Cập nhật: 28/12/2022 15:54 GMT+7
5894xec3exf8a0x8891xde76x10ab5xeac0xe436x92bcxX7x131e2x83afx11337x1382dx139cexc0e3xX5xe782xXaxefdexXcxX1x11d5axX3x6b18xXdxb4fexf4b0xX3xX17xfcacx6fb1xX3xfc39xXdx753fxX3x7293xXdxX19xb4e5xX3xX7x13b26xX3x11a90xX10xX3xd166xX3xXexX2fxX3xXex9e9cxX3xX2x9e2cx59eexX38x10ce3xd684xX3bx5cd0xX0xX38xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe60fxdea4x7c25xf512xXaxX12xX0xXdxX1axX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX51xXexX1xX1exX1axX24xX3xX51xX1xXdxX51xX10xX3xXdx10c4bxX10xX27xXexX10x69b6xXaxX3xX7xXexX52xX5xX10xX9xXax10207xXdxX51xXexX1xb435xX3xX2x73b5xX3cxX3exXbxX2cxdde5xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX83xX3xX2xX3cxX3exX39xXbxX2cxX8bxXaxX3xX7xX74xX4xX9xXaxX38xX38xX4xb8f1xX24xX6xX50xXbxX1xX1exXexX1xX50xXa6x101f6xX27xX38xX51xX10xX7xbbb9xXexX50xXbxX38xX27xX10xX7exX7xX38xX3bxX3bxX86xX3bxX38xX2xX2xX2xX51xX3exX2xX86xX86xX3exX86x6e40xXexX3bxXd0xX3exX3bxX5xX2x7adfxX51xX6xX1exXd8xX20xXdxX6xXd8xX2cxX10xX2xX2xX2xXa6x12e28xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX17xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX3xX24xXdxX19xX27xX3xX7xX2axX3xX2cxX10xX3xX2fxX3xXexX2fxX3xXexX35xX3xX2xX38xX39xX38xX3bxX3cxX3bxX3exXaxX3xX7exXdxX51xXexX1xX9xXaxX2xX86xX3cxX3exXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX2xX3cxX3exX39xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX50xX51xX52xXaxX12xX0xXdxX1axX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6fxX10xX27xXexX10xX74xXaxX3xX7xXexX52xX5xX10xX9xXaxX7exXdxX51xXexX1xX83xX3xX2xX86xX3cxX3exXbxX2cxX8bxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX83xX3xadf0xX184xX184x9fd3xXbxX2cxX8bxXaxX3xX7xX74xX4xX9xXaxX38xX38xX4xXa6xX24xX6xX50xXbxX1xX1exXexX1xX50xXa6xXb1xX27xX38xX51xX10xX7xXb7xXexX50xXbxX38xX27xX10xX7exX7xX38xX3bxX3bxX86xX3bxX38xX2xX2xX2xX51xX3exX2xX86xX86xX184xX3cxX86xXexfce3xXd0xX3cxX1c1xX5xX39xXd8xX51xX6xX1exXd8xX20xXdxX6xXd8xX2cxX10xXa6xXe7xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX17xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX3xX24xXdxX19xX27xX3xX7xX2axX3xX2cxX10xX3xX2fxX3xXexX2fxX3xXexX35xX3xX2xX38xX39xX38xX3bxX3cxX3bxX3exXaxX3xX7exXdxX51xXexX1xX9xXaxX2xX86xX3cxX3exXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX184xX184xX184xX187xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12


Các tin đã đưa

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long