Cập nhật:  GMT+7
f67bx156afx11d8cx11e1ex17934xf7bbx14f70x12bcbx165e0xX7x183eex13ecfx16c3dx118d1x141d8x16d9fxX5x11898xXax11cf4x113dfxX10x14ed4xX10xX7xXdxX7xX3xfed9xX10xf93axX3x103a9x1168dx1614ax1136dxX3xf710xX20xX15xX4xX10xXbxXexX3x16c5axX3x10080x1374exXdxX3xXexX1x17acexX3xXex178a5xfdd6xX15x169abxX3xX5xX6xXdxX3xX4xX34xX6xX3x133c7x181e7x18315xX3x117a0xX2cx11faaxX10xX21xXdxX10xX7xX0x13bcfxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1498axX10xX6x110a6xXaxX12xX13xXdxX2fxX15xX3axX3xX1xX6xXdxX3xfc0bx113afx17084xX3xX13xfe7cx15605xX3x17991x1133bxX3xX13x15e9cxX76xX3x157bex165eexX3xX21xX6xX3xX70x1842bxXexX3xXexX21xX37xfd5bxX4xX3xX7fx13ea2x10779xX3xX4xX1xXdx1648fxX4xX3xX13xX10xX15xX10xX7xXdxX7xX3xX1bxX10xX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xX3xX24xX20xX15xX4xX10xXbxXexX3xXexX1x14804xX3xX1xXdx17b1axX15xX3xX1xX37xX8cxX15xX3axX3xXexX1xXdxX96xXexX3xX22xX96xX3xX4xX90xX3xXexX1xXb4xX3xX63xX79xX15xX1xX3xX4xX1xX20xX3xX70xX71xX72xX3xX13x1718dxX76xX3xX7x13fc8xX3xX7fxX37x13b0bxX4xX3xX7x14ea5xX15xX3x10892xX72x11aeaxXexX3xXexX1x1106axX4xX3xXexX96xX91xX3xX78xX8cxXdxX3xX70x15c44xX4xX3xXexXdx17e34xX72xX3xX4x18069xX15xX1xX3xXexX21xX6xX15xX1xX3xX44xX45xX46xX3xX48xX2cxX4axX10xX21xXdxX10xX7xX3xX78xX79xX3xX4x169ffxX4xX3xX70xX71xX72xX3xX22xX1xX125xX4xX3xXexX21xX106xX15xX3xXbxX1x128b8xX15xX3xX22xX1x10a1bxX4xX3xXeexX10xX3xX7xX6xX15xX3ax1172bxX0xX51xXbxX12xX0xXdxX70xX3axX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xXdxX63xX9xXaxXdxX70xX3ax16421x16a09xX7cxXdfxX75xX160xX2xXaxX3xX21xX10xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x10259xX51xX51xX63xX6xX15xXexX21xXdx13877xX147xX78xX4xX70xX10xX63xXdxX6xX147xX78xX15xX51xX160xX76xX2xfe4axX51xX15xX10xX1dxX2cxX3axX10xX15xX10xX7xXdxX7xX2cxX15xX10xX1dxX2cx17966xX20xX21xX22xX2cxX4xX20xX15xX4xX10xXbxXexX2cxX76xX48x17d9fxX1acxX2cxX76xX2xX2cxX2xX17bxX1acxX7cxX7cxX18bxX18bxX18bxX7cxXdfxX2xX7cxX17bxX147x15a00x14274xX13xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX172xX51xX51xX63xX6xX15xXexX21xXdxX17bxX147xX78xX4xX70xX10xX63xXdxX6xX147xX78xX15xX51xX22xX172xX160xX76xX2xX18bxX51xX15xX10xX1dxX2cxX3axX10xX15xX10xX7xXdxX7xX2cxX15xX10xX1dxX2cxX19dxX20xX21xX22xX2cxX4xX20xX15xX4xX10xXbxXexX2cxX76xX48xX1acxX1acxX2cxX76xX2xX2cxX2xX17bxX1acxX7cxX7cxX18bxX18bxX18bxX7cxXdfxX2xX7cxX17bxX51xX3axX10xX15xX10xX7xXdxX7xX2cxX15xX10xX1dxX2cxX19dxX20xX21xX22xX2cxX4xX20xX15xX4xX10xXbxXexX2cxX63xX20xXdxX2cxXexX1xX72xX2cxXexX72xX20xX15xX3axX2cxX5xX6xXdxX2cxX4xX72xX6xX2cx1232cxX70xX1dxX2cxX48xX7xX10xX21xXdxX10xX7xX147xX1c0xX1c1xX13xXaxX3xX7xXexX19dxX5xX10xX9xXaxX70xX6xXeexX2cxX1dxXdxX63xXexX1xX172xX2xX76xX76x152eaxfab6xXaxX3xXexX19dxXbxX10xX9xXaxXbxX1xX20xXexX20xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX20xX63xX19dxXaxX12xXcxX72xX19dxX3xX15xX1xXdxX106xX15xX91xX3xX1xX80xX15xX3axX3xXeexX10xX3xX60xX79xX15xX3x1233bxX72xX2fxX4xX3xX4xX1xX37xX6xX3xXexXdxX96xXexX3xX5x11fbbxX3xX22xX96xX3xX1xX20xX10axX4xX1xX3xX4xX101xX3xXexX1xXb4xX91xX3xX70xX79xX3xX4xX1x1316cxX3xXex119eaxXbxX3xXexX21xX72xX15xX3axX3xX3axXdxX8cxXdxX3xXexX1xXdxXb8xX72xX3xXexX1xXdxX96xXexX3xX22xX96xX3xX15xX3axX20xX10axXdxX3xXexX1xXf0xXexX3xXeexX10xX91xX3xX7xf862xX3xX63xX101xX15xX3axX3xX15xX1xf7e3xX15xX3axX3xXex1390dxX3xX15xX1xX37xX3xXaxXeexX6xX3xXeexX2d4xXaxX3xX78xX79xX3xXaxX1xXdxXb8xX15xX3xX7fxX10axXdxXaxX147xX147xX147xX91xX3xXexX1xX10xX20xX3xXbxX1xX20xX15xX3axX3xX4xX125xX4xX1xX3xXexX1xXdxX96xXexX3xX22xX96xX3xXexX312xX15xX3axX3xXeexX72xXf0xXexX3xX1xXdxXb8xX15xX3xXexX21xX106xX15xX3xX4xX1xXdxX96xX4xX3x16ceexXdxX7xXdxX20xX15xX3xX13xX3xX24xX20xX15xX4xX10xXbxXexX147xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX20xX63xX19dxXaxX12xX24xX90xX3xX70xX79xX72xX3xXeexX6xX15xX1xX3xX3axX2fxX70xX91xX3xX4xX1xXdxX96xX4xX3xXeexX10xX3xX15x10d0exXdxX3xX24exX2d7xXexX3xX78xX8cxXdxX3xXbxX1x139a4xX15xX3xX7fxX3b3xX72xX3xXeexX10xX3xX63xX79xXdxX3xX15xX1xX37xX15xX3axX3xX22xX1xX20xXebxX15xX3axX3xX4xX125xX4xX1xX3xXexX312xX3xX24exX125xX15xX1xX3xXexX21xX37xX8cxX4xX3xX7fxX96xX15xX3xX70x17803xXdxX3xXeexX10xX3xX5xX10axXdxX3xX15xX3axX86xX15xX91xX3xX5xX37xX8cxXdxX3xXexXebxX15xX3xX15xX1xXdxXb8xXexX3xX63xXf5xX15xX3axX3xX7fx1708axX15xX3axX91xX3xX4x15d03xX15xX3axX3xX4xX101xX70xX3xX7fx158d3xX15xX3xXbxX1xX6xX3xX70xXebxX15xX1xX3xX70xX6xXdxX3xX15x12ee2xX70xX3xX15xX3axX6xX15xX3axX91xX3xX7fxX72x168a2xXdxX3xX63xX79xXdxX3xX78xX79xX3xX4xX101xX70xX3xX7fxX41axX15xX3xX1xX2d7xX72xX3xX22x1070bxX20xX3xX63xX79xXdxX147xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX20xX63xX19dxXaxX12xX13xX10xX15xX10xX7xXdxX7xX3xX4xX1xX20xX3xX24exXdxX96xXexX3xX4xX6xX24exXdxX15xX3xXeexX10xX3xX7fxX37xXe7xX4xX3xXexX21xX6xX15xX3axX3xX24ex13d91xX3xX1xXb8xX3xXexX1xX2fxX15xX3axX3xX22xXdxXb4xX70xX3xX7xX20xX125xXexX3xXexX1xX437xX15xX3axX3xXexXdxX15xX3xXexXdxX106xX15xX3xXexXdxX96xX15xX91xX3xX78xX8cxXdxX3xX70xX79xX15xX3xX1x1491exX15xX1xX3xX4xX20xX15xX3axX3xX22xX1xX125xX4xX3xX24exXdxXb8xXexX91xX3xX4xX411xX15xX3axX3xX70xX2bcxXexX3xX70xX79xX15xX3xX1xX4c3xX15xX1xX3xX4xX20xX15xX3axX3xX160xX2xX3xXdxX15xX4xX1xX3xXexX1xXdxX96xXexX3xX22xX96xX3xXaxX15xX3a6xXdxXaxX91xX3xX63xX20xX3x172c1xX13xX3xX4xX72xX15xX3axX3xX4xXf0xXbxX91xX3xX7xX304xX3xX63xX101xX15xX3axX3xX4xX437xX15xX3axX3xX15xX3axX1xXb8xX3xX17bx15f69xX91xX3xXex11499xX4xX1xX3xX1xXe7xXbxX3xX4xX101xX70xX3xX7fxXdx11534xX72xX3xX22xX1xXdxXb4xX15xX3xX4xX34xX6xX3xXexX79xXdxX3xXeexX96xX3xX78xX79xX3xX4xX125xX4xX3xX4xX1xX40bxX4xX3xX15x11702xX15xX3axX3xX3axXdxXebxXdxX3xXexX21xX52dxX91xX3xXexX21xX37xX8cxX4xX3xX70x141f0xXexX3xXexX79xXdxX3xXeexX96xX3xX5xX79xX3xX4xX101xX70xX3xX7fxfd6exX15xX3axX3xX1xX583xX3xX22xXdxX70xX3xX7xX2fxX3xXexX21xX72xX19dxX53bxX15xX3xXexX1xX2fxX15xX3axX3xX78xX79xX3xXexX1xXdxX96xXexX3xX22xX96xX3xX78xX437xX2cxX5xX55cxX15xX3axX3xX70x141a9xX147xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX20xX63xX19dxXaxX12xXcxX20xX79xX15xX3xX24exX2bcxX3xX15xX2bcxXdxX3xXexX1xXf0xXexX3xX7fxX37xXe7xX4xX3xX24ex1575cxX4xX3xX63xX6xX91xX3xX15xX1xX37xX15xX3axX3xXbxX1xX2fxXdxX3xX4xX1xXf0xXexX3xX5xXdxXb8xX72xX3xX78xX79xX3xX70xX79xX72xX3xX7xX86xX4xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX96xX91xX3xX15xX3a6xXdxX3xX24exX2d7xXexX274xX3xX2fxXbxX3xX4xX304xX6xX3xX78xX79xX3xX24exX5e1xX4xX3xX3axX1xX96xX3xX70xX79xX72xX3xX15xX138xX72xX3xX7fxX2d7xX70xX91xX3xXexX21xX20xX15xX3axX3xX22xX1xXdxX3xXex11fd8xX3xXexX6xX19dxX3xX24exX5e1xX4xX3xX63xX6xX3xX5xX2bcxX15xX147xX3xX24xX125xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX96xXexX3xXexX21xX6xX15xX3axX3xXexX21xX52dxX3xX24exX42bxX15xX3axX3xX15xX1xX437xX70xX3xX78xX79xX3xX7fxX583xX15xX3axX3xX4xX3e6xX15xX3axX3xX7fxX37xXe7xX4xX3xX7xX304xX3xX63xX101xX15xX3axX3xX4xX1xX20xX3xX15xX2bcxXdxX3xXexX1xXf0xXexX147xX3xf96fxX3xXexX37xX5b3xX15xX3axX3xX3axXdxX6xX20xX3xX63xXdxXb8xX15xX3xX60xX72xX70xX6xX15xX3xX45xX6xX4xX1xXdxX15xX10xX3x15c38xX15xXexX10xX21x12623xX6xX4xX10xX3x11d87xX60xX45xX6bfxff62xX3xXeexX125xX4xX3xX5xX2d7xXbxX3xXexXdxX106xX72xX3xX4xX1xX72x163cfxX15xX3xX70xX8cxXdxX3xX4xX1xX20xX3xXexX21xXebxXdxX3xX15xX3axX1xXdxXb8xX70xX3xX15xX3axX37x1785axXdxX3xX63xX411xX15xX3axX3xX78xX79xX3xX1xXb8xX3xXexX1xX2fxX15xX3axX3xX7fxXdxX53bxX72xX3xX22xX1xXdxXb4xX15xX3xX4xX125xX4xX3xX4xX1xX40bxX4xX3xX15xX55cxX15xX3axX3xX4xX34xX6xX3xXeexX10xX147xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX20xX63xX19dxXaxX12xX13xX10xX15xX10xX7xXdxX7xX3xX22xX1xX437xX15xX3axX3xX7fxX53bxX3xX4xX2d7xXbxX3xX3axX4c3xX3xX15xX1xXdxX53bxX72xX3xX7fxX96xX15xX3xX7fxX2bcxX15xX3axX3xX4xX38xX91xX3xX4xX1xX2d4xX3xX4xX1xX20xX3xX24exXdxX96xXexX3xXeexX10xX3xX7xX304xX3xX63xX101xX15xX3axX3xX1xXb8xX3xXexX1xX2fxX15xX3axX3xX1xX19dxX24exX21xXdxX63xX91xX3xX78xX8cxXdxX3xX7fxX2bcxX15xX3axX3xX4xX38xX3xXeexX55cxX15xX3axX3xX13x17e9bxXdxX3xX160xX147xX76xX509xX91xX3xX22xX96xXexX3xX1xXe7xXbxX3xX1xX2bcxXbxX3xX7xX2fxX3xXexXf5xX3xX7fxX2bcxX15xX3axX3xX7cxX3xX4xXf0xXbxX91xX3xX4xX1xX20xX3xX4xX437xX15xX3axX3xX7xX72xXf0xXexX3xX22xX96xXexX3xX1xXe7xXbxX3xX7fxX10axXexX3xX160xX17bxX160xX3xX70xX80xX3xX5xXf5xX4xX3xX78xX79xX3xX70xX437xX2cxX70xX10xX15xX3xXeexX20xX86xX15xX3xX160xX18bxX76xX3xX5xX24exX2cxX6c4xXexX3xX6c9xX48xX1acxX48xX3xX1bxX70xX6cdxX147xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX20xX63xX19dxXaxX12xXcxX1xX10xX20xX3xX63xX6xX15xXexX21xXdxX0xX51xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thế giới sắm 90 triệu ô tô mới năm 2015

Thế giới sắm 90 triệu ô tô mới năm 2015
2016-03-24 17:46:00

Năm 2015 vừa qua, doanh số bán thị trường ô tô toàn cầu tăng 2% lên gần 89,68 triệu xe và dự kiến sẽ đạt ngưỡng 100 triệu xe vào năm 2020. Đây là năm thứ 6 liên tiếp, thị...

Ôtô từ Nga được miễn thuế khi vào Việt Nam

Ôtô từ Nga được miễn thuế khi vào Việt Nam
2016-03-24 16:36:00

Theo Nghị định thư về hợp tác ôtô đã được chính thức kí kết giữa hai chính phủ, trong 5 năm tới, nhiều mẫu xe sản xuất tại Nga sẽ được miễn thuế nhập khẩu...

Subaru Forester 2016 chào Đông Nam Á

Subaru Forester 2016 chào Đông Nam Á
2016-03-22 13:58:00

Ngày 21/3, mẫu xe bán chạy nhất của Subaru tại Mỹ trình làng tại triển lãm Bangkok (Thái Lan), dự kiến cuối tháng 4 ra mắt tại Việt Nam.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long