Cập nhật:  GMT+7
5ef2xdcc4xd8c4x11116xd816x9634x6981xabc7x72e0xX7xe56dx10eefx75c1x6e1exb147x9f35xX5x75bcxXaxc344xX2xcaaexX14x68a0xX3x7947xX1x6138xX4xX1xX3x107a3xXdxX3xbaacx6e05xX10xc02cxX3xX4x12489xX3xXexX1xee54xX3xXexX24xb63dxX3xX22x8dc4x8762xf5d9xX3xXexXdx10134xX33xX3xc1b7x7544xXexX0x11821xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa5cfxX10xX6x9b16xXaxX12xadbexX2bxX3xXex7ceexX3xXexX1x11515xXdxX3xX1exXdxX2bxX3bxX3xX33xbec5xf428x9efaxX3xX2xX14xX14xX16xX3xX33xX34xfcfcxX5cxXdxX3xX51xbcc4xX33xX34xX3xX51x8330xX4xX1xX3x8f47x7e2cxX3xX51xXdxX3xX4xX1xe6ebxX66xX2bxX33xX3xX22xX32xX33xX34xX3x6bcfxX10xX3xX21xX22xX10xX24xX3xXexc529xXdxX3xX4exX65xX3x6e48xf199xXdxX3xX7exX65xX3xXcx76a7x10e7exX3xX4exf75exX3x119f1xX1xe05exX3x65f6xXdxX33xX1xX3xfa27xX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX65xX33xX1xX3xXbxX1xb9e7xX3xX3bxX65xX3xX21xX22xX10xX24xX3xX1exX6xX33xX34xX3xX1x1202bxX99xXexX3xX1exXa0xX33xX34xX3xXexX99xXdxX3x6882xXdx126a4xXexX3xX9fxX6xX3bxd155xX3xX4xX27xX3xXexX1xX2bxX3xX5x1255bxX6xX3xX4xX1x11294xX33xX3xXexX1xfd51xX3bxX3xX1x128ecxX33xX1xX3xXexX1x988bxX4xX3xXexX1xX6xX33xX1xX3xXexXd4xX1axX33xX3xX22xX32xX33xX34xX3xXexXdxX38xX33xX3xX3bxX3cxXexXa8xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxae89xXd4xX51xX66xXaxX12x657bxXdxX38xX86xX3xX33xX65xX66xX3xX34xXdxf45dxXbxX3xXe1xXdxXe3xXexX3xX9fxX6xX3bxX3xXexX24x7181xX3xXexX1xX65xX33xX1xX3xXexX1xX7axX3xXexX24xX70xX5cxX33xX34xX3xXexX1xX107xX3xe0c8xX67xX3xX7xX6xX86xX3xbdbdxX33xX3xX138xXa0xX3xX7exX65xX3xX54xX10xX33xX66xX6xX67xX3xX7exX65xX3xXexX1xX7axX3xXexX24xX70xX5cxX33xX34xX3xX1ex10efexX86xX3xXexXdxXfdxX33xX3xXexX99xXdxX3xX18xX1xX86xX3xX7exXf3xX4xX3xX138xf312xX33xX34xX3xX9fxX6xX3bxX3x107ecxX3xX1exX70x72baxX4xX3xX5xXf3xX6xX3xX4xX1xXf8xX33xX3xX1exX2bxX3xXexX24xXdxX2bxX33xX3xX18xX1xX6xXdxX3xX24xXa0xX33xX34xX3xX24xfad2xXdxX3xX4xX1xX70xc7ddxX33xX34xX3xXexX24xX101xX33xX1xX3xX33xX65xX66xXa8xX3x102e1xX33xX34xX3xX138xX3cxX33xX34xX3xXe1xXdxXe3xXexX3x6a81x622bxX33xX34xX67xX3xX34xXdxX1axX3bxX3xX1exXc4xX4xX3xX21xX22xX10xX24xX3xXe1xXdxXe3xXexX3xX9fxX6xX3bxX3xX4xX1xXd4xX3xX22xXdx9c3exXexX67xX3xX21xX22xX10xX24xX3xX33xX1x958bxX33xX3xXexX1x10c24xX66xX3xXexXdxX38xX33xX3xX3bxX3cxXexX3xX5xX65xX3xXexX1xX27xXdxX3x6d63xX86xX10xX33xX3xXexX1xX6xX33xX1xX3xXexXd4xX1axX33xX3xXbxX1xeb1exX3xX22xXdxX215xX33xX3xXexX99xXdxX3xXe1xXdxXe3xXexX3xX9fxX6xX3bxX3xX33xXfdxX33xX3xX21xX22xX10xX24xX3xX1exX70xX6xX3xX24xX6xX3xX5xXf3xX6xX3xX4xX1xXf8xX33xX3xX3bx9081xXdxX3xX7exX279xXdxX3xX3bxXd4xX33xX34xX3xX3bxX86xXc4xX33