Cập nhật:  GMT+7
fd12x10b64x18e69x16ec0x17e0dx15113x12c37x1bea1x12885xX7x14930x17a89x13a35x1bb55x197b4x19471xX5x13e8bxXax180c0x1945ax112efx1d1fcxX3x1a1e8xXdx16d18x115ccxX3xX7x1c8bfx19c24xXex173fbxX3x169c1x13f6fxX3xX5x15511xX3xXbxX1x1aba9x189b4xX15x19bd0xX3xXexXdx14912xX15xX3xX4xX1x1837cxX3x10a8fx1160dxXexX3xX5xXdxX31x17e13xX3xX22x1d076x1b5ffxX3x1b6a6x1a4fexX15xX2dxX3xX17xX1x141edxX15xX2dxX3xX4xX1xX10xX3x139bfxX39xX43xX3xX54x146f6xXexX3x18ab9xX2bxXdxX3xXexX5cx1a0abxX15xX3xX54xX2ax10e92xX15xX2dxX3x16964x14eb2xX15xX2dxX3x1526bxX2axX2bxX15xX2dxX0x1bd39xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13445xX1dxX45xX43xXaxX12xX0xXdxX1axX2dxX3xX7xX5cxX4xX9xXaxX76xX76xX4x18b84x1af0axX6xX1dxXbxX1xX3fxXexX1xX1dxX98xX38xX15xX76xX45xX10xX7xX17xXexX1dxXbxX76xX15xX10x1ab6cxX7xX76x11a63xX2xXb3xX2xX76x16028x17aacxX45xXb8xX2x1b7bbx1105bxXbexXb3x19b94xXexX2xXbdxXbdx17019xXb8xX2xX5xX2xX98x1a1a0xXbxX2dxXaxX3xX76xX12xX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX1dxX45xX43xXaxX12x1c7bexX46xX4xX3xX5xX2ax1ae85xX15xX2dxX3xX4xX4cxX15xX2dxX3xX15xX1xX42xX15xX3xX22xX23xX3xX5xX26xX3xX5xX2axXeexX15xX2dxX3xX5x14468xX15xX3xX54xX59xXexX3xX5cxX2bxXdxX3xX38x163cfxXdxX3xXexX5cxX62xX15xX3xX54xX2axX67xX15xX2dxX98xX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX1dxX45xX43xXaxX12xX13xX1xXdx172e7xX3fxX3xXb3xXbdxX76xXbexX20xX3xX15xX1xXdxX13bxX3fxX3xX15xX2dxX2axX67xXdxX3xX45xX42xX15xX3xXbxX1x1cf30xX15xX3xX1exX15xX1xX3xXexX5cxX62xX15xX3xX54xX2axX67xX15xX2dxX3xX6bxX6cxX15xX2dxX3xX70xX2axX2bxX15xX2dxX3x141bcxX54xX1dx13979xX15xX3xXex1722axX3xX85xX2axX3fxX3xX54xXdxX31xX15xX3xXex1b3b5xX15xX1xX3xX54x151e3xX15xX3xX4xX1xXeexX3xXcxXdxX62xX15xX3xX13xX1exXex1553exX3xX4x1adc1xX3xX15xX1xXdxX13bxX3fxX3xX54xX59xXexX3xX5cxX2bxXdxX3xXexX5cxX62xX15xX3xX54xX2axX67xX15xX2dxX3xX17xX1xXdxX18bxX15xX3xX4xX1exX4xX3xXbxX1xX2axX2bxX15xX2dxX3xXexXdxX31xX15xX3xX2dxXdxX6xX1dxX3xXexX1xX4cxX15xX2dxX3xX5xX2axX3fxX3xXexX1xX4cxX15xX2dxX3x13b6cxX3fxX6xX3xX54xX42xX43xX3xX2dx1442cxXbxX3xX15xX1xXdxX13bxX3fxX3xX17xX1xX19dxX3xX17xX1x17673xX15xX98xX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX1dxX45xX43xXaxX12xX13xX1exX4xX3xX38xX31xXexX3xX54xX59xXexX3xX17x1cd46xX1dxX3xX45x10f5exXdxX3xX1xX224xX15xX2dxX3xX4xX1x148b9xX4xX3xX1axX220xXexX20xX3xX17xX1x17c9dxXdxX3xX5xX2axXeexX15xX2dxX3xX54xX59xXexX3xX5xX109xX15xX3xX99xX1exX1axX3xX38xX224xX1dxX3xX1axX1ecxXexX3xX54xX2axX67xX15xX2dxX3xX2dxX42xX43xX3xX156xX15xX1xX3xX1xX2axX36xX15xX2dxX3xXexX109xXdxX3xX1ax15a7exX3xX1e3xX3fxX6xX15xX3xX54xX4cxX3xXexX1x1778dxX20xX3xXexX176xX1dxX3xXexX1xX62xX1axX3xX99xX22exXdxX3xX4xX3fxX238xX15xX3xX1ax1356cxXdxX3xX17xX1xXdxX3xX4xX19dxX3xXbxX1xX2axX2bxX15xX2dxX3xXexXdxX31xX15xX3xX2dxXdxX6xX1dxX3xXexX1xX4cxX15xX2dxX3xX1e3xX3fxX6xX3xX5xX176xXdxX98xX3x1857dxX2dxX2axX67xXdxX3xX45xX42xX15xX3xX15xX1xX39xX15xX3xX54xX27axX15xX1xX3xX5xX224xX3xX45xX1dxX3xX4xX1exX4xX3xX22xX10xX3xX4xX1xX36xX3xX54xX59xXexX3xX17xX1xX4cxX15xX2dxX3xX4xX1xX10xX3xX54xX39xX43xX3xX4