Cập nhật:  GMT+7

Nội dung thảo luận, giải trình tập trung vào vấn đề cử tri quan tâm

Bước sang ngày làm việc thứ hai Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XIX, sáng 11/7, các đại biểu tiến hành phiên thảo luận tại hội trường và nghe thủ trưởng các sở, ngành liên quan giải trình một số vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm.

Nội dung thảo luận, giải trình tập trung vào vấn đề cử tri quan tâm

Mở đầu phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu nghe Thư ký Kỳ họp trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các tổ HĐND tỉnh. Tổng số có 139 ý kiến thảo luận tổ trước và trong kỳ họp, trong đó có 36 ý kiến thảo luận tại tổ chiều 10/7. Hầu hết các ý kiến thể hiện sự đồng thuận, nhất trí cao với nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh và đánh giá cao sự chỉ đạo sát sao, linh hoạt, kịp thời của các cấp, các ngành trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023. Các đại biểu đánh giá các văn bản nhìn chung ngắn gọn, rõ ràng, phản ánh đầy đủ tình hình, kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2023; các nội dung chuyên đề là những nội dung cần thiết phải ban hành nghị quyết đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Nội dung thảo luận, giải trình tập trung vào vấn đề cử tri quan tâm

Tại hội trường, đóng góp về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023, đại biểu Hà Đức Quảng - Tổ đại biểu khu vực huyện Phù Ninh và đại biểu Phùng Thanh Sơn - Tổ đại biểu khu vực huyện Hạ Hòa tập trung ý kiến về việc giải quyết việc làm, an sinh xã hội cho người lao động cũng như rà soát lại các dự án, công trình nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công hoặc quy hoạch lại nhằm tránh bỏ không, lãng phí.

Nội dung thảo luận, giải trình tập trung vào vấn đề cử tri quan tâm

Đại biểu Hà Đức Quảng - Tổ đại biểu khu vực huyện Phù Ninh

Nội dung thảo luận, giải trình tập trung vào vấn đề cử tri quan tâm

Đại biểu Phùng Thanh Sơn - Tổ đại biểu khu vực huyện Hạ Hòa

>>> Gỡ khó cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án

Nội dung thảo luận, giải trình tập trung vào vấn đề cử tri quan tâmĐại biểu Trần Thị Thu Hằng - Tổ đại biểu khu vực huyện Đoan Hùng

Đề cập đến việc tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong thời gian tới, đại biểu Trần Thị Thu Hằng - Tổ đại biểu khu vực huyện Đoan Hùng đưa ra 7 giải pháp, trong đó tập trung vào việc đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo; sắp xếp mạng lưới giáo dục và đào tạo phù hợp và gắn với lộ trình sắp xếp, sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính các xã, thị trấn giai đoạn 2.

Nội dung thảo luận, giải trình tập trung vào vấn đề cử tri quan tâmGiám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trịnh Thế Truyền

Mở đầu phần giải trình tại hội trường của thủ trưởng các sở, ngành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trịnh Thế Truyền nhận được bốn câu hỏi về các nội dung liên quan đến làm rõ hơn tốc độ tăng trưởng - chỉ số GRDP của tỉnh, nội dung liên quan đến Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh, công tác hậu kiểm sau đăng ký kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau khi thành lập cũng như giải pháp cho những dự án chậm tiến độ trên địa bàn. (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giải trình các nội dung quan trọng tại Kỳ họp)

Nội dung thảo luận, giải trình tập trung vào vấn đề cử tri quan tâm

Phó Giám đốc quản lý điều hành Bảo hiểm Xã hội tỉnh Trần Xuân Long chỉ rõ nguyên nhân về tình trạng nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Về tình trạng nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN), ông Trần Xuân Long - Phó Giám đốc quản lý điều hành Bảo hiểm Xã hội tỉnh chỉ rõ nguyên nhân: Do một số chủ sử dụng lao động cố tình không đóng, chậm đóng; có dấu hiệu chiếm dụng tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN; một số doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, không có khả năng thanh toán, một số doanh nghiệp nhỏ không tự giác đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Trong 6 tháng đầu năm 2023, BHXH tỉnh đã thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 194 đơn vị, yêu cầu truy thu, thu hồi với số tiền hàng trăm tỉ đồng. Để khắc phục, hạn chế tình trạng nợ đọng của các doanh nghiệp, BHXH tỉnh tiếp tục công khai tình trạng doanh nghiệp vi phạm luật, cố tình, chây ỳ nợ đọng BHXH, BHYT từ 3 tháng trở lên trên các phương tiện thông tin đại chúng; hàng quý cung cấp danh sách các doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN theo quy chế phối hợp cho các sở, ngành để phối hợp đôn đốc thu nợ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện Bộ luật Lao động, Luật BHXH, Luật BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động; tiếp tục đẩy mạnh thanh tra đột xuất chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN để phạt vi phạm hành chính, xử lý theo quy định. Đối với các đơn vị cố tình không chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT, BHXH tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước cưỡng chế thi hành theo quy định, đồng thời phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh để khởi kiện ra tòa án nếu đủ điều kiện.

