fxX1xb52cxX28xX3xX4xX6xX1fxX3xXexX1xXdxX1exXbxX3xX38xX39xX3axX3xX4xX25xX3exX4xX3xX41xX42xX25xX3xX4xX46xX3xXexX49xX1fxX14xX3xXexX1xX4fxX1fxX14xX3xX13xX14xX6xX9cxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX3axX7cxX60xXaxX12x148a4xX1fxX14xX3xX198xX5xXdxX28xX3axX38xX3xX1fxX1acxX25xX3xX67x138aexX6bxX3xXaxX15cxX60xX3xX41xX6xX1fxX3xX89xX164xX3axX3xX38xX1exX3xX4xX1xX103xX3xX16exX25xX60xX24xX1fxX3xX16exX25xX4fxX4xX3xX14xXdxX6xX3xX4xX1bfxX3xXexX1xX106xX1fxX14xX3xXexXdxX1fxX3xX38xX24xX3xX1xX39xX1fxX14xX3xX1fxX14xX1xX1d6xX1fxX3xX27xX28xX3xX28xX2bxX25xX3xX67xXdxX1acxX1fxX14xX3xX41xXdxX1exXexX3xX4xX6xX1fxX3xXexX1xXdxX1exXbxX3xX38xX39xX3axX3xX4xX25xX3exX4xX3xX41xX42xX25xX3xX4xX46xX3xXexX49xX1fxX14xX3xXexX1xX4fxX1fxX14xX3xX13xX14xX6xX9cxX3xXcxX106xXdxX3xXf3xX6xX1fxX14xX3xX1fxX1bfxXdxX3xX38xX24xX3xX1fxX1x10d57xX1fxX14xX3xX5xefb1xXdxX3xXadxX1acxX25xX3xX14x13f40xXdxX3xXexf3c0xX60xX3xX4xX1xX6xX60xX3xX4xX25xX3exX4xX3xX41xX42xX25xX3xX4xX46xX1b1xX3xX4xX19xX4xX3xX38xa56axX3xXex11123xX1fxX3xX4xX106xX1fxX14xX3xXexX2fcxX1fxX3xX4xX106xX1fxX14xX3xXexX1e1xX3xX4xX1xX4fxXdxX3xX7cxX158xX4xX1xX3xX38xX2f9xX3xX11axefbexX31exX3axc355xX12bxX3xX38xX39xX3axX3xX4xX19xX4xX3xX1fxX14xX25xX11exX1fxX3xXexX1xX106xX1fxX14xX3xXexXdxX1fxX3xX4xX103xX6xX3xXd7x10de7xXd7xX3xX11axX15cxX60xX3xX41xX6xX1fxX3xX89xX42xX25xX3xX4xX46xX3xXexX67xX25xX1fxX14xX3xX2bx12feexX1fxX14xX12bxX3xX4xd519xX1fxX14xX3xX1fxX1xX2bxX3xXexX2fcxX1fxX3xX4xX106xX1fxX14xX3xXexX1xX106xX1fxX14xX3xXexXdxX1fxX9cxXaxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX3axX7cxX60xXaxX12xX13xX14xX3axX39xXdxX3xX67xX6xX1b1xX3xX38xX158xX3xX1fxX14xX1xX158xX3xX7xb08exX3xX1fxX39xX60xX3xX4xX360xX1fxX14xX3xX1fxX1xX2fcxX1fxX3xX28xXecxX1fxX1xX1b1xX3xX4xX19xX4xX3xX67xX39xX3axX3xX4xX164xX1fxX3xX7cxX3axX3xX4xX1xcec6xX1fxX1xX3xX16exX25xX60xX24xX1fxX3xc5afxXadxX67xX6xXdxX1fxX10xX3xX7cx13d29xX1fxX14xX3xX5xX1acxX1fxX3xXf3xX4fxXdxX3xX38x14e6axXdxX3xX4xX106xX1fxX14xX3xX7cxX27xX1fxX3xX13xX14xX6xX1b1xX3xX1fxX1xX2cexX1fxX14xX3xX1fxX14xX2bxX2d3xXdxX3xX28xX25xX4fxX1fxX3xXexX1xX6xX28xX3xX14xXdxX6xX3xX4xX25xX3exX4xX3xX41xX42xX25xX3xX4xX46xX1b1xX3xX4xX360xX1fxX14xX3xXf3xX2bxX184xX4xX3xX4xX1xX3axX3xX5xX39xX3xX28xX3exXexX3xX27xX28xX3xX28xX2bxX25xX3xX4xX6xX1fxX3xXexX1xXdxX1exXbxX3xX38xX39xX3axX3xX41xX42xX25xX3xX4xX46xX9cxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX3axX7cxX60xXaxX12xXcxX67xX2bxX3ebxX4xX3xXf3xX1bfxX1b1xX3xXexX67xX3axX1fxX14xX3xX4xX25xX3exX4xX3xX14xdaedxXbxX3xX38xX3ebxXdxX3xXd7xX1xX103xX3xXexX158xX4xX1xX3xX15cxX60xX3xX41xX6xX1fxX3x11e60xX4fxXdxX3xX1fxX14xX3axXecxXdxX3xXcxX1xX2bxX184xX1fxX14xX3xX38xXdxX1exX1fxX3xX13xX14xX6xX3xX198xX3axX1fxX7xXexX6xX1fxXexXdxX1fxX3xX198xX3axX7xX6xX4xX1xX10xX38xX3xX1fxX14xX39xX60xX3xX2x13b93xX53xXbaxX1b1xX3xX4xX19xX4xX3xX16exX25xX6xX1fxX3xX7xX19xXexX3xX38xXdxX1acxX1fxX3xX1fxX2bxX3ebxX4xX3xX1fxX14xX3axX39xXdxX3xXf3xX19xX1fxX1xX3xX14xXdxX19xX3xX4xX6xX3axX3xX1xX1exX3xXexX1xX4fxX1fxX14xX3xX41xX42xX25xX3xX4xX46xX3xX13xX14xX6xX3xXexX106xX1fxX3xXexX67xX2dbxX1fxX14xX3xX16exX25xX60xX24xX1fxX3xX4xX103xX6xX3xX4xX19xX4xX3xX4xX46xX3xXexX67xXdxX3xX38xX39xX3xX4xX19xX4xX3x12f8fxX1fxX14xX3xX4xX46xX3xX38xXdxX1acxX1fxX9cxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX3axX7cxX60xXaxX12xXcxX1xX10xX3axX3xX106xX1fxX14xX3xX198xX3axX7xX6xX4xX1xX10xX38xX1b1xX3xX7xX4fxX3xX5xX2bxX184xX1fxX14xX3xX16exX25xX6xX1fxX3xX7xX19xXexX3xX38xXdxX1acxX1fxX3xX1fxX2bxX3ebxX4xX3xX1fxX14xX3axX39xXdxX3xX4xX1xX3cbxX1fxX1xX3xXexX1xX533xX4xX3xXf3xX2bxX184xX4xX3xX4xX106xX1fxX14xX3xX1fxX1xefffxX1fxX3xX14xXdxX19xX28xX3xX7xX19xXexX3xX4xX25xX3exX4xX3xX41xX42xX25xX3xX4xX46xX3xXexX49xX1fxX14xX3xXexX1xX4fxX1fxX14xX3xX13xX14xX6xX3xX5xX42xX1fxX3xX1fxX39xX60xX3xXf3xXecxXexX3xX28xX533xX4xX3xX4xX6xX3axX3xXadxb57bxX3xX5xX2f9xX4xX1b1xX3xX38xX3ebxXdxX3xX2xX9cxXc8xXc0xXc0xX3xX1fxX14xX2bxX2d3xXdxX9cxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX25xXexX1xX3axX67xXaxX12xXcxX1xX10xX3axX3xXcxXcxX128xX129xX13xX0xX53xXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long