Cập nhật:  GMT+7
ac6cx108dexf072xe83dx138fexc8b0x124f8xb816x11c8exX7x13ad9x127b7xb766x129f6xf67bxddf9xX5xfbebxXax14ca7x10455xX1xcfd7xXexX3xdc99xe288xee3exX3xX4xX6x11642xX3x1227dxaf8fxXexX3xX1x1471bx13fd5xX1axX3xXexX1xX26xX1axX1xX3xXexXdx127edxX1exX3xX4xX1xeb5dxX1ax14decxX3xXexX25xX26xX1axX3x145b4xbacdxX1axX3xb0a9xX26xX25xX3xXexX1x1078exX1axX38xX3xX2xX2xX0xb724xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX25xX3fxe3efxXaxX12xX0xXdxX1exX38xX3xX7xc8e9xX4xX9xXaxX50xX50xX4x14b4cxff5dxX6xX25xXbxX1x11a8axXexX1xX25xX72xX43xX1axX50xX3fxX10xX7xX20xXexX25xXbxX50xX1axX10xb009xX7xX50x10c4fxX2xX8dx12c3cxX50x104dax1288cxX3fxX92xff22xc168xX96xX92xX2xX2xXexX2x146fexX9execcfxX97xX92xX5xX2xX72x12e5fxXbxX38xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1181exX10xX6xX3fxXaxX12xX13xX38xX26xX62xX3xX93xX50xdf8cxe29cxX3xXcxX1xX36xX3xXex12b3axb6aaxX1axX38xX3x14d2dxX78xX38xX6xX3xb764xX25xX7xX1xXdxX1xXdxX3fxX10xX3xXexX78xX62xX31xX1axX3xX73x11443xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xce17xf985xXexX3xX1exdb61xX4xX3xXexXdxX31xX78xX3xX1xX25xX26xX1axX3xXexX1xX26xX1axX1xX3xX4xX1xXd1xb53dxX1axX38xX3xXexX6bx11ba8xX1axX1xX3xXexXdxX31xX1exX3xX4xX1xX36xX1axX38xX3xX43xX6xX4xX4xXdxX1axX10xX3xX1axX38x13dddxX6xX3xbd1exf939x10970x12ef8x11826x10ec4xX2xX93xX3xX4xX1xX25xX3xX1axX38xXd1x1306bxXdxX3xX3fxX40xX1axX3xX43xX26xX25xX3xXexX1xX49xX1axX38xX3xX2xX2xX3xX1axc890xX1exX3xX1axX6xX62xXcaxX3xXexX6bxX25xX1axX38xX3xX1axf24cxX3xX5x11d72xX4xX3xXexX1x11e84xX4xX3xXf7xbe41xX62xX3xX4xX1xXdxX21xX1axX3xX3fxbfd7xX4xX1xX3xXexXdxX31xX1exX3xX4xX1xX36xX1axX38xX3xX43xXecxX1axX3xXf7xXd1xb317xX4xX3xXf7xX49xX1axX1xX3xX38xXdxX49xX3xX5xX26xX3xX4xX1xX15xX1exX3xX4xX1x10c6bxXbxX3xX1xXdxf652xX1axX3xX1axX6xX62xX3xX4xX36xX6xX3xX1axXd1xXd2xX4xX3xX1axX26xX62xX72xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX25xX3fxX62xXaxX12xXcxX6bxX25xX1axX38xX3xXbxX1xXdxX31xX1axX3xXexX6bxX6xX1axX1xX3xX5xX78xX15xX1axX3xXexX6bxX16bxX4xX3xXexXdxX21xXbxX3xXf7xfa35xX78xX3xXexXdxX31xX1axX3xX38xXdxdd80xX6xX3xXcxX1xX36xX3xXexXd1xXd2xX1axX38xX3xXd6xX78xX38xX6xX3xXdbxX25xX7xX1xXdxX1xXdxX3fxX10xX3xX43xX26xX3xX4xX49xX4xX3xX1axX1xX26xX3xX5xf278xX1axX1xX3xXf7xX1a9xX25xX3xXf7xXecxXdxX3xX5xX15xXbxX3xXexX1a9xXdxX3x10a7fxX78xXecxX4xX3xX1x10de6xXdxXcaxX3xX1axX38xXd1xX144xXdxX3xXf7xfb22xX1axX38xX3xXf7xX1f9xX78xX3xX134xX1x13484xX1axX1xX3xXbxX1xX36xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX25xX3xX73xXdxX21xXexX3xX1axXd1xXd2xX4xX3xX1axX26xX62xX3xX7x136cdxX3xXexX1xX16bxX4xX3xX1xXdxX1aexX1axX3xX1xX112xX1axX3xX92xX96xX3xXexX6bxXdxX1aexX78xX3xX1ex10529xXdxX3xXexXdxX31xX1exX3xX43xX26xX25xX3xX4xX78xXecxXdxX3xXexX1xX49xX1axX38xX3xXc9xX3xX1axX26xX62xXcaxX3xXexX6bxXd1xXd2xX4xX3xXexX1x114a0xX1exX3xXcxX1xX21xX3xX43xX15xX1axX3xX1xX245xXdxX3xX135xX5xX62xX1exXbxXdxX4xX3xX43xX26xX3x13491xX6xX6bxX6xX5xX62xX1exXbxXdxX4xX72xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX25xX3fxX62xXaxX12x1244axX1axX38xX3xXd6xX78xX38xX6xX3xX4xX298xX1axX38xX3xX1xX62xX3xX43x13cebxX1axX38xX3xX7xX27exX3xX1xX25xX26xX1axX3xXexX1xX26xX1axX1xX3xX4xX1xXd1xX112xX1axX38xX3xXexX6bxX118xX1axX1xX3xXexXdxX31xX1exX3xX4xX1xX36xX1axX38xX3xX4xX1xX25xX3xXexX25xX26xX1axX3xX73xX245xX3xX1axX38xXd1xX144xXdxX3xX3fxX40xX1axX3xXf7xX36xX3xXf7xXdxX2bexX78xX3xX20xXdxX1aexX1axX3xXf7xXd1xX193xX4xX3xXexXdxX31xX1exX3xXexX6bxX25xX1axX38xX3xXexX1xX144xXdxX3xX38xXdxX6xX1axX3xXexX131xX3xXexX1xX49xX1axX38xX3xX2xX96xX139xX2xX2xX3xXexXd2xXdxX72xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX25xX3fxX62xXaxX12xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX4x128c7xX3xX20xX1xX25xX19xX1axX38xX3xX2xX8dxXc9xX3xXexX6bxXdxX1aexX78xX3xX3fxX40xX1axXcaxX3xXexX6bxX25xX1axX38xX3xXf7xX3a3xX3xX4xX1xXd1xX6xX3xXf7xX21xX1axX3xX92x132bcxX3xXf7xX22bxX3xXf7xXd1xX193xX4xX3xXexXdxX31xX1exX3xXf7xX36xX3xX5xXdxX2bexX78xX3xX43xX6xX4xX4xXdxX1axX10xX3xX1axX38xX131xX6xX3xX134xX135xX136xX137xX138xX139xX2xX93xX3xXexX25axX1axX1xX3xXf7xX21xX1axX3xX1axX38xX26xX62xX3xX97xX50xXc9xX72xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX25xX3fxX62xXaxX12xd8e9xXf8xX4xX3xX3fx13160xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xXf7xX6xX1axX38xX3xXf7xX174xX62xX3xX1exX1a9xX1axX1xX3xX4xX1xXdxX21xX1axX3xX3fxX17exX4xX1xX3xXexXdxX31xX1exX3xX4xX1xX36xX1axX38xX3xX1axX1xXd1xX1axX38xX3xXex13a08xX3xX5xX1aexX3xXexXdxX31xX1exX3xX4xX1xX36xX1axX38xX3xXexX1a9xXdxX3xX1axXd1xXd2xX4xX3xX1axX26xX62xX3xX43xecd1xX1axX3xXexX1xafaaxXbxX3xX1xX112xX1axX3xX1axX1xXdxX2bexX78xX3xX7xX25xX3xX43xXd2xXdxX3xX4xX49xX4xX3xb80cxX78xXecxX4xX3xX38xXdxX6xX3xX4xc829xX1axX38xX3xX1axX38xX1xXdxX1aexXbxX3xXbxX1xX49xXexX3xXexX6bxXdx135b0xX1axX3xX20xX1xX49xX4xXcaxX3xXexX6bxX25xX1axX38xX3xXf7xX3a3xX3xX4xX3a3xX3xbfc3xX1axX1xX3xX43xX26xX3xX422xcca8xX72xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX25xX3fxX62xXaxX12xX18xX6xX1axX3xXf7xX1f9xX78xXcaxX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xXexX15xXbxX3xXexX6bxX78xX1axX38xX3xXexXdxX31xX1exX3xX4xX1xX36xX1axX38xX3xX4xX1xX25xX3xX4xX49xX4xX3xX1axX1xX40xX1axX3xX43xXdxX31xX1axX3xX62xX3xXexX21xX3x10883xX3xXexX78xX62xX21xX1axX3xXf7xX1f9xX78xX3xX43xX26xX3xX1axX1xX203xX1axX38xX3xX1axX38xXd1xX144xXdxX3xX4xX6xX25xX3xXexX78x118cexXdxX3xXexX131xX3xXc9xXa0xX3xXexX78xX548xXdxX3xXexX6bxX527xX3xX5xX31xX1axXcaxX3xX1axX1xX203xX1axX38xX3xXf7xXecxXdxX3xXexXd1xX193xX1axX38xX3xX3fx12746xX3xX73xX17exX3xX73xX1aexX1axX1xX3xX1axXf8xX1axX38xX3xX1xX112xX1axXcaxX3xX1axX1xXd1xX1axX38xX3xXexX131xX3xXexX1xX49xX1axX38xX3xX1axX26xX62xX3xX4xX1xXd1xX112xX1axX38xX3xXexX6bxX118xX1axX1xX3xXexXdxX31xX1exX3xX4xX1xX36xX1axX38xX3xX4xX36xX6xX3xX1axXd1xXd2xX4xX3xX1axX26xX62xX3xX7xX27exX3xXf7xXd1xX193xX4xX3xX1exX527xX3xX6bxX245xX1axX38xX3xX4xX1xX25xX3xX1axX1xX203xX1axX38xX3xX1axX38xXd1xX144xXdxX3xX4xX3a3xX3xX73xX1aexX1axX1xX3xX1axX2bexX1axX3xX1axX1xXd1xX3xXexXdxX4b5xX78xX3xXf7xXd1xX144xX1axX38xX3xX43xX26xX3xX1axX1xX203xX1axX38xX3xX1axX1xX3a3xX1exX3xXf7xXecxXdxX3xXexXd1xX193xX1axX38xX3xX20xX1xX49xX4xX72xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX25xX3fxX62xXaxX12xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xXf7xX6xX1axX38xX3xXexXdxX31xX1exX3xX43xX6xX4xX4xXdxX1axX10xX3xX4xX36xX6xX3xX2d8x13847xXdxe927xX10xX6bxX3xX43xX26xX3xX422xX25xX3fxX10xX6bxX1axX6xX3xX4xX1xX25xX3xX1axX38xXd1xX144xXdxX3xX3fxX40xX1axX72xX3xX422xXf8xX4xX3xX3fxX427xX3xXf7xX22bxX3xXbxX1xX31xX3xX3fxX78xX62xX1aexXexX3xX43xXdxX1aexX4xX3xX5xXd1xX78xX3xX1xX26xX1axX1xX3xX43xX6xX4xX4xXdxX1axX10xX3xX4xX36xX6xX3xX4caxX7xXexX6bxX6xee0exX10xX1axX10xX4xX6xXcaxX3xX1axX1xXd1xX1axX38xX3xX3fxX25xX3xX498xX78xX6xX1axX3xX1axX38xX1a9xXdxX3xXbxX1xX19xX1axX3xX250xX1axX38xX3xXbxX1xXfcxX3xX1xX78xX62xX21xXexX3xX20xX1xXecxXdxX3xX1xXdxX21xX1exX3xX38xXf8xXbxX3xX1axX31xX1axX3xX5xX25xX1a9xXdxX3xX43xX6xX4xX4xXdxX1axX10xX3xX1axX26xX62xX3xX43xX47bxX1axX3xX4xX1xXd1xX6xX3xXf7xXd1xX6xX3xX43xX26xX25xX3xX7xd61bxX3xX3fxXfcxX1axX38xX72xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX25xX3fxX62xXaxX12xX136xX2bexX3xX43xXdxX1aexX4xX3xXexX548xX3xX4xX1xX250xX4xX3xXcxX1xX21xX3xX43xX15xX1axX3xX1xX245xXdxX3xXcxX25xX20xX62xX25xX3xX7x14322xXbxX3xXexXd2xXdxXcaxX3xXcxX1xX36xX3xXexXd1xXd2xX1axX38xX3xXd6xX78xX38xX6xX3xXdbxX25xX7xX1xXdxX1xXdxX3fxX10xX3xX4xX1xX25xX3xX73xXdxX21xXexX3xX1axXd1xXd2xX4xX3xX1axX26xX62xX3xX7xX27exX3xX38xXdxX19xX1exX3xX1xX112xX1axX3xX1axX203xX6xX3xX7xXecxX3xX20xX1xX49xX1axX3xX38xXdxX19xX3xX1axXd1xXd2xX4xX3xX1axX38xX25xX26xXdxXcaxX3xX4xX49xX4xX3xX498xX78xX6xX1axX3xX4xX1xX250xX4xXcaxX3xX1axX1xX40xX1axX3xX43xXdxX31xX1axXcaxX3xXbxX1xX3a3xX1axX38xX3xX43xXdxX31xX1axX3xX73xX49xX25xX3xX4xX1xX25axX3xXf7xX21xX1axX3xX3fxX16bxX3xX7xX16bxX3xX20xXdxX1aexX1axX3xXexX1xX4b5xX3xXexX1xX6xX25xX3xX1axX26xX62xX3xX1axX1xd129xX1exX3xX73xX19xX25xX3xXf7xX19xX1exX3xX7xX250xX4xX3xX20xX1xff83xX10xX3xX43xX26xX3xX6xX1axX3xXexX25xX26xX1axX3xX4xX1xX25xX3xX4xX245xX1axX38xX3xXf7x11ac6xX1axX38xX72xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX25xX3fxX62xXaxX12xXbcxXdxX1aexX1axX3xX7xXecxX3xX1axX38xXd1xX144xXdxX3xXf7xXd1xX193xX4xX3xXbxX1x11f2bxXbxX3xX3fxX16bxX3xX7xX16bxX3xX20xXdxX1aexX1axX3xXexX1xX10xX25xX3xX498xX78xX62xX3xXf7xX17exX1axX1xX3xX4xX36xX6xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xXf7xX22bxX3xX38xXdxX19xX1exX3xX1exX245xXexX3xX1axX6ffxX6xX3xX7xX25xX3xX43xXd2xXdxX3xX4xX25xX1axX3xX7xXecxX3xX73xX6xX1axX3xXf7xX1f9xX78xX3xX3fxX16bxX3xX20xXdxX21xX1axX3xX5xX26xX3xX2xX97xX96xX72xX96xX96xX96xX3xX1axX38xXd1xX144xXdxX72xX3xXcxX1xX10xX25xX3xX20xX21xX3xX1xX25xX1a9xX4xX1xXcaxX3xX135xX5xX62xX1exXbxXdxX4xX3xXcxX25xX20xX62xX25xX3xX7xX27exX3xX20xX1xX6xXdxX3xX1exX1a9xX4xX3xX43xX26xX25xX3xX1axX38xX26xX62xX3xX8dxX90xX50xX9exX3xXexXd2xXdxX72xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4caxX78xXexX1xX25xX6bxXaxX12xX13xX38xX78xX80dxX1axX3xXcxXcxdd36xX136xX13xX0xX50xXbxX12

Nguồn TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long