Nội dung thảo luận, giải trình tập trung vào vấn đề cử tri quan tâmTrưởng Ban Dân tộc tỉnh Cầm Hà Chung

Giải trình làm rõ nguyên nhân gây chậm giải ngân vốn thực hiện Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và giải pháp khắc phục trong thời gian tới, đồng chí Cầm Hà Chung - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho biết: Thực tế Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã xây dựng kế hoạch, triển khai từ Trung ương đến cơ sở với mục tiêu nhiệm vụ rõ ràng, tuy nhiên lại đề ra nhiều nội dung chi quá chi tiết, cụ thể, không nằm trong Thông tư 15/2022/TT-BTC ngày 4/3/2022 của Bộ Tài chính mà Trung ương Hội đã phối hợp xây dựng, dẫn đến không có căn cứ để chi và quyết toán, gây khó khăn cho cơ sở khi triển khai theo hướng dẫn. Việc tổ chức triển khai thực hiện ở các cấp, các ngành chưa chủ động, chưa bám sát các nội dung quy định tại Thông tư 15; một số địa phương chậm phân bổ nguồn vốn; cán bộ còn kiêm nhiệm gây khó khăn trong quá trình thực hiện.

Về giải pháp khắc phục trong thời gian tới, đồng chí Cầm Hà Chung đề nghị các cấp, các ngành chủ động, khẩn trương triển khai các nội dung của dự án, đảm bảo tiến độ, mục tiêu đề ra, phấn đấu hết 2023 giải ngân 100% vốn được phân bổ. Với vai trò là cơ quan chủ trì Chương trình, trong thời gian tới Ban Dân tộc sẽ tiếp tục phối hợp với Hội LHPN tỉnh, các cơ quan liên quan rà soát, xác định, tháo gỡ các nội dung còn vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện Dự án 8, nhất là đối với nội dung Trung ương Hội LHPN Việt Nam hướng dẫn triển khai nhưng không có quy định mức chi, chưa rõ đối tượng đồng thời có văn bản tham mưu với UBND tỉnh gửi Trung ương xem xét, giải quyết.

Nội dung thảo luận, giải trình tập trung vào vấn đề cử tri quan tâm

Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn

Cũng tại phiên giải trình tại nghị trường, Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn đã đề cập đến hai nội dung lớn gồm công tác phòng cháy chữa cháy và phòng ngừa tội phạm, nhất là các hành vi vi phạm liên quan đến thanh, thiếu niên. Đây là hai nội dung được đông đảo cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm (Chấn chỉnh các hành vi vi phạm pháp luật của thanh, thiếu niên)

Kết thúc phiên thảo luận và giải trình tại nghị trường, các đại biểu chuyển sang phần chất vấn và trả lời chất vấn.

Tin liên quan:

Nhóm PV


Nhóm PV

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

36 ý kiến đóng góp thảo luận tại Tổ

36 ý kiến đóng góp thảo luận tại Tổ
2023-07-10 16:42:00

baophutho.vn Chiều 10/7, tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp, các đại biểu chia 5 Tổ thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình trình tại Kỳ...

Mong ước của cử tri

Mong ước của cử tri
2023-07-09 07:58:00

baophutho.vn Chỉ còn ít ngày nữa, Kỳ họp thứ Sáu - HĐND tỉnh khóa XIX sẽ diễn ra với nhiều nội dung quan trọng. Đây là sự kiện đón nhận sự quan tâm đặc biệt...

Kỳ vọng xã hội tiến bộ, phồn vinh

Kỳ vọng xã hội tiến bộ, phồn vinh
2023-07-05 09:37:00

baophutho.vn Tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền và...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long