Cập nhật:  GMT+7
4buP4bqk4bub4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G6p+G6pk9FQeG7lcO1MeG6pOG6qkvhu5fhu7nDk+G7hOG6uMOC4buX4bq4w4LDuuG7nuG7l+G7gcOT4buv4bq44buPL+G6pOG7m8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDteG7j+G6psOJw4Lhu5dOTeG7tcOs4buVLy/hu7Vv4buzdOG6ukvhuqTDk0/huqThurpv4bua4bq4L+G7t0FOxJBP4bq6Sy/hurhB4bucTi/hu53hu5vGoXEv4bufc+G7t+G7oeG7m8ahxqHhu5/GoXJP4bubceG7oeG7n3Lhu6FF4bubb0RLw4Lhu5Xhu5cvw7Xhu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDteG6s+G6p+G7uOG6p+G7ly3hu5fhu7jhu6/DieG7l+G7ucOT4buE4bq4w4Lhu5dFw7rhu5fDiUdP4buXReG6usO54bqm4buX4bqk4bqo4bq44bqk4buX4bu34bqm4bqy4bq44buX4bui4buQw4zhurjDguG7l+G7t+G7r+G6uOG7l8OC4bqmdOG6uOG7l+G7tcOVdOG7l+G7t+G7r+G6uOG7l09H4bu14buXMOG7kOG7iuG6uMOC4buXxKjhu5fhu6Lhu6fhu5fhuqfhuqTDk+G7l+G7tMOS4bu14buX4bq44bq84bqm4buXTeG6psOD4bq4w4Lhu5fhu5rDuuG7l+G6pMOT4bue4bqw4bq44buX4bqn4buv4bq44buX4bqlw43hurjhu5fhurjhurzhuqbhu5fhu7XhuqTDk+G6uMOCb+G7lyLhuqThu4LhurjDguG7l3Thuqbhu5fhu7XDiuG6uOG7l+G6uOG6pMOM4buX4bu54buvw4nhu5fhu7nDk+G7hOG6uMOC4buX4bu14bq84buXT+G7lOG7l+G7s3Thurrhu5fDguG6puG7im7hu5fhu7XhuqRC4buX4buz4bqmxIJP4buXTeG7qeG6uMOC4buX4bq44bq84buX4buiw5N2T+G7l0vhuqR1T+G7l0/hu5jhu5dPTeG6uuG6uMOC4buXRXThurrhu5fhu7lH4bq4w4Lhu5fhuqTDuuG6uMOC4buX4bq4w4LDuuG7nuG7l+G7msO64buX4bu54buQ4buI4bu14buXReG7kMOT4buXT03Dk+G7nuG6ruG6uOG7l0/hu5jhu5dP4bqkxILhu5fhuqThurDhu5fhurjDuuG7nuG7l0504bq4w4Lhu5dP4bqkxILhu5fhuqThurDhu5fEkOG6pHXhu7Vv4buXw6rhuq7hu5fhuqfhuqTDk+G7l+G7tMOS4bu14buXT03hurrhurjDguG7l+G6uOG6pMag4bq4w4Lhu5fhurjDgsO64bue4buX4bu5d8OT4buX4buiw5Phu6/hurhu4buXT+G6psSC4bq4w4Lhu5fhu7nDk+G7hOG6uMOC4buX4bu54buQ4buI4bu14buX4buadOG6uMOC4buXRcOD4bq44buXxKjhu5fEkOG6pMawS+G7l+G7tXXhu7Xhu5fhu7Phu6Xhurjhu5cw4buQ4buK4bq4w4Lhu5fhurjhuqThu5Dhu5fhu7N14bq64buX4bqk4bqm4bqww5Phu5fDiUdP4buXw4nhu4x04buX4buiw5Phu6/hurjhu5fDicOM4bqm4buX4bq44bqk4bqm4bquw5Phu5fDiXThu57hu5fDicaw4bq4buG7l+G7ucOV4buX4bu5d+G7nm9vb+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO14bu44bq24buX4bu14bq84buXw4lHT+G7l8OJw7rhurjhu5dPTeG6qOG6uOG6pOG7l+G7t+G6puG6suG6uOG7l+G7ueG7r8OJ4buX4bu5w5Phu4ThurjDguG7l0vhuqThu6Xhuqbhu5fhu7Xhurzhu5fhurjDguG7kOG7iuG6puG7l+G7s8awT+G7l+G6uOG6pOG6qkvhu5fDguG6vuG6puG7l0XDuuG7l+KAnOG7tXXhuqbhu5fhu7nDk+G7hOG6uMOC4oCdbuG7l+G6uMOC4buQ4buK4bqm4buX4bq4w7rhu57hu5dL4bqk4bul4bqm4buXT+G6puG6uOG6pOG7l0/huqThu4LhurjDguG7l+G7tXXhu7Xhu5fhurjhuqThuqpL4buX4bu54bq24buXxJDhuqTDjEvhu5fhu7XhuqThurrhu5fhu7Xhu6Xhu5fhu7lH4bqmb+G7l+G7tOG6pOG6quG7l+G6s+G6pOG7jOG6uMOC4buX4bqn4bqk4bqq4buX4bu44bqq4bq44bqkbuG7l+G7ouG7p+G7l+G6p+G6pMOT4buX4bu0w5Lhu7Xhu5fhurjFqcOJ4buX4bq4w7rhu57hu5fhurjDguG6usO64bqm4buX4buhxqHhu5dPw5NI4bqmbuG7l+G6pMON4bq44buX4bubxqHhu5fhurjFqcOJ4buX4bq4dOG7nuG7l+G7teG6pOG6quG7l09NxKjhu5dP4bqkw7rhurjhuqThu5figJzhu7V14bqm4buX4bu5w5Phu4ThurjDguKAneG7l+G7muG6qOG7l+G7ueG7p+G7l+G7teG6vOG7l+G7n8ah4buX4bq4xanDieG7l+G7s+G6psSCT+G7l+G7ueG7r8OJ4buX4bu5w5Phu4ThurjDgm/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDteG7tOG6pOG6quG7l+G7teG6pOG6uuG7l+G7s+G6psSCT2zhu5fhuqfhu5jhu5fhurjhuqThu4Dhu5dP4buC4bqm4buXT+G6pOG7kOG7iuG6uMOC4buX4bu54bqm4buXT+G6pEHhurrhu5fhu7PDuuG7l+G6uMOC4bq6w7nhuqbhu5dP4bqkdMOJ4buXw4LhuqZ04buX4bu1deG7teG7l+G6pOG6usO5T+G7l+G7uUfhurjDguG7l0XhurLhu5fhuqRH4bqm4buX4bu1w5V04buXRcO64bq4w4Ju4buX4bu1w5V04buX4bui4bunbuG7l0/huqbEguG6uMOC4buX4bu5w5Phu4ThurjDgm7hu5fhurjhuqThuqpL4buX4bu5w5Phu4ThurjDguG7l09NxKjhu5fhurjDg+G6uOG7l0zDk0Hhurjhu5dP4bqkw5NH4bu1buG7l+G7muG6qOG7l0/huqTEguG7l0/hu4Lhuqbhu5dNdk/hu5dP4bqk4bqs4bu14bqk4buX4buaw7rhu5fhu7l0w4nhu5fDicOD4buXT+G7mOG7l+G6uOG6pOG7gG/hu5fhuqfhu4Lhuqbhu5dP4bqk4buQ4buK4bq4w4Lhu5dFduG7nuG7l+G7tXXhuqbhu5fhu7XhuqTDuuG7nuG7l+G6uOG6pOG7gOG7l8OC4buG4buX4buaw7rhurrhu5fDiXXhurjDguG7l+G7ueG6tuG7l+G6pOG6vuG7teG7l+G7uXXhurjhuqThu5dP4bqkQeG6uuG7l+G6uOG6pOG6qkvhu5fhu7nDk+G7hOG6uMOC4buX4buaw7rhu5dNRuG6puG7l0XDjOG6uOG7l0/huqTDg8OJ4buXw4lHT+G7l+G7teG6pMOST+G7l0/hu4Lhuqbhu5fhu7nhu5Dhu4jhu7Xhu5dP4bqk4buU4bu14buX4bqkw7rhurjhuqThu5fhu5rDjOG6puG7l+G7teG7hOG6puG7l+G7ucOT4buE4bq4w4Lhu5dP4bq64buX4bu14buM4bq4w4Lhu5fhu7V14bu14buX4buzw7pu4buX4bu1deG7teG7l8OJw4Bu4buX4bua4bqo4buX4bu14bq84buX4bu5dMOJ4buXw4nDg+G7l0/hu5jhu5fhurjhuqThu4Dhu5fhurjDg+G6uOG7l0/hu4Lhuqbhu5fhuqThur7hu7Xhu5fhu5rDuuG7l+G7s8awT+G7l+G6uOG6pOG6qkvhu5dNdk/hu5fhurjhuqR04bq44bqk4buX4buaw7rhu5fhu7XhuqThu5B04buX4bu5d+G7nuG7l+G7ncah4buXT8OTSOG6puG7l0/hu4Lhuqbhu5fhu7nhu6fhu5dFw7rhu5fhurjDguG7kOG7iuG6puG7l+G7tcOVdOG7l+G7uUfhuqbhu5fhu7nDk+G7hOG6uMOCb+G7l+G7uMSC4bq44buX4bq4dOG7nuG7l+G7teG6vOG7l8OJduG7nuG7l+G7teG6pOG7juG7teG7l+G6uMWpw4nhu5fhu7nhu6/DieG7l+G7ucOT4buE4bq4w4Ju4buX4bq4w4LDuuG7nuG7l+G6pEfhuqbhu5fhu7XDlXThu5dFw7rhurjDgm7hu5fhu7XDlXThu5fhu6Lhu6fhu5dP4buC4bqm4buX4bu54bquw5Phu5dP4bqkdMOJ4buXw4LhuqZ0buG7l0/hu4Lhuqbhu5dPTcSo4buXT+G6pMO64bq44bqk4buX4oCc4bu1deG6puG7l+G7ucOT4buE4bq4w4LigJ1u4buX4bqkw43hurjhu5fhu7XhuqThu47hu7Xhu5fhurjFqcOJ4buX4bq4dOG7nuG7l+G7teG7jOG6uMOC4buX4bu14bqk4bqq4buXQcOJ4buXS+G6pOG7juG7l+G6uMag4buXT03hurrhurjDguG7l8SQ4bqkw5Phu5fhu7fDk+G7nuG7l09N4bqo4buX4bu5R+G6puG7l+G7ucOT4buE4bq4w4Lhu5dPTcOD4bq44buX4budxqHhu5fhurjDguG7kOG7iuG6pm7hu5fDiUnhuqbhu5fEkOG6pOG6puG7l0XDuuG6uMOCbuG7l+G7ouG7p+G7l+G7teG6vOG7l+G6uMOCw7rhu57hu5fhuqRH4bqm4buX4bu14bqkw5LhurjDguG7l0/hu4Lhuqbhu5fhu7Xhu4zhurjDguG7l0/huqR0w4nhu5fDguG6pnThu5fhu7PhuqbhurbDk+G7l+G7t+G6puG6suG6uG/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDteG7j+G6psOJw4Lhu5dOTeG7tcOs4buVLy/hu7Vv4buzdOG6ukvhuqTDk0/huqThurpv4bua4bq4L+G7t0FOxJBP4bq6Sy/hurhB4bucTi/hu53hu5vGoXEv4bufc+G7t+G7oeG7m8ahxqHhu5/GoXJP4bubceG7oeG7n3Lhu6FF4budb0RLw4Lhu5Xhu5cvw7Xhu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDtSLhuqR14bu14buX4buaw4zhuqbhu5fhu7V14bu14buX4bu5R+G6puG7l+G7ucOT4buE4bq4w4Lhu5fEqOG7l+G7tXXhu7Xhu5fhu6Lhu6fhu5dPTcOD4bq44buX4bu54bqqdOG7l+G7s8O64bq44buX4bqkw5Phu57hurDhurjhu5fhuqfhu6/hurjhu5fhuqXDjeG6uG7hu5fhu7lH4bqm4buX4bu5w5Phu4ThurjDguG7l+G7tcOVdOG7l+G7ouG6vMOJ4buX4bq1w5PhuqLhu5fhu6Lhu6fhu5fhuqfhuqTDk+G7l+G7tMOS4bu14buXRcO64buXw4lHT+G7l+G7uUfhuqbhu5fhu7fhuqbhurLhurjhu5fhu6Lhu5DDjOG6uMOC4buX4bu54buQ4buI4bu14buXxJDEgk/hu5fhuqThu4hL4buX4bu1w5V04buXT03hu4ThurjDgm7hu5fhu7XDlXThu5fhu7XhuqTDucOJ4buX4buE4bq4w4Lhu5fhu5rDuuG7l+G7tcOVdOG7l+G7uUfhuqbhu5fhu7nDk+G7hOG6uMOC4buXw4lJ4bqm4buXxJDhuqThuqbhu5dF4bq6w7nhuqbhu5fhuqThuqjhurjhuqThu5fhu7fhuqbhurLhurjhu5fhu6Lhu5DDjOG6uMOC4buX4bu34buv4bq44buXw4LhuqZ04bq44buX4bq4w7rhu57hu5fhu7nhu5Dhu4jhu7Xhu5dPTeG6qOG6uOG6pOG7l+G7t+G6puG6suG6uOG7l+G7teG6vOG7l09I4bq4w4Lhu5fhuqThu4hL4buX4bu1deG7teG7l0XhurrDueG6puG7l+G7r8OJ4buXT+G6pHThurjhuqThu5fhu5p04bq4w4Lhu5fhu5rhur7hurjDgm7hu5fhu5p04