x19b2exX15xX3xXexX1xX39xX15xX3xX17xX1xXdxX18bxX15xX3xX54xX59xXexX3xX5cxX2bxXdxX3xXexX5cxX62xX15xX3xX54xX2axX67xX15xX2dxX3xX45xXdxX3xX4xX1xX3fxX43xX19xX15xX98xX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX1dxX45xX43xXaxX12xX0xXdxX1axX2dxX3xX7xX5cxX4xX9xXaxX76xX76xX4xX98xX99xX6xX1dxXbxX1xX3fxXexX1xX1dxX98xX38xX15xX76xX45xX10xX7xX17xXexX1dxXbxX76xX15xX10xXb0xX7xX76xXb3xX2xXb3xX2xX76xXb8xXb9xX45xXb8xX2xXbdxXbexXbexXb3xXc1xXexX2xXbdxXbdxXc6xXb8xX2xX5xXb3xX98xXccxXbxX2dxXaxX3xX76xX12xX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX1dxX45xX43xXaxX12xX13xX1exX4xX3xXbxX1xX2axX2bxX15xX2dxX3xXexXdxX31xX15xX3xX2dxXdxX6xX1dxX3xXexX1xX4cxX15xX2dxX3xX2dxX1ecxXbxX3xX17xX1xX19dxX3xX17xX1xX1fbxX15xX3xX17xX1xXdxX3xX45xXdxX3xX4xX1xX3fxX43xX19xX15xX3xXexX5cxX62xX15xX3xX54xX1dxX176xX15xX3xX54xX2axX67xX15xX2dxX3xX54x118dfxX3xX54xX59xXexX98xX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX1dxX45xX43xXaxX12xXcxX1xX10xX1dxX3xX2dxX1xXdxX3xX15xX1xX39xX15xX20xX3xX54xX18bxX15xX3xX2xXc1xX1xX3xX54xX115xX3xX4xX19dxX3xX5xX46xX4xX3xX5xX2axXeexX15xX2dxX3xX4xX4cxX15xX2dxX3xX15xX1xX42xX15xX3xX22xX3fxX59xXexX3xX1xXdxX31xX15xX3xX54xX19xX3xX22xX23xX3xX5xX26xX3xX5xX2axXeexX15xX2dxX3xX54xX59xXexX3xX5cxX2bxXdxX3xX38xX115xXdxX3xXexX5cxX62xX15xX3xX54xX2axX67xX15xX2dxX3xX38xX224xX3xX38xX39xX15xX3xX4xX1xX3fxX43xX19xX15xX3xX54xX59xXexX3xX5xX62xX15xX3xX22xX10xX3xXexX156xXdxX3xX54xX19xX3xX4xX1xX36xX3xX54xXdxX3xX15xX2bxXdxX3xX17xX1xX1exX4xX98xX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX1dxX45xX43xXaxX12xX2baxX2dxX2axX67xXdxX3xX45xX42xX15xX3xX54xX13bxX3xX15xX2dxX1xX27axX3xX4xX1exX4xX3xX4xX2bxX3xX1e3xX3fxX6xX15xX3xX4xX1x1528bxX4xX3xX15xX1fbxX15xX2dxX3xX4xX14xX15xX3xXexX1fbxX15xX2dxX3xX4xX2axX67xX15xX2dxX3xX17xXdxX19xX1axX3xX7xX1dxX1exXexX3xX4xX1exX4xX3xXbxX1xX2axX2bxX15xX2dxX3xXexXdxX31xX15xX3xX38xX39xX15xX3xX4xX1xX3fxX43xX19xX15xX3xX38xX39xXexX3xX5xXdxX31xX3fxX3xX22xX42xX43xX3xX45xX46xX15xX2dxX20xX3xXexX1x191baxXexX3xX4xX1xX1ecxXexX3xX4xX1exX4xX3xX1e3xX3fxX43xX3xX54xX27axX15xX1xX3xX38xX13bxX3xX38xX39xX15xX3xX4xX1xX3fxX43xX19xX15xX3xX1xX224xX15xX2dxX3xX1xX1dxX1exX3xX54xX19xX3xX54xX156xX1axX3xX99xX156xX1dxX3xX6xX15xX3xXexX1dxX224xX15xX3xX2dxXdxX6xX1dxX3xXexX1xX4cxX15xX2dxX20xX3xXexX5cxX39xXexX3xXexX46xX3xX4xX4cxX15xX2dxX3xX4x14ae8xX15xX2dxX20xX3xXexX5cxX1exX15xX1xX3xXex118d4xX15xX1xX3xXexX5cxX176xX15xX2dxX3xX17xX19xX3xXexX5cxX62xX15xX3xXexXdxX18bxXbxX3xXexX22exX4xX3xXexX1exXdxX3xX45xXdx1ac77xX15xX98xX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1918dxX3fxXexX1xX1dxX5cxXaxX12xX6bxX3fxX43xX3xXe8xX10xfd36xX0xX76xXbxX12

Huy Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Dân ào ào lấp ruộng và ao

Dân ào ào lấp ruộng và ao
2021-03-04 11:47:31

PTĐT - Từ thông tin của người dân cung cấp về việc trong thời gian qua, trên địa bàn nhiều khu dân cư của xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê liên tục...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long