Cập nhật:  GMT+7
aOG7tWxqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4o44bu34buCxILFqcSpaeKAnDrhu7PDjMOJ4bu3auG7p+G7o8O5asO64bu3d+G7guKAnWo/4bq24buE4buA4bu34bqw4bu14bq2asO5w7Rq4bqw4buz4bq44bu3asO54bu14bu34buv4bqwauG7guG7teG7m+G6sOG7s2rEgsOBw7nhu7Vq4buGSmrDuUnDtGrDlDdqNuG6tuG6rsO0aC/hu7VsaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOZw7TDiuG7guG7t+G6tuG6sMSpaWjhu7fhuq7hu7Nqw7nEgsO04buG4buGZcSp4bu3w5nFqeG6sOG7gsWp4buAxKlq4buG4buCT8SCxallxKlN4bu34bul4buC4bu14bq/auG7j21rw4pO4buBauG7tcWp4bu34buz4bu14buC4bq/asOza8O1w4pO4buBxKlq4buG4buAw7llxKkvL8O54buDw7rDtOG6tsOK4bu14buE4buC4bu14bq24buDTOG6sC/hu6XFqeG7hsOD4buC4bq2w4ov4bqwxalN4buGL21tbWwvbG1t4bulb2vhu49t4buPb+G7j+G7guG7j2zDteG7j8SCw7Ut4bqw4buz4buE4bq24buD4bqiw4rhu7PEqWrDtMSC4buCZcSp4oCcOuG7s8OMw4nhu7dq4bun4bujw7lqw7rhu7d34buC4oCdaj/hurbhu4Thu4Dhu7fhurDhu7XhurZqw7nDtGrhurDhu7Phurjhu7dqw7nhu7Xhu7fhu6/hurBq4buC4bu14bub4bqw4buzasSCw4HDueG7tWrhu4ZKasO5ScO0asOUN2o24bq24bquw7TEqWpN4bu34bul4buC4bu1ZcSp4buPbWvEqWrhu7XFqeG7t+G7s+G7teG7gmXEqcOza8O1xKlqL2loL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOZw7TDiuG7guG7t+G6tuG6sMSpaeG7tOG7hHHhurBqxILhu4RPd+G6sGpM4bu34but4bqwaiXhurbhu4bFqWo/4bq24buE4buA4bu34bqw4bu14bq2auG7g2pmOuG7s+G7hOG6quG6sOG6v2o2xanhu4Thu4LFqeG7gOG7hmdoL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDiuG7tMWpw7Thu6XEqWnigJw64buzw4zDieG7t2rhu6fhu6PDuWrDuuG7t3fhu4LigJ1qJeG6tuG7hsWpaj/hurbhu4Thu4Dhu7fhurDhu7XhurZq4bqw4buz4buTT2ptw7Mvw7Nqw4Phu7Xhu5/hurDhu7Nq4bunw4HhurDhu7Vq4buA4bud4bqw4buzauG6rOG6sOG7s2rDuUfhurDhu7Nq4bunQuG7t2rDlDdqNuG6tuG6rsO0auG7p+G7l2rEgnPDimrhurDhu63hurBqxILDgcO54bu1auG7hkpq4buGw7Thu4Rqw4Phu7Xhu7dqw7nhu7Xhu7fhu6/hurBq4buC4bu14bub4bqw4buzauG7guG7gOG6tuG6sOG7s2rhu4Lhu4Bz4bqwasO54bu14buE4bqw4buzasOD4buv4buCasWo4buE4buA4bq2w4rDtGrDmeG6tuG6sMO9xanhu4DFqeG6sMO5xalqJsWpw7Thu7Phu4TFqWpmw5luZ+G7g2gvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5rhurbhu6VPxKlp4bumcE9qw7nDjeG6sOG7s2rEguG7k2rhu6XDtOG6sOG7tWrhu7Xhu7d34buEauG7p3Lhu4Rq4buC4bu34but4bqwasO5ScO0auG7p0Lhu7dqw7rhurLhurDhu7Nq4bu24buCw7TEgk9q4buC4buZ4bu3auG7p3Hhu4Rq4buC4buAw4zDieG6sOG7s2rhurDhu5NP4buHasO5w43hurDhu7Nq4bqw4bu1w4xq4buz4bu3RsOKasO54bu1ceG6rmrhu6Xhu4rhu4Jq4oCcw7nEkOG6sGrDg+G7teG7keG7guKAnWrhu6XDtOG6sOG7tWrhu7Xhu7d34buEasODxrDhurZq4bul4buT4bu3amxvauG6sMah4bquauG6vuG7hMO04buDaC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWnDmeG7teG7t8O0auG7huG7q2pMReG7t2rDuuG7keG6tmrhu7Phu7dF4bu3auG7hsO04buEasO54bu14bu34buv4bqwauG7guG7teG7m+G6sOG7s2psLWtqw7lJw7Rq4bunQuG7t2rhurDhu7Xhu5Nq4buC4buAw4xFw7lqw53FqU/FqeG6sOG6tuG6tuG7gOG7peG7h2rhu7Thu4Rx4bqwasSC4buET3fhurBqTOG7