bq4w4Lhu5fhu6J04buX4bqkw43hurjhu5fDguG6psagdOG7l+G6uMOS4bqm4buXTeG7mOG6uMOCbuG7l8SQ4bqk4bqmxILhurjhu5fhu7XhuqThurrhu5fhu7PDuuG7l+G7teG6uuG6uOG7l+G7t+G7r+G6uOG7l+G7s+G7peG6uOG7l+G7teG7jOG6uMOC4buX4bq4w4LhuqRB4buX4buaw7rhu5fhu7Xhu4zhurjDguG7l+G7muG6ruG7l+G6pEfhuqbhu5dP4buOb+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO1QMOJ4buXKMO64buX4bqn4bqk4bqq4buXMeG6pMO54bq4buG7l+G7ouG7p+G7l+G6p+G6pMOT4buX4bu0w5Lhu7Xhu5fhu7XhuqThurrhu5fhu7PhuqbEgk9s4buX4oCcQMOJ4buX4bqk4bq+4bu14buX4bu54buvw4nhu5fhu7nDk+G7hOG6uMOC4buX4bu5xILhurjhu5fhurh04bue4buX4bu54bun4buX4bu54buQ4buI4bu14buX4buh4buX4bq4xanDiW7hu5dP4buY4buXxJDhuqThuqbhu5fhuqThur7hu7Xhu5fhu7nhu6/DieG7l+G7ucOT4buE4bq4w4Lhu5fhu7nEguG6uOG7l8OC4bqm4buKbuG7l+G7teG7kuG7l8SQ4bqk4bqm4buX4bq4w7rhurrhu5dPTeG6uuG6uMOC4buXRcO64bq4w4Ju4buXT03hurrhurjDguG7l+G7ouG7p+G7l+G7teG6vOG7l+G6pOG6usO5T+G7l+G7uUfhurjDguG7l+G7ueG7r8OJ4buX4bu5w5Phu4ThurjDguG7l0XDuuG7l0HDieG7l+G7ueG6rsOT4buXT+G6pHTDieG7l8OC4bqmdG/hu5co4bq+4bu14buX4bu54buvw4nhu5fhu7nDk+G7hOG6uMOC4buX4bu54buE4bqm4buX4buaw4zhuqbhu5dBw4nhu5fhu5rDuuG7l092T+G7l+G7tXXhu7Xhu5fhu7V14bu14buX4bu14bqk4bqq4buXQcOJ4buX4bu54bquw5Phu5fEkOG6pOG7guG6uMOC4buXxJDhuqThurxu4buXQcOJ4buXTXZP4buXT+G6pOG6rOG7teG6pG7hu5fhuqTDuuG6uMOC4buX4bq4xanDieG7l+G7tXXhu7Xhu5fhurjDgsO64bue4buXReG6suG7l+G6pEfhuqbhu5fhu7nhu5Dhu4jhu7Xhu5fhu7nhu6/DieG7l+G7ucOT4buE4bq4w4Lhu5fhu7Xhu4zhurjDguG7l+G7tXXhu7Xhu5fhu7XhuqThuqrhu5dBw4nhu5dBw4nhu5dO4bqi4buX4bu14buE4buXw4LGsOG6uMOC4buXReG7kMOT4buXT03Dk+G7nuG6ruG6uOG7l+G7s+G7peG6uOG7l07GsOG7teG7l+G7tcOVdOG7l+G7t+G7r+G6uOG7l09H4bu14buXw4nhuqjhurjhuqThu5fhu7nhurbhu5fhu7fDk+G7nuG7l09N4bqo4buX4bu14bqk4bq64buXw4nhuqjhurjhuqThu5fhu5rDuuG7l+G7teG6pOG6uuG7l+G7teG6uuG6uOG7l+G7teG6pHXDk+G7l050w5Phu5fhurjDuuG7nuKAnW/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDteG7uOG6tuG7l0Xhu5DDk+G7l8OC4bqmxqDhu5dF4bq6w7nhuqbhu5fhuqThuqjhurjhuqThu5fhu7fhuqbhurLhurjhu5fhu6Lhu5DDjOG6uMOC4buX4bu34buv4bq44buXw4LhuqZ04bq44buXT03Dk+G7nuG6ruG6uOG7l0/huqThu4ThurjDguG7l+G7tcOVdOG7l+G6uMOC4buQ4buK4bqm4buXMOG7kOG7iuG6uMOC4buX4bui4bun4buX4bqn4bqkw5Phu5fhu7TDkuG7teG7l+G6uOG6vOG6puG7l03huqbDg+G6uMOCbuG7l+G6uOG6pMag4bq4w4Lhu5fhurjFqcOJ4buXTMOTdG7hu5coR+G6puG7lyAo4bqzMeG7l+G7ouG7p+G7l+G7ueG7p+G7l0/huqzhu7XhuqThu5fhu7Xhu5Thu7Xhu5dPw5Phu57Dg+G6uOG7l09Nw5Phu57huq7hurjhu5fhu7nEguG6uOG7l+G7teG6pOG6quG7l0HDieG7l+G7muG6puG6sOG7teG7l+G7t8OT4bue4buXT03huqjhu5fhu5rDuuG7l+G7s+G7peG6uuG7l09G4bq44buX4bq44bqkxqDhurjDguG7l+G6uMOBT+G7l+G7msWp4bq44buX4bqk4bq8dOG7l09Nw5Phu57huq7hurjhu5dP4bqk4buE4bq4w4Lhu5fhu7XDlXThu5fhu7fhu6/hurjhu5dPR+G7teG7l8OJ4bqo4bq44bqkb+G7lzHhuqTGoOG6uMOC4buX4bu14bqk4bqq4buXQcOJ4buXRcOM4bq44buXT8OTSOG6puG7l+G7t8O54bue4buX4bu14bqk4bq64buX4bq44bqkxqDhurjDguG7l+G7teG6pOG6quG7l0HDieG7l09N4bqg4buXT8OTSOG6puG7l8OJw4zhuqbhu5dP4bqkdMOJ4buXw4LhuqZ04buX4bu14buC4bq4w4Lhu5dPdeG7teG7l+G6pEfhuqZv4buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4buy4bq64bu34bue4buVw7Uo4bqm4bqw4bq44buX4bq4dOG7nm7hu5dPTcOD4bq44buX4bu54bqqdOG7l+G7s8O64bq44buX4bui4bun4buX4bqn4bqkw5Phu5fhu7TDkuG7teG7l+G7tcOK4bq44buXw4J34bq44buX4budxqHhu5fhu7Xhu4Thuqbhu5fhu7nDk+G7hOG6uMOCbuG7l+G7teG7jOG6uMOC4buX4buaw4zhuqbhu5dO4buU4buX4bu3w5Phu57hu5dPTeG6qOG7l+G7tcOVdOG7l8OCd+G6uOG7l+G7ncah4buX4bu5R+G6puG7l+G7ucOT4buE4bq4w4Ju4buX4bu54buv4bue4buXRcO64buXw4lHT+G7l0/huqzhurjhu5fhuqThuqbhurDDk+G7l+G7msOT4bqm4buXT03hurrhurjDguG7l+G7teG7guG6uMOC4buXT3Xhu7Xhu5fhu7Phu6Xhurrhu5dPRuG6uOG7l+G7msO64buXReG7kMOT4buXw4LhuqbGoOG7l+G7tXXhu7Xhu5dF4bq6w7nhuqbhu5fhuqThuqjhurjhuqThu5fhu5rFqeG6uOG7l+G6pOG6vHThu5dPTcOT4bue4bqu4bq44buXT+G6pOG7hOG6uMOCb+G7l8Oqw4zhuqbhu5fhu5rhuqbhurDhu7Xhu5fDguG6qOG6uOG7l8OC4bqmxqDhu5fhurjDgU/hu5fhu7nDgEvhu5fhu5rFqeG6uOG7l+G6pOG6vHThu5fhu7VI4buX4bu1w5V04buX4bu5RuG6uMOC4buX4buzw7rhurrhu5cw4buQ4buK4bq4w4Lhu5fEqOG7l+G6p+G7r+G6uOG7l+G6pcON4bq4buG7l0/hu47hu7Xhu5fhu7nhu6/DieG7l+G7ucOT4buE4bq4w4Lhu5fhu7Xhu4zhurjDguG7l+G7msOM4bqm4buX4bu1deG7teG7l+G7t+G6puG7l07hu6Xhurjhu5fhu5rFqeG6uOG7l+G6pOG6vHThu5dL4bqk4bqm4buX4buaeE/hu5dP4bqk4bq24buXTuG6ouG7l+G7ueG7kOG7iOG7teG7l+G7s+G7peG6uuG7l09G4bq44buX4buaw7rhu5dL4bqkdU/hu5fhuqTDk+G7nuG7l09Nw4Phurjhu5dMw5PDg+G7l+G6pOG7kMON4bq4w4Lhu5fhu7h2T+G7l+G6p0hv4buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VLVMOTT+G6pOG6uk3hu5XDtShG4bq4w4Lhu5cx4bqkw5N44bq44buXw7Lhu7jDuuG6puG7l+G6p+G6p+G7l+G6p+G7r+G6uOG7l+G6pcON4bq44buN4buPL0vDtQ==