xX3xXexX225xXexX3xX4xX2fxX3xX33xX34xX70xX5cxXdxX3xX51xX75xX33xX34xX3xX4xX27xX3xXexX1xX2bxX3xX51xXdxX3xX4xX1xX86xX66xX2bxX33xX3xX3bxXa0xXexX3xX4xX1axX4xX1xX3xXexXdxXe3xX33xX3xX5xX1afxXdxX67xX3xXexXdxX215xXexX3xX18xXdxXe3xX3bxX3xX7exX65xX3xX6xX33xX3xXexXd4xX65xX33xX3xX4xX1x12385xX3xX7exX279xXdxX3xX3bxXa0xXexX3xXexX1xX6xXd4xX3xXexX1axX4xX3xX4xX1xX99xX3bxX3xX1exX1d5xX33xX3xX34xXdxX2fxX33xXa8xX0xX3fxXbxX12xX0xXexX6xX22xX5xX10xX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxX3bxX6xX24xX34xXdxX33xd7b3xa6f2xXbxX90xX3xX6xX86xXexXd4xXaxX12xX0xXexX24xX12xX0xXexX51xX12xX0xXdxX3bxX34xX3xX6xX5xXexX9xXaxX21xX22xX10xX24xX3xX4xX27xX3xXexXc4xX4xX3xX1exXa0xX3xXbxX1xX1axXexX3xXexX24xXdxX2bxX33xX3xX4xX1xX27xX33xX34xX3xX3bxX3cxXexX3xXexX99xXdxX3xXe1xXdxXe3xXexX3xX9fxX6xX3bxX3xX33xX27xXdxX3xX4xX1xX86xX33xX34xX3xX7exX65xX3xX4exX65xX3xX9fxXa0xXdxX3xX33xX27xXdxX3xX24xXdxXfdxX33xX34xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX310xX3fxX3fxX7exX33xX3bxX10xX51xXdxX6xXa8xX7exX33xX3fxX51xX6xXexX6xXdxX3bxX6xX34xX10xX7xX3fxX311xX14xX2x1080fxX2xX311xX3fxXd4xX24xXdxX34xXdxX33xX6xX5xX3fxXdxX3bxX6xX34xX10xX7xX2x6cdaxX311x86ccxX3a2xX2xX3b8x108b3xX21xX22xX10xX24xX3bcxX14xX311xXa8xb51axXbxX34xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXax11523xXdxX51xXexX1xX310xX3xX3a2xX14xX168xXbxX90x66a9xX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX310xX3xX168xX168xX2xXbxX90xX3ddxXaxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexX24xX12xX0xXexX24xX12xX0xXexX51xX12xX21xX22xX10xX24xX3xX4xX27xX3xXexXc4xX4xX3xX1exXa0xX3xXbxX1xX1axXexX3xXexX24xXdxX2bxX33xX3xX4xX1xX27xX33xX34xX3xX3bxX3cxXexX3xXexX99xXdxX3xXe1xXdxXe3xXexX3xX9fxX6xX3bxX3xX33xX27xXdxX3xX4xX1xX86xX33xX34xX3xX7exX65xX3xX4exX65xX3xX9fxXa0xXdxX3xX33xX27xXdxX3xX24xXdxXfdxX33xX34xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexX24xX12xX0xX3fxXexX6xX22xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xXd4xX51xX66xXaxX12xXcxX24xX70xX279xX4xX3xX1exX27xX3x7373xX3xXexX1xX1axX33xX34xX67xX3xX21xX22xX10xX24xX3xX1exX1cfxX3xX1exX70xX6xX3xX7exX65xXd4xX3xXexX1xad81xX3xX33xX34xX1xXdxXe3xX3bxX3xXexX1xX6xX33xX1xX3xXexXd4xX1axX33xX3xX22xX32xX33xX34xX3xXexXdxX38xX33xX3xX3bxX3cxXexX3xX7exX65xX3xX1exX215xX33xX3xX4xX86xXc4xXdxX3xX33x10302xX3bxX3xX311xX14xX2xX3a2xX67xX3xXex7653xX3xX5xXe3xX3xX18xX1xX1axX4xX1xX3xX4xX27xX3xX5xXf3xX6xX3xX4xX1xXf8xX33xX3xXexX1xX6xX33xX1xX3xXexXd4xX1axX33xX3xX22xX32xX33xX34xX3xXexXdxX38xX33xX3xX3bxX3cxXexX3xX5xXfdxX33xX3x125cdxX14xX16xX67xX3xXexX1xX10xXd4xX3xX4xX1a3xX33xX34xX3xX22xXc4xX3xX4x122dcxX6xX3xX21xX22xX10xX24xX3xXe1xXdxXe3xXexX3xX9fxX6xX3bxXa8xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xXd4xX51xX66xXaxX12xX9fxX1xX70xX3xX7exX220xX66xX67xX3xX1xXdxXe3xX33xX3xX33xX34xX70xX5cxXdxX3xX7xX496xX3xX51xX7fxX33xX34xX3xX51xX7axX4xX1xX3xX7exX7fxX3xX21xX22xX10xX24xX3xX4xX27xX3xXexX1xX2bxX3xX5xXf3xX6xX3xX4xX1xXf8xX33xX3xX4xX1axX4xX3xX1xX101xX33xX1xX3xXexX1xX107xX4xX3xXexX1xX6xX33xX1xX3xXexXd4xX1axX33xX3xXbxX1xX24bxX3xX22xXdxX215xX33xX3xX33xX1xX225xXexX3xX5xX65xX3xXexX1x6c28xX3xXexXafxX33xX3xX51xX7fxX33xX34xX3xX7exX65xX3xXexXdxX38xX33xX3xX3bxX3cxXexXa8xX3xX138x12466xX66xX3xX5xX65xX3xX3bxXa0xXexX3xX5xX1afxXdxX3xXexX1xX215xX3xX5xX279xX33xX3xXexXdxX215xXbxX3xXexX1xX10xXd4xX3xX4xX516xX6xX3xX21xX22xX10xX24xX3xX7xXd4xX3xX7exX279xXdxX3xX1exXc4xXdxX3xXexX1xX516xX3xX4xX86xX33xX34xX3xX4xX225xXbxX3xX51xX7axX4xX1xX3xX7exX7fxX3xXexX70xX1d5xX33xX34xX3xXexXf3xX3xX7exX65xX3xX7exX279xXdxX3xXexX6xX90xXdxX3xXexX24xX86xX66xX38xX33xX3xXexX1xXc4xX33xX34xX67xX3xX22xXfdxX33xX3xX4xX99xX33xX1xX3xX1xXe3xX3xXexX1xXc4xX33xX34xX3xX107xX33xX34xX3xX51xX7fxX33xX34xX3xX1exX70xX1afxX4xX3xX1exX1axX33xX1xX3xX34xXdxX1axX3xXexX1xX1a3xX33xX34xX3xX3bxXdxX33xX1xX3xX33xX1xX225xXexX67xX3xXexXdxXe3xX33xX3xXafxX4xX1xX3xX33xX1xX225xXexX3xX4xX1xXd4xX3xX4xX2fxX3xX33xX34xX70xX5cxXdxX3xX51xX75xX33xX34xX3xX7exX65xX3xXexX65xXdxX3xX90xX215xX67xX3xX239xX86xX66xX3xX3bxX1a3xX3xX1exX18exX86xX3xXexX70xX3xX5xX279xX33xX3xX33xX1xX225xXexXa8xXa8xXa8xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xXd4xX51xX66xXaxX12xXcxX1xX10xXd4xX3xXe1xX33xX3bxX10xX51xXdxX6xX0xX3fxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thế giới sắm 90 triệu ô tô mới năm 2015

Thế giới sắm 90 triệu ô tô mới năm 2015
2016-03-24 17:46:00

Năm 2015 vừa qua, doanh số bán thị trường ô tô toàn cầu tăng 2% lên gần 89,68 triệu xe và dự kiến sẽ đạt ngưỡng 100 triệu xe vào năm 2020. Đây là năm thứ 6 liên tiếp, thị...

Ôtô từ Nga được miễn thuế khi vào Việt Nam

Ôtô từ Nga được miễn thuế khi vào Việt Nam
2016-03-24 16:36:00

Theo Nghị định thư về hợp tác ôtô đã được chính thức kí kết giữa hai chính phủ, trong 5 năm tới, nhiều mẫu xe sản xuất tại Nga sẽ được miễn thuế nhập khẩu...

Subaru Forester 2016 chào Đông Nam Á

Subaru Forester 2016 chào Đông Nam Á
2016-03-22 13:58:00

Ngày 21/3, mẫu xe bán chạy nhất của Subaru tại Mỹ trình làng tại triển lãm Bangkok (Thái Lan), dự kiến cuối tháng 4 ra mắt tại Việt Nam.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long