t+G7reG6sGo/4bq24buE4buA4bu34bqw4bu14bq2asOD4bu14buf4bqw4buzauG7p8OB4bqw4bu14bq/auKAnDjhuqzhu7dq4bun4buXasO54bqyamxsauG7guG7teG7keG6sOG7s2rhurpqNuG6tuG6rsO04buDajjhuqzhu7dqw7rhu7fhu6/hu4Jq4bqw4buzw7RPauG7guG7tcOJ4bu3auG7p+G7t3jhuq5q4bun4buv4bqwauG7p3BP4buHasO5Q2rhu6dC4bqw4buzakzhu7fhu63hurBqw7ly4bqwauG7s0Hhu4Nq4bu0w4Jq4bqu4bq24bqw4buzasO54bu1w4lq4bquQuG7gmrhu6XDtOG6sOG7tWrhu7Xhu7d34buEauG6sOG7tcOMakxzT+G7g2rhu7TEkOG6sGrhu4Lhu7Xhu69q4bqwS8O04buHauG7p3BPasO54bq04bqwasSC4buTasSCw4HDueG7tWrhu4ZK4buDasOZ4bu1RuG6sOG7s2rhu4Lhuqzhu7dq4bun4buXasSCc8OKauG6sOG7reG6sGrEgsOBw7nhu7Vq4buGSuG7g+KAnWgvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5rhurbhu6VPxKlpw5nDjeG6sOG7s2rhu4Lhu4DhurbhurDhu7Nqw7nhu4RCw7lqw4rhu7XhuqThurDhu7NqTHHhurDhu4dqw7nhu7Xhu7fhu6/hurBqxILDjOG6uMO5auG7s+G7t8O0auG6sOG7s8OMw4nhu7dqw5rhuqpq4bum4buT4bq2ajrhu7XDtGrDg+G7teG7n+G6sOG7s2rhu6fDgeG6sOG7tWrhuqzhurDhu7Nq4buG4buxauG7guG7t+G7r8OKauG7gkjDuWrhurpqxILhu5nhu7dqw5Q3ajbhurbhuq7DtGrhuq5Hw7Rq4buCReG7t2rhu6d4ak5wT2rhu6XEqOG6sOG7s2rhu6dC4bu3asO64bqy4bqw4buz4buDaC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWk84bqw4buzauG6sOG7tXHhurBq4bqu4buZ4bqw4bu14bq/auKAnDjhuqzhu7dq4buG4buxauG6umrEguG7meG7t+G7h2rDg+G7teG6rOG6sOG7s2rDueG6smrhurDhu7Phu7Xhu7dq4bqw4buzw4lq4buzQeG7g2rDmeG7tUbhurDhu7Nq4buC4bqs4bu3asO5cuG6sGrDueG7teG6tmrDusO04bqwasSC4buX4bqw4bu1auG7p+G7meG6tmrhu4Lhu7VxT2rhu6fDjOG6uMO5auG7gOG7neG6sOG7s+G7h2rhu4bDtOG7hGrhuq5C4buCauG6rkfDtGrhu7Phu7fhu5Xhu7dq4buC4bu14buT4bqw4bu1asO54bqs4bqw4buz4buHasO54bu1RuG6sOG7s2rhu4Lhuqzhu7dqw7nhurJq4buC4bu1eGrhu4Lhu7fhu6/Dimrhu4JIw7lq4buC4buA4bu3eOG6sGrDg+G7tcO04bu3auG6rkLhu4Jq4bulxKhq4buR4bqwauG7p+G7o8O5asO64bu3d+G7guG7g2rhu7Lhu7fDiWrEguG7k2rEgkbDuWrhu4Lhuqzhu7dq4bun4bu3auG6sOG7s+G7tcOAakzhu5Nq4buG4buET2rhurDhu7Phu7XhuqBq4bquQuG7gmrDueG7tUbhu4JqTHZq4bulxKhq4buR4bqwauG6sOG7k0/igJ3hu4Mv4buDaC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4o34bq24buE4buAw7nFqcSpaTjhu7XFqeG6tmo4OOG6peG6tTpoL8OKaQ==

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Độc đáo huy chương Olympic Paris 2024

Độc đáo huy chương Olympic Paris 2024
2024-07-19 10:06:00

Mỗi chiếc huy chương Olympic Paris 2024 sẽ chứa đựng một phần nguyên bản của Tháp Eiffel, biểu tượng có từ thế kỷ 19 danh tiếng của nước Pháp.

Ấn tượng SEA Games 31 trên quê hương Đất Tổ

Ấn tượng SEA Games 31 trên quê hương Đất Tổ
2022-05-25 16:43:00

baophutho.vn SEA Games 31 trở lại với môn “thể thao Vua” đã vượt ra khỏi quy mô của sân cỏ, thành “cú hích” góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Phú Thọ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long