Hồng Nhuận (Đài TT Tân Sơn)

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Lưu giữ tinh hoa

Lưu giữ tinh hoa
2021-02-14 08:53:56

PTĐT - Thời Trần là một trong những triều đại phát triển trong lịch sử phong kiến nước ta. Bên cạnh những thành tựu về kinh tế - xã hội, thời Trần còn để lại kho tàng văn hóa...

Tết Nhảy người Dao

Tết Nhảy người Dao
2021-02-12 08:26:01

PTĐT - Sống ở dưới chân núi Lưỡi Hái, bên dòng suối Chăn, hơn 60 năm qua bà con đồng bào người Dao khu Xuân Thắng, xã Cự Thắng huyện Thanh Sơn vẫn gìn giữ và duy trì Tết Nhảy...

Phong tục Tết ở làng Việt cổ

Phong tục Tết ở làng Việt cổ
2021-02-12 08:08:52

PTĐT - Đất thiêng Dị Nậu, huyện Tam Nông bao đời nay nức tiếng gần xa không chỉ bởi sở hữu quần thể di sản văn hóa đồ sộ mà còn là địa danh lịch sử ghi lại dấu ấn đặc trưng của...

Người Châu Á đón Tết năm nay rất khác...

Người Châu Á đón Tết năm nay rất khác...
2021-02-11 07:29:56

Tết Tân Sửu đã trở thành một thách thức đối với người dân Châu Á, giữa bối cảnh dịch bệnh vẫn chưa thể khống chế, những thói quen từ bao đời gắn liền với Tết bỗng phải thay đổi...

Lễ hội Bàn Vương

Lễ hội Bàn Vương
2021-02-11 07:12:16

PTĐT - Dưới chân Đát Chuối - ngọn núi thiêng không chỉ của người Dao xã Nga Hoàng (huyện Yên Lập) mà còn là điểm hẹn tâm linh của cộng đồng người Dao quần chẹt trong khu vực,...

Tết để về nhà

Tết để về nhà
2021-02-10 09:22:05

PTĐT - Ngày Tết, không đâu bằng có một mái nhà ấm cúng, một quê hương chờ sẵn để trở về. Đó là không khí của những ngày cuối năm, mọi người quây quần cùng gia đình, cha mẹ, anh...

Hồn Tết trong những ngôi nhà cổ

Hồn Tết trong những ngôi nhà cổ
2021-02-10 08:24:46

PTĐT - Theo con đường làng quyện hương sắc của cúc vàng, đào thắm, chúng tôi về những ngôi nhà cổ nhuốm màu thời gian. Bên ấm trà nóng, được nghe kể về việc gìn giữ nền nếp gia...

Đặc sắc chợ Tết vùng cao

Đặc sắc chợ Tết vùng cao
2021-02-06 17:22:21

PTĐT - Những ngày giáp Tết, khi những cành đào rừng đua nhau khoe sắc, cũng là lúc bà con ở khắp các bản làng vùng sâu, vùng xa huyện miền